Öne Çıkanlar MHP sağlık kurumları İYİ Parti TL Merkez Bankası

'Türk Müziği’nin 2020 Yol Haritası Sempozyumu' İstanbul’da…

Sitemiz Enpolitik yazarı, İletişimci,  Dr.Göktan Ay ile 2020’de yapılacak Türk Müziği Sempozyumu’nu konuştuk...

ENPOLİTİK: Hocam, hiç boş durmuyorsunuz... 7-8 Kasım 2019’daki Balıkesir 3.Türk Müziği Sempozyumu’ndan sonra, şimdi de 2020 Sempozyumunu açıklıyorsunuz. Konusu nedir?

AY:  Ana başlık; ‘Geçmiş Uygulamalar Işığında, Türk Müziği’nin; 2023/73 Yol Haritası’nın Belirlenmesi Uluslar arası Sempozyumu’, bir alt başlık: “Eğitim, Bestecilik, Programlar, Kültür Politikaları" oldu. Sempozyum tarihi de 01-03 Nisan 2020  olarak tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve TRT Katkılarıyla 27.İstanbul Türk Müziği Festivali “Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim"  (01-24 Nisan 2020)

ENPOLİTİK; Yine, Başkanı olduğunuz İstanbul Türk Müziği Konseyi’nin (MÜZDAK) bir faaliyeti mi olacak?

AY: Evet… MÜZDAK olarak, 1993’te başlattığımız yolculuk sonunda, alanında tek ve özgün olan ‘İstanbul Türk Müziği Festivali’nin, 2020’de 27.yılını hayata geçireceğiz. Elbette MEB- Kültür ve Turizm Bakanlığı-TRT-İBB Katkıları’yla olacak.

Her yıl olduğu gibi; ‘özel bir etkinlik  programı ve sempozyum’ festivalde yer alacak. Konseyimizce, ‘27. İstanbul Türk Müziği Festivali’ kapsamında yer alacak olan, ‘Geçmiş Uygulamalar Işığında, Türk Müziği’nin; 2023/73 Yol Haritası’nın Belirlenmesi Uluslar arası Sempozyumu’, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü ve  Konservatuvarı  ev sahipliğinde     Şişhane / İstanbul’da  düzenlenecek.

ENPOLİTİK: Neden Haliç Üniversitesi?

AY: Biz her etkinliğimizi farklı üniversitelerle birlikte yürüterek, paylaşımı ve yaygınlığı sağlıyoruz. Haliç Üniversitesi’nde, İTÜ TMDK’dan  devre arkadaşım, Dr.Öğr.Üyesi Güldeniz EKMEN, Konservatuvara Müdür oldu. Kendisi çok çalışkan, titiz, besteci, film müzikleri yapıyor ve kanun çalıyor. Yıllardan beri kopmayan, saygın bir birlikteliğimiz vardı. Hadi, 2020’de birlikte yapalım dedik ve öyle yola çıktık… Özellikle, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sn.Mehmet Naci TOPSAKAL’ın; Türk Müziği’ne olan sevgisi-ilgisi, sorunların ve çözümlerin ortaya konularak “Türk Müziği’nde geleceğe yürünmesi” isteği, sempozyuma yön vermiştir.

Üniversite Senatosu ve Rektör V.Prof.Dr. Sn.Melek Güneş YAVUZER ‘de onay verdi, kendisine teşekkür ediyoruz.

ENPOLİTİK: Bu seneki sempozyum ortağınız Haliç Üniversitesi Konservatuvarı  hakkında kısa bilgi verir misiniz?

AY: 2020 Sempozyum ev sahibimiz/ortağımız olan Konservatuvar; 1999/2000 döneminde eğitime başladı,amacı;önce ulusal ve evrensel estetik değerlerden hareketle ülkemizin sanat potansiyelini kaliteli bir şekilde arttırmak, yetenekli gençlerimize cazip iş olanakları sunabilmek, onların bilgilerini ve  yaratıcılıklarını geliştirerek ulusal ve uluslararası alanlarda tam donanımlı, yüksek sanat anlayışına sahip, açık fikirli, bilimsel ve sanatsal idealizme sahip bir genç nesil olarak topluma kazandırmak

ENPOLİTİK: Müzik alanında genel durum hakkında bilgi verebilir misiniz?

