Mevlüt Uyanık
Mevlüt Uyanık
Yazarın Makaleleri
ABD Sisteminin Kaynağı Olan Anadolu (Likya) Birikimini Jeo-Felsefi Açıdan Okumak
Hitit Üniversitesi bünyesinde 'Felsefeyi Anadolu'da Yeniden Yurtlandırmak” bağlamında felsefi okumalar yapıyoruz. Bunun Atayurt dediğimiz Türkistan'dan İpek yolunu takip ederek getirdiğimiz, oluşturduğumuz kültürel birikim ile...
Doğu Türkistan ve Kırım ve Müslümanlardaki Akıl Tutulması
İstanbul'da 6 Aralık 2019 tarihinde Maturidi Yesevi Otağı ve Kırım Tatar Türkleri Derneğinin düzenlediği "ÇAĞLARI AŞAN BİLGE İMAMI AZAM EBU HANİFE " Bilgi Şöleni vardı. On iki öğretim üyesi Ali Duman hocamın koordinasyonu ve Otağ?daki...
Türkistan-Türkiye İrtibatının Kültürel Ürünü: Büyük Oğuz Bütünleşmesi
Takdim: Birey olarak, mutlu, huzurlu bir ortamda yaşamak her insanın beklentisidir. Bunun için de öncelikle bireysel ve toplumsal olarak adaletli ve erdemli bir yaşam geçirmenin yolu üzerinde düşünmek, bu yolda uygulamaya geçmek gerekiyor. Bunu...
Erdemli, Adil Bir Yönetim Arayışı: Nomokrasi
Gençliğim hep bu başlıkta ifade ettiğim arayışla geçti, lisede sağ-sol çatışmaları içinde Milliyetçi söyleminin yanı sıra Sosyalist-Marksist okumaları yaptım, gençliğin verdiği heyecan ve olabilirlik ölçüsünde. Aslında bu diyalektik...
Dini Değerleri Kullanarak Devlete Yönelik Kalkışmalar
Peygamber efendimiz, ?mümin firasetli olur? ve ?iki defa aynı yerden ısırılmaz? diye iki ayrı hadis/sözü ile bizleri uyarmış, ama tarihsiz okumalarımız yüzünden olsa gerek dini değerleri kullanarak tarihte devlete ve toplumsal yapıya yönelik...
Güçlü İktidar için Nitelikli Muhalefet ve Eleştirel Zihniyet Gerekliliği
İnsan, toplumsal bir varlıktır, diğer insanlarla birlikte iş bölümü yaparak düzenli bir hayat sürmek ister. Emeğinin karşılığını görebileceği, doğuştan getirdiği temel haklarının güvence altında olduğu bir adalet ve özgürlüğün...
Türkistan İzlenimleri Iıı: İbn-İ Sina ve Şah-I Nakşibend?in Şehri Buhara
18 Nisan 2019 gece yarısı otele yerleştik, ama yolda uyuduğum için bir dolaşayım dedim, çünkü buralarda yemekler kebap türünden ve saat 23 de yedik, gezip sindirmek şart. Bir de burası hem felsefe açısından önemli, çünkü İbn Sina Buhara?ya...
Türkistan İzlenimleri I: Semerkand; İmam Maturidi
17. Nisan 2019 sabahı erkenden hazır olduk, Özbekistan sınır kapısına götürecek aracı beklerken, son kez Ahmet Yesevî hocama selam vereyim diye dışarı çıktım. Otelin karşısında Türkistan vilayet yönetim binası var, önü parke taşlar...
Türkistan İzlenimleri I: Hocam Ahmed Yesevi
İslam felsefesi tarihi okuma ve okutma sürecimizi kronolojik olarak okurken sistematik olarak da  Türkistan yani Atayurt ve Türkiye yani Anayurt irtibatının nasıl teşekkül ve devam ettiğini anlama ?kaygı?sı içinde oldum. Arap ve Fars akıllarının...
Türkistan-Türkiye İrtibatını Din, Siyaset ve Hilafet Kavramları Üzerinden Okumak
Çorum İlahiyat Fakültesinde 1995 yılından bu yani İslâm Felsefesi eğitim ve öğretimini kronolojik olarak verirken,  problematik olarak da Felsefeyi Anadolu?da Yeniden Yurtlandırmak bağlamında okumalar yapıyoruz. Bu bağlamda İslâm dünyasının...
Erol Güngör?de Din-Devlet ilişkisi ve Hilafet meselesi
Felsefeyi Anadolu?da Yeniden Yurtlandırma okumalarının Anadolu merkezli okumalarının temeli Nurettin Topçu ve Erol Güngör olduğunu söylemiştik. Topçu hakkında birçok yazıda bahsettik. Erol Güngör, Türkiye?nin çok gençte kaybettiği önemli...
