Güncel Haber Girişi: 29.10.2021 - 18:24, Güncelleme: 29.10.2021 - 18:31

“Ortadoğu’nun Cahşları” Okunmadan Ortadoğu Anlaşılmaz!

 

“Ortadoğu’nun Cahşları” Okunmadan Ortadoğu Anlaşılmaz!

6 ciltlik “Ülkücü Hareket”, “Cahşların Savaşı”,2. Ciltlik “Derin Sol”,“1993 Örtülü Darbe”, 3 ciltlik “Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı”, adlı tarihi öneme sahip kitapların yazarı, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol ve dava arkadaşı Ülkücü Hareketin önde gelen isimlerinden,Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur yine bir ilke daha imza atarak alanında tek ve dev bir çalışma olan İki ciltlik “Ortadoğu’nun Cahşları” kitabını yazdı.
Ortadoğu ve yakın politik tarih üzerine yaptığı çalışmalar, yayınladığı tarihi öneme sahip kitaplarla, Türkiye’nin en önemli araştırmacı yazarlarından biriolan alanında, otorite olarak kabul edilen Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur’dan başucu niteliğinde bir çalışma daha: “Ortadoğu’nun Cahşları”. Öznur’un 20 yıllık bir çalışmasının ürünü 2 ciltlik kitap tam 2082 sayfa. Cahş: “Hain” !Ortadoğu’daki Kürtçü grupların birbirleri için kullandığı bu tabir bölgenin tarihini de özetliyor. 1907’de Barzani ailesinin lideri Abdüsselam ile başlayan, Mustafa Barzani ve oğulları İdris ve Mesud Barzani’yle günümüze kadar devam eden bir ihanet süreci. Barzanilerin küresel güçlerle, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilerine de geniş yer ayıran kitap kısaca 1907’den günümüze Ortadoğu’da ikinci bir İsrail kurmak için her türlü faaliyetler yürüten kirli ve karanlık oyunların içinde yer alan stratejik maşalar Barzani ailesinin karanlık ilişkilerini, ihanetlerini anlatan başucu dev bir eser… “Ortadoğu’nun Cahşları”, Barzaniler üzerine adeta bir “arkeoloji çalışması” niteliğini taşıyor. “Ortadoğu’nun Cahşları” Pro İsrail Barzanileri anlatıyor.Birinci Cilt, “Pro İsrail Barzaniler” ismini taşıyor. 1046 sayfadır. İkinci Cilt ise “Türkiye’de Barzanici Hareket,İnfazlar, I-KDP –PKK çatışmaları” ismini taşıyor. İkinci cilt ise 1036 sayfadır. İki ciltlik kitabın 1.cildi “Pro İsrail Barzanileri” anlatıyor: 1907’den 2018 tarihine kadar Barzanilerin bütün tarihsel süreçleri, ilişkilerini, çatışmaları güç ve iktidar mücadeleleri, emperyalizm ile olan kirli ilişkiler ağı bütün dönemleriyle, safhalarıyla en geniş bir şekilde anlatılmaktadır. 2003 yılında yayınlanan “Cahşların Savaşı” kitabının devamı olan “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı iki ciltlik kitapta; Barzaniler,Barzani ailesi, Barzani hareketi ( I-KDP) bütün yönleriyle, ilişkileriyle, etkileriyle, tarihsel süreçleriyle, siyasi pozisyonlarıyla, derin ilişkiler ağıyla ve özellikle “Kürtler” üzerindeki etkileri ve karşıtlıklarıyla, Ortadoğu’daki işbirlikçi“Cahş” konumlarıyla, ilk defa bu alanda yayınlanan tek kitap ve tek çalışmadır.Ülkemizde ve dünyada Barzaniler ve Barzani hareketi üzerine böylesine kapsamlı, detaylı, bilgi ve belgelerle dolu bir çalışma, kitap yoktur. Barzani ve Barzaniler üzerine yazılan birkaç kitap vardır. Onlarda belli bir konu üzerinde yazılmış eserlerdir. “Ortadoğu’nun Cahşları” Barzanilerin kökenleri ve siyasi tarihi ile beraber bir nevi, Ortadoğu tarihide diyebiliriz.Barzanilerin ortaya çıkışları, emelleri Ortadoğu’daki üstlenmiş oldukları tarihsel işbirlikçi rolleri, küresel emperyalist güçlerle olan irtibatları, ilişkileri, bağlantıları 1907 yılından 2019 başına kadar bütün dönemleriyle, safhalarıyla, olaylarlave belgelerle çok geniş birşekilde detaylarına kadar anlatılmaktadır. “Pro İsrail Barzaniler”üzerine yapılan“ ideolojik, tarihsel arkeoloji çalışması” denebilir. Tarihsel, teorik, ideolojik ve 111 bir yıllık zamandilimini kapsayan araştırmave incelemedir. Kitap, sapkın ve işbirlikçi bir aile olan Barzanileri vearkasındaki küresel emperyalist güçleri, Pro İsrail Barzanilerin hamisi terörist İsrail’inde Ortadoğu’daki emellerini ve oyunlarını anlatmaktadır. “Ortadoğu’nun Cahşların” daterör rejimi İsrail’in 58 yıldır bölgemizde en çok Barzani ailesine, Barzani hareketine verdiği destek, tarihsel boyutuyla tek tek anlatılmaktadır. Yine Yahudi lobilerinin veNeoconların Barzani ailesi ile ilişkileri ve Barzani hareketine verdikleri küresel destek olaylarla belgelerle anlatılmaktadır. “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı eserde Barzani ailesinin bu anlamda, coğrafyamızdaki en büyük Cahşlar (hain ve işbirlikçi olduğu) bütün yönleriyle anlatılmaktadır. TÜM BİLGİLER KAYNAKLARIYLA ANLATILMAKTADIR İsrail muhibiBarzanilerin; Ortadoğu’da İsrail misyonerleri gibi davrandıkları ve çalışmalar yürüttükleri,Barzani ailesininkaranlık geçmişi, sapkınlıkları, kirli ve derin ilişki ağları bütün yönleriyle belgelerle anlatılmaktadır. Barzani isyanları, Barzaniler üzerindeki küresel siyasetler, Irak hükümetleriyle olan savaşlar, mücadeleler, anlaşmalar, görüşmeler, yenilgiler, dönemler itibarıyla tarihsel ve siyasal olarak en geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Özellikle 1961’den itibaren İsrail ile Barzani ailesi arasında başlayan ve 58 yıldır devam eden kirli karanlık çok yönlü ilişkiler ve bu ilişkilerde yer alan Kamuran Bedirhan, İsmet Şerif Vanlı ve Barzani ailesinin fertleri tarih süreçleriyle anlatılmaktadır. Mustafa Barzani’nin Kamuran Bedirhan ve İbrahim Ahmed ile Avrupa ve İran üzerinden başlattığı İsrail ile olan görüşmeler Barzanilerin ve İsrailli yetkililerin (Mossad her sahasında) karşılıklı ziyaretleri İsrail’in Barzani hareketine peşmergelere verdiği silah para ve lojistik destek eğitimler dünden bugüne olaylarla belgelerle ortaya konmaktadır. Mustafa Barzani başta olmak üzere oğulları Mesud ve İdris’in ve Barzani ailesi fertlerinin İsrail ziyaretleri İsrail sevgileri geniş bir şekilde anlatılmaktadır. İsrail’in ; “en büyük müttefikimiz,dostumuz” dediği Barzani ailesine olan bakışları, destekleri ve İsrail’li yetkililerin ve Pro İsrail Barzanilerin ütopyası olan “Vaat edilmiş topraklar”, “Vaat edilmiş Kürdistan” “İkinci İsrail” denilen Barzanistan’averdikleri her türlü destek soğuk savaş döneminden günümüze her yönüyle olaylarla anlatılmaktadır. Yine İsrail’in,Irak’ın kuzeyinde kendilerine “Kürt Yahudileri” diyen İsrail yanlısı çevrelere verdiği destek ve kendilerini Kürt Yahudi’si olarak gören gösteren çevrenin Barzani ailesine verdiği destek 25 Eylül 2017 korsan referandumda, Barzanilere destek amacıyla İsrail bayrakları açarak yaptıkları gösteriler, kutlamalar yine geniş bir şekilde yer almaktadır. “Yahudi Kürt Derneği” ve çıkarttıkları dergileri ve Yahudi Kürtlerin Irak’ın kuzeyindeki faaliyetleri İsrail’in kirli adamı Davud Bağıstani’ninIrak’ın kuzeyinde yürüttüğü kirli ve karanlık faaliyetler, Erbil-Tel Aviv hattı geniş bir şekilde anlatılmaktadır. ORDUMUZA YAPILAN PSİKOLOJİK HAREKAT Pro İsrail Barzanilerin 1. Körfez savaşı ( 1990-1991) ardından karanlık güç “Çekiç Güç” desteğiyle Irak’ın kuzeyinde kazandıkları konum güç ve oluşturdukları yeni yönetim 20 Mart 2003 tarihinde başlayan 2. Körfez Savaşı ve Irak’ın işgali, BAAS rejiminin yıkılması ardından devam eden süreçte ABD ve koalisyon güçlerinin himayesinde, desteğiyle Saddam sonrası Irak’ta edindikleri yeni mevziler, yeni kazanımlar bütün safahatıyla anlatılmaktadır. Neoconlar planladı, Pentagon uyguladı, peşmergeler kılavuzluk yaptı. 4 Temmuz 2003 tarihinde yapılan Süleymaniye baskını (Çuval Olayı) ve bu olaydaki aktörler kılavuzluk yapan peşmergeler, kutlamalar yapan ABD işbirlikçisi KYB ve KDP’liler, Türk ordusuna yapılan psikolojik harekât bütün yönleriyle anlatılmaktadır. Modern Kürt Lawrenceleri, Barzani ailesinin dostları Peter Galbraith, BrettMcgurk, David Phillips, HenriBarkey vb. Irak’ın kuzeyinde yürüttükleri kirli ve karanlık faaliyetler, karanlık konsey Atlantik Konseyi de anlatılmaktadır. Her biri İsrail muhibi ve çoğu Yahudi olan Neoconların Barzani ailesine ve hareketine verdikleri küresel destekte açıkça ortaya konmaktadır. 1991’den beri Barzani ailesinin ve Celal Talabani’nin danışmanlığını yapan Peter Galbraith’in bölgedeki faaliyetleri ve Kerkük’ü Barzani bölgesine geçirmek için yapmış olduğu kirli ve karanlık temaslar. Mesud Barzani’nin “Kerkük” oyunu ve 25 Eylül 2017 tarihinde yapılan korsan referandumun öncesi ve sonrası ve Türkiye ile gerilen ilişkiler her safhasıyla anlatılmaktadır. AKP Barzani ilişkileri de en geniş bir şekilde yer almaktadır. AKP Kongresindekonuşturulan, MesudBarzani’ninçözüm süreci denilen ihanet sürecindeki rolü ve özellikle 2011 -2018 arasındaAKP iktidarı ile girdiği kirli ve karanlık ilişkiler pazarlıklar detaylarıyla anlatılmaktadır. Mesud Barzani’nin 30 Eylül 2012 günü AKP 4. olağan kongresinde konuşturulması, alkışlanması Barzani ve Barzani ailesi ile olan kirli gizli ve karanlık ilişkiler çok yönlü pazarlıklar en geniş şekliyle anlatılmsaktadır AKPGenel Başkanı Erdoğan ile Mesud Barzani’nin16 Kasım 2013 günüDiyarbakır’da yaptıkları “Kürdistan” açılımı “Pro İsrail Mesud Barzani’yeAKP iktidarının gösterdiği ilgi ve Barzanilerinkaranlık emelleri en geniş bir şekilde,tarafların ağızlarından ,belgelerleortayakonmuştur. 1958’den günümüze Barzanilerin“Kerkük oyunları” ve Türkmenlere yaptıkları zulümler, baskılar, katliamlar ve en son Kerkük’te yapılan Tarihi soykırım Kayseri çarşısının yıkılması da anlatılmaktadır. Yine bu kitapta Barzani ailesi ile Talabani ailesi arasında 54 yıldır devam eden ayrışmalar, çatışmalar, uzlaşmalar, tekrar başlayan gerilimler bütün safahatıyla yer almaktadır. Barzanilerin, “66 Cahşları” dediği “Cahş” olarak gördüğü Celal Talabani ile Talabanicilerin ( KYB) “Kürtlerin baş belası ve Kürtlere en büyük kötülüğü yapan aile” dediği Barzanilerle, rant ve iktidar mücadeleleri her iki grubun kendi açıklamalarından, yayınlarından belgelerle ortaya konmaktadır. Kitap’ta, Barzanilerin Türkiyeye yönelik çalışmaları ve“Türkiye deki BarzaniciHareket ile ilişkileri ve Barzanici parti, örgüt ve çevrelerde “anlatılmaktadır; İkinci Cilt’te ise “Türkiye’deki Barzanici Hareket “anlatılmaktadır; Barzanilerin Türkiye’deki Kürtçülerle ilişkisi ve etkisi, Barzanici T-KDP’nin kurulması çalışmaları, T-KDP lideriFaik Bucak’ın öldürülmesi ardından 1969-1971 arası T-KDP içindeki bölünmeler anlatılmaktadır.  Türkiye kökenli iki Kürt örgütün T-KDP- KDP-T’nin kendi aralarındaki iktidar mücadeleleri ve ardından Sait Elçi ve iki arkadaşının Dr. Şıvan tarafından infazları ve bu infazlar sonrası BarzanicilerinDr. Şıvan olarakBilinen Dr. Sait Kırmızıtoprak ve arkadaşlarını infaz etmesi, İki Sait olayı ve Türkiye’deki Kürtçülerin cinayetlere bakışı ve Barzanilerle ilgili düşünceleri, 1978 – 1980 arası T-KDP KUK ile PKKarasındaki çatışmalar, Türkiye’deki Barzanici parti, örgütve çevreler, Barzanicilerin,Barzani ailesi ile olan ilişkileri, I-KDP ile PKKarasındaki ilişkiler ve kanlı çatışmalar, I-KDP ile PKK arasındakiKarşılıklı suçlamalar, Irak’ın Kuzeyinde PKK tarafından yapılan infazlar ve Barzani ailesinin tavrı ve I-KDP’nin tavrı, I-KDP ile PKK’nın Suriye kolu PYD arasında yaşanan polemikler iktidar mücadeleleri ve çatışmalar, I-KDP ile PKK arasında “Sincar” çatışmaları, I-KDP ilePKK arasında kalan Yezidiler ve Yezidiler üzerinden oynananEzidi Kürtler algısı ve gerçekler, Türkiye’ deki Kürtçü Partilerin ve çevrelerinBarzani ailesi ve I-KDP ile ilişkileri,  Barzani istihbarat Örgütü Parastin ile ilişkili olan çevreler ve isimler, Barzani Referandumu ve TürkiyedekiBarzanicilerin tavrı ve desteği, ApoculuktanBarzaniciliğe.antiBarzanicilikten, Pro Barzaniciliğe geçen Leyla ZanaNizammettin Taş.Kemal Burkay İbrahim Güçlü vb. “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı iki ciltlik kitapta Barzani ailesi Barzani hareketi ve onlarınOrtadoğu’dakibütün kirli ve karanlık oyunları ilişkilerianlatılmaktadır. “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı 2 ciltlik kitap Ortadoğu’da oynanan yüzyıllık büyük oyunu; ihanetleri ve büyük oyunda yer alan oyuncuları, kuklaları, Ortadoğu’nun Cahşlarını, hainleri-işbirlikçileri anlatıyor. Esere göre: Ortadoğu’da Barzani ailesi “Pro İsrail Barzaniler” emperyalizmin en büyük işbirlikçileridir. Ülkücü fikir ve siyaset adamı Araştırmacı yazar Hakkı Öznur’un 2082 sayfalık dev eseri özellikle İsrail muhibi Barzani ailesinin kirli ve karanlık ilişkilerine ışık tutuyor. 1.CİLTTE ANLATILANLAR: •        BARZANİ AİLESİ VE BARZANİ İSYANLARI •        KÜRTLER ÜZERİNDE İNGİLİZ SİYASETİ •        BARZANİLERİN KİRLİ İLİŞKİLER AĞI •        ı-kdp’nin KURULUŞU, BARZANİ’NİN UZUN yürüyüşü ve sovyetlere sığınışı •        ırak’ta DEVRİM BARZANİ’NİN ırak’a DÖNÜŞÜ BAĞDAT İLE kurulan yeni ilişkiler •        BARZANİLER-İRAN İLİŞKİLERİ •        BARZANİLER-ABD İLİŞKİLERİ •        BARZANİ-İSRAİL İLİŞKİLERİ •        BARZANİ AİLESİ VE YAHUDİLİK TARTIŞMALARI •        barzanilerin israil ziyaretleri •        İsrail’in ırak’ın kuzeyndeki çalışmaları ve İSRAİL DESTEKLİ dernekler ve yayınlar •        İsrailin kirli adamı ve barzani ailesinin sadık elemanı: Davut Bağıstani •        yahudi lobilerinin barzani ailesine verdiği destek •        pro İsrailBarzanilerin ütopyası: vaat edilmiş kürdistan •        İSRAİLLİ KÜRTLER VE BARZANİLER •        ÇEKİÇ GÜÇ VE KÜRTLER •        CIA AJANLARI IRAK’IN KUZEYİNDE •        I-KDP – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ •        I-KDP – AKP İLİŞKİLERİ •        MESUD BARZANİ’NİN ANKARA ZİYARETLERİ •          MESUD BARZANİ’NİN ANKARA ZİYARETLERİ •        MESUD BARZANİ-ŞİVAN PERVER DİYARBAKIR’DA •        BARZANİ’Lİ PERVER’Lİ “MEGRİ MEGRİ”Lİ KÜRDİSTAN AÇILIMI •        25 EYLÜL 2017 KORSAN REFERANDUM •        MESUD BARZANİ’NİN KERKÜK OYUNU •        MESUD BARZANİ’NİN TARİHİ YENİLGİSİ •        TÜRKMENLERE YÖNELİK KATLİAMLAR, BASKILAR, ZULÜMLER •        KERKÜK’TE TARİHİ SOYKIRIM ve kayseri çarşısının kundaklanması •        BOP, açılım ve Kürt raporları •        KARANLIK KONSEY:ATLANTİK KONSEYİ •        KÜRT LAWRENCE’LERİ: PETER GALBRAITH, BRETT McGURK,          DAVID PHILLIPS VE HENRI BARKEY •        ABD-MESUD BARZANİ GÖRÜŞMELERİ •        ORGANİZE ALÇAKLIK: ÇUVAL •        4 TEMMUZ 2003 SÜLEYMANİYE BASKINI •        neoconlar planladı, pentagon uyguladı, peşmerge kılavuzluk yaptı •dukan gölünde işgalci abd askerleri ile işbirlikçi kürtlerin “çuval”kutlamaları •türk ordusuna psikolojik harekÂt •        Barzaniler ile Amerikalılararasındaki görüşmeler •1992-2018 ARASI IRAK’IN KUZEYİNDE YAPILAN Parlamento SEÇİMLERİ •        barzani ailesinin küresel petrol şirketleriyle ilişkileri, 48 milyar dolarlık servet •        yoksul kürtlerin barzani ailesine isyanı •        BARZANİ HANEDANLIĞI-ERBİL İKTİDARI •        IRAK’TA KÜRT CUMHURBAŞKANLARI •        KÜRTLERİN CUMHURBAŞKANLIK KAVGASI 2.Ciltte Anlatılanlar: •        BARZANİlerin TÜRKİYE’DEKİ KÜRTÇÜLERLE, KÜRTÇÜ ÇEVRELERLE İLİŞKİSİ VE ETKİSİ •        49’LAR OLAYI •        FAİK BUCAK VE ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ •        DOĞU MİTİNGLERİ VE DDKO’LARIN ORTAYA ÇIKIŞI •        DR. şIvan’ın (SAİT KIRMIZITOPRAK) kurduğu parti T-de KDP/KDP-T •        “İKİ SAİT” OLAYI (SAİT ELÇİ VE SAİT KIRMIZITOPRAK CİNAYETLERİ) •        IRAK’IN KUZEYİNDE İNFAZLAR VE MUSTAFA BARZANİ •        DR. ŞIVAN ve sait ELÇİ TARAFTARLARI arasında “mit” tartışmaları •        T-KDP’de bölünmeler ve yeni cinayetler •        KUK-PKK ÇATIŞMALARI •        devrimci yol gözüyle kürt örgütlerin iç çatışmaları •        T-KDP kökenli PARTİ, ÖRGÜT, YAPILAR, ÇEVRELER •        I-KDP – PKK İLİŞKİSİ •        15 AĞUSTOS 1984 PKK’NIN ERUH VE ŞEMDİNLİ BASKINI ve I-KDP’NİN TAVRI •        I-KDP – PKK ÇATIŞMALARI (GÜNEY ÇATIŞMALARI) •        KÜRDİSTANİ CEPHE İLE PKK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR •        I-KDP – PKK ÇATIŞMALARI (1997-1998) •        2. KÖRFEZ SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER I-KDP – PKK ÇATIŞMALARI •        PKK İÇİNDEKİ, ÇATIŞMALAR, İKTİDAR MÜCADELELERİ VE KDP’NİN TAVRI •        AJAN SAPLANTISI, KİŞİLİK ÇÖZÜMLEMELERİ, İNFAZLAR •        PKK-PWD ÇATIŞMASI VE PKK İNFAZLARI •        PWD’NİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KUŞKULAR •        pkk ve kürt çevrelerinde nizamettin taş ve mit tartışmaları •        PKK’DAN I-KDP’YE SIĞINANLAR VE I-KDP’NİN TAVRI •        PYD’NİN KURULUŞU •        PKK-PYD İLİŞKİSİ •        PYD’NİN KANTONCUKLARI - AY’N EL ARAP (KOBANİ) PROVAKASYONLARI •        PYD – I-KDP ÇATIŞMASI •        PYD’NİN MUHALİF KÜRT GRUPLARLA ÇATIŞMASI •        I-KDP İLE PKK/PYD ARASINDA HENDEK ÇATIŞMALARI VE POLEMİKLER •I-KDP VEPKK’NIN “SİNCAR” PLANI •        I-KDP – PKK ARASINDA SİNCAR ÇATIŞMALARI-TARTIŞMALARI •        EZİDİ DEĞİL YEZİDİ. •        ı-kdp istihbarat örgütü parastın ile irtibatlı Barzani’ciparti veörgütler •        25 EYLÜL 2017 IRAK’IN KUZEYİNDE YAPILAN BARZANİ “REFERANDUMU” •        APOCULUKTAN BARZANİCİLİĞE: LEYLA ZANA •        HAK-PAR İLE PSK ARASINDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR VE POLEMİKLER •        dün BARZANİ KARŞITI, bugün pro barzanİcİ: İBRAHİM GÜÇLÜ •        DÜN BARZANİ KARŞITI, BUGÜN BARZANİ TARAFTARI: KEMAL BURKAY   16. Ankara Kitap Fuarında Yüzde İki Yayınları standında imza şöleni var 30 Ekim 2021 Cumartesi Günü Saat: 13.00-15.00 Lütfü Şehsuvaroğlu 30 Ekim 2021 Cumartesi Günü Saat: 15.00-17.00 Elvan Kaya Aksarı 31 Ekim 2021 Pazar Günü Saat: 14.00-16.00 Hayati Bice 31 Ekim 2021 Pazar Günü Saat: 14.00-16.00 Metin Turhan   31 Ekim 2021 Pazar Günü Saat: 14.00-16.00 Kenan Eroğlu
6 ciltlik “Ülkücü Hareket”, “Cahşların Savaşı”,2. Ciltlik “Derin Sol”,“1993 Örtülü Darbe”, 3 ciltlik “Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı”, adlı tarihi öneme sahip kitapların yazarı, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol ve dava arkadaşı Ülkücü Hareketin önde gelen isimlerinden,Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur yine bir ilke daha imza atarak alanında tek ve dev bir çalışma olan İki ciltlik “Ortadoğu’nun Cahşları” kitabını yazdı.

Ortadoğu ve yakın politik tarih üzerine yaptığı çalışmalar, yayınladığı tarihi öneme sahip kitaplarla, Türkiye’nin en önemli araştırmacı yazarlarından biriolan alanında, otorite olarak kabul edilen Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur’dan başucu niteliğinde bir çalışma daha: “Ortadoğu’nun Cahşları”.

Öznur’un 20 yıllık bir çalışmasının ürünü 2 ciltlik kitap tam 2082 sayfa.

Cahş: “Hain” !Ortadoğu’daki Kürtçü grupların birbirleri için kullandığı bu tabir bölgenin tarihini de özetliyor.

1907’de Barzani ailesinin lideri Abdüsselam ile başlayan, Mustafa Barzani ve oğulları İdris ve Mesud Barzani’yle günümüze kadar devam eden bir ihanet süreci.

Barzanilerin küresel güçlerle, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilerine de geniş yer ayıran kitap kısaca 1907’den günümüze Ortadoğu’da ikinci bir İsrail kurmak için her türlü faaliyetler yürüten kirli ve karanlık oyunların içinde yer alan stratejik maşalar Barzani ailesinin karanlık ilişkilerini, ihanetlerini anlatan başucu dev bir eser…

“Ortadoğu’nun Cahşları”, Barzaniler üzerine adeta bir “arkeoloji çalışması” niteliğini taşıyor.

“Ortadoğu’nun Cahşları” Pro İsrail Barzanileri anlatıyor.Birinci Cilt, “Pro İsrail Barzaniler” ismini taşıyor. 1046 sayfadır. İkinci Cilt ise “Türkiye’de Barzanici Hareket,İnfazlar, I-KDP –PKK çatışmaları” ismini taşıyor. İkinci cilt ise 1036 sayfadır.
İki ciltlik kitabın 1.cildi “Pro İsrail Barzanileri” anlatıyor:

1907’den 2018 tarihine kadar Barzanilerin bütün tarihsel süreçleri, ilişkilerini, çatışmaları güç ve iktidar mücadeleleri, emperyalizm ile olan kirli ilişkiler ağı bütün dönemleriyle, safhalarıyla en geniş bir şekilde anlatılmaktadır.

2003 yılında yayınlanan “Cahşların Savaşı” kitabının devamı olan “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı iki ciltlik kitapta; Barzaniler,Barzani ailesi, Barzani hareketi ( I-KDP) bütün yönleriyle, ilişkileriyle, etkileriyle, tarihsel süreçleriyle, siyasi pozisyonlarıyla, derin ilişkiler ağıyla ve özellikle “Kürtler” üzerindeki etkileri ve karşıtlıklarıyla, Ortadoğu’daki işbirlikçi“Cahş” konumlarıyla, ilk defa bu alanda yayınlanan tek kitap ve tek çalışmadır.Ülkemizde ve dünyada Barzaniler ve Barzani hareketi üzerine böylesine kapsamlı, detaylı, bilgi ve belgelerle dolu bir çalışma, kitap yoktur. Barzani ve Barzaniler üzerine yazılan birkaç kitap vardır. Onlarda belli bir konu üzerinde yazılmış eserlerdir.

“Ortadoğu’nun Cahşları” Barzanilerin kökenleri ve siyasi tarihi ile beraber bir nevi, Ortadoğu tarihide diyebiliriz.Barzanilerin ortaya çıkışları, emelleri Ortadoğu’daki üstlenmiş oldukları tarihsel işbirlikçi rolleri, küresel emperyalist güçlerle olan irtibatları, ilişkileri, bağlantıları 1907 yılından 2019 başına kadar bütün dönemleriyle, safhalarıyla, olaylarlave belgelerle çok geniş birşekilde detaylarına kadar anlatılmaktadır.

“Pro İsrail Barzaniler”üzerine yapılan“ ideolojik, tarihsel arkeoloji çalışması” denebilir. Tarihsel, teorik, ideolojik ve 111 bir yıllık zamandilimini kapsayan araştırmave incelemedir.

Kitap, sapkın ve işbirlikçi bir aile olan Barzanileri vearkasındaki küresel emperyalist güçleri, Pro İsrail Barzanilerin hamisi terörist İsrail’inde Ortadoğu’daki emellerini ve oyunlarını anlatmaktadır.

“Ortadoğu’nun Cahşların” daterör rejimi İsrail’in 58 yıldır bölgemizde en çok Barzani ailesine, Barzani hareketine verdiği destek, tarihsel boyutuyla tek tek anlatılmaktadır.

Yine Yahudi lobilerinin veNeoconların Barzani ailesi ile ilişkileri ve Barzani hareketine verdikleri küresel destek olaylarla belgelerle anlatılmaktadır.
“Ortadoğu’nun Cahşları” adlı eserde Barzani ailesinin bu anlamda, coğrafyamızdaki en büyük Cahşlar (hain ve işbirlikçi olduğu) bütün yönleriyle anlatılmaktadır.

TÜM BİLGİLER KAYNAKLARIYLA ANLATILMAKTADIR

İsrail muhibiBarzanilerin; Ortadoğu’da İsrail misyonerleri gibi davrandıkları ve çalışmalar yürüttükleri,Barzani ailesininkaranlık geçmişi, sapkınlıkları, kirli ve derin ilişki ağları bütün yönleriyle belgelerle anlatılmaktadır.

Barzani isyanları, Barzaniler üzerindeki küresel siyasetler, Irak hükümetleriyle olan savaşlar, mücadeleler, anlaşmalar, görüşmeler, yenilgiler, dönemler itibarıyla tarihsel ve siyasal olarak en geniş bir şekilde anlatılmaktadır.

Özellikle 1961’den itibaren İsrail ile Barzani ailesi arasında başlayan ve 58 yıldır devam eden kirli karanlık çok yönlü ilişkiler ve bu ilişkilerde yer alan Kamuran Bedirhan, İsmet Şerif Vanlı ve Barzani ailesinin fertleri tarih süreçleriyle anlatılmaktadır.

Mustafa Barzani’nin Kamuran Bedirhan ve İbrahim Ahmed ile Avrupa ve İran üzerinden başlattığı İsrail ile olan görüşmeler Barzanilerin ve İsrailli yetkililerin

(Mossad her sahasında) karşılıklı ziyaretleri İsrail’in Barzani hareketine peşmergelere verdiği silah para ve lojistik destek eğitimler dünden bugüne olaylarla belgelerle ortaya konmaktadır.

Mustafa Barzani başta olmak üzere oğulları Mesud ve İdris’in ve Barzani ailesi fertlerinin İsrail ziyaretleri İsrail sevgileri geniş bir şekilde anlatılmaktadır.

İsrail’in ; “en büyük müttefikimiz,dostumuz” dediği Barzani ailesine olan bakışları, destekleri ve İsrail’li yetkililerin ve Pro İsrail Barzanilerin ütopyası olan “Vaat edilmiş topraklar”, “Vaat edilmiş Kürdistan” “İkinci İsrail” denilen Barzanistan’averdikleri her türlü destek soğuk savaş döneminden günümüze her yönüyle olaylarla anlatılmaktadır.

Yine İsrail’in,Irak’ın kuzeyinde kendilerine “Kürt Yahudileri” diyen İsrail yanlısı çevrelere verdiği destek ve kendilerini Kürt Yahudi’si olarak gören gösteren çevrenin Barzani ailesine verdiği destek 25 Eylül 2017 korsan referandumda, Barzanilere destek amacıyla İsrail bayrakları açarak yaptıkları gösteriler, kutlamalar yine geniş bir şekilde yer almaktadır.

“Yahudi Kürt Derneği” ve çıkarttıkları dergileri ve Yahudi Kürtlerin Irak’ın kuzeyindeki faaliyetleri İsrail’in kirli adamı Davud Bağıstani’ninIrak’ın kuzeyinde yürüttüğü kirli ve karanlık faaliyetler, Erbil-Tel Aviv hattı geniş bir şekilde anlatılmaktadır.

ORDUMUZA YAPILAN PSİKOLOJİK HAREKAT

Pro İsrail Barzanilerin 1. Körfez savaşı ( 1990-1991) ardından karanlık güç “Çekiç Güç” desteğiyle Irak’ın kuzeyinde kazandıkları konum güç ve oluşturdukları yeni yönetim 20 Mart 2003 tarihinde başlayan 2. Körfez Savaşı ve Irak’ın işgali, BAAS rejiminin yıkılması ardından devam eden süreçte ABD ve koalisyon güçlerinin himayesinde, desteğiyle Saddam sonrası Irak’ta edindikleri yeni mevziler, yeni kazanımlar bütün safahatıyla anlatılmaktadır.

Neoconlar planladı, Pentagon uyguladı, peşmergeler kılavuzluk yaptı.

4 Temmuz 2003 tarihinde yapılan Süleymaniye baskını (Çuval Olayı) ve bu olaydaki aktörler kılavuzluk yapan peşmergeler, kutlamalar yapan ABD işbirlikçisi KYB ve KDP’liler, Türk ordusuna yapılan psikolojik harekât bütün yönleriyle anlatılmaktadır.

Modern Kürt Lawrenceleri, Barzani ailesinin dostları Peter Galbraith, BrettMcgurk, David Phillips, HenriBarkey vb. Irak’ın kuzeyinde yürüttükleri kirli ve karanlık faaliyetler, karanlık konsey Atlantik Konseyi de anlatılmaktadır.

Her biri İsrail muhibi ve çoğu Yahudi olan Neoconların Barzani ailesine ve hareketine verdikleri küresel destekte açıkça ortaya konmaktadır.

1991’den beri Barzani ailesinin ve Celal Talabani’nin danışmanlığını yapan Peter Galbraith’in bölgedeki faaliyetleri ve Kerkük’ü Barzani bölgesine geçirmek için yapmış olduğu kirli ve karanlık temaslar.

Mesud Barzani’nin “Kerkük” oyunu ve 25 Eylül 2017 tarihinde yapılan korsan referandumun öncesi ve sonrası ve Türkiye ile gerilen ilişkiler her safhasıyla anlatılmaktadır.

AKP Barzani ilişkileri de en geniş bir şekilde yer almaktadır. AKP Kongresindekonuşturulan, MesudBarzani’ninçözüm süreci denilen ihanet sürecindeki rolü ve özellikle 2011 -2018 arasındaAKP iktidarı ile girdiği kirli ve karanlık ilişkiler pazarlıklar detaylarıyla anlatılmaktadır.

Mesud Barzani’nin 30 Eylül 2012 günü AKP 4. olağan kongresinde konuşturulması, alkışlanması Barzani ve Barzani ailesi ile olan kirli gizli ve karanlık ilişkiler çok yönlü pazarlıklar en geniş şekliyle anlatılmsaktadır

AKPGenel Başkanı Erdoğan ile Mesud Barzani’nin16 Kasım 2013 günüDiyarbakır’da yaptıkları “Kürdistan” açılımı “Pro İsrail Mesud Barzani’yeAKP iktidarının gösterdiği ilgi ve Barzanilerinkaranlık emelleri en geniş bir şekilde,tarafların ağızlarından ,belgelerleortayakonmuştur.

1958’den günümüze Barzanilerin“Kerkük oyunları” ve Türkmenlere yaptıkları zulümler, baskılar, katliamlar ve en son Kerkük’te yapılan Tarihi soykırım Kayseri çarşısının yıkılması da anlatılmaktadır.

Yine bu kitapta Barzani ailesi ile Talabani ailesi arasında 54 yıldır devam eden ayrışmalar, çatışmalar, uzlaşmalar, tekrar başlayan gerilimler bütün safahatıyla yer almaktadır.

Barzanilerin, “66 Cahşları” dediği “Cahş” olarak gördüğü Celal Talabani ile Talabanicilerin ( KYB) “Kürtlerin baş belası ve Kürtlere en büyük kötülüğü yapan aile” dediği Barzanilerle, rant ve iktidar mücadeleleri her iki grubun kendi açıklamalarından, yayınlarından belgelerle ortaya konmaktadır.

Kitap’ta, Barzanilerin Türkiyeye yönelik çalışmaları ve“Türkiye deki BarzaniciHareket ile ilişkileri ve Barzanici parti, örgüt ve çevrelerde “anlatılmaktadır;

İkinci Cilt’te ise “Türkiye’deki Barzanici Hareket “anlatılmaktadır;

Barzanilerin Türkiye’deki Kürtçülerle ilişkisi ve etkisi, Barzanici T-KDP’nin kurulması çalışmaları, T-KDP lideriFaik Bucak’ın öldürülmesi ardından 1969-1971 arası T-KDP içindeki bölünmeler anlatılmaktadır.

 Türkiye kökenli iki Kürt örgütün T-KDP- KDP-T’nin kendi aralarındaki iktidar mücadeleleri ve ardından Sait Elçi ve iki arkadaşının Dr. Şıvan tarafından infazları ve bu infazlar sonrası BarzanicilerinDr. Şıvan olarakBilinen Dr. Sait Kırmızıtoprak ve arkadaşlarını infaz etmesi,

İki Sait olayı ve Türkiye’deki Kürtçülerin cinayetlere bakışı ve Barzanilerle ilgili düşünceleri,

1978 – 1980 arası T-KDP KUK ile PKKarasındaki çatışmalar,

Türkiye’deki Barzanici parti, örgütve çevreler,

Barzanicilerin,Barzani ailesi ile olan ilişkileri,

I-KDP ile PKKarasındaki ilişkiler ve kanlı çatışmalar,

I-KDP ile PKK arasındakiKarşılıklı suçlamalar,

Irak’ın Kuzeyinde PKK tarafından yapılan infazlar ve Barzani ailesinin tavrı ve I-KDP’nin tavrı,

I-KDP ile PKK’nın Suriye kolu PYD arasında yaşanan polemikler iktidar mücadeleleri ve çatışmalar,

I-KDP ile PKK arasında “Sincar” çatışmaları,

I-KDP ilePKK arasında kalan Yezidiler ve Yezidiler üzerinden oynananEzidi Kürtler algısı ve gerçekler,

Türkiye’ deki Kürtçü Partilerin ve çevrelerinBarzani ailesi ve I-KDP ile ilişkileri,

 Barzani istihbarat Örgütü Parastin ile ilişkili olan çevreler ve isimler,

Barzani Referandumu ve TürkiyedekiBarzanicilerin tavrı ve desteği,

ApoculuktanBarzaniciliğe.antiBarzanicilikten, Pro Barzaniciliğe geçen Leyla ZanaNizammettin Taş.Kemal Burkay İbrahim Güçlü vb.

“Ortadoğu’nun Cahşları” adlı iki ciltlik kitapta Barzani ailesi Barzani hareketi ve onlarınOrtadoğu’dakibütün kirli ve karanlık oyunları ilişkilerianlatılmaktadır.

“Ortadoğu’nun Cahşları” adlı 2 ciltlik kitap Ortadoğu’da oynanan yüzyıllık büyük oyunu; ihanetleri ve büyük oyunda yer alan oyuncuları, kuklaları, Ortadoğu’nun Cahşlarını, hainleri-işbirlikçileri anlatıyor.

Esere göre: Ortadoğu’da Barzani ailesi “Pro İsrail Barzaniler” emperyalizmin en büyük işbirlikçileridir.

Ülkücü fikir ve siyaset adamı Araştırmacı yazar Hakkı Öznur’un 2082 sayfalık dev eseri özellikle İsrail muhibi Barzani ailesinin kirli ve karanlık ilişkilerine ışık tutuyor.

1.CİLTTE ANLATILANLAR:

•        BARZANİ AİLESİ VE BARZANİ İSYANLARI

•        KÜRTLER ÜZERİNDE İNGİLİZ SİYASETİ

•        BARZANİLERİN KİRLİ İLİŞKİLER AĞI

•        ı-kdp’nin KURULUŞU, BARZANİ’NİN UZUN yürüyüşü ve sovyetlere sığınışı

•        ırak’ta DEVRİM BARZANİ’NİN ırak’a DÖNÜŞÜ BAĞDAT İLE kurulan yeni ilişkiler

•        BARZANİLER-İRAN İLİŞKİLERİ

•        BARZANİLER-ABD İLİŞKİLERİ

•        BARZANİ-İSRAİL İLİŞKİLERİ

•        BARZANİ AİLESİ VE YAHUDİLİK TARTIŞMALARI

•        barzanilerin israil ziyaretleri

•        İsrail’in ırak’ın kuzeyndeki çalışmaları ve İSRAİL DESTEKLİ dernekler ve yayınlar

•        İsrailin kirli adamı ve barzani ailesinin sadık elemanı: Davut Bağıstani

•        yahudi lobilerinin barzani ailesine verdiği destek

•        pro İsrailBarzanilerin ütopyası: vaat edilmiş kürdistan

•        İSRAİLLİ KÜRTLER VE BARZANİLER

•        ÇEKİÇ GÜÇ VE KÜRTLER

•        CIA AJANLARI IRAK’IN KUZEYİNDE

•        I-KDP – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

•        I-KDP – AKP İLİŞKİLERİ

•        MESUD BARZANİ’NİN ANKARA ZİYARETLERİ

•          MESUD BARZANİ’NİN ANKARA ZİYARETLERİ

•        MESUD BARZANİ-ŞİVAN PERVER DİYARBAKIR’DA

•        BARZANİ’Lİ PERVER’Lİ “MEGRİ MEGRİ”Lİ KÜRDİSTAN AÇILIMI

•        25 EYLÜL 2017 KORSAN REFERANDUM

•        MESUD BARZANİ’NİN KERKÜK OYUNU

•        MESUD BARZANİ’NİN TARİHİ YENİLGİSİ

•        TÜRKMENLERE YÖNELİK KATLİAMLAR, BASKILAR, ZULÜMLER

•        KERKÜK’TE TARİHİ SOYKIRIM ve kayseri çarşısının kundaklanması

•        BOP, açılım ve Kürt raporları

•        KARANLIK KONSEY:ATLANTİK KONSEYİ

•        KÜRT LAWRENCE’LERİ: PETER GALBRAITH, BRETT McGURK,

         DAVID PHILLIPS VE HENRI BARKEY

•        ABD-MESUD BARZANİ GÖRÜŞMELERİ

•        ORGANİZE ALÇAKLIK: ÇUVAL

•        4 TEMMUZ 2003 SÜLEYMANİYE BASKINI

•        neoconlar planladı, pentagon uyguladı, peşmerge kılavuzluk yaptı

•dukan gölünde işgalci abd askerleri ile işbirlikçi kürtlerin “çuval”kutlamaları

•türk ordusuna psikolojik harekÂt

•        Barzaniler ile Amerikalılararasındaki görüşmeler

•1992-2018 ARASI IRAK’IN KUZEYİNDE YAPILAN Parlamento SEÇİMLERİ

•        barzani ailesinin küresel petrol şirketleriyle ilişkileri, 48 milyar dolarlık servet

•        yoksul kürtlerin barzani ailesine isyanı

•        BARZANİ HANEDANLIĞI-ERBİL İKTİDARI

•        IRAK’TA KÜRT CUMHURBAŞKANLARI

•        KÜRTLERİN CUMHURBAŞKANLIK KAVGASI

2.Ciltte Anlatılanlar:

•        BARZANİlerin TÜRKİYE’DEKİ KÜRTÇÜLERLE, KÜRTÇÜ ÇEVRELERLE İLİŞKİSİ VE ETKİSİ

•        49’LAR OLAYI

•        FAİK BUCAK VE ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

•        DOĞU MİTİNGLERİ VE DDKO’LARIN ORTAYA ÇIKIŞI

•        DR. şIvan’ın (SAİT KIRMIZITOPRAK) kurduğu parti T-de KDP/KDP-T

•        “İKİ SAİT” OLAYI (SAİT ELÇİ VE SAİT KIRMIZITOPRAK CİNAYETLERİ)

•        IRAK’IN KUZEYİNDE İNFAZLAR VE MUSTAFA BARZANİ

•        DR. ŞIVAN ve sait ELÇİ TARAFTARLARI arasında “mit” tartışmaları

•        T-KDP’de bölünmeler ve yeni cinayetler

•        KUK-PKK ÇATIŞMALARI

•        devrimci yol gözüyle kürt örgütlerin iç çatışmaları

•        T-KDP kökenli PARTİ, ÖRGÜT, YAPILAR, ÇEVRELER

•        I-KDP – PKK İLİŞKİSİ

•        15 AĞUSTOS 1984 PKK’NIN ERUH VE ŞEMDİNLİ BASKINI ve I-KDP’NİN TAVRI

•        I-KDP – PKK ÇATIŞMALARI (GÜNEY ÇATIŞMALARI)

•        KÜRDİSTANİ CEPHE İLE PKK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

•        I-KDP – PKK ÇATIŞMALARI (1997-1998)

•        2. KÖRFEZ SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER I-KDP – PKK ÇATIŞMALARI

•        PKK İÇİNDEKİ, ÇATIŞMALAR, İKTİDAR MÜCADELELERİ VE KDP’NİN TAVRI

•        AJAN SAPLANTISI, KİŞİLİK ÇÖZÜMLEMELERİ, İNFAZLAR

•        PKK-PWD ÇATIŞMASI VE PKK İNFAZLARI

•        PWD’NİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KUŞKULAR

•        pkk ve kürt çevrelerinde nizamettin taş ve mit tartışmaları

•        PKK’DAN I-KDP’YE SIĞINANLAR VE I-KDP’NİN TAVRI

•        PYD’NİN KURULUŞU

•        PKK-PYD İLİŞKİSİ

•        PYD’NİN KANTONCUKLARI - AY’N EL ARAP (KOBANİ) PROVAKASYONLARI

•        PYD – I-KDP ÇATIŞMASI

•        PYD’NİN MUHALİF KÜRT GRUPLARLA ÇATIŞMASI

•        I-KDP İLE PKK/PYD ARASINDA HENDEK ÇATIŞMALARI VE POLEMİKLER

•I-KDP VEPKK’NIN “SİNCAR” PLANI

•        I-KDP – PKK ARASINDA SİNCAR ÇATIŞMALARI-TARTIŞMALARI

•        EZİDİ DEĞİL YEZİDİ.

•        ı-kdp istihbarat örgütü parastın ile irtibatlı Barzani’ciparti veörgütler

•        25 EYLÜL 2017 IRAK’IN KUZEYİNDE YAPILAN BARZANİ “REFERANDUMU”

•        APOCULUKTAN BARZANİCİLİĞE: LEYLA ZANA

•        HAK-PAR İLE PSK ARASINDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR VE POLEMİKLER

•        dün BARZANİ KARŞITI, bugün pro barzanİcİ: İBRAHİM GÜÇLÜ

•        DÜN BARZANİ KARŞITI, BUGÜN BARZANİ TARAFTARI: KEMAL BURKAY

 

16. Ankara Kitap Fuarında Yüzde İki Yayınları standında imza şöleni var


30 Ekim 2021 Cumartesi Günü Saat: 13.00-15.00 Lütfü Şehsuvaroğlu

30 Ekim 2021 Cumartesi Günü Saat: 15.00-17.00 Elvan Kaya Aksarı

31 Ekim 2021 Pazar Günü Saat: 14.00-16.00 Hayati Bice

31 Ekim 2021 Pazar Günü Saat: 14.00-16.00 Metin Turhan

 

31 Ekim 2021 Pazar Günü Saat: 14.00-16.00 Kenan Eroğlu

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve enpolitik.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.