AY: Müzik alanı, üniversiteler bünyesinde gelişmekte, bugün için; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (1), Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (1), GSF  Müzik Bölümü (15), Konservatuar (47), Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı (24), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (55) v.b. eğitime açılmıştır.

Çoğalma ile birlikte, müzikte sorun haline gelen ve çözül(e)meyen bazı yanlışların, yeni kurulan kurumlara geçmesi kaçınılmazdır. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları -yeni hazırlanan- müzik müfredatlarında; Türk müziği makamlarının, Türk müziği çalgılarının eğitime alınması, ilahilerin v.b. öğretilmesi, kendilerini çağdaş olarak gören bazı çok sesli müzik mensuplarınca eleştirilmektedir. Siyaset kurumlarının ve üst makamların, müziğin; “hem sanat, hem bilim” olduğu gerçeğinde/bilincinde olamaması durumunda,   müzik kurumları  olumsuz etkilenmektedir.

Bilim dallarında görev yapan diğer alan  akademisyenlerin; sosyal yönlerinin geliştirilmesi, sanat/spor alanlarında çalışmalar yapması, gelişim açısından en doğal ve doğru yoldur. İnsanlar; bir şekilde -amatör/profesyonel- müzikle ilgilenmektedir. 26 yıldır, festival içinde yer verilen etkinliklere katılan  müzik STK’ları topluluklarında ve salonu dolduran  seyirciler arasında  her meslekten kişileri görmek mutluluk vericidir.

Müzik Eğitimi’nden amaç; “sanatı iyi derecede özümseyen, kaliteli sunum yapabilen, araştırmacı/derlemeci ruha sahip, örnek alınacak kişi olan, çalgısında/sesinde gelişmeyi hedefleyen, bilgi derinliği olan, etikliğe önem veren, araştıran-derleyen, üreten, kısaca; “bilime/sanata; akademik ve  tarafsız  bakabilen kişiler” yetiştirilmesidir.

ENPOLİTİK: Sempozyumun düzenlenme amacı nedir?

AY: Bu sempozyum;  “Eğitim, Bestecilik, Programlar, Kültür Politikaları” alanındaki arayışlara yardımcı olmak, sosyal çalışmaları önemsemiş ya da kendine görev edinmiş; müzik alanı akademisyenlerin/uzmanların/sanatçıların hazırladığı  özel çalışmaların/araştırmaların sunulmasını ve tartışılmasını  sağlamak, nokta atışları yapmak amacıyla yapılmaktadır.

Sn.Ekmen’in sözleriyle; “Geçmişten gelen, sanat ve estetik yönü yüksek müziğimiz, Türk Müziği eğitiminin geç başlamasının yanı sıra; insani ve toplumsal değerlerdeki kayıplar ve yozlaşmalar sebebiyle doğal gelişim sürecini yerine tam olarak getirememiştir. Özellikle “yeni eser üretiminde” sıkıntılar söz konusudur. Yeni eserler genel olarak sayıca yetersiz, bizi yansıtmayan, sanat ve estetik endişelerinden yoksun eserlerdir. Nitelikli yeni eserlerin üretilemediği bir sanat dalının varlığını sürdürebilmesi zordur.”

Sempozyum konu başlıklarıyla ilgili; ‘özel çalışması olan bazı akademisyen/sanatçılar’ çağrılı olarak davet edilebilecektir.

Çünkü; ‘müziğin sorunlarını başkaları değil, yine müzik insanları çözecektir.’

Değerli akademisyenleri/araştırmacıları, özgün çalışmalarınızla aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

ENPOLİTİK: Özel şartlar neler?

AY: Sempozyumda; daha önce sunulmamış/yayınlanmamış, yeni ve özgün araştırmalar/çalışmalar tercih edilecektir. Özet kabullerinden sonra başlık ve içerik değiştirilemeyecektir.

Bildiriler, en fazla iki isimle hazırlanmalıdır.  Sempozyum; tek salonda yapılacaktır.

Bildiri asılları, sunumdan sonra teslim alınacaktır.

Takvim: 01-17 Ocak 2020 bildiri özetlerinin gönderilmesi, 31 Ocak  2020 bildirisi kabul edilenlere dönüş yapılması, 01-03 Nisan 2020 Sempozyum.

Özel diğer bilgiler, Üniversite ve Konservatuar web sayfasından öğrenilebilecektir..

