Aykut Karahan
Aykut Karahan
Yazarın Makaleleri
Biz Devletimizi Uyanık Bilirdik!
   Yazımıza Kanuni döneminde yaşandığı söylenen bir olayı iktibas ederek başlayalım;  halka açık bir görüşmede yaşlı bir kadın, Sultan'a yaklaşarak, atalarından kalan, manevi değeri çok yüksek antika saatinin gece evine giren...
Hz. Ebubekir'in Duruşu Günümüz Siyaset Anlayışı için Ne Anlam İfade Eder?
Bir üstadımızı dinlerken İslâm medeniyeti meselesini, şöyle bir cümle zikrettiğini hatırlıyorum; "Hz. Ebubekir, İslâm'ın ikinci kurucusudur." diye. Bu cümle ilk anda çok tuhaf ve garip hatta biraz da üstada ne diyor gibisinden bir şüphe...
Farabi Ne Demek İstedi?
İslâm düşünce tarihinin en önemli isimlerinden olan Farabi (Ölümü 950), özelikle siyaset felsefesi başta olmak üzere birçok alanda özgün eserler vermiştir. Bu eserlerden biri olan ve daha çok bilinen ismi ile "El Medinetül Fazıla" bir siyaset...
Gazali, Sağlık Bakanı'na Ne Söyledi?
   Bu üçüncü yazımızı da Gazali"ye ayırıyoruz. Ülkenin ve dünyanın gündemi malum Korona virüsü nedeniyle oldukça yoğun iken, bu konuyu alâkasız olarak düşünenler lütfen acele etmesinler ve aslında Gazali üzerinden bugün dünyada...
Gazali Ne Demek İstedi ki! 
   İlk yazımızda Üstad Gazali"nin meşhur "Tehafetül Felasife" adlı eserinin ışığında makam sevgisi ve mülk sevgisi üzerinde durmuş bu noktada üstada göre makam sevgisinin devlet adamlarının aklından en son çıkan heves olduğunu anlatmaya...
Gazali Ne Demek İstedi?
1111 yılında vefat eden düşünür/devlet adamı aynı zamanda mutasavvuf olan Gazali, İslam Düşünce tarihinde çok tartışılan bir isim olagelmiştir. Kendisine karşı iki farklı kutupta yer alan yaklaşım türü benimsenmiştir. Birinci yaklaşım...