Göktan Ay
Köşe Yazarı
Göktan Ay
 

YÖK, Araştırma Üniversitelerine Yenilerini Ekledi…

YÖK tarafından yükseköğretime çeşitliliği getiren “Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı”nda belirlenen ilk “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri”; Ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde; Nitelikli bilgi üretmek, Disiplinler arası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek, Doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak, Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek, Üniversitelerimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak maksadıyla, yapılan değerlendirmeler sonucunda; “11 Araştırma ve 5 Aday Araştırma Üniversitesi” kabul edilmiş ve  (26 Eylül 2017) Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmişti. Program kapsamında yer alan üniversitelerin performansları Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi aracılığıyla;“Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İş Birliği” başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirilmiş ve buna göre üniversitelerin sıralama sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştı.  ​ 11’nci Kalkınma Planı’nın 350.1. nolu tedbirinde yer alan: “ Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu iş birlikleri desteklenecektir ” hükmü gereği, alan eşleştirmeleri YÖK tarafından gerçekleştirilmiş olup; sonuçlar (7 Haziran 2021) İTÜ’de yapılan toplantıda kamuoyu ile de paylaşılmıştı. Buna göre, 11’nci Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli tüm sektörlerin ve alt alanların; “Bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirilmeleri, üniversitelerin alan bazında yetkinlikleri çerçevesinde ve üniversitelerin de görüşleri alınarak yapılmıştı. Yapılan bu eşleştirmeler özellikle yatırım programlarında ve karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere başta “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı” olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ve kamuoyu ile paylaşılmış;  program kapsamındaki üniversitelerin eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili enstitü, merkez, ortak araştırma merkezi, program gibi akademik birim kurmaları ve aynı öncelikli sektör ve alandaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilmiştir.” Bu kapsamda Ankara’da “Araştırma Üniversiteleri Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda YÖK Başkanı Sn. Prof.Dr.Erol Özvar şunları söyledi; “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesini, “Araştırma Üniversiteleri ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” olmak üzere iki koldan yürütüyoruz. Yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almaları gerekiyor. Program kapsamında yer alan üniversitelerin performansları YÖK bünyesinde oluşturulan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip ediliyor. Bu yıl programda önemli değişiklikler yapıldı: - Bundan sonra Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacaktır. - “Aday Araştırma Üniversitesi” statüsü kaldırılarak, program kapsamında yer alan tüm üniversiteler “Araştırma Üniversitesi“ olarak adlandırılacaktır. - Araştırma üniversiteleri performans​larına göre “A1, A2 ve A3” olmak üzere 3 performans grubuna ayrılacaktır. - Araştırma üniversitelerinin performansları düzenli olarak YÖK bünyesinde kurulmuş olan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından takip edilecektir. - Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler yer aldıkları performans grubuna göre farklılaştırılacaktır. Araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanan tüm üniversiteleri tebrik ediyorum. Sonucun üniversitelerimiz, yükseköğretim sistemimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum”  ​ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ (DEVLET) ORTA DOĞU TEKNİ​K ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ​​BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ   İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ERCİYES ÜNİVERSİT​​ESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ​İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA   MARMARA ÜNİVERSİTESİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ​FIRAT ÜNİVERSİTESİ ​​KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ             ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ (VAKIF) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ​​ ​​KOÇ ÜNİVERSİTESİ​​​    
Ekleme Tarihi: 01 Ocak 2022 - Cumartesi

YÖK, Araştırma Üniversitelerine Yenilerini Ekledi…

YÖK tarafından yükseköğretime çeşitliliği getiren “Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı”nda belirlenen ilk “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri”;

Ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde;

Nitelikli bilgi üretmek,

Disiplinler arası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek,

Doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak,

Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek,

Üniversitelerimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak maksadıyla, yapılan değerlendirmeler sonucunda; “11 Araştırma ve 5 Aday Araştırma Üniversitesi” kabul edilmiş ve  (26 Eylül 2017) Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmişti.

Program kapsamında yer alan üniversitelerin performansları Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi aracılığıyla;“Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İş Birliği” başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirilmiş ve buna göre üniversitelerin sıralama sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

 ​ 11’nci Kalkınma Planı’nın 350.1. nolu tedbirinde yer alan:  Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu iş birlikleri desteklenecektir  hükmü gereği, alan eşleştirmeleri YÖK tarafından gerçekleştirilmiş olup; sonuçlar (7 Haziran 2021) İTÜ’de yapılan toplantıda kamuoyu ile de paylaşılmıştı.

Buna göre, 11’nci Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli tüm sektörlerin ve alt alanların;

“Bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirilmeleri, üniversitelerin alan bazında yetkinlikleri çerçevesinde ve üniversitelerin de görüşleri alınarak yapılmıştı. Yapılan bu eşleştirmeler özellikle yatırım programlarında ve karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere başta “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı” olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ve kamuoyu ile paylaşılmış;  program kapsamındaki üniversitelerin eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili enstitü, merkez, ortak araştırma merkezi, program gibi akademik birim kurmaları ve aynı öncelikli sektör ve alandaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilmiştir.”

Bu kapsamda Ankara’da “Araştırma Üniversiteleri Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda YÖK Başkanı Sn. Prof.Dr.Erol Özvar şunları söyledi;

“Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesini, “Araştırma Üniversiteleri ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” olmak üzere iki koldan yürütüyoruz. Yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almaları gerekiyor. Program kapsamında yer alan üniversitelerin performansları YÖK bünyesinde oluşturulan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip ediliyor. Bu yıl programda önemli değişiklikler yapıldı:

- Bundan sonra Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacaktır.

“Aday Araştırma Üniversitesi” statüsü kaldırılarak, program kapsamında yer alan tüm üniversiteler “Araştırma Üniversitesi“ olarak adlandırılacaktır.

- Araştırma üniversiteleri performans​larına göre “A1, A2 ve A3” olmak üzere 3 performans grubuna ayrılacaktır.

- Araştırma üniversitelerinin performansları düzenli olarak YÖK bünyesinde kurulmuş olan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından takip edilecektir.

- Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler yer aldıkları performans grubuna göre farklılaştırılacaktır.

Araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanan tüm üniversiteleri tebrik ediyorum. Sonucun üniversitelerimiz, yükseköğretim sistemimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum”

 ​

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ (DEVLET)

ORTA DOĞU TEKNİ​K ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

​​BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİT​​ESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

​FIRAT ÜNİVERSİTESİ

​​KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ (VAKIF)

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ​​

​​KOÇ ÜNİVERSİTESİ​​​
 

 

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (1)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve enpolitik.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Huseyin S. Altun
(03.01.2022 22:40 - #388)
Turkiye 20+3 Araştirma üniversitesi kaldiracak kapasitede degildir. Devasa Çin 1998 de sadece 9 üniversiteyi destekleme karari aldi! Araştirma üniversitesi, iyi bir fikirdi ama 5-6 adet olsa bir anlami olurdu. Agirlikli olarak hesaplansa Türkiyedeki tüm üniversitelerin %50 si şu an Araştirma üniversitesidir (Hacettepe de 1800 ogretim üyesi varken Anadoluda bazi universitede 100-200 ogretim uyesi var) Yakinda birileri, "her il'e bir araştirma üniversitesi açiçaz" derse şaşirmam.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve enpolitik.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.