Göktan Ay
Köşe Yazarı
Göktan Ay
 

Fakülte ve Yüksek Okullarda, Her Ünvan Temsil Ediliyor mu?..(1)

“Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” adının doğru olduğunu ve “Müzik”  ve “Güzel Sanatlar” ile diğer alanların birleştirilmesinden sinerji doğmadığını daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilk olarak Ordu Üniversitesi’nde kurulmuştu. Dün araştırırken Pamukkale Üniversitesi’nin de doğruyu gördüğüne sevindik. Yine YÖK ve ÜAK’ta her unvanın temsil edilmesini, Dr.Öğr.Üy.ve Doç. lerin  derdinden Prof. ların anlamadığını ya da ilgilenmediğini de belirtmiştik. YÖK ‘te, ‘her unvan’ temsil edilmelidir!.. https://www.ittifakgazetesi.com/yok-te-her-unvan-temsil-edilmelidir-m737.html   Bu temsilin şart olduğunu bir kez daha belirtirken,YÖK’ün kendi hazırladığı kanunlarla (2547 sy.) ve yönetmeliklerle çelişmesi yadırganmaktadır. YÖK, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri v.b. Yönetim Kurulları’nda “unvan temsiline” önem verip  kendi yapısında buna riayet etmemesi bir tenakuz oluşturmaktadır. 2547 Sy.YÖK Teşkilatı Kanunu’nda; Fakülte Yönetim Kurulu MADDE 10. a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği Üç Prof., iki Doç. ve bir Yardımcı Doçent’ten (Dr.Öğr.Üy.) oluşur. Dekan ve Yard.’nın neden 3 yıl değil de 4 yıl atanıp, Rektörle gelip-gitmelerinin sağlanamadığını hala anlayabilmiş değilim. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak, 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Ancak iş, Yüksek Okul Yönetim Kurulu’na gelince iş değişmekte, 4 yıllık okul olmasına rağmen Dekanlık yerine Müdürlük gelmekte ve Müdürlük ve Yard.  için aylıklı Öğr.Üy. arasından  atama yapılmaktadır. Bu atamalarda “unvan” söz konusu değildir, ama Rektörler, genellikle Müdürlük için Prof. tercih etmektedirler.   Yüksekokullar Madde 12. Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya anasanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar. a) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kuruludur. b) Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer. Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. c) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur. d) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun’la fakülte kurulu ve fakülte kurulu yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler   Devam edeceğiz….  
Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 - Pazartesi

Fakülte ve Yüksek Okullarda, Her Ünvan Temsil Ediliyor mu?..(1)

“Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” adının doğru olduğunu ve “Müzik”  ve “Güzel Sanatlar” ile diğer alanların birleştirilmesinden sinerji doğmadığını daha önceki yazılarımızda belirtmiştik.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilk olarak Ordu Üniversitesi’nde kurulmuştu. Dün araştırırken Pamukkale Üniversitesi’nin de doğruyu gördüğüne sevindik.

Yine YÖK ve ÜAK’ta her unvanın temsil edilmesini, Dr.Öğr.Üy.ve Doç. lerin  derdinden Prof. ların anlamadığını ya da ilgilenmediğini de belirtmiştik.

YÖK ‘te, ‘her unvan’ temsil edilmelidir!..

https://www.ittifakgazetesi.com/yok-te-her-unvan-temsil-edilmelidir-m737.html

 

Bu temsilin şart olduğunu bir kez daha belirtirken,YÖK’ün kendi hazırladığı kanunlarla (2547 sy.) ve yönetmeliklerle çelişmesi yadırganmaktadır. YÖK, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri v.b. Yönetim Kurulları’nda “unvan temsiline” önem verip  kendi yapısında buna riayet etmemesi bir tenakuz oluşturmaktadır.

2547 Sy.YÖK Teşkilatı Kanunu’nda;

Fakülte Yönetim Kurulu

MADDE 10. a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği Üç Prof., iki Doç. ve bir Yardımcı Doçent’ten (Dr.Öğr.Üy.) oluşur.

Dekan ve Yard.’nın neden 3 yıl değil de 4 yıl atanıp, Rektörle gelip-gitmelerinin sağlanamadığını hala anlayabilmiş değilim.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Ancak iş, Yüksek Okul Yönetim Kurulu’na gelince iş değişmekte, 4 yıllık okul olmasına rağmen Dekanlık yerine Müdürlük gelmekte ve Müdürlük ve Yard.  için aylıklı Öğr.Üy. arasından  atama yapılmaktadır. Bu atamalarda “unvan” söz konusu değildir, ama Rektörler, genellikle Müdürlük için Prof. tercih etmektedirler.

 

Yüksekokullar

Madde 12. Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya anasanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar.

a) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kuruludur.

b) Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

c) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.

d) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

e) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun’la fakülte kurulu ve fakülte kurulu yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler

 

Devam edeceğiz….

 

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve enpolitik.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.