Şakir Gözütok
Şakir Gözütok
Yazarın Makaleleri
Sinema ve Dindarlar
İnsan kelimelerle konuşur, kavramlarla düşünür. Ama ekran veya perde karşısına geçtiğimiz zaman, bu kez ?insan imgelerle düşünür? gerçeğini kabullenmek zorunda bırakılırız. ?Ruh, zihinsel imaj olmaksızın asla düşünemez.? Bir göstergenin...
Müzik Haram Mıdır?
Müzik, terim olarak dilimize Batı?dan geçmiştir. Müzik kelimesinin kökü, Latincede ?Mûsa? kelimesine dayanmaktadır. Mitolojiye göre Mûsa, müzik, şiir ve eğlenceye dayalı sanatların tanrıçasının adıdır; yani Zeus?un kız kardeşinin ismi...
Her Dönemin Yardakçıları
Muktedirler, güçleri oranında başkalarının omuzlarında yükselirler. Çoğu cüce insanlar, iri gövdelerin omuzlarına çıktıkları için büyük görünmüşlerdir. Her padişahın bir yaltakçısı ve her sarayın bir soytarısı vardır. Saraylar,...
Zor Oyunu Bozar
Türkiye?nin Barış Pınarı Haretakâtı, çok önemli bir askerî operasyon olmanın yanında ciddi bir siyasî hamleyi de içeriyordu. Türkiye,bölgede sözüm ona PKK/PYD unsurlarıyla çatışıyor gibi görünse de, gerçekte dünyanın süper gücü...
Irkçılık Batının Malıdır
Irk kavramını, Sadi Maksudî Arsal şöyle izah eder: ?Etnolojik manada, ?ırk, bir birbirine yakın dilleri konuşan ve müşterek ruhî temayüllere sahip olan milletlerin bütünüdür? diyebiliriz. Tarih ve sosyolojiye ait eserlerde ve bilhassa edebî...
Peygamber İnkârcıları
İslam?ın hakim olduğu coğrafyada Peygamberi inkâr edenlerin varlığı günümüze has bir olay değildir. İslam?ın ilk günlerinden beri bu manada münkirler vardır. Ancak bu inkârlarını felsefî bir zemine oturtanlar, sadece inkâr ile kalmamışlar...
Soner Yalçın?ın Atmasyonu
Doğrusu Soner Yalçın?ı okumuyorum, takip de etmiyorum ve hatta itibar bile etmiyorum. Ancak yeğenimin bana ilgili yazı hakkındaki iddiaları sorması üzerine, bu zatın aşağıda aktaracağım yazısından haberdar oldum. Sözü edilmeye bile değmez...
Ne Saçmalıklarla Uğraşmı?ız
Eflatun, Devlet adlı meşhur eserinde: ?Demek ki sitedeki yurttaşlardan bedence ve ruhça iyi yapıda olanlarla ilgilenmek üzere anlattığımız nitelikte hekim ve yargıçlarımız olacak, öbür yurttaşlara gelince, bedence sağlıksız olanlar ölüme...
Hırsızların Dangılları
Her dönemin hırsızları vardır, okka ile götürenler de olur, zoka ile götürenler de. Ama güçlünün haklı olduğu yerde, ?bal tutan parmağını yalar? özdeyişi revaç bulur. İbn Keysan olarak da bilinen ve genellikle aykırı ve muhalif görüşleriyle...
Biri Bana Kardeşlikten Söz Etsin Lütfen
Sosyolojide ?gerçek gruplar?, ortak tavır, tutum, davranış ve düşünceye sahip kimselerin bir araya gelmesi demektir. ?Gerçek gruplar? ile ?şibih? (benzer) gruplar arasındaki en önemli fark, gerçek gruplarda mensubiyet duygusunun var olmasıdır,...
Önemli Kararlarım
Bir müddet önce sosyal medyada ?önemli kararların arafesinde? olduğumu yazmıştım. Doğrusu ben acizin böyle bir paylaşımının bu kadar ilgi çekeceğini hiç beklememiştim. Gerek sosyal medya kanallarıyla ulaşanlar, gerekse bizzat merak edip...
Kuş da Medeniyetimizin Bir Parçasıdır
İnsanların kâinata, dünyaya, eşyaya bakış açısı, aynı zamanda onların medeniyet görüşünü de ifade eder. Çünkü dünya ve eşya ile münasebetimizde, kendi iç dünyamızı varlıklara naketmeye çalışırız; bu müsasebetle dışa vuran...
