google-site-verification: google93004a1f8b19e30c.html
M. Yavuz Elbirler
M. Yavuz Elbirler
Yazarın Makaleleri
Rüyamız Siyaset
Akıl,  bilgi, şuur, fedakârlık, sabır, ciddiyet,  ahlak, uyum ve çok çalışma gibi faktörleri bir araya toplar ve de öyle olmalıdır. Toplumu oluşturan her ferdin insanca, onuru ile yaşama hakkına sahip olduğunu bilmek ve saygı göstermektir....
Bonzai- Esrar- Eroin- Kokain, Uyuşturucu ve Uyarıcılar
Başlıkta saydıklarımıza Narkotik maddeler, kullanımına Narkotik Maddelerin Suistimali diyoruz. Dişi Hint Kenevirinden elde edilen ESRAR, Afyon türevleri Baz Morfin ve EROİN, Koka bitkisinden elde edilen KOKAİN. Sentetik uyuşturucu ve uyarıcılar...
Kim Suçlu?
İstanbul Polisi 17 ve 25 Aralık tarihlerinde, siyasi iradeyi şok eden iki operasyon yaptı. Bir bankanın genel müdürünün evinde ayakkabı kutuları içinde milyonlar, bir Bakanın oğlunun evinde para kasaları , İranlı bir şahıs, Bakanlar, Bakan...
Polis Arması
Polis, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunundaki anlatımı ile; asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan, halkın ırz can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eden, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan...
Türkçülük Dâvâsı
Yıl 1944, Mayıs ayının 19. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla yaptıkları konuşmada şöyle diyordu: '' Turancılar, Türk Milletini bütün komşuları ile onarılmaz bir surette derhal düşman yapmak için...
Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey
07 Ocak 1919'da tutuklanan Boğazlayan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey de Ermeni Kırımından sanık olduğu iddia edilerek yakalananlar arasındaydı. Kaymakamlık ve Mutasarrıf Vekilliği görevini ifa ettiği sırada Dahiliye Nezaretinden...
Polisler
İlk tanıdığım Polis, Rahmetli Babam, Mehmet Ziyaetdin Elbirler idi. Sonra Salih amca (Salih Karcıoğlu), babamın can dostu, meslekteki ağabeyi, Sıkı Beşiktaşlı idi. Ben de Beşiktaşlı oldum. Sonra diğer bir çokları, Yılmaz Sezgin, Yılmaz...
Yol
'EL'İN ARAP ATINDAN, SENİN TOPAL EŞEĞİN YEĞDİR” Sahip olduklarımın kıymetini bilme açısından bu söz, bugüne kadar hep temel şiarım olmuştur. Ancak ben, yine atalarımdan edindiğim birikimle biliyorum ki; EŞEĞE AHŞAP SEMER...
Vali Dr. Reşit Bey (Ermeni Tazılarına Teslim Olmaktan İse...)
Müttefiklerimizin teslim olması neticesinde aleyhimize sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros mütarekesi ile İstanbul'a gelip yerleşen işgal kuvvetlerinden, İngiliz Yüksek Komiserliği Türk savaş suçluları yaratma gayreti...
Kıbrıs
Geçmişden adam hisse mi alırmış, ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye târif ediyorlar, Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi. M.Akif ERSOY Yıl 1907 Osmanlı, 1683 ikinci Viyana Kuşatmasından itibaren...
Polis'e Hak Ettiği Değeri Vermek
''Dün sizin hali tavrınızda mertlik ve erkeklik yürüyüşünüz de intizam ve ciddiyet size olan haklı itimadı kuvvetlendi ve herkesi memnun etti. Çünkü herkes biliyor ki ve bilmelidir ki; Polis ve Jandarma kuvvetleri vatandaşlara huzur...
Rüyamız!
Yaratılanı Yaradandan dolayı seven, bütün yaratılanlar içerisinde yaratılmışların en şereflisi, Kudsi hadisle Peygamber efendimiz ( S.A.V ) tarafından müjdelenmiş, Büyük Türk Milletinin birer ferdi olarak İslam Ahlak ve Fazileti, Türklük...
