Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Tarihte Bugün (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 08.05.2021 - 16:37, Güncelleme: 08.05.2021 - 16:37

Günahların bağışlandığı gece: Kadir gecesi

 

Günahların bağışlandığı gece: Kadir gecesi

İslam dünyası bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'ne hazırlanıyor. Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Kadir Gecesi, en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
Kadir gecesi bu akşam idrak edilecek. Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutsal gece, anlamlı, farklı, yeni ve resimli Kadir Gecesi mesajları unutulmuyor. Bu noktada, bu değerli günün anlamı ve önemi için eşe, dosta ve tanıdıklara Kadir Gecesi mesajları sözleri gönderiliyor. Öte yandan, Kadir Gecesi mesajları sosyal medyada da yoğun bir şekilde paylaşılıyor. Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir. KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR? Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5) "Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3) Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, Daavât, 84). Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. KADİR GECESİ ALAMETLERİ Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: * Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani] * Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani] * Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu-l-Camiis-Sağîr, 5472.] Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır: "İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32). KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER? * Kur'ân’ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. * Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313). * Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. * Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir? gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. * Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı. * Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı. * Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. * Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Dr. Mehmet Güneş'in kaleminden: Bismillâh... Elhamdülillah... Es-salâtüve’s-selâmüalâRasûlillâh... ÇOK KIYMETLİ GÖNÜL DOSTLARI; “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi”nin, Kadrini bilenlerden olabilmek için; Bu gece, Mazlumlar unutulmasın… Bu gece, Zaman beyhûde savrulmasın… Bu gece, Ümmet olma şuuru zevâl bulmasın… Bu gece, Doğu Türkistan, Filistin, Kırım, Suriye, Irak, Arakan, Keşmir, Yemenduâsız kalmasın… Bu gece, Yürekler bir olup kanatlansın… Bu gece, “Günahsız dille” yapılan duâlarla Arş-ı Âlâ yankılansın… Bu gece, Münâcâtlar, salât ü selâmlar, zikirler ve tövbeler gözyaşlarıyla yıkansın… Bu gece, Fecre kadar mü’minler,yeryüzüne “es-Selâm” ismiyle tecellî eden Cenâb-ı Hakk’ı ansın… Bu gece, Muhabbet-i Rasûlullâh, Muhabbetullah ve Aşkullâh ile umutlar müjdeli şafaklara dayansın… Bu gece, “Allâhümmeinnekeafüvvünkerîmüntühibbülafvefa’fuannâ.” (Allah’ım! Sen affedicisin, kerem sâhibisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle.) Duâsıyla gönüller “Gül” yüzlü bir sabaha uyansın… Ve inşaAllah bu gece; Kadir Gecesi’nin nâmütenâhînûruyla ruh ve gönül dünyamız aydınlansın… Türk Dünyası’nın, İslâm Âlemi’ninve cümle mazlumların sıkıntıları hitam bulsun… Bu mübârek gece hürmetine beşeriyet Kovid-19 belâsından kurtulsun… Yüce Rabbimizin ihsanıyla hayırlar feth olsun, şerler def olsun, insanlık huzura kavuşsun… Leyle-i Kadir’i hakkıyla ihyâ etmemiz niyâzıyla;       NİCE KANDİLLERE… Bu vesîleyle; Ömrümüzün “Ramazan”, âhiretimizin“Bayram” olması duâsıyla Yaklaşan“şeker” değil “Şükür Bayramı”nızı da kutluyorum. Aziz Türk milletinin; Ay-Yıldızlı muazzez bayrağımız altında ebediyen hür ve müreffeh yaşamasını, târihî mefahiriyle buluşmasını ve Î’lâ-yıKelimetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’neyeniden hâdim olmasını Yüce Rabbimizden niyâz ediyorum. Cümlenize iki cihan saâdeti diliyorum... Kırık gönüllerimize “Gül” kokularının dolduğu, karanlık bulutların ufkumuzdan kaybolduğu,   Mazlumların gözyaşının “Gül” yaprağıyla silindiği, ismiyle müsemmâ bayramlar görmemiz Ve Bâki Âlemde “Yâr ile bayram” ederek “Ebedî Bayram”a kavuşmamız duâsıyla; NİCE BAYRAMLARA…
İslam dünyası bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'ne hazırlanıyor. Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Kadir Gecesi, en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