Hayat Dediğin Mana Yüklüdür
?Hayat düşünen için bir komedidir, hisseden için trajedi? der Horace Walpole. Hayat, unutulmayan anların saklandığı yaldızlı bir çerçevedir; en nadide hatıraların mahzenidir. Papatyalarla fal açılmaz, zira iki şık arasına sıkıştırır...
?iîlere de Bir Sözünüz Var mı?
Bu başlığı görünce Şiîleri hedef gösterdiğimiz ve mutlaka Şiîlerle ilgili olumsuz bir söylem geliştirilmesi yönünde bazı kimseleri tahrik ettiğimiz anlaşılmasın lütfen. Hemen ifade edelim ki Şiî mezhebine mensup bütün inananları,...
Şefaat Torpil midir?
Şefaat ile ilgili yazdığım yazıdan sonra çok sayıda geri dönüş yapıldı. Yazıyı beğenenlerin yanında, Allah katında torpilin olamayacağını ileri sürüp itiraz edenler de oldu. İlk bakışta haklı gibi görünen bu itiraz, biraz yakından...
Kitleleri Yönetmek Kolay Mı?
Bir araya gelmiş insan toplulukları durgun (potansiyel) enerjiye sahiptir. Onlara yüksek hedefler gösterildiği zaman, bu durgun enerji hareket (kinetik) enerjisine dönüşür. Buna bağlı olarak toplulukları harekete geçirebilmek veya onları bir...
Güzel İnsanları Katleden Ülke: Mısır
Firavunlar döneminden beri Mısır?da Nil Nehri taşmasın diye, ülkenin en güzel kızı nehre atılırdı; şimdi de Mısır?ın milli ve dini duygularının bir nehir gibi coşmaması için en güzel insanları heba ediliyor. Mısır, stratejik öneminden...
Şefaat Var Mıdır?
Hemen ifade edelim ki şefaat kelimesi, Arapça sözlüklerde talep etmek, istemek manasına gelir. Istılah anlamı, Allah katında birilerinin bağışlanmasını talep etmek demektir. İslam tarihinde şefaatin olup olmadığı ile ilgili, bütün gündemi...
Deistlerin Taptığı Bir İnşaat Ustasıdır
Türkiye?de bir şeyi moda haline getirmek o kadar kolaydır ki; çünkü bu, bir anlık nefes veya bir anlık heves meselesidir. Kendi öz kültürüne yabancı kalan toplumlarda bu iş, bu kadar kolaydır. Zira bir toplumu kendi kültürüne yabancılaştırdığınız...
Hz. Ömer?in Davasına Talip Olanlar Mirasına Talip Oldular mı?
Sözün başında hemen şu açıklamayı yapmalıyım: Bu yazdıklarım, bir grup, parti, tarikat veya cemaate hamledilmesin, sözüm Müslüman olduğunu iddia eden herkesedir. Zira iğne çok kişiye batacaktır. Birçok kimse, bu ithamları hak etmediğini...
Akıl Ediyor Ama Hissetmiyorduk
İnsan, düşünen bir varlık olarak çevreyi, tabiatı, uzayı keşfe koyuldu. Bunların çoğunun sırrını çözdü, ama çözemediği ve keşfedemediği bir tek bulmaca kalmıştı: Kendisi. İnsanoğlu, uzun zamanlar sahip olduğu yetenek ve özelliklerin...
Ramazan Şemsiye Oruç Kalkandir
Allahu Teala, Duha Sûre?sine ?kuşluk vaktine ve karanlığa büründüğü geceye yemin?le başlar. Çünkü zamanın insan hayatında farklı vurgusu ve etkisi vardır. Bunu, en bariz bir şekilde gece ile gündüz esnasındaki ruh halimizin farklı oluşunda...
Allah Belanızı Versin!..
Bir Trakya türküsünde, eşkiya olan Debreli Hasan?a ?Adam öldürmeyi oyun mu sandın?? diye seslenilir. Günümüzde de birileri, hem de Devlet hüviyetiyle para ve çıkar uğruna çok rahat canlara kıyabilmekte ve insan öldürmeyi oyun sanmaktadır....
Hayatımızdan Çekip Gidenler
Başlığı bakınca çoğu okuyucu, hayatımızdan ansızın çekip giden ve hasretini çektiğimiz insanlar ile bizim bilinçli bir şekilde hayatımızın dışına çıkardığımız kimseleri düşüneceklerdir. Oysa farkına varmadan hayatımızdan...