Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Göktan Ay
Köşe Yazarı
Göktan Ay
 

YÖK’ün “Pedagojik Formasyon” açıklaması çözüm olacak mı?..(1)

YÖK, “Pedagojik Formasyon” açıklamasını yaptı. Yorumlarımızla sizi bilgilendirmeye çalışacağız.. YÖK, sosyal medyadan "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir' paylaşımıyla pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin çerçeve usul ve esaslarını duyurdu. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulunun (TTK), 20 Şubat 2014 tarihli ve 09 sayılı kararının ekinde yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2: (1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılmasına ve uygulanmasına ilişkin akademik, idari ve mali hususları kapsar. Dayanak MADDE 3: (1) Bu Usul ve Esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan "Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü" (2021) ve Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge"ye (2021) dayalı olarak hazırlanmıştır. AY: Yani MEB’in hazırladığı bir yönerge varmış, YÖK’te bazı düzeltmeler yaparak yayınlamış… Tanımlar MADDE 4: (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; Aday : Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans programlarının mezunlarını,.. AY: Bu cümleden Pedagojik Eğitimi Sertifika Programı şeklinde yapılacağı anlaşılıyor. Ancak, ülkemizde sertifika ile yapılan çalışmaların nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Özellikle, Dekan pozisyonunda olan arkadaşların, birçok ders üzerine alarak “derse hiç girmedikleri”, yerlerine “asistanım” denilerek Arş.Gör. lerin gönderildiği ve sadece “yoklama alındığı” biliniyor. Elbette, sonuç hepsi başarılı oluyor. Konu ile ilgili birkaç görüş verelim; Eğitim Gücü Sen Başkanı  Oğuz Özat; “MEB ve YÖK, 3900 tl ye, 10 dersle öğretmenlik belgesi satarak  zaten patlamış eğitim sisteminin dibini buldular, tebrik ediyorum” S.Öğülmüş; “Fakültesinin olanaklarını göz önünde bulundurmadan, uzaktan eğitimle 2000 kişiye, 1332 kişiye, 834 kişiye ... pedagojik formasyon eğitimi ilanına çıkan üniversiteleri ve fakülteleri birlikte kınayalım” Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya;  Pedagojik Formasyon programını açacak eğitim fakültelerinin mevcut öğretim üyesi kadroları ve mezunlarının başarı durumlarını dikkate alınarak, her fakültede program için kabul edilebilecek öğrenci kontenjanını  Yüksek Ögretim Kurulu belirlemeli veya üst sınır koymalı. Doç.Dr. Tuncay Tunç; “MEB’de o kadar çok “doktoralı öğretmen” var ki. MEB hizmet içi eğitim akademisi kurarak sınavı kazananlara bu kursu kolaylıkla verebilir.Hem pratiğin içindekiler tarafından verileceği için daha yararlı olur.Özel sektör için ise uzaktan eğitimle verilebilir.Özel sektör iyi öğretmeni seçer. Tüm Eğitim Fakültesi hocalarının öğretmenlik yapması gerektiğini düşünüyorum. USA, İngiltere vb birçok ülkede genelde öğretmenlikten geçilir.” Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU; “Pedagojik formasyon, yakın gelecekte öğretmen yetiştirme uygulamasını eğitim fakültesinden alınmasına neden olacaktır. Eğitim fakültelerinde bulunmayan branşlar için formasyon eğitimi verilebilir. Aksi uygulamalar atanamamış öğretmen sayısını artırır. Başka da bir işe de yaramaz” Doç. Dr. Yalçın BAY; “Pedagojik Formasyon Eğitimine karşı değilim. Elbette Eğitim Fakültesinde olmayan bölümler için, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Pedagojik Formasyon Eğitimi açılmalı. Bu Eğitimi, Eğitim Fakülteleri ÜCRETSİZ VERMELİ. Akademisyenlere ödenecek EK DERS ücretini devlet ödemeli.” Şenol METİN;“Pedagojik Formasyon 'u istisnai alanlarda veya Fen-Edebiyat Fakültesi için öğretmen yetiştirmede bir model olarak kabul etmiş isek ki olabilir, o zaman lisans programlarına her döneme 1-2 seçmeli ders ile formasyon derslerini verebiliriz. Madem pedagojik formasyon gibi yanlış bir modeli benimsedik, gençlerimizin 1 yılını çaldık.Hiç olmazsa mali istismara engel olalım. Ücretsiz olmalı diyecegim ama akademide kabul görmeyeceği için 2.Öğretim ücretinin 3 katı yerine 1 katını alalım. MEB’in 'in “öğretmen tasavvuru” sorunludur, YÖK’ün “öğretmen yetiştirme stratejisi” yoktur, Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi #EFDEK akçe uğruna Egitim Fakültesi öğrencilerini feda etmiştir. ” Görüldüğü gibi, aylardır açıklanması beklenen formasyon  tepki ile karşılandı; “15 aydır beklenen pedagojik formasyon eğitimini sadece mezunların alabileceği duyuruldu. 3 ve 4.sınıflar olarak biz de bu yıl almak istiyoruz. Sene kaybı yaşamak istemiyoruz.” diyerek,  okuyan-mezun arasındaki adaletinin sağlanmasını istiyorlar.. Kilis 7 Aralık Üniversitesi bile 1332 öğrenci kontanjanı açmıştır. Demek ki, çok güçlü bir eğitimci kadrosu var… Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi de uzaktan eğitimle 2000 kişiye Pedagojik Formasyon Eğitimi vereceğini duyurmuş. Bu öğrencilere nasıl uygulama yaptıracaksınız?” sorusu havada kalacaktır. Biz, Pedagojik Formasyonu’nun, 3. Ve 4. Sınıflarda, eğitim planı içinde verilmesini, çevrimiçi konferanslarla da desteklenmesini doğru buluyoruz. Formasyonun ücretli olması, üniversitelerin iştahını kabartacak ve Kadrosu olmayan üniversiteler de program açacaktır. Bunun “kalite” getirmeyeceğini, aksine “Öğretmenlik Mesleği Kalitesi’nden” taviz verileceğini söylemek isteriz.  
Ekleme Tarihi: 12 Ekim 2021 - Salı