Atatürkçü Olabilmek (8)
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. "BENİM NÂCİZ VÜCÛDUM ELBET BİR GÜN TOPRAK OLACAKTIR; FAKAT, TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR" demiş idi ve ?Ölüm, yenilmezi yendi. Hâkim bakışlı, madenî mavi gözleri kapandı. Fakat muazzam...
Atatürkçü Olabilmek (7)
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,"BENİM NÂCİZ VÜCÛDUM ELBET BİR GÜN TOPRAK OLACAKTIR;FAKAT, TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR" demiş idi ve ?Ölüm, yenilmezi yendi. Hâkim bakışlı, madenî mavi gözleri kapandı. Fakat muazzam...
Atatürkçü Olabilmek (6)
Yaratılmışların en şereflisi insan ve tüm insanlık alemi içerisinde Milli Karakteri Bağımsızlık olan TÜRK ve de kula kul olunmazı kavramış olmak ne büyük mutluluk. Bugün her türlü olumsuzluğa rağmen Ebed-Millet-Devlet inancı ile hizmetinde...
Atatürkçü Olabilmek (5)
Allah rızası için, malımızın onun yolunda bir kıymeti olmadığını göstermek, olmayana vermek için, Koçları kınalayıp kurban ediyoruz. Gelin kızlarımızı, kocalarına, çocuklarına kurban olsunlar diye ellerine kına yakıp gelin ediyoruz....
Atatürkçü Olabilmek -4-
Milli seciye, milli karakter veya milli benlik, bir milleti millet yapan, milli kültür, milli ve manevi değerler, tarih şuuru, milletin bütün fertlerini birbirine bağlayan ortak duygular olarak tarif edilebilir. Bir milletin milli karakteri, yüzyıllar...
Atatürkçü Olabilmek (3)
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zamanının İslam Alimlerinden A. Hamdi Aksekili Efendiye asker için ''Din Kitabı'' yazdırtmış idi. Bu kitabı Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları okurlar ve okuttururlardı.Harp okulunun ismi Harbiye...
Atatürkçü Olabilmek (2)
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihimizin kaydettiği en büyük kahramanlardan biri, önder, rehber, dahi, Türk Milletinin yeniden doğuşunu, yok edilemeyeceğini bütün dünyaya ispat eden, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu. O, Türkçü, Türk...
Atatürk'çü Olabilmek (1)
Biz Atatürk ile büyüdük. Daha doğrusu Onun fikirleri, yaptıkları ile ilgili kendi görüş ve direktifleri ve hakkında anlatılanlar ile büyüdük. Hayatımızın her anında resimleri ve heykelleri, vecizeleri ile gönlümüzde, aklımızda önemli...
Bölünerek Yok Edilmek İstenen Türkiye mi?
Türkiye de 1980 öncesi faaliyet gösteren ve az da gözükseler halen faaliyetlerini, dergi, gazete ve dernekleri ile sürdüren, mevcut rejimi yıkarak yerine Marksist-Leninist bir idare şekli getirmeyi amaçlayan genel tanımları ile sol örgütlerin...
Biz Türk Milleti Ezelden Ebede Varız
Dünya üzerinde, Allah?ın izni ile var olduğu günden itibaren; Üstün ahlakın, doğruluğun, çalışkanlığın, adaletin timsali olarak yaşadığı coğrafyalarda onlarca devlet kuran ve medeniyetin ışığı olan, Büyük Türk Milleti, Anadolu...
Onlar Türk Milliyetçileri
Onlar, Orta Asya Bozkırlarından gelerek İslam ile tanıştılar. Hedefleri, ülküleri Kızıl Elma idi ve Kızıl Elma Batı da idi. Türklük gurur ve şuurunu İslam ahlak ve fazileti ile yoğurdular. Mana ve maddeyi İslamiyet?in ve Türklüğün potasında...
30 Ağustos Zafer Bayramı
Malazgirt zaferi ile Anadolu Türk yurdu, Türk Vatanı olmuş ve üzerinde kurulan Türk Devleti, Selçuklu ve Osmanlı hanedanları ile üç kıtaya hükmeder hale gelmiş iken, Türkleri önce Anadolu?ya sonra Avrupa?ya sokmamaya çalışan, fakat başarılı...