Ali Osman Gündoğan
Ali Osman Gündoğan
Yazarın Makaleleri
Milliyetçilik Meselesi
Türk Ocaklarının kuruluşundan bu yana üstlendiği ve yerine getirdiği görev, tartışmasız bir biçimde değerlidir. Türk milliyetçiliğinin Türk kültürü merkezinde yerleşmesi, yaygınlaşması ve millet bilincinin oluşmasına yaptığı katkı,...
Medeniyet Tasavvuru
Birkaç gün önce, MSKÜ Edebiyat Fakültesi?nde, ?Medeniyet Tasavvurları? başlıklı bir toplantı yaptık. Özne Dergisi?nin Nisan ayı dosya konusu olan bu toplantıya şahsım ile birlikte Hüseyin Gazi Topdemir, Sabahattin Çevikbaş, Milay Köktürk,...
HAYAT: Yeniden bir daha mı?
Şairlerden, filozoflardan, romancılardan, büyük sanatkârların çoğuna göre; hayatın nasıl yaşanması gerektiğini hayatın sonuna doğru yaklaştığımızda öğreniyoruz. Ölmek üzere olmak, yaşadığımız hayata ışık tutuyor. Hayatın...
Bedenin değeri ve öldürme
Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi?nde Araştırma Görevlisi Ceren?in sınavda kopya çekmesine izin vermediği için öğrencisi tarafından katledilmesi üzerine dehşete kapıldık. Bu olay ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Keşke ilk ve son...
Mücadele ve insan
Mücadele, hayatın esası gibi görünüyor. Hayatta kalabilmek için aklı, zekâyı kullanarak çalışmak zorunda olmakla, doğayla giriştiğimiz mücadeleyi kendimizi de doğayı da istismar etmeden kazanmak zorundayız. Akıl ve zekâ, doğayla giriştiği...
Bir garip tahlil...
Uzun bir zamandan bu yana bu köşede yazı yazamadım. Daha doğrusu bazen yazmadım, bazen de yazamadım. Yoğun bir seyahat dönemi, bunun en büyük sebebi idi. Bazen de yazmak gerektiği halde yazmak için bir heyecan duymadığı zamanlarda da insan...
Bir Hareket ve Fikir Adamı Olarak Topçu Paneli
22 Mart 2018 tarihinde, Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü?nün düzenlediği Nurettin Topçu ile ilgili panelde; Sevgili Milletvekilimiz Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Emekli Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kök ve şahsım Prof. Dr. Milay Köktürk?ün...
Kendini Aşan Düşünce
Düşünce üretemeyen kişilere, toplumlara bakıldığı zaman, onların belli sınırlar içerisine kendilerini mahkûm ettiklerini, hakikati bu sınırlardan ibaret gördüklerini ve bir skolastik içinde hürriyetlerini kaybettiklerini görürüz. Düşüncenin...
Milliyetçilik mi? Ama Nasıl Bir Milliyetçilik?
Milliyetçilik, dönem dönem yükselen değer olarak karşımıza çıkar. Gelişen olaylar karşısında alınacak tavırlar çok farklı biçimlerde tezahür edebilir. Olayların gelişimine göre üretilen bir duygu hali olarak milliyetçilik, sadece...
Hakikate karşı suç işlemek
Bugünkü yazıma, İbikos adlı Yunanlı bir lirik şairin bir sözünü alarak başlamak istiyorum. Bu söz, kanaatimce, her dönemde insanlara çok şeyler söyleyen bir sözdür. İbikos şöyle diyor: ?İnsanların beğenisini kazanmak için tanrılara...
Kötülük, İnsanın Bir Vehmi mi Gerçeği mi?
Her dönemin kendisine has karamsarlıkları vardır. İyimserlik, genel insanlık göz önüne alındığında, pek de rastlanan bir düşünce ve duygu eğilimi değildir. İnsanlar, genelde yaşadıkları çağdan şikâyet ederler. İmkânlarını beğenmezler,...
SAVAŞ VE OYUN
Savaş, istenmeyen bir durumdur. Hiç kimse, savaşın faziletinden bahsedemez. Nihayetinde savaş, öldürmeyi ve ölmeyi meşru hale getirir. Kahramanlar üretir. Hainleri ortaya çıkarır. Toplumlar için övünme ya da yerinme nedeni haline gelir. İnsanlık...
KENDİMİZİ NASIL İNŞA EDER VE ANLARIZ?
