google-site-verification=T_NRWGCX0tEI1Eddjcfchq4TRJe4tbMwaAFf243H1wM
Mevlüt Uyanık
Mevlüt Uyanık
Yazarın Makaleleri
Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik ve Töre Karşıtlığı
Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan geldi, hoş geldi, sefalar getirsin, küresel salgının insanları iyice gerdiği günümüzde gönüllerimize merhameti, dayanışmayı artırmaya vesile olsun, duamız bu. Dış şartların iyice olumsuz olduğu bu zamanlarda...
Türk Metafiziğinin Temellerini Yesevilik Üzerinden Takip Etmek
Giriş: Türk Tasavvuf Geleneğin teşekkülü Hoca AhmedYesevî (o. 562/1166) ile olmuştur. Nitelikli alimlerden İslami disiplinleri tahsil eden Yesevî, şahsiyetli bir Müslüman bireyselliğinin fıkhi boyutunu Ebu Hanife'den, özgürlükçü teolojiyi...
Türkistân-Türkiye İrtibatının Kültürel Sürekliliğini Ahmet Yesevî Üzerinden Takip Etmek
Giriş: İzmir Türk Ocağı şubesi  27-28 şubat 2021tarihleri arasında 'Dini Hayatımızın Temel Taşları:Hanefilik, Maturidilik ve Yesevilik” başlıklı bir bilgi şöleni düzenliyor. Küresel salgın, zaman ve mekanları da yakınlaştıran...
Felsefenin Aslî Yurdu Neresidir?
'Felsefenin Aslî Yurdu, bize öğretildiği gibi İyonya bölgesi ve Grekler mi, yoksa Mezopotamya bölgesi ve Kaldeliler mi?”  Bu soruya Farabi'nin cevabı Kaldelilerdir: Felsefe Kaldeliler üzerinden Mısır'a, oradan da Antik Yunan'a...
“Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür” Bireyler için İslam Felsefesi Okunmalı
Covid-19 isimli küresel salgın, özgürlük ve güvenlik salımındaki dengeye 'sağlık güvenliği” ilave etti. Daha önce genellikle ifade hürriyeti ve toplumsal olaylar bağlamında yasallık ve meşruiyet arasındaki dengenin temini olarak...
Selefi-Sufi Karşıtlığı Çerçevesinde “Karabağ” Soruları
Irak, Suriye'den sonra Karabağ da ateş çemberinde, Mevlam orada mücadele eden kardeşlerimize yardım etsin. Gönüllerimiz onlarla beraber. Enerji arz ve üretim merkezlerine yönelik küresel güçlerin saldırıları ve yeniden düzenleme çabaları...
İnsan Onuru
Abdurrahman Şeref Beyi Osmanlı Devleti-Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel geçişini incelemek için önemli mihenk taşı olarak görüyoruz. Onun ilim adamı ve siyasetçi olarak onurlu duruşu, yazdıkları, yetiştirdikleri talebeleri ve öğretim...
Türk Ocağı Misyonu ve Türkistan Üniversitesi'nin Gerekliliği
Giriş: Cezmi Bayram hoca'mın 'Türk Ocaklarına İhtiyaç Var mı?” başlıklı (Türk Yurdu Dergisinin Nisan, Y.109,S. 392, ss.8-12) yazısını okudum, bir süre sonra  Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal hocam, buradan hareketle...
Günümüz Müslüman Toplumlarındaki Grupculuk ve Tarihsel Temeleri
Takdim: Peygamber efendimizin ortaya koyduğu bireysel hakların korunması ve adaletin gerçekleştirilmesine yönelik çabaların kısa bir süre sonra nasıl tekrar karşı devrimle cahili sisteme (kabilevi-ebevi-patrimonyalyaıya) dönüştünün tahlilini...
Covid-19 Sonrası Kurumsal ve Bireysel Dindarlık
Türkiye'de yeni bir din dilini geliştirilmesi ve bunun Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı katkısıyla yaygınlaştırılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Yeni din dilinin gerekliliğini kötülük sorunu bağlamında...
İslam Felsefesinin Kurucu Filozofu ve Felsefe Tarihinin 'İkinci Üstadı' Fârâbî
Giriş: Dünya koronavirus (covid-19) salgını ile mücadele etmekte, insanlar bir nevi inziva hayatı yaşamaktadır. Dış şartların olumsuzluklarını gidermek için sorunun bir parçası olmaktansa çözüme katkıda bulunmak için yapılan bilinçli...
