google-site-verification=T_NRWGCX0tEI1Eddjcfchq4TRJe4tbMwaAFf243H1wM
Orhan Özçatalbaş
Orhan Özçatalbaş
Yazarın Makaleleri
Tarım Danışmanlığını Geliştirmek!
Uzman bilgiyi ifade eden tarım danışmanlığı tarımsal üretimin etkinliği ve sürdürülebilirliğinde kritik öneme sahip bir hizmet alanıdır. Öyle ki tarım danışmanlığı verimlilik artırıcı teknolojilerin ve maliyet düşürücü önlemlerin...
Gıda Fiyatları Yükselirken!
Gıda ürünleri fiyatlarının artışından şikayet etmeyen var mı? Tabi ki yok! Pekala çözüm için bir formül var mı? Evet var! Fiyatların makul seviyede oluşmasını sağlamak ve tüketicilerin gündeminden fiyat artışları konusunu çıkarmak...
Tarımın Antioksidan Etkisi!
Kovid-19 süreci kentte yaşayanların tarımsal üretim faaliyetleri ve kırsal yaşama olan ilgilerini artırmıştır. Kentte yaşayanlara tarım ve kırsal yaşam hakkında doğru bilgi sunumu ve tarımla ilgili bilinçlendirme etkinlikleri yayımve yayım...
Tarım Bağışıklığı Güçlendirir!
Sanıyorum ki 'Tarım bağışıklığı güçlendirir!” kavramı ilk kez bu yazıda ifade ediliyor. Daha önemli bir ifade ile devam edelim. Tarım sosyal ve ekonomik krizlere karşı ülkenin bir bakıma bağışıklık sistemidir. Ekonomide kriz...
Gelecekte Öğrenme!
Küresel salgının ortaya çıkardığı yeni ortam, hemen her alanda bir bakıma 'gelecek aslında bugündür” noktasına getirmiş durumda. Gelecek beklentileriyle yeni ortamın getirdiği yeni şartlar buluşturulduğunda eğitimde olduğu gibi...
Hobi Bahçeleri ve Tarım Kanunu – 7
Tarım Kanunu; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için temel metin niteliğindedir ve gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasını amaçlamaktadır....
Hobi Bahçelerine Yönelik Değişiklikler – 6
Hobi bahçeleriyle birlikte, toplum sağlığı ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çok önemli konuları kapsayan 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”, 2005 yılında çıkarılan 'Toprak Koruma...
Hobi Bahçelerine Yönelik Değişiklikler - 5
Hobi bahçeleriyle birlikte, toplum sağlığı ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çok önemli konuları kapsayan 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”, 2005 yılında çıkarılan 'Toprak Koruma...
TBMM Hobi Bahçeleri için ne Söyledi? - 4
4 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”  hobi bahçeleriyle birlikte, toplum sağlığı ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çok önemli konuları kapsıyor....
Türkiye’de Hobi Bahçesi Mevzuat-3
Hobi bahçelerinin Türkiye'nin gündemine gelmesindeki en önemli etken ilgi mevzuatla uyumsuzluğun ortaya çıkmasıyla, dolayısıyla  söz konusu bahçelerin kuruluş yerleriyle ilişkilidir. Özellikle bahçelerin tarım topraklarının işgal...
Hobi Bahçeleri ve Toplum Sağlığı- 2
Kentleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği yoğun iş hayatı, ayaküstü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sosyal ve psikolojik bakımdan insan ve toplum üzerinde sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu kapsamda hobi bahçesi uygulamaları sürdürülebilirlik...
Hobi bahçeleri neden tartışılıyor? -1
Hobi bahçeleri üzerinde yapılan tartışmaların çok yönlü ele alınarak toplum yararı ve tarım topraklarının korunmasına yönelik bir senteze ihtiyaç bulunuyor. Yapılan akademik çalışmalarda doğa ile etkileşime girmenin bir yolu olarak...