Türkiye için bir gelecek tasavvuru: Din politikası üzerine notlar -3-
3.1. Araştırma Merkezinin Misyon ve Vizyonu Merkezin öncelikli ve yakın hedefi, Türkiye?de millî, dinî değerleri uluslararası veriler ışığında yeniden yorumlayan, küresel düşünüp yerli/mili davranan özgüvenli bir nesil yetiştirmektir....
Türkiye için bir gelecek tasavvuru: Din politikası üzerine notlar -2-
Modernleşme Sürecimiz ve Tarihsel Temelleri Bütün dünyada eş zamanlı olarak görülen (Musevî, İsevî ve Muhammedî) dini muhayyilenin yeniden dirilişi ve/ya ekonomi-politik alanda yeniden işlevsel hale getirilmesi şeklinde görülen gelişmelerin...
Türkiye için bir gelecek tasavvuru: Din politikası üzerine notlar -1-
Türkiye Cumhuriyeti jeopolitik açıdan kadim dünyanın kalbi (hinterland) durumunda olan Anadolu?yu merkez alarak kuruldu.  Yeni devletin hazırlıklarını, kökeni Tanzimat ve Islahat fermanlarına kadar giden, I ve II. Meşrutiyet ilanlarıyla ivme...
Ekonomi-politik çatışmada devlet, ?din?in ?uzantısı? mı?
İnsanlık tarihiyle eş zamanlı olan din duygusu, toplumların hayatında önemli yer işgal ettiği ve kültürün oluşturulmasında önemli unsurlardan olduğu malum. Günümüzde Durheim sosyolojisinin 19.yy itibaren ileri sürdüğü de bu ve genel...
Deforme bir tarih bilinci: Dinin siyasal meşruiyet aracı olarak kullanımı olarak 'Hilafet'
Öncelikle Müslümanların çağlarını doğru algılayıp yaşamaların önündeki en büyük engelin tespiti gerekir. Bu, Müslüman toplumların yaşadıkları tarihin ve o tarih içinde yarattıkları kültürün ayrı olduğu gerçeğini unutarak,...
?İslâm Bilim Tarihi? mi? ?Arabistik Çalışmalar? veya ?Arap İslam Bilim Tarihi? mi?
15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, Kadim Akademi ve İYC Diyarbakır Şubesi koordinasyonuyla gerçekleşen Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumunda İslâm Dünyasında Bilgi Ve Bilim Tasavvurunun Yeniden...
Türk Ocağı ve Türk Yurdu Dergisi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluş felsefesini takip etmek
Türk Yurdu, yıl 108,  sayı 377, Ocak 2019, ss.19-25 Giriş: Türkler-Oğuzlar tarihte sürekli bir devlet geleneğine sahip olan kadim milletlerinden birisidir. Türkistan dediğimiz İç Asya?dan Batı?ya üç ana kol üzerinden göç etmişler, yerleştikleri...
Türkiye Cumhuriyeti?nin Kuruluş Felsefesinin Tarihsel Temellerini Anlama Çabaları
Durum Tespiti: 11/01/2018 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde ?Gelenekten Geleceğe Türk Bilimi ve Düşüncesi? Çalıştayı yapıldı. Burada Aygün Akyol hocamla birlikte Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam...
Türkistan-Türkiye kültürel sürekliliğinin Avaz üzerinden takibi
Genelde felsefe tarihi, özelde İslam, İslam Felsefe tarihi bağlamında yaptığımız kronolojik okumalarımızı, ?Felsefeyi Anadolu?da Yeniden Yurtlandırmak? dediğimiz ?bir kaygı? ile yapıyoruz, yakın amacımız da  ?Türk Felsefesi?nin teşekkül...
Türkçeyi bir bilim ve felsefe dili yapmak
-Türkiye Cumhuriyeti?nin Kuruluşunun 95. Yılına Armağan- Dünyada en uzun ömürlü tek hanedanlı devlet olan Osmanlı, 1789 Fransız İhtilali ile siyasi, iktisadi, ictimai alanda değişen dünya paradigmasına uyum sağlamak için Üç Tarz-ı Siyeseti...
Tarihsiz okumaların talihsizliğinden kaçınmak için tarih felsefesi şart
Tarihsel bir olgu/olay ve metne ulaşma ve onun yazıldığı dili anlama imkanı olmayan bir kişi, onun hakkında konuşanın görüşüne göre karar verir, bu tarih yazıcılığının/anlatıcılığının doğal halidir. Ama burada tarihin belirli bir...
Din yorgunluğu ve Deizm tartışmalarına dair bir ?Derkenar?
Soru/n: Türkiye?de ?Muhafazakâr Demokrasi? söyleminin gereği olarak ?Dindar Nesil? yetiştirmeyi önceleyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ülkede İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin çoğalması için maddi açıdan her türlü...
?İslamcılık? diye diye ?
Bu günlerde yeniden ?Dindar Nesil? tartışmaları bağlamında ortaya çıkan sorunlar ve gençlerin Deizme kaydığı konuşuluyor. İkdam eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneğinin Konya İl Milli Eğitim müdürlüğü işbirliğiyle...