Orhan Özçatalbaş
Orhan Özçatalbaş
Yazarın Makaleleri
Gıda Fiyatlarının Yükselişi Önlenmez mi?(1)
Gıda ürünleri fiyatlarının artışından şikayet etmeyen var mı? Tabi ki yok! Pekala çözüm için bir formül var mı? Evet var! Fiyatların makul seviyede oluşmasını sağlamak ve tüketicilerin gündeminden fiyat artışları konusunu çıkarmak...
Teknoloji ve Akıllı Şehirler
Bilim ve teknolojideki gelişmeler kuşkusuz her alanı olduğu gibi kent ve yerleşim alanlarını da etkilemektedir. Özellikle teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanlar 'akıllı şehirler” kavramını ortaya çıkarmış ve bu ortam kentlerin...
Kentsel Nüfustaki Gelişmeler
Bilindiği gibi tüm dünyada şehirlerin gelişim sürecinde dinamik bir yapının varlığı ve değişimdeki ivme dikkati çekmektedir. Dolayısıyla artan nüfus ve kentlere olan akım günümüzde şehirlerin statik bir yaklaşımla ele alınamayacağını...
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Uluslararası düzeyde teknoloji üretme kabiliyetine sahiplilik bilim ve teknoloji de küresel rekabette avantajlı olmak anlamına gelmektedir. Söz konusu avantajın ülke kalkınmasına ve toplum refahına hizmet etmesi  içinüretilen teknolojinin...
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Bilim ve teknolojinin ülkeler ve toplumlar için ne anlama geldiği artık açık olarak biliniyor.  Öyle ki insan kaynağının kalkınmadaki rolü, beşeri sermayenin geliştirilmesinde ise eğitimin rolü üzerinde uzun yıllardan beri önemli çalışmalar...
Tüketici Karar Onay Destek Sistemi
Toplumu oluşturan tüm tüketiciler pazarlama karmasının işlevleriyle gereksinim duydukları mal ve hizmetleri talep ederler ve tüketirler. Gıda ürünleri insanlar için yaşamsal öneme sahiptir ve zorunlu ihtiyaç maddeleri olmaları nedeniyle diğer...
İklim Değişikliği ve Tarım Politikaları-1-
Geçtiğimiz son iki yüzyılda yeni buluşların ve özellikle potansiyeli kinetiği dönüştüren buhar gücüyle çalışan makinelerin tüm alanlarda kullanılmaya başlanmasıyla hızlı bir endüstrileşme süreci yaşanmıştır. Süreç dünya genelinde...
Teknoloji ve Akıllı Şehirler
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yerini ve önemini vurgulamak amacıyla 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma” Toplantılarının dördüncüsü geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleştirildi....
Kentsel Nüfusun Değişimler
Bilindiği gibi tüm dünyada şehirlerin gelişim sürecinde dinamik bir yapının varlığı ve değişimdeki ivme dikkati çekmektedir. Dolayısıyla artan nüfus ve kentlere olan akım günümüzde şehirlerin statik bir yaklaşımla ele alınamayacağını...
Tarım Danışmanlığını Geliştirmek!
Uzman bilgiyi ifade eden tarım danışmanlığı tarımsal üretimin etkinliği ve sürdürülebilirliğinde kritik öneme sahip bir hizmet alanıdır. Öyle ki tarım danışmanlığı verimlilik artırıcı teknolojilerin ve maliyet düşürücü önlemlerin...
Gıda Fiyatları Yükselirken!
Gıda ürünleri fiyatlarının artışından şikayet etmeyen var mı? Tabi ki yok! Pekala çözüm için bir formül var mı? Evet var! Fiyatların makul seviyede oluşmasını sağlamak ve tüketicilerin gündeminden fiyat artışları konusunu çıkarmak...
Tarımın Antioksidan Etkisi!
Kovid-19 süreci kentte yaşayanların tarımsal üretim faaliyetleri ve kırsal yaşama olan ilgilerini artırmıştır. Kentte yaşayanlara tarım ve kırsal yaşam hakkında doğru bilgi sunumu ve tarımla ilgili bilinçlendirme etkinlikleri yayımve yayım...
Tarım Bağışıklığı Güçlendirir!
Sanıyorum ki 'Tarım bağışıklığı güçlendirir!” kavramı ilk kez bu yazıda ifade ediliyor. Daha önemli bir ifade ile devam edelim. Tarım sosyal ve ekonomik krizlere karşı ülkenin bir bakıma bağışıklık sistemidir. Ekonomide kriz...
Gelecekte Öğrenme!
Küresel salgının ortaya çıkardığı yeni ortam, hemen her alanda bir bakıma 'gelecek aslında bugündür” noktasına getirmiş durumda. Gelecek beklentileriyle yeni ortamın getirdiği yeni şartlar buluşturulduğunda eğitimde olduğu gibi...
Hobi Bahçeleri ve Tarım Kanunu – 7
Tarım Kanunu; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için temel metin niteliğindedir ve gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasını amaçlamaktadır....
Hobi Bahçelerine Yönelik Değişiklikler – 6
Hobi bahçeleriyle birlikte, toplum sağlığı ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çok önemli konuları kapsayan 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”, 2005 yılında çıkarılan 'Toprak Koruma...
Hobi Bahçelerine Yönelik Değişiklikler - 5
Hobi bahçeleriyle birlikte, toplum sağlığı ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çok önemli konuları kapsayan 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”, 2005 yılında çıkarılan 'Toprak Koruma...
TBMM Hobi Bahçeleri için ne Söyledi? - 4
4 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”  hobi bahçeleriyle birlikte, toplum sağlığı ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çok önemli konuları kapsıyor....
Türkiye’de Hobi Bahçesi Mevzuat-3
Hobi bahçelerinin Türkiye'nin gündemine gelmesindeki en önemli etken ilgi mevzuatla uyumsuzluğun ortaya çıkmasıyla, dolayısıyla  söz konusu bahçelerin kuruluş yerleriyle ilişkilidir. Özellikle bahçelerin tarım topraklarının işgal...
Hobi Bahçeleri ve Toplum Sağlığı- 2
Kentleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği yoğun iş hayatı, ayaküstü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sosyal ve psikolojik bakımdan insan ve toplum üzerinde sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu kapsamda hobi bahçesi uygulamaları sürdürülebilirlik...
Hobi bahçeleri neden tartışılıyor? -1
Hobi bahçeleri üzerinde yapılan tartışmaların çok yönlü ele alınarak toplum yararı ve tarım topraklarının korunmasına yönelik bir senteze ihtiyaç bulunuyor. Yapılan akademik çalışmalarda doğa ile etkileşime girmenin bir yolu olarak...
Hedef Sıfır Açlık - 3
Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında 'Sıfır Açlık” (Zero Hunger) yani dünyada açlığı sonlandırmak hedefi ikinci sırada yer almaktadır. BM sözü edilen hedefe yani gıda...
İnsan Hayatı Sayaca Konu Olursa – 2
Küresel salgın hastalığın getirdiği bir sonuç olarak, insan hayatının rakamlarla ifade edilmesi neredeyse kanıksanmış ve doğal karşılanmaya başlanmış görünüyor.  İnsanlığın yaşadığı bu ağır travma, bir de var olan ancak...
Bugün 29 Ekim: Türkiye Gemisi Limanda!
Önemli tarihsel dönemleri içerecek bir yazı kaleme almak istediğimde, önceki yıllarda kaleme aldığım yazılarıma şöyle bir bakarım. 29 Ekimle ilgili yazmak düşüncesi beni yine öyle yönlendirdi ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili geçtiğimiz...