Kadir gecesi bu akşam idrak edilecek. Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutsal gece, anlamlı, farklı, yeni ve resimli Kadir Gecesi mesajları unutulmuyor. Bu noktada, bu değerli günün anlamı ve önemi için eşe, dosta ve tanıdıklara Kadir Gecesi mesajları sözleri gönderiliyor. Öte yandan, Kadir Gecesi mesajları sosyal medyada da yoğun bir şekilde paylaşılıyor.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, Daavât, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.

KADİR GECESİ ALAMETLERİ

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu-l-Camiis-Sağîr, 5472.]

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:

"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân’ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir? gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Dr. Mehmet Güneş'in kaleminden:

Bismillâh...

Elhamdülillah...

Es-salâtüve’s-selâmüalâRasûlillâh...

ÇOK KIYMETLİ GÖNÜL DOSTLARI;

“Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi”nin,

Kadrini bilenlerden olabilmek için;

Bu gece,

Mazlumlar unutulmasın…

Bu gece,

Zaman beyhûde savrulmasın…

Bu gece,

Ümmet olma şuuru zevâl bulmasın…

Bu gece,

Doğu Türkistan, Filistin, Kırım, Suriye, Irak, Arakan, Keşmir, Yemenduâsız kalmasın…

Bu gece,

Yürekler bir olup kanatlansın…

Bu gece,

“Günahsız dille” yapılan duâlarla Arş-ı Âlâ yankılansın…

Bu gece,

Münâcâtlar, salât ü selâmlar, zikirler ve tövbeler gözyaşlarıyla yıkansın…

Bu gece,

Fecre kadar mü’minler,yeryüzüne “es-Selâm” ismiyle tecellî eden Cenâb-ı Hakk’ı ansın…

Bu gece,

Muhabbet-i Rasûlullâh, Muhabbetullah ve Aşkullâh ile umutlar müjdeli şafaklara dayansın…

Bu gece,

“Allâhümmeinnekeafüvvünkerîmüntühibbülafvefa’fuannâ.”

(Allah’ım! Sen affedicisin, kerem sâhibisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle.)

Duâsıyla gönüller “Gül” yüzlü bir sabaha uyansın…

Ve inşaAllah bu gece;

Kadir Gecesi’nin nâmütenâhînûruyla ruh ve gönül dünyamız aydınlansın…

Türk Dünyası’nın, İslâm Âlemi’ninve cümle mazlumların sıkıntıları hitam bulsun…

Bu mübârek gece hürmetine beşeriyet Kovid-19 belâsından kurtulsun…

Yüce Rabbimizin ihsanıyla hayırlar feth olsun, şerler def olsun, insanlık huzura kavuşsun…

Leyle-i Kadir’i hakkıyla ihyâ etmemiz niyâzıyla; 

     NİCE KANDİLLERE…

Bu vesîleyle;

Ömrümüzün “Ramazan”, âhiretimizin“Bayram” olması duâsıyla

Yaklaşan“şeker” değil “Şükür Bayramı”nızı da kutluyorum.

Aziz Türk milletinin; Ay-Yıldızlı muazzez bayrağımız altında ebediyen hür ve müreffeh yaşamasını, târihî mefahiriyle buluşmasını ve Î’lâ-yıKelimetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’neyeniden hâdim olmasını Yüce Rabbimizden niyâz ediyorum.

Cümlenize iki cihan saâdeti diliyorum...

Kırık gönüllerimize “Gül” kokularının dolduğu, karanlık bulutların ufkumuzdan kaybolduğu,  

Mazlumların gözyaşının “Gül” yaprağıyla silindiği, ismiyle müsemmâ bayramlar görmemiz

Ve Bâki Âlemde “Yâr ile bayram” ederek “Ebedî Bayram”a kavuşmamız duâsıyla;

NİCE BAYRAMLARA…

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve enpolitik.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.