Felsefe Yapmak ve Bilgiçlik Taslamak Farkı
Felsefe, dünyanın seçkin zekalarıyla yolda/ş olup, onların varlık, bilgi ve değer üzerine görüşlerini anlamak, mevcut sorunların çözümüne olası katkılarını müzakere etmek ve seçenekleri artırmak  diye tanımlıyoruz. Çorum İlahiyat...
Covid-19 sonrasında kurumsal ve bireysel dindarlık
Türkiye'de yeni bir din dilini geliştirilmesi ve bunun Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı katkısıyla yaygınlaştırılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Yeni din dilinin gerekliliğini kötülük sorunu bağlamında...
Bu Ülke ve Türk İrfanı
Çorum GSB Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde bu dönem Cemil Meriç'in 'Bu Ülke” adlı eserini (İstanbul: İletişim Yayınevi 2018) müzakere edeceğiz bugün. İki hafta önce vermiştik kitapları arkadaşlara, iki gün önce İdlip...
Bölgemizde Kurucu Siyasal Aktörler Olarak  Türk, İngiliz, Pers ve Rus'ların Rekabeti
GSB Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde kitap okumaları yapıyoruz. Geçen Yıl Nurettin Topçu, güzün de Aliya İzetbegoviç okumaları yaptık. En ayrıntılı ve felsefi temellendirmeleri güçlü olduğu için Bilge Yönetici'nin Doğu...
Yerli ve Milli Olmak
Sunuş: Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, akiller toplantısında 'çözüm projesinin yerli ve milli” olduğunu söyledi. Ardından İşid gibi terör örgütlerinin zihniyetine karşı ”İstanbul İslam'ı” tasavvurunun gerekli olduğunu...
Güney Türkistan Dünyanın Neresine Düşer?
  Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Felsefesi Tarihine dair kronolojik/tarihsel okumalarımızı 'Felsefeyi Anadolu'da Yeniden Yurtlandırmak” diye isimlendirdiğimiz bir proje bağlamında yapıyoruz. Eski Anadolu uygarlıklarının...
Doğu ve Batı Arasındaki Köprü: Türkiye ve Bosna Hersek
Çorum İlahiyat Fakültesinde 25 yıla yakın 'Çağdaş İslâm Düşünürleri” üzerine okumalar yapıyoruz. Özellikle İslâm dünyasının içinde yaşadığı sorunlara çözüm üretmede, Batı hâkimiyetinin epistemik temellerini bilen ve...
Küçük Filozoflar Topluluğu
Mustafa Özcanbaz kardeşimin yöneticiliğinde geçen öğretim yılı sivil, bu sene Çorum Albayrak İlköğretim Okulu?unda resmi proje haline getirerek yapılan çalışma, MEB kanalıyla Tubitak?a sunuldu. Özcancaz hocam, Çorum Aydınlar Ocağı?nın...
Başkanlık tartışmalarına Farabi ne der?
İlk İslam siyaset felsefecilerinden Farabi, 'Yarı Başkanlık' sistemini daha makul bulduğunu söylemek mümkündür. Ona göre ilk Başkan Reisü'l-evvel ve Reis-i Cumhur olup, ikinci Başkan'a ise 'Başbakan' diyebiliriz....
Hilafet hakkında bazı genel bilgiler ve yeni Türkiye
              Yazılarımı takip edenler, bu sıralar İbn Arabi ve vahdeti vücut okuması yaptığımı bu bağlamda Mehmet Ali Ayni?yi okuduğumu hatırlar. Türk Ocağı?nın bir sempozyumu da devreye girince onun siyasi fikirlerini de ayrıntılı...
Tarihsiz okumaların talihsizliğinden kaçınma okumaları: Tarikatlar ve cemaatler
Bu sıralar Osmanlının son dönemini ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu yaşamış, bürokrat olarak her iki dönem de önemli icraatlarda bulunmuş Mehmet Ali Ayni hakkında okumalar yapıyorum. Aslında 1987 yılında vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhud...
Yurtsever meşruiyet
Bazı kitapların okunma zamanı olur derim hep. Bunlardan biri Remzi Oğuz Arık?ın Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz (Ankara.1958) diğeri de Emin Maluf?un Çivisi Çıkmış Dünya (Uygarlıklarımız Tükendiğinde, Deneme,  çev. Orçun Türkay,...
15 HAZİRAN 1826 VE 15 TEMMUZ 2016 KALKIŞMALARINI MUKAYESELİ OKUMAK
Tarihte sürekli bir devlet geleneğine sahip olarak kadim milletlerinden birisi olan Türkler, Doğu ile Batı âlemini birbirine bağlayan ve yüzyıllarca medeniyet mihveri olan İpek Yolu'ndaki yerleri fethetmişler, yurt hâline getirmişlerdir....