Mehmet Çavul
Mehmet Çavul
Yazarın Makaleleri
“Made In China” Kalitesindeki Ekonomimiz
Malum, Çin dünyanın en kalitesiz ve fakat en çok üretim yapan ülkesi olarak bilinir. Aslında Çin her keseye göre üretim yapma yeteneğine sahip bir ülke olduğu için alıcıya göre kalite belirleyebilmektedir. Ülkemizde Çin malları çok kullanılır...
Siyaset Penceresinden Gençlik -2
Bir önceki yazımızda siyasi partiler gençlik konusunu nasıl ele alıyor veya en azından parti programlarında nasıl bir çerçeve çiziyorlar şeklindeki bir soruyla mevzuyu bu yazıya taşımış idik. Şimdi de partilerimizin gençlik konusuna bakışını...
Siyaset Penceresinden Gençlik -1
     ' Hazine” anlamına gelen 'genç” kelimesinin ifade ettiği kitle, ait olduğu toplumun bugünü için dinamizm ve değişkenliğe, yarını için ise büyük bir imkân ve kapasiteye işaret eder. Fakat sosyal çevre...
Eğitimi Yeniden Düşünmek
2019 Haziranında bu köşede 'Maarif Davamız” başlığı altında dört yazı kaleme almıştım. O yazıları eğitimin dünü ve bugünü olarak değerlendirip bu yazıyla da eğitimin geleceğine bir projeksiyon tutmaya çalışalım.  Dokuz...
Dinin Geleceği
'Tanrı'nın Tarihi” kitabının temel tezlerinin birisinden mülhem şu tespit ile başlayalım: Bir zamanlar Dünyamıza Mısır'ın Güneş Tanrısı Ra hükmederdi. Zamanla İran'ın Hürmüz'ü, Yunan'ın Zeus'u ve...
Neden Siyaset
Sosyal çalkantılar ve büyük gelgitler insanları arayışa zorlar. Bu, bireysel olarak da böyledir toplumsal olarak da. Yıllara meydan okuyan şiirlerin ve bestelerin böyle duygusal coşkunluk/yoğunluk zamanlarının ürünü oluşu da bundandır....
  Hüzün Bulutları
Nisan geliyor. Tabiat yeniden canlanıyor. Kelebekler penceremize konmaya başladı bile. Leylekler tarlalarda ve dere kenarlarında uzun ayaklarını biraz kıvırarak adeta 'hoş bulduk” diyor ve geldikleri uzak ülkelerdeki insan kardeşlerimizden...
    Virüs Salgını Üzerine Düşünceler
Karşılaştığımız büyük olaylar önceki yaşadıklarımızın sonucu veya gelecekte yaşayacaklarımızın sebebi olabilir. Tarih bir birinden kesik olaylar dizgesi olmadığına göre karşılaştığımız bu büyük vakıalar sebep ve aynı zamanda...
'Karanlık Çağ'
Hintlilerin 'Kali Yuga” dedikleri Karanlık Çağ ifadesini yıllar önce Rene Guenon'un 'Modern Dünyanın Bunalımı” isimli kitabında görmüş ve bu ifadeyi ona ait zannetmiştim. Bu haftaki yazım Dünya olarak içine düştüğümüz...
'Medeniyet Dönüşümü'
Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini doldurmak üzere olduğumuz şu zaman diliminde farklı karakterlerde de olsa tüm dünyanın ciddi sorunlarla boğuştuğu izahtan varestedir. Yirminci yüzyılın, insanlığın yarınlarına ışık tutabilecek...
Aktif Ahlaktan Pasif İmana
Şaban Ali Düzgün, Dini Anlama Kılavuzu isimli kitabında, 'Akla vurgu, hurafeleri ret ve otoriteyi sorgulama iradesi çoğu zaman dindarlara itici gelse de, hem din hem dindarlar hem de insanlık için en güvenilir yol budur. Gezegenimizi yok oluşun...
Yeni Bir Yolculuk Hikâyesi
Yeni bir yolculuk başlıyor. Ve yeni bir hikâye daha yazılıyor. Yolculuk zordur. Bundan dolayı 'gökkuşağı seyretmek isteyen yağmurda ıslanmayı göze alabilmelidir” derler. Artık gökkuşağı seyretmek istiyoruz. Sadece mavi, sadece kırmızı,...
