google-site-verification=T_NRWGCX0tEI1Eddjcfchq4TRJe4tbMwaAFf243H1wM
Selim Gürbüzer
Selim Gürbüzer
Yazarın Makaleleri
İslam’da Nişanlılık ve Nikâh
         Nişanlanma denildiğinde hiç şüphesiz nikâha giden yolda nikâh akdinde çiftlerin şahitler eşliğinde karşılıklı icab (teklif) ve kabulle nikâhlarının kıyılmasından farklı olarak sadece nikâh...
İslâm ve Kadın
         Moltke; 'Bizde bir genç kız evlenince sosyal mevkisi bir derece alçalır. Çünkü onu bir daha evlilik boyunca sevmek imkânı yoktur. Şarkta ise kadın evlenince yükselir. Kocasının evine itaate...
Kadın ve İş Hayatı
Besbelli ki, kadına asıl asalet katan değer özünde ki aşk mayası ve omuzlarında taşıdığı annelik duygusudur. Ancak ne var ki çağımızda kadını erkekleştirmeye yönelik çabalar maalesef bu annelik duygularını altüst edip yerle yeksan...
Örtünmek Asalet mi?
        Yüce Mevla balçıktan yarattığı kuluna daha toprakla su arasındayken kendi ruhundan üflediği gibi hayâ perdesi örtüyle de diğer yaratıklarının yanında eşref-i mahlûkat varlık olarak da yüceltmiştir....
Hayâ Bir Gönlün Titremesidir
       Peygamberimiz (s.a.v)'in beyan buyurduğu 'Hayâ imandandır” hadis-i şerifi tüm benliğimizi kuşatan bir gönül titremesinin ta kendisi bir kelamdır.  Hele mümin biri gayri ihtiyarı azcık hata...
Tesettür
Yüce Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim'de tesettür hususunda şöyle beyan buyuruyor;       'Mümin kadınlara söyle gözlerini (haramdan) sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini açmasınlar, bunlardan görünen...
Moda
Latince modo (hemen şimdi)  kökünden türeyen toplumsal beğeni ya da bir şeye aşırı düşkünlük anlamında kullanılan bir kavramın adıdır: Moda. Bir başka ifadeyle sanattan siyasete, spordan kültüre, giyimden düşünce dünyasına hemen...
Eğitim Sistemi Arayışı
           Biz mi çocukların öğretmeni yoksa çocuklar mı bizim öğretmenimiz sorusu eğitimde geldiğimiz nokta itibariyle doğrusu gayet yerinde bir sorudur. Şöyle etrafımıza baktığımızda zaten...
Gençlerle Başbaşa
            Her geçen gün ahlaki değerlerimiz ve milli duygularımız erozyona uğradıkça gençlerle olan münasebetlerimizde açılan uçurum kanayan yara hale gelebiliyor.  Nasıl kanayan...
Hafızasını Yitiren Nesil
        Biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz?         İşte böylesi kendi yaratılış kodlarımızı hatırlatacak bir soru karşısında bir adım ötesini düşünmemek ne mümkün....
Kimlik Bunalımı
 Kabul etsek de etmesek de teknolojik gelişmelerle birlikte kimlik bunalımı denen bir kirizle karşı karşıyayız. Besbelli ki yaşanan onca sıkıntıların kaynağında tarım toplumundan sanayileşmiş bilgi toplumuna geçiş sürecinde geleneksel...
Meğer Sevgi ve Hoşgörüye ne Kadar da çok Susamışız
        Tarihler 1992 yılını gösterdiğinde Türkiye,  UNESCO'ya 1992 yılının Mevlâna ve Hoşgörü yılı olması için teklif götürür. Tabii bu geç kalınmış bir teklif olsa da sonuçta bu teklif...
Kavgamız Kalem Olunca
Hayatın kanunu sanki kavga üzerine kuruludur. Öyle ki bir yerde hak dava uğruna verilen bir kavga varsa biliniz ki bunun tam zıt kutbunda batıl davası kavgası var demektir.  Nitekim Kabil'in Habil'i katletmesiyle başlayan bu ikili...
Tefekkür mü Eylem mi?
Eylem;  daha çok provokatif diyebileceğimiz bir takım iç ve dış mihrakların kışkırtmaları neticesinde ortaya çıkan fiili bir durumdur.  Eylemci ise bu fiili duruma bilerek ya da bilmeyerek alet olan ruh hastası tiplerdir. Aslında...
Yeni Bir Din mi?
Marksizm'in manevi değerleri burjuvazi tarafından yutturulmuş afyon olarak nitelendirip ekonomiyi esas temel değer kabul etmesiyle ortaya çıkan tabloda, her şeyin maddeye indirgendiği gün gibi aşikâr. Bu yüzden Türkiye'de bir kısım...
Kutsal Tuzak
Noel'le girdiler dünyamıza, yetmedi ardından anneler günü, babalar günü ve sevgililer günü gibi bir dizi günler ilave edildi.  Tabii elden bir şey gelmez.   Batı bikere inanmıştı, güya Tanrının evreni altı günde yarattığına, ...
Bilgi Çağı ve Bilginin Geleceği
           Yüce Allah (c.c)  balçıktan yarattığı insana ruhundan üfleyip isimlerini öğretmenin yanı sıra kullarını bilgiyle de kodlamıştır.  İşte insanın diğer yarattıklarından...
Bilginin Vatanı Yok
         Üniversite deyince toplumu aydınlatan ilim irfan ocakları olarak biliriz hep. Nasıl öyle bilmeyelim ki, hamasetin hiçbir değer kazanmadığı günümüz dünyasında üniversitelerin önemi gün geçtikçe...
Bilgi Toplumu
Bilgi toplumu çağın meselelerine vakıf, aynı zamanda olayları yerinde ve zamanında kritik edebilen toplum demektir. Bilmek kıyas etmektir zaten. Madem öyle,  önce kendi iç dinamiklerimize vakıf olmalı sonra dış dinamiklerle nasıl baş...
Bilgi Üretimi ve İslâm
Asl olan hali hazırda bilgilere konmak değil, asl olan bilgi üretebilme maharetini sergileyebilmek çok mühimdir. Şayet bir yerde bilgi üretilemiyorsa, biliniz ki orada dogma anlayış hâkimdir.  Yani ortada tıpkı ideolojilerin dogmalaştığı...
Teknoloji ve İslâm
Teknoloji kavramı Latince bir kavramdır.  Adı üzerinde kavram, sonuçta kökeni ne olursa olsun kavramlara farklı manalar yüklenebiliyor. Tabii bizi daha çok ilgilendiren husus tekniğin Allah'ın (c.c) Sânî sıfatına karşılık gelmesidir....
İsraf Ekonomisinden Verim Ekonomisine
          Tüketime dayalı ekonominin reklâmla beslenerekten adeta göklere çıkarılıp haksız kazanç elde etmenin sistem hale getirilmiş çarkın adıdır İsraf ekonomisi.  Malum birileri israf çarkının...
İslâm ve Ekonomi
          İnsanın insanla olan alışveriş münasebetlerinde ve insanın tabiatı işlemesiyle olan ilişkilerinden doğan bir bilim dalının adıdır ekonomi. İktisadi bilimler diye de ifade edilen ekonomi...
Düşünce Özgürlüğü ve İslâm
Batı filozları kendi egosunu ve aklını rehber edinerek aslında kendi varlığını ve kendi hür iradesini inkar eden ilginç sonuçlara varmışlardır. Bakın, J.J. Rousseau  'Tefekkür hali tabiata aykırı olup, insan soysuzlaşmış hayvandır”...