YÖK’ün “Pedagojik Formasyon” açıklaması çözüm olacak mı?..(1)

YÖK, “Pedagojik Formasyon” açıklamasını yaptı. Yorumlarımızla sizi bilgilendirmeye çalışacağız..

YÖK, sosyal medyadan "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir' paylaşımıyla pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin çerçeve usul ve esaslarını duyurdu.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulunun (TTK), 20 Şubat 2014 tarihli ve 09 sayılı kararının ekinde yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılmasına ve uygulanmasına ilişkin akademik, idari ve mali hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3: (1) Bu Usul ve Esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan "Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü" (2021) ve Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge"ye (2021) dayalı olarak hazırlanmıştır.

AY: Yani MEB’in hazırladığı bir yönerge varmış, YÖK’te bazı düzeltmeler yaparak yayınlamış…

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Aday : Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans programlarının mezunlarını,..

AY: Bu cümleden Pedagojik Eğitimi Sertifika Programı şeklinde yapılacağı anlaşılıyor. Ancak, ülkemizde sertifika ile yapılan çalışmaların nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Özellikle, Dekan pozisyonunda olan arkadaşların, birçok ders üzerine alarak “derse hiç girmedikleri”, yerlerine “asistanım” denilerek Arş.Gör. lerin gönderildiği ve sadece “yoklama alındığı” biliniyor. Elbette, sonuç hepsi başarılı oluyor. Konu ile ilgili birkaç görüş verelim;

Eğitim Gücü Sen Başkanı  Oğuz Özat; “MEB ve YÖK, 3900 tl ye, 10 dersle öğretmenlik belgesi satarak  zaten patlamış eğitim sisteminin dibini buldular, tebrik ediyorum”

S.Öğülmüş; “Fakültesinin olanaklarını göz önünde bulundurmadan, uzaktan eğitimle 2000 kişiye, 1332 kişiye, 834 kişiye ... pedagojik formasyon eğitimi ilanına çıkan üniversiteleri ve fakülteleri birlikte kınayalım”

Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya;  Pedagojik Formasyon programını açacak eğitim fakültelerinin mevcut öğretim üyesi kadroları ve mezunlarının başarı durumlarını dikkate alınarak, her fakültede program için kabul edilebilecek öğrenci kontenjanını  Yüksek Ögretim Kurulu belirlemeli veya üst sınır koymalı.

Doç.Dr. Tuncay Tunç; “MEB’de o kadar çok “doktoralı öğretmen” var ki. MEB hizmet içi eğitim akademisi kurarak sınavı kazananlara bu kursu kolaylıkla verebilir.Hem pratiğin içindekiler tarafından verileceği için daha yararlı olur.Özel sektör için ise uzaktan eğitimle verilebilir.Özel sektör iyi öğretmeni seçer. Tüm Eğitim Fakültesi hocalarının öğretmenlik yapması gerektiğini düşünüyorum. USA, İngiltere vb birçok ülkede genelde öğretmenlikten geçilir.”

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU; “Pedagojik formasyon, yakın gelecekte öğretmen yetiştirme uygulamasını eğitim fakültesinden alınmasına neden olacaktır. Eğitim fakültelerinde bulunmayan branşlar için formasyon eğitimi verilebilir. Aksi uygulamalar atanamamış öğretmen sayısını artırır. Başka da bir işe de yaramaz”

Doç. Dr. Yalçın BAY; “Pedagojik Formasyon Eğitimine karşı değilim. Elbette Eğitim Fakültesinde olmayan bölümler için, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Pedagojik Formasyon Eğitimi açılmalı. Bu Eğitimi, Eğitim Fakülteleri ÜCRETSİZ VERMELİ. Akademisyenlere ödenecek EK DERS ücretini devlet ödemeli.”

Şenol METİN;“Pedagojik Formasyon 'u istisnai alanlarda veya Fen-Edebiyat Fakültesi için öğretmen yetiştirmede bir model olarak kabul etmiş isek ki olabilir, o zaman lisans programlarına her döneme 1-2 seçmeli ders ile formasyon derslerini verebiliriz. Madem pedagojik formasyon gibi yanlış bir modeli benimsedik, gençlerimizin 1 yılını çaldık.Hiç olmazsa mali istismara engel olalım. Ücretsiz olmalı diyecegim ama akademide kabul görmeyeceği için 2.Öğretim ücretinin 3 katı yerine 1 katını alalım. MEB’in 'in “öğretmen tasavvuru” sorunludur, YÖK’ün “öğretmen yetiştirme stratejisi” yoktur, Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi #EFDEK akçe uğruna Egitim Fakültesi öğrencilerini feda etmiştir. ”

Görüldüğü gibi, aylardır açıklanması beklenen formasyon  tepki ile karşılandı; “15 aydır beklenen pedagojik formasyon eğitimini sadece mezunların alabileceği duyuruldu. 3 ve 4.sınıflar olarak biz de bu yıl almak istiyoruz. Sene kaybı yaşamak istemiyoruz.” diyerek,  okuyan-mezun arasındaki adaletinin sağlanmasını istiyorlar..

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bile 1332 öğrenci kontanjanı açmıştır. Demek ki, çok güçlü bir eğitimci kadrosu var…

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi de uzaktan eğitimle 2000 kişiye Pedagojik Formasyon Eğitimi vereceğini duyurmuş. Bu öğrencilere nasıl uygulama yaptıracaksınız?” sorusu havada kalacaktır.

Biz, Pedagojik Formasyonu’nun, 3. Ve 4. Sınıflarda, eğitim planı içinde verilmesini, çevrimiçi konferanslarla da desteklenmesini doğru buluyoruz. Formasyonun ücretli olması, üniversitelerin iştahını kabartacak ve Kadrosu olmayan üniversiteler de program açacaktır.

Bunun “kalite” getirmeyeceğini, aksine “Öğretmenlik Mesleği Kalitesi’nden” taviz verileceğini söylemek isteriz.

 

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve enpolitik.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.