Bildiri özetleri gönderimi ve sempozyum yazışmaları, yukarıdaki tarihlere uygun olarak: [email protected] üzerinden  yapılacaktır.

ENPOLİTİK: Sempozyum alt başlıklarınız var mı?

AY: Elbette, şöyle sıralayabiliriz:

Ulusal ve Uluslar arası Müzikte;

Türk Müziği’nde;

1/ Kültür ve Turizm Bakanlığı Politikaları.

2/ MEB Politikaları.

3/ Konservatuarlar,

GSF Müzik Bölümleri,

Eğitim Fakülteleri GSE Bölümü, Müzik Öğretmenliği ABD,

Anadolu GSL Eğitim Programları ve Mezun Çıktıları.

4/ 2019/2023’ü kapsayan 11.Kalkınma Planları Etkileri.

5/ Lisans,

Yüksek Lisans,

Sanatta Yeterlik,

Dr. Eğitimi Programları Analizi ve Mezun Çıktıları,

6/ Genel Hedefler ve Yol Haritası…

7/ Bestecilik, Kompozisyon

8/ Projeler, Öneriler…

Sempozyum Onursal Başkanları

Mehmet Naci TOPSAKAL / Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Prof.Dr.Melek Güneş YAVUZER / Haliç Üniversitesi Vekil Rektörü

Sempozyum Eş Başkanları

Dr. Öğr.Üyesi Göktan AY (Koordinatör)

Dr.Öğr.Üyesi  Güldeniz  EKMEN (Koordinatör)

Prof. Erol DERAN / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Prof. Maja Ackar-ZLATAREVİC / Üniversity of Sarajenevo / BOSNA-HERSEK

Prof.Dr.Turan SAĞER / ÜAK SDEK Başkanı / İSTANBUL

Prof. Mutlu TORUN / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN / Afyon Kocatepe Üniv. Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü /AFYON

Prof. Dr. Robert ELLİOTT / Tenessee  State University / USA

Prof. Dr. Mina İNANOVA / Assumption Universitesi, Music Department Öğr. Üyesi / TAYLAND

Prof. Dr. Cihat CAN / Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi,  Müzik Eğitimi ABD / ANKARA

Prof. Elio ORİO / Pollini Konservatuarı / Padova / İTALYA

Prof. Dr. Elsıe İvancıch  DUNIN / Kaliforniya Üniversitesi / ABD

Prof. Mesruh SAVAŞ /  Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Prof. Dr. Placida STARO / Bologna Üniversitesi / İTALYA

Prof.Saim AKÇIL / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Prof. Dr. Agigat MAHARRAMOVA / Atatürk Üniversitesi, GSF Müzik Bilimleri Bölümü / ERZURUM

Prof. Dr. Rafig İMRANİ / Kafkas Üniversitesi, Devlet Konservatuarı / KARS

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ / Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü / ANKARA

Doç.Dr.Barış TOPTAŞ / Adıyaman Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı / ADIYAMAN

Doç. Dr. Michael KUYUCU / İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fak. / CRI Radyo / İSTANBUL

Dr.Öğr.Üyesi  Yusuf BENLİ / İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı / İSTANBUL

Dr.Öğr.Üyesi Ercan KILKIL / Muğla Sıtkı Koçman Üniv.  Bodrum GSF Sahne Sanatları Böl. / MUĞLA

Dr. Marcus SIQUEIRA  / Conservatorio Giovan Battista Martini Bologna / İTALYA

Dr. Mauricio de BONIS / Sao Paulo State University/ BREZİLYA

Öğr. Gör. Yücel PAŞMAKÇI / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Arş. Gör.Dr. Eren LEHİMLER / Atatürk Üniv. Kazım Karabekir  Eğitim Fakültesi, GSE Bölümü, Müzik Eğitimi ABD / ERZURUM

Sempozyum Düzenleme/Yürütme Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi  Güldeniz  EKMEN / Başkan

Arş. Gör.Dr. Eren LEHİMLER

Samet BUYAN / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar Sekreteri

Öğr. Gör. Emrah KÜREKÇİ/ Haliç Üniversitesi, Konservatuvar Müd.Yard.

Emrah KOCAMAN / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar

ENPOLİTİK: Enpolitik olarak takip edeceğiz. Başarılı bir festival ve  sempozyum diliyoruz. Teşekkürler…

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.