Nasıl ki fertler kendilerini inşa ederlerse, toplumlar da kendilerini inşa ederler. Yeryüzünde olmuş bitmiş bir şey yoktur. Kainatın kendisi de öyledir. O da, olmuş bitmiş değil, oluşmakta olandır. Yaratma, her an devam etmekte olan bir kudretin...
NEREDE KALMIŞTIK?
Yazı başlığı olan soru, sıkça herkesin her yerde sorduğu bir sorudur. Bu soru ile hafızamızı mı tazelemek isteriz? Kaldığımız yerden sonrakileri değersiz mi görmek isteriz? Yeniden doğmak için mi bu soruyu sorarız? Bir Rönesans ihtiyacına...
NEDEN GERİ KALDIK?
Yıllardan beri tartıştığımız ve bir türlü cevabında anlaşamadığımız bu soru, çok da karmaşık cevaplar gerektiren bir soru değil oysa... Batıyı, pozitivizmi, laikliği, cumhuriyeti, aydınlanmayı eleştirerek bu soruya cevap veremeyiz....
NURETTİN TOPÇU'YA GÖRE RÖNESANS İHTİYACI
Topçu?ya göre toplumumuz, her alanda ahlâkla ilgili bir bunalım yaşamaktadır. Bu bunalımların kaynağında da O, 10.ve 11.yüzyıllarda Farabi ve İbni Sina ile birlikte başlayan skolastisizmi ve son yüzyılın ve özellikle de son devrin yenilik...
NURETTİN TOPÇU'NUN ANADOLU MİLLİYETÇİLİĞİ VE SOSYALİZMİ
Mevcut fikir akımları karşısında olumsuz bir tavır takınan Topçu, millet ve milliyetçilik konusunda nasıl bir anlayışa sahiptir? Topçu?ya göre millet bir realite, milliyetçilik bir idealdir. O, millet konusunu, Bergson?un zaman ile ilgili düşüncelerini...
NURETTİN TOPÇU'NUN DEMOKRASİ KARŞISINDAKİ TUTUMU
Sorumluluk, otorite ve ahlâkî bakımlardan ele alındığında, demokrasiye eleştirilerde bulunan Nurettin Topçu, devlette başın, ayakları idare etmesi gerektiğini ama demokrasilerde başın yerine ayakların geçtiğini düşünür. Çünkü demokrasilerde,...
BATICILIK, TÜRKÇÜLÜK ve İSLÂMCILIK KARŞISINDA NURETTİN TOPÇU-2
Batıcılarla paralel görüşler öne süren, devletin resmî politikası hâline gelmiş olan milliyetçilik ve Gökalp?ın Turancılık fikirlerini eleştiren Topçu, vatan toprağından kaçış olarak nitelendirdiği bir Turancılık anlayışıyla bağdaşmaz....
BATICILIK, TÜRKÇÜLÜK VE İSLÂMCILIK KARŞISINDA NURETTİN TOPÇU-1
Nurettin Topçu, imparatorluğun son yıllarında ortaya çıkan fikir akımları ve Cumhuriyet dönemi milliyetçilik anlayışı karşısında, herhangi bir kutupçuluğa kaçmadan, entelektüel bir zemine dayanmak suretiyle Anadoluculuk adı verilen bir...
Kerime Yıldız?a Nazire: SİNEMADAN FELSEFEYE...
Sinema kültürüm pek iyi değildir. İzlediğim pek çok film olmasına rağmen isimlerini, yönetmenini, oyuncuları, filmin karakterlerini hatırlamakta çok güçlük çekerim. Oysa sinema, hayatı kendisine konu edinmiş sanatların başında gelir....
VEFA ÖDÜLÜ VE TOPÇU
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri?nden Vefa Ödülü, Nurettin Topçu?ya verildi. Bu ödülün Topçu?ya verilmesinin çok derin bir anlamı olduğu ve bu derin anlamın anlaşılabilmesi için de Topçu?nun mücadelesinin, düşüncelerinin,...
KİTLELEŞME, KİŞİ OLMAYI YOK EDER...
Dünya, olaylar ve fikirler karşısında rasyonel tavır alan toplumlar için her zaman daha verimli olmuştur. Bireysel olarak duygusal tavırlar alınabilir. Bu türlü duygusal tavır alışlar bireylerin ruh hallerinden, kaprislerinden, komplekslerinden,...
AKLA DUYULAN İHTİYAÇ
Hayatımızı idare eden prensibin ne olduğu konusunda hemfikir değiliz. Hatta hayatımızı idare eden bir prensip olup olmadığı konusunda da açık bir görüşümüz ve idrakimiz yok. Böyle bir durumda el yordamı ile hayatımızı devam ettiriyoruz....