Tarım Üzerine
Tarımın hikâyesi, otçul bir canlı olan insanın bundan 12 bin yıl önce buğdayı evcilleştirmesiyle başlıyor. Sapiens'in yazarı Harari buğdayın evcilleştirilmesiyle başlayan tarım devrimini tarihin en büyük aldatmacası olarak nitelese...
Siyah ve Beyaz Arasındaki Sonsuz Zenginlik
Önce şu olaylar dizisine bir göz atalım sonra analiz yapmaya mahal kalırsa birlikte deneriz.       * Kendisine toplumun bir kesiminin ciddi anlamda ümit bağladığı Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminin daha enkazı kaldırılmadan Erzurum'a...
Mesire Yerindeki Gazete Parçaları
İnsanlık tarihinin kaydedilebilmiş on bin yıllık kesitinin son iki bin yılındaki en erdemli insan faaliyeti gibi gelir bana okumak. Okumak hayatı, varlığı ve oluşu anlamaya çalışmaktır. İçinde yaşadığımız devasa bir evren var. Bu evrende...
Bunu da Unuturuz
İki günden fazla zaman geçti. Deprem bölgesine olan uzaklığımıza paralel olarak unutmaya başladık bile. Hafızayı beşer nisyan ile mâlül imiş ya! Unutmanın nimet olduğunu da hatırlayalım. Çok gerilere gitmeye gerek yok. Bizim kuşağın...
Toplumsal Özeleştiri
Said Halim Paşa bundan yaklaşık yüz yıl önce Müslüman toplumun içine düştüğü bunalım halini 'Buhranlarımız” kavramıyla ifade etmişti. Bu ifade toplum ile onun sahip olduğu tüm kurumları içermekteydi. Yüz yıl sonra aynı yerdeyiz....
'Vicdan Zorbalığa Karşı'
Stefan Zweıg 1881'de Viyana'da doğdu. Savaş karşıtı bir kişiliğe sahipti. Nazilerin baskısı yüzünden 1938'de İngiltere'ye göç etti. 1939'da New York'a oradan da Brezilya'ya! Zweıg, Avrupa'nın içine...
Kandil Şahsiyetler
Her toplum kendi kaderini tayin edecek etkili şahsiyetleri bünyesinde taşır. Onlar pek tanınmaz. Çalışıp üretmekten vitrine çıkmaya fırsat bulamazlar. Aslında onların arzusu da değildir vitrinde sergilik bir obje olmak. Onlar kendi milletinin...
Kanal'a Bakan Kurt Gözleri      
Zor bir ülkede yaşadığımız doğru. Ama zor olduğu kadar eğlenceli de bir ülke burası. Mesela TOGG'un prototipini ürettiği aracın farlarında kurt gözü gören tasavvuru düşünün. Bunlar İstanbul Kanalı'nda kim bilir neler görecek....
Gelecek'in Geleceği
Bir önceki yazıda  '… Gelecek Partisi'nin başarı şansını ele aldığımızda üç noktaya odaklanmak gerekmektedir. İlki parti programı, diğeri kadro ve teşkilat, sonuncusu da siyaset zemini.” demiş ve parti programını değerlendirmiştik....
Gelecek Partisi ve Vizyonu
                                                      Cumhuriyet dönemi boyunca üretilen/uygulanan siyaset tarzları ülkedeki yaşam kalitesini dünyanın süper ligine çıkarmaya yetmedi. Ne toplum siyaseti ne de siyaset toplumu...
Demokrasi ve İnsan Hakları Günü
Batıda 1215 tarihli Magna Karta ile başlayan insan hakları mücadelesi 1776 yılındaki Virjinya Haklar Bildirisi, yine 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ile ivme kazandı. 10 Aralık 1948 günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu?nda İnsan...
'Güneşin Doğduğu İnsanlığın Battığı Yer'
Doğu Türkistan, Orta Asya Türk yurdunun Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 1949?dan beri işgal altında tuttuğu doğu tarafıdır. Uzun Türk tarihi içinde önemli bir yere ve değere sahiptir. Nüfusu tam olarak bilinemese de Çinlilerin ?Sincar Uygur...