Hedef Sıfır Açlık - 3
Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında 'Sıfır Açlık” (Zero Hunger) yani dünyada açlığı sonlandırmak hedefi ikinci sırada yer almaktadır. BM sözü edilen hedefe yani gıda...
İnsan Hayatı Sayaca Konu Olursa – 2
Küresel salgın hastalığın getirdiği bir sonuç olarak, insan hayatının rakamlarla ifade edilmesi neredeyse kanıksanmış ve doğal karşılanmaya başlanmış görünüyor.  İnsanlığın yaşadığı bu ağır travma, bir de var olan ancak...
Bugün 29 Ekim: Türkiye Gemisi Limanda!
Önemli tarihsel dönemleri içerecek bir yazı kaleme almak istediğimde, önceki yıllarda kaleme aldığım yazılarıma şöyle bir bakarım. 29 Ekimle ilgili yazmak düşüncesi beni yine öyle yönlendirdi ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili geçtiğimiz...
Gıda Güvencesiz bir Dünya -1
 'Gıda güvencesi olmayan bir dünya, bilim ve teknolojide uçsa ne olur uçmasa ne olur? Birleşmiş Milletler kurulduğu günden beri kuruluş amaçları doğrultusunda tanımlanan pek çok görev ve işlevleri yerine getirmek üzere gayret içindedir...
Homo Economicus Tarzı Hayatlar!
Ekonomik insan modeli yani homo economicus kapitalizmin toplumlara adeta bir şartlı refleksle son iki asırdan beri kabul ettirdiği bir yaşam ve düşünce biçimi olarak her alana nüfuz ediyor. İnsanı özgürleştirmek gibi pozitif bir mesajla güçlü...
Yükseköğretimi Yeniden Planlamak!
Bugün derin tarihsel geçmişine rağmen Türk yükseköğretiminin, kadim değerlerini evrensel ilkelerle harmanlayarak gelecek kuşaklara aktarmak ve geliştirmek yönünde yeterli çalışma sistematiğine sahip olduğunu söylemek güçtür. Bu nedenle...
Şişkin Egoizmin Pençesindeki Dünya!
Küreselleşme dünyanın umudu ve büyülü bir kavram gibi sunulalı çok olmadı. 21'inci yüzyılın köpürtülmüş ve şımartılmış ve bir bakıma küresel hakimiyet hedefini kamufle ederek yerel değerleri tahrip etmeyi, yerelin sınırlı...
Uzun İnce Bir Yolun Başındayız!
Bayramlar mutluluk ve sevinç, sevgi ve duygu yoğunluğunun arttığı ve birlik olmanın, birlikte olmanın ortak hazzının paylaşıldığı olağandışı günlerdir. Ne kadar şanslıyız ki millet olarak kutlanmaya değer önemli içeriği ve derinliği...
Kalkınma Politikaları ve Stratejik Dönüşüm
Kalkınma politikaları genel olarak kır ve kent yerleşimlerini bir bütünsellik içinde birlikte ele almaktadır. Buna göre ülkesel düzeyde gerek bölgesel gelişme stratejileri ile ve gerekse alt planlar dahilinde doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel...
BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
1.3. Kovid-19 Gölgesinde Temel İnsani Haklar ve BM İnisiyatifi 1948 yılında yayınlanan BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi insan yaşamı ve beslenmesi için zorunlu olan gıda güvencesini insan haysiyetiyle eşleştirmiştir ve gıda güvencesi...
BM'nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
1. Kovid-19 Birleşmiş Milletler'de Değişimin Habercisi mi? 1.2.3.Birleşmiş Milletlerin Gücü Açlıkla Sınanıyor ! Eylül 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler(BM) 8 maddeden oluşan Binyıl Kalkınma Hedeflerini (Millenium Developmment Goals:...
Kovid-19 BM'de Değişimin Habercisi mi? (4)
FAO'nun Faaliyet Alanları ve Önemi FAO esas itibariyle beş ana alanda faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere örneğin 2018-2019 yılında yaklaşık 2,6 milyar Amerikan dolarlık bütçesi vardır. Bu değerin yaklaşık...