google-site-verification: google93004a1f8b19e30c.html
İrfan Sönmez
İrfan Sönmez
Yazarın Makaleleri
Bir Kitap ve Baskıcı Rejimler
Trump ve ABD örneği her toplumun otoriterleşmeye kayabileceğini gösterdi. Despot yönetimlerle ilgili yapılan araştırmalar, diktatör ve diktatörlüğü yaratan ortamın birbirine bağlı ve ilişkili olduğunu gösteriyor. ABD pazarlaması, yıllarca...
Türk Milletine Sevdalı Bir İslam Velisi
Son yılların en yaygın hastalıklarından biri milliyetsiz İslam anlayışıdır. Din adına konuşanların bir çoğunun düşünceleri vatansızdır. İslam'ın evrensel olması ona inananların mekansız,milliyetsiz olmasını gerektirmez. İnsan...
Sağlar'dan Erdoğan'a Gol'lük Pas
AKP ne zaman zor duruma düşse, Erdoğan'a gollük paslar veren birileri çıkıyor. Son gol asistini Fikri Sağlar yaptı, katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakimlerin adaletinden emin olamayacağını söyledi. Hala 20 yıl öncesinde...
Toplumların Gelişmesinde Din Algısının Rolü
Toplumların din algısı ile, sosyal hayatları, ekonomik durumları, siyasi tercihleri arasında ciddi bir ilişki vardır. Daron Acemoğlu, dinlerle gelişmişlik düzeyi arasında bir ilişki bulunmadığını söylemesine rağmen, tarihi gerçekler bu...
Demokraside Kalmak
Özgür basınla demokrasi arasında doğru bir ilişki vardır. Zira özgür bir basın, topluma ve onun çıkarlarına yönelik tehditlere karşı uyarılarda bulunur, kamuoyunu harekete geçirir, direnç alanları oluşturur.  Otoriter rejimler,...
Yeni Bir Çözüm Süreci mi?
Tarih, sadece milleti yaratan unsurlardan biri değil, aynı zamanda devlet aklını, siyasi aklı oluşturan  unsurlardan biridir. Tarihi perspektiften yoksun bir siyasi akıl, kör bir akıldır, çünkü geçmişin yol gösterici tecrübelerinden...
Milliyetçiliği Büyütmek
Milliyetçilik aynı zamanda bir duyuş, hissediş biçimidir.  İbn-i Haldun'un, -asabiye- olarak tarif ettiği şey biraz da budur. Asabiye, yani bağlılık duygusu veya mensubiyet hissi. Bu yönüyle milliyetçiliği, asabiyenin millete yönelmiş ...
Nasıl Bir Değişim?
Batı toplumlarında yolsuzluk ve rüşvetin bizdeki kadar yaygın olmamasının nedeni, daha ahlaklı olmaları değil,  daha denetleyici yasa ve kontrol mekanizmalarıdır. İnsanlar sadece vicdanlarının denetimi ile legal alanda tutulamazlar. Mutlaka...