Orhan Özçatalbaş
Orhan Özçatalbaş
Yazarın Makaleleri
Homo Economicus Tarzı Hayatlar!
Ekonomik insan modeli yani homo economicus kapitalizmin toplumlara adeta bir şartlı refleksle son iki asırdan beri kabul ettirdiği bir yaşam ve düşünce biçimi olarak her alana nüfuz ediyor. İnsanı özgürleştirmek gibi pozitif bir mesajla güçlü...
Yükseköğretimi Yeniden Planlamak!
Bugün derin tarihsel geçmişine rağmen Türk yükseköğretiminin, kadim değerlerini evrensel ilkelerle harmanlayarak gelecek kuşaklara aktarmak ve geliştirmek yönünde yeterli çalışma sistematiğine sahip olduğunu söylemek güçtür. Bu nedenle...
Şişkin Egoizmin Pençesindeki Dünya!
Küreselleşme dünyanın umudu ve büyülü bir kavram gibi sunulalı çok olmadı. 21'inci yüzyılın köpürtülmüş ve şımartılmış ve bir bakıma küresel hakimiyet hedefini kamufle ederek yerel değerleri tahrip etmeyi, yerelin sınırlı...
Uzun İnce Bir Yolun Başındayız!
Bayramlar mutluluk ve sevinç, sevgi ve duygu yoğunluğunun arttığı ve birlik olmanın, birlikte olmanın ortak hazzının paylaşıldığı olağandışı günlerdir. Ne kadar şanslıyız ki millet olarak kutlanmaya değer önemli içeriği ve derinliği...
Kalkınma Politikaları ve Stratejik Dönüşüm
Kalkınma politikaları genel olarak kır ve kent yerleşimlerini bir bütünsellik içinde birlikte ele almaktadır. Buna göre ülkesel düzeyde gerek bölgesel gelişme stratejileri ile ve gerekse alt planlar dahilinde doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel...
BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
1.3. Kovid-19 Gölgesinde Temel İnsani Haklar ve BM İnisiyatifi 1948 yılında yayınlanan BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi insan yaşamı ve beslenmesi için zorunlu olan gıda güvencesini insan haysiyetiyle eşleştirmiştir ve gıda güvencesi...
BM'nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
1. Kovid-19 Birleşmiş Milletler'de Değişimin Habercisi mi? 1.2.3.Birleşmiş Milletlerin Gücü Açlıkla Sınanıyor ! Eylül 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler(BM) 8 maddeden oluşan Binyıl Kalkınma Hedeflerini (Millenium Developmment Goals:...
Kovid-19 BM'de Değişimin Habercisi mi? (4)
FAO'nun Faaliyet Alanları ve Önemi FAO esas itibariyle beş ana alanda faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere örneğin 2018-2019 yılında yaklaşık 2,6 milyar Amerikan dolarlık bütçesi vardır. Bu değerin yaklaşık...
'Kovid-19 BM'de Değişiminin Habercisi mi?' (3)
1.2.Tarımda küresel inisiyatif: Dünya Gıda ve Tarım Örgütü 194 ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 16 Ekim 1945 yılında Kanada'da kurulmuş ve Türkiye ise 6 Nisan 1948 yılında üye olmuştur, Örgüt tarım...
BM'nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
Dr. Fahrettin Koca DSÖ'nün Başkanı olmalı! Amerika'nın DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığını açıklaması söz konusu ülke için bir cezalandırma olarak kabul edilecek olsa da, küresel ölçekte sağlıkla ilgili yaşanan ve yaşanacak...
Kovid-19, BM'de Değişimin Habercisi mi? (1)
1-Kovid-19 Birleşmiş Milletleri sınıyor mu? Yoksa sallıyor mu? 1.1.Sağlıkta küresel inisiyatif: Dünya Sağlık Örgütü Son birkaç aydan beri küresel ölçekte korona virüs'ün yıkıcı etkisiyle insan sağlığı ve sağlık sektörü...
Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
Öncelikle hemen belirtmek gerekir ki, bir konuda aynı havuzdaki rakamlar kullanıldığı halde farklı yorumlarla karşılaşılabiliyor. Esasen yorum farklarının nedenleri saptanabilir ve söz konusu fark sağlıklı verilerle çalışıldığında...
Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
2019-2020 Üretim Yılı (1 Ekim 2019-31 Mart 2020) Buğday Değerlendirmesi Raporunda; gıdada kendine yeterliliğin önemine ve buğdayın stratejik ürün olduğu gerçeğine vurgu yapılarak şu önerilerde bulunulmuştur; 'Buğday üretiminden uzaklaşılmasının...
Beklediğim 'Buğday Raporu' Geldi! (1)
Hep söyleriz tarım ciddi iştir, herkesin yorum yapacağı kadar kolay ve ucuz bir alan değildir, diye.  Bugünlerde Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle Türkiye'nin tarımda yeterlilik ve gıda arz güvenliği konuları tartışılıyor. Birkaç...
Prof.Dr. Niddersan Acoh'un Salgın Hastalık Analizi! (1)
On üçüncü yüzyılda yaşamış olan Niddersan Acoh üniversite öğrenimi sonrası toplumla ilişkilerini hep sıcak tutmuş, hayatını sahip olduğu bilgi birikimini topluma aktarmak ve öğretmek üzerine inşa etmiş bir bilge insan ve akil bir kişilik....
Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
Dünya ile birlikte ülkemizin de etkilendiği Koronavirüs salgını, bugün sağlık ve tarım konusunu birlikte ele almayı gerektirmiştir. Tarımın insan yaşamı için zorunlu gıda maddelerini üretmesi yanında özellikle sağlık otoritelerinin...
Tarımsal  Mafya (2)
Tarım ve Mafya Oluşumlar Tarım sektöründe yer alan çıkar grupları genel olarak tarımsal mafya(agromafia) olarak isimlendirilmektedir. İtalya'da tarım mafyası sadece ülke içindeki etkinliği bakımından değil aynı zamanda uluslararası...
Tarımsal Mafya (1)
Tarım ürünlerinin insan yaşamı için zorunlu tüketim mallarını oluşturması sektörün stratejik önemini dünden bugüne hep güncel tutmuştur. Özellikle savaş, iç karışıklıklar, pandemik salgınlar ve çekirge istilalarının yaşandığı...
Kötünün kötüsü korona mı?
Korana virüs salgını 2020 yılına pek çok olumsuzlukla giren dünya ve bölgemiz için 'kötünün kötüsü var!” sözünü bir bakıma doğruladı. Çok yönlü etkileriyle hayatımızı derinden etkileyen bu küresel salgın (pandemi) şimdiden...
Bilgelik Çağı
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanlığın geleceğini etkileyecek değişimleri gündeme getiriyor, yakın gelecekte güncelimiz haline getirecek görünüyor. Bu değişim süreci iyimser ve kötümser senaryolar üzerinden ortaya çıkacak...
Gençlerin Tarım İlgisi!
Son yıllarda tarım sektörüyle ilişkili olarak en fazla konuşulan konular içerisinde gençlerin tarıma olan ilgilerinin yetersizliği ve çiftçi olmak yönündeki kararsızlıkları yer alıyor. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasında şüphesiz...
Üçüncü Tarım Orman Şûrası
İkinci Tarım Şûrası'ndan 15 yıl sonra Üçüncü Tarım Orman Şûrası geçtiğimiz yıl yani 2019 yılında gerçekleştirildi ve Şûrada alınan kararlar 21 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle...
İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
Önceki yazımızda 2004 yılında gerçekleştirilen İkinci Tarım Şurası'nda alınan kararları sıralamıştık ve şuranın amacının Türkiye'nin AB'ye üyelik statüsü kazandığı durumda 'tarım sektörünü ve dinamiklerini...
İkinci Tarım Şurası
İkinci Tarım Şurası 29 Kasım–1 Aralık 2004 tarihleri arasında tarımla ilgili kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, valiliklerin, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve üretici ve meslek örgütlerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının...