Salih Aynural
Salih Aynural
Yazarın Makaleleri
Mutlaka Görülmesi Gereken Kardeş Ülke Özbekistan
Özbekistan 34 milyona yaklaşan nüfusu, 447.400 km kare yüzölçümü ve bütün Orta Asya (Türkistan) Cumhuriyetleri ile ortak sınırı olan kadim medeniyet ve kültür merkezi bir ülkedir. Özellikle Türkiye'de yaşayanlar için atayurttur....
Masabaşı Uluslararası İlişkilerci Akademisyenlerimiz
ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde dış politika oluşturulurken, Dışişleri Bakanlığı ile Üniversiteler koordineli bir şekilde çalışır, akademisyenler politika oluşturucularına danışmanlık yaparlar ve yaptıkları araştırmalar...
Yıldırım Bayezid'in Timur Tarafından Esir Edilişi ve Demir Kafese Konuluşu İddiasının Asılsızlığı
Prof. Dr. Ahat Andican'ın yıllarca süren araştırmaları sonucunda ortaya koyduğu ‘'Emir Timur'' adlı muhteşem eseri; daha önceki köşe yazımızda da ifade ettiğimiz gibi, Emir Timur hakkında iddia edilen birçok gerçekdışı...
Muhteşem Bir Eser 'Emir Timur'
Yakın zamanda Prof. Dr. Ahat Andican'ın Emir Timur adlı kitabı yayınlandı. Ahat Hoca'nın kaleme aldığı birbirinden değerli eserleri okumuş birisi olarak,Emir Timur konulu kitabın yayınlandığını duyunca büyük bir heyecana kapıldım....
Açık Cezaevine Dönüştürülen Garip Doğu Türkistan
Öz vatanında esir, öz vatanında garip, öz vatanında mahzun Doğu Türkistanlılar, son yıllarda kendi kadim ata topraklarında cezaevinde yaşarcasına hayat sürüyorlar. Çin hükümeti Doğu Türkistanlıları potansiyel terörist gördüğü için,...
Güzel Türkçemizi Yozlaştırmayalım
Güzel Türkçemizde karşılığı bulunan kelimeler dururken neden yabancı kökenli kelimeleri kullanma isteği duyuyoruz? Neden yabancı kökenli kelimeleri benimseyerek ve benimseterek güzel Türkçemizi yozlaştırıyoruz? Konuşmalarımıza veya makalelerimize...
Fizik Bilimi Olmadan Hiçbir Şey Olmaz
Dünyada hemen hemen bütün teknolojik icatların ve gelişmelerin temelinde, Temel Bilimler (Fizik, Matematik, Kimya ve Biyoloji) yatmaktadır. Temel Bilimler olmasaydı, dünyanın bugünkü teknolojik seviyeye ulaşması asla mümkün olamazdı. Temel...
Rusya Değil, Rusya Federasyonu
Türkiye'de ne hikmetse hem ilim camiasında hem de halk arasında Rusya Federasyonu yerine Rusya tabiri kullanılmaktadır. Oysa bu tabir çok yanlış ve sakıncalıdır. Bugün Rusya Federasyonu; işgal ettiği Kırım ile birlikte 22 cumhuriyet,...
Savunma Sanayiinde Yerlilik ve Milliliğin Önemi
Savunma sanayii, gerçek manada bağımsız ülke ve güçlü bir ekonomiye sahip olabilmenin olmazsa olmazıdır. Savunma sanayii güçlü olmayan ülkelerin dünya üzerinde söz sahibi olma şansları yoktur. ABD, Rusya Federasyonu, Çin, Almanya, İngiltere...
Emperyalist Ülkeler Açısından Kontrol Altında Tutulması Gereken Ülke Türkiye
Dünyada iki yüz elli milyondan fazla Türk yaşamaktadır. Bu nüfus yaklaşık 15 milyon km kareye dağılmış durumdadır ve zikredilen Türk coğrafyasında çok zengin petrol ve doğal gaz rezervi mevcuttur. Bugün doğal gaz üretiminde dünyada birinci,...
İran Bir Fars ve Türk Devletidir
İran konusunda hükümetlerimiz uzun yıllar çok yanlış politikalar izlemişler, özellikle Humeyni sonrası İslâm devrimiyle beraber İran ile ilişkiler sınırlandırılmış, İran radikal İslâm ihraç eden bir ülke olarak görülmüştür. Bu...
Amerika'nın Keşfi Safsatası
Orta ve Lise öğrenimimizde bize yıllarca Amerika kıtasının 1492 yılında Kristof Kolomb tarafından keşfedildiği, ancak Kolomb'un bu kıtanın yeni bir kıta olduğunu fark etmediği, yaklaşık on yıl sonra Amerigo Vespucci'nin bu kıtanın...
ABD'deki Son Olaylar Göründüğü Gibi Değil
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin arkasında aslında ABD'nin karanlık geçmişinin, kendisinden olmayana bakış açısının çok büyük etkisinin olduğu inkâr edilemez. Zira 1619 yılından itibaren Afrika'dan...
Doğu Türkistan'da İnsanlık Dışı Toplama Kampları
Türkiye'nin iki kat büyüklüğünde, 20 milyondan fazla Müslüman Türk'ün yaşadığı; 1759 yılından bu yana (1863, 1933 ve 1944 yıllarında ilan edilen kısa süreli bağımsızlıklar hariç) Çin işgali altında olan talihsiz vatan...
Önüne Gelen Vali Olursa
Bazı makamlar vardır, devleti temsil eder. Bu makamlardan en önemlisi ‘'Valilik'' makamıdır. Bu makama atananlar devleti temsil ettiğinin bilincinde olan; tavrıyla, davranışıyla, konuşmasıyla, edebiyle, bilgisiyle, görgüsüyle,...
Mazlumların Sığınacağı Son Liman Türkiye
Sevgili okuyucularım bendeniz Ata yurdumuz Ulu Türkistan'ın Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra, Ana yurdumuz Türkiye'ye göç eden bir ailenin evladıyım. Bu aziz millet, bu aziz vatan bizim en zor zamanımızda, en müşkül durumumuzda...
Kültürümüzde Kalite ve Standart Anlayışı
Kalite ve Standart kavramları son yüzyılın popüler kavramları arasında yer almaktadır. Bu kavramlar kelime itibari ile Batı kaynaklıdır. Bu nedenle çoğu insanımız, kalite ve standart anlayışının Türkiye'ye Batı'dan geldiğini...
Tarım Arazileri Yağmalanmasın
Ülkemizin uzun zamandır yaşadığı problemlerin başında verimli tarım arazilerinin imara açılması meselesi gelmektedir. Tarım arazileri imara açıldıkça tarım alanları daralmakta, tarım alanlarının daralması ise üretimi düşürmektedir....
Kültürümüzde Hayvan Hakları
Günümüzde hayvan hakları konusunda yazılan makalelere göz atıldığında; sanki hayvan hakları kavramının birçok hususlarda olduğu gibi, Batı'dan bize intikal ettiği şeklinde bir kanaat oluşmaktadır.  Böyle bir kanaatin oluşmasında...
Kültürümüzde Etik ve Ahlak Anlayışı
Son dönemlerde etik ve ahlak anlayışımızda ciddi yozlaşmalar görülüyor. Bizi biz yapan birçok ahlaki değerlerimiz bir bir kayboluyor. Eğer bir toplum ahlaki değerlerinde erozyona uğruyorsa ve buna karşılık hiçbir önlem alınmıyorsa, o...