Selim Gürbüzer
Selim Gürbüzer
Yazarın Makaleleri
Aile Huzuru
Şayet dünya hayatında huzur bulmak istiyorsak bunun için iyi bir aile düzeni kurmak şarttır dersek yeridir. Hiç kuşkusuz böylesi bir huzur için örnek alacağımız en baş tacı rehber kaynağımız Allah Resulünün tüm Ümmet-i Muhammed'e...
Hünsa-İ Müşkil ve İktidarsızlık
İslam fıkhında erkeğin cinsi münasebet kuramıyor hali Arapça 'innet” olarak ifade edilir.  Tabii hal böyle olunca taraflardan illet sahibi erkek için 'innîn” denirken, kadın için de  'innîne” denmektedir. Malumunuz...
Zıhar Yemini
Bir erkeğin karısını, yetmedi karısının boyun kısmını veya yarısını, üçte biri gibi ifadelerle bir uzvunu kendisine ebediyen nikâhı haram olan bir kadına veya o kadına bakılması şer'an caiz olmayan bir uzvuna benzetme ifadesinde...
Lian ve İ’la Yemini
Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Mu'ciz'ül Beyan'da bakın ne buyuruyor; 'Eşlerini zina ile itham edip kendilerinden başka şahitleri olmayan kimselerden her birinin dört kere şahadet etmesi, sözünde gerçek olduğuna Allah'ı...
İslâm’da Boşanma
Herhangi ortada bir zaruret durum olmadıkça keyfekeder ve geliş güzel boşama yoluna gidilmesi şer'an uygun değildir. Malum, bir erkeğin hanımına 'seni boşadım, seni terk ettim” demesi ya da bir hâkimin ‘sizleri ayırdım' kararıyla...
İslâm’da Neseb İddet Müddeti
         İslam'da 'Neseb-İddet Müddeti” bilhassa bir çocuğun nesebini belirleyici çok mühim ikili işaret taşıdırlar. Değim yerindeyse bu ikili işaret taşından birincisi malum soy sop yönünden...
İslâm’da Süt Emzirme Bağı
         Hiç kuşkusuz anne karnından dünyaya gelen bir bebek için en ideal besleyici gıda anne sütünden başkası değildir. Madem öyle,  anne sütü deyip es geçmemeli. Zira hiçbir gıda ana sütü...
İslâm’da Nafaka ve Mihr
          Bir erkeğin ailesine karşı omzunda yüklendiği sorumluğun gereği hem ayni hem de nakdi temel ihtiyaçları karşılaması farz hükmünde nafaka olarak karşılık bulur.  Hiç kuşkusuz karşılanması...
İslam’da Nişanlılık ve Nikâh
         Nişanlanma denildiğinde hiç şüphesiz nikâha giden yolda nikâh akdinde çiftlerin şahitler eşliğinde karşılıklı icab (teklif) ve kabulle nikâhlarının kıyılmasından farklı olarak sadece nikâh...
İslâm ve Kadın
         Moltke; 'Bizde bir genç kız evlenince sosyal mevkisi bir derece alçalır. Çünkü onu bir daha evlilik boyunca sevmek imkânı yoktur. Şarkta ise kadın evlenince yükselir. Kocasının evine itaate...
Kadın ve İş Hayatı
Besbelli ki, kadına asıl asalet katan değer özünde ki aşk mayası ve omuzlarında taşıdığı annelik duygusudur. Ancak ne var ki çağımızda kadını erkekleştirmeye yönelik çabalar maalesef bu annelik duygularını altüst edip yerle yeksan...
Örtünmek Asalet mi?
        Yüce Mevla balçıktan yarattığı kuluna daha toprakla su arasındayken kendi ruhundan üflediği gibi hayâ perdesi örtüyle de diğer yaratıklarının yanında eşref-i mahlûkat varlık olarak da yüceltmiştir....
Hayâ Bir Gönlün Titremesidir
       Peygamberimiz (s.a.v)'in beyan buyurduğu 'Hayâ imandandır” hadis-i şerifi tüm benliğimizi kuşatan bir gönül titremesinin ta kendisi bir kelamdır.  Hele mümin biri gayri ihtiyarı azcık hata...
Tesettür
Yüce Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim'de tesettür hususunda şöyle beyan buyuruyor;       'Mümin kadınlara söyle gözlerini (haramdan) sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini açmasınlar, bunlardan görünen...
Moda
Latince modo (hemen şimdi)  kökünden türeyen toplumsal beğeni ya da bir şeye aşırı düşkünlük anlamında kullanılan bir kavramın adıdır: Moda. Bir başka ifadeyle sanattan siyasete, spordan kültüre, giyimden düşünce dünyasına hemen...
Eğitim Sistemi Arayışı
           Biz mi çocukların öğretmeni yoksa çocuklar mı bizim öğretmenimiz sorusu eğitimde geldiğimiz nokta itibariyle doğrusu gayet yerinde bir sorudur. Şöyle etrafımıza baktığımızda zaten...
Gençlerle Başbaşa
            Her geçen gün ahlaki değerlerimiz ve milli duygularımız erozyona uğradıkça gençlerle olan münasebetlerimizde açılan uçurum kanayan yara hale gelebiliyor.  Nasıl kanayan...
Hafızasını Yitiren Nesil
        Biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz?         İşte böylesi kendi yaratılış kodlarımızı hatırlatacak bir soru karşısında bir adım ötesini düşünmemek ne mümkün....
Kimlik Bunalımı
 Kabul etsek de etmesek de teknolojik gelişmelerle birlikte kimlik bunalımı denen bir kirizle karşı karşıyayız. Besbelli ki yaşanan onca sıkıntıların kaynağında tarım toplumundan sanayileşmiş bilgi toplumuna geçiş sürecinde geleneksel...
Meğer Sevgi ve Hoşgörüye ne Kadar da çok Susamışız
        Tarihler 1992 yılını gösterdiğinde Türkiye,  UNESCO'ya 1992 yılının Mevlâna ve Hoşgörü yılı olması için teklif götürür. Tabii bu geç kalınmış bir teklif olsa da sonuçta bu teklif...
Kavgamız Kalem Olunca
Hayatın kanunu sanki kavga üzerine kuruludur. Öyle ki bir yerde hak dava uğruna verilen bir kavga varsa biliniz ki bunun tam zıt kutbunda batıl davası kavgası var demektir.  Nitekim Kabil'in Habil'i katletmesiyle başlayan bu ikili...
Tefekkür mü Eylem mi?
Eylem;  daha çok provokatif diyebileceğimiz bir takım iç ve dış mihrakların kışkırtmaları neticesinde ortaya çıkan fiili bir durumdur.  Eylemci ise bu fiili duruma bilerek ya da bilmeyerek alet olan ruh hastası tiplerdir. Aslında...
Yeni Bir Din mi?
Marksizm'in manevi değerleri burjuvazi tarafından yutturulmuş afyon olarak nitelendirip ekonomiyi esas temel değer kabul etmesiyle ortaya çıkan tabloda, her şeyin maddeye indirgendiği gün gibi aşikâr. Bu yüzden Türkiye'de bir kısım...
Kutsal Tuzak
Noel'le girdiler dünyamıza, yetmedi ardından anneler günü, babalar günü ve sevgililer günü gibi bir dizi günler ilave edildi.  Tabii elden bir şey gelmez.   Batı bikere inanmıştı, güya Tanrının evreni altı günde yarattığına, ...