google-site-verification=T_NRWGCX0tEI1Eddjcfchq4TRJe4tbMwaAFf243H1wM
Ümit Yardım
Ümit Yardım
Yazarın Makaleleri
Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi
Tarihi tecrübenin de ışığında, günlük tepkisellikten uzak,  uzun vadeli bakışla   ve  objektif kriterlere göre değerlendirilmesi gereken bazı konular vardır.  Her millet ve yönetimin sağduyusu zaman zaman bu tür konularla...
*Ankara/Brüksel Cephesinde Yeni Bir Açılım Yok…25/26 Mart 2021 AB Liderler Zirvesi*
Türkiye'nin Avrupa ile iç içe geçmişliğinin hikayesi şüphesiz yüzyıllarla ifade edilebilirse de bunun en somut sürecini  31 Temmuz 1959'da merhum Başbakan Menderes'in Topluluğa yaptığı başvuruyla başlayan ve çeşitli...
Ruhunu Yitiren Bir Şarkı ve “Hanımefendi” An San Su Çi’ nin Hikayesi / Myanmar’da Darbe…
(8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'lı Kadınlar için yazdığımız makaleden  sonra bu kez de aşağıdaki satırları bugüne kadar dünyada gün yüzü görmeyen mazlum Rohinga kadınlarına ithaf ediyoruz.) ...
8 Mart Kadınlar Günü Yaklaşırken… Doğu Türkistan Kadınları
I. İlk çıkış tarihi hakkında farklı yorumlar bulunsa bile 8 Mart Kadınlar Günü 1977 yılından bugüne Birleşmiş Milletler tarafından da sahiplenilmiş olarak uluslararası düzeyde kutlanıyor. Türkiye de 8 Mart'ı Kadınlar Günü olarak,...
Geçmişten Bugüne Diplomasi Anıları / Günlükleri
'İmparatorluklardan Cumhuriyetlere Üç Ülke Üç Başkent ; İran, Rusya ve Avusturya ' I.Devlet adamları, siyasetçiler, şairler, cephelerde görev yapmış askerler, iş dünyasından isimler vb.  gibi diplomatların    da...
14/15 Kasım 1944 Sürgününün Yıldönümünde Ahıska Türklerine Saygıyla…
SSCB  bugün bilhassa genç nesiller için tarih kitaplarında kaldı.  Yıkılışının üzerinden 30 yıl geçen, bir zamanlar dünyanın iki süper gücünden biri olan SSCB artık çoğu insan için bir entelektüel  bilgiden fazla anlam...
ABD Seçimleri…Trump, Biden ve Türkiye…
I.ABD'de Seçimler. ABD'de her başkanlık seçimi kritiktir. Her seçim döneminin gerek ülke içi gerek dış dünya gelişmeleri  ve şartları   itibariyle özel önemi bulunur. Birkaç gün sonra,  3 kasım 2020'de...
Dış Politika’da Zor Dönem, Zor Meseleler...
Türk dış politikasının  içinde bulunduğu durum, sadece son yılların değil, muhtemelen genel   Cumhuriyet dönemi itibariyle de  en zorlu, ağır  ve sorunlu  dönemlerinden birisini teşkil ediyor.  Dağılan bir imparatorluğun...
Raab Suyu Kıyılarında…1 Ağustos 1664…
Kurban Bayramı Vesilesiyle…. Avusturya denilince biz Türklerin aklına önce Viyana kuşatması gelir. Ardından  şehri fethedebilseydik şimdiki Avrupa haritası nasıl şekillenmiş olurdu nostaljisi. Ülkeye turistik amaçlı kısa ziyaretlerde bile...
Batı Trakya'da Azınlık Olmak…
Merhum Dr.Sadık Ahmet'in bir 24 Temmuz günü Batı Trakya Gümülcine/Susurköy'de şüpheli bir trafik kazasında vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Mücadelesi ise her gün daha da güçleniyor,  genç nesillere örnek olmayı sürdürüyor....
Yukari Karabağ Meselesi Nedir…
Azerbaycan/Ermenistan çatışmaları bir kez daha bölgenin ve dünyanın dikkat merkezinde. 12 Temmuz 2020 günü başlayanve zaman zaman tekrar alevlenenAzerbaycan-Ermenistan sınır savaşı, Yukarı Karabağ'dan  uzak  bir bölgede, Türk kimliğininin...
Türkiye'nin Her Bir Köşesi Tarihtir, Zenginliktir, Evrensel Mesaj Sahibidir…
Ülkemizin her bir köşesi tarihtir, kültürdür,  derinliktir. Her şehrimiz medeniyet beşiğidir. En ücra bölgesi bile küresel ölçekte değerlere, bütün insanlığa verebileceği bir mesaja sahiptir. Gidelim uzaklarda herhangi bir köyün çoğunlukla...
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Ege Adası Ziyareti...
Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olarak ocak ayında seçilen  Katerina Sakelaropulu, Türkiye ile Yunanistan arasında aidiyet sorunları bulunan Ege adalarından  Eşek (Agatonisi) adasını önceki gün   ziyaret etti. Ancak, siyasi bir...
Bir 25 Haziran Günü İstanbul'dan Pasifik Kıyılarına, Vladivostok'a Bakış…
98 yıl önce bugün, 25 Haziran 1922 günü, İstanbul limanına bir vapur yaklaşır. Ümit Vapuru. O dönemler Kurtuluş Savaşı'nın da artık yavaş yavaş son aşamasının yaklaştığı günlerdir. Vapurun yolcuları binlerce km. uzaklıkta,...
Yunanistan'da Türk-İslam Eserlerinin Vahim Durumu…
Bugün insanlığın en büyük medeni/estetik/kültür miraslarından birini mimari oluşturur. Dünyanın hangi ülkesi veya bölgesine gidilirse gidilsin geçmiş ifade ederken mimariye özel önem atfedilir. İnka, Maya, Mısır'dan Roma, Endülüs,...
'Hong Kong'dan Amerika ve Rusya'ya Küçük Bir Ufuk Turu'   
Yaz ayları bölgesel ve uluslararası gelişmeler bakımından  yoğun ve hareketli geçiyor. Önümüzdeki dönemde de bu hareketlilik devam edecek. Kritik gelişmelerin yaşandığı bölgelerin başında ise Libya geliyor. Önceki hafta 'Libya;...
İstanbul Sözleşmesi Hakkında Bazı Notlar
İstanbul Sözleşmesi Türk iç hukukunda onay sürecinin tamamlanması ve Avrupa Konseyi bakımından da  sayıca yeterli onay ülkesi şartının yerine gelmesiyle birlikte 1 ağustos 2014'de yürürlüğe girdi. Ancak son derece ilginçtir ki bunun...
Libya, Orta Doğu ve  Kuzey Afrika'da Süren ve Sürecek Olan Hesaplaşma
I.Kuzey Afrika;  her zaman Afrika alt-kıtası, Orta Doğu, Okyanus ve Akdeniz'in  keşişme alanı olmuştur. Bu bölge üzerinde etkili dinamiklere tarihi/güncel perspektiften bakıldığında şüphesiz   Avrupa, ABD  ve SSCB/Rusya  da eklenmelidir,...
Ey Güzel Kırım ve  Küçük Dev Adam …Ve de Kuzey Kafkasya Anısına…
'Kahraman içindeki susuzluğu toplumun yüreğine aşılayan kişidir. Hep gelecekte yaşar kahraman. Olağan şartları, zaman ve mekanı zorlayan kişidir. Kavminin kurtuluşu için olağanüstü çilelere katlanır”  (Sezai Karakoç, Kahraman'da...
İsrail'de Yeni Hükümet'in Kuruluşu ve Orta Doğu'da Gelmekte Olan Büyük Krizin İşaretleri
'Kudüs  kutlu bir şehirdir” (S.Karakoç, Kudüs Acısı, Sütun) İsrail'de yeni hükümetin kuruluşu son anda aksine bir gelişme olmadığı takdirde yarın ilan edilecek. Son anda diyoruz zira koalisyon hükümeti zor pazarlıklar neticesinde...
Hindistan'da 2019 -Yeni Vatandaşlık Yasası Ve Müslüman– Hindu Çatışmaları
I.Alt kıta/Hint yarımadası  olarak bilinen ve genelde Pakistan /Hindistan başta olmakla mücavir ülkeleri içine alan bölgede müslüman-hindu ilişkilerinin tarihi çok eskilere dayanır. Bu haliyle de çok kapsamlı  çalışmalara konu olacak mahiyettedir....
Doğu Türkistan Trajedisi ve Uluslararası Kuruluşlar
  (Büyük Mücahid  Osman Batur'un Şehadeti'nin 69. Yıldönümü Anısına)                   I.Çin dünyamızın ve küresel düzenin en önemli ülkelerinden biri. Onyıllarca süren  batı/doğu  sömürgeciliğinin kurbanı...
Koronavirüs ve Birleşmiş Milletler Reformu
I. ENPOLİTİK'de  geçtiğimiz haftalarda  "Korona Virüs ve Yeni Dünya Düzeni mi? Muhtemel, Ancak Henüz  Erken" başlıklı değerlendirmemizde k.virüs salgınının ilk etkileri ve mevcut veriler çerçevesinde bazı görüşlerimizi paylaşmıştık....
Dünyanın en mazlum halklarından 'Rohingalar'
              *21. Yüzyılın Büyük İnsanlık Trajedisi, Bitmeyen İnsan Hakları İhlalleri *   I.Bugün bütün dünya  k.virüs-Covid 19  salgınıyla  uğraşıyor, aslında da  savaşıyor. Salgın artık hayatın neredeyse tek gerçeği...