Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Ropörtaj (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 30.07.2021 - 08:01, Güncelleme: 30.07.2021 - 08:01

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, ‘Model’ Olabildi mi?..(2)

 

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, ‘Model’ Olabildi mi?..(2)

Sitemiz köşe yazarı Dr.Göktan Ay ile “Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ve “Rektör Prof. Erol Parlak’ın “4 yılını” değerlendirmeye devam ediyoruz..
ENPOLİTİK: Üniversiteyi sıklıkla takip edip, ne yapıyorlar? diye merak ediyor musunuz? AY: Asla..Sadece sosyal medyada veya basında yer alırsa okuyorum.Bir gün arkadaşların haber vermesi üzerine web sayfasını açtık ve iki danışmanın yer aldığını gördük. İkisi de İstanbul’dandı; Prof. T. Sağer, diğeri Prof. S.Murtezaoğlu idi. “Neden İstanbul’dan, zaten bu arkadaşların idari görevleri var, Ankara’da müzik insanı mı yok? v.b.” konuşmaları geçti… Konu ile tarafımla görüşen Prof. Sağer ve Prof. Parlak’ın aramızda geçen konuşmalarını da yazmıştım (01.07.2020); “Ankara Müzik ve G.S.Üniversitesi’nde 3 yılda neler oldu?...(1)” https://www.ittifakgazetesi.com/ankara-muzik-ve-g-s-universitesi-nde-3-yilda-neler-oldu-1-m1862.html Bu yazımızdan kısa bir süre sonra web sayfasında iki isim yer almadı. Demek ki, doğruymuşuz… Ayrıca bu yazıda “Bu arada, Sn.Parlak, “sanat alanından” yeniden ÜAK Y.K.Üy. seçildi, alan akademisyenlerinin sorunlarına çözüm konusunda çalışma yapmasını dileriz” demişiz, ama (tıpkı Prof.Sağer’in ÜAK SADEK Başk. olması gibi) bir yarar sağlanamadı. ENPOLİTİK: Size göre akademik yapılanma yanlışı hala devam ediyor mu? AY: Maalesef, evet demek zorundayım. Üniversitenin yapılanması üzerine görüşlerimi aktarmışım (08.07.2020); “Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapılanmasında Yanlışlar Var! (3)” https://www.enpolitik.com/muzik-ve-guzel-sanatlar-universitesi-yapilanmasinda-yanlislar-var-3-makale,4168.html Bu yazımı okuduktan sonra lütfen üniversitenin şemasını ve bu yapının birbirini nasıl boğduğunu, örttüğünü görelim: https://www.mgu.edu.tr/tr/pages/organizasyon-semasi.html 15.07.2021’de Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL, Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER Rektör Yard. olarak görülüyor. Yönetim Kurulu (web sayfasında) şöyle;. “Prof. Erol PARLAK/ Rektör, Prof. Dr. Ebru TEMİZ, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekan V., Prof. Erol PARLAK (Uhdesinde)/Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Toğrul GANİOĞLU/İcra Sanatları Fakültesi Dekanı, Prof. Erol PARLAK (Uhdesinde)/Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Prof. Erol PARLAK (Uhdesinde)/Müzik ve Güzel Sanatlar MYO Müdürü, Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER/Prof. Temsilcisi” Görüldüğü gibi Prof.Parlak “mahkeme kararlarına” ve “etik olmamasına” rağmen hala 2 Dekanlığı ve 1 Müdürlüğü üzerinde tutuyor. ENPOLİTİK: Siyasette üst makamlarda çifte görev ve maaşlar çok konuşuluyor. Siz de “akademide çift görev devamlı olmaz, geçici (kısa süreliğine) olabilir” diyorsunuz. Neye dayanıyorsunuz? AY: Konuyla ilgili üç bilgi verelim: 1/ YÖK Personel Kanunu’nun 14. Md.’nde maaşlarla ilgili olarak; “Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen ‘aylık katsayı’  ile ‘çarpımı sonucu’ bulunacak miktarın ‘beş katına kadar’ geliştirme ödeneği ödenebilir” deniliyor. 2/ Danıştay Sekizinci Dairesi kararı: https://www.memurlar.net/haber/926328/bolum-baskani-ile-dekan-ayni-kisi-olabilir-mi.html “…..dekanın ise fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden rektöre karşı birinci derecede sorumlu olması, ayrıca bölüm başkanlığı görevinin bizzat dekanlık tarafından yerine getirilebileceğine ya da dekanın uhdesine alınabileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemesi karşısında, bölüm başkanı ve dekan sıfatlarının aynı kişide birleşmesinin, bölümün işleyişini ve hiyerarşik yapısını bozacağı kuşkusuzdur.” (11/02/2014) 3/ İstanbul 2. İdare Mahkemesi https://medyascope.tv/2021/01/25/mahkeme-fakulteden-biri-atanmaliydi-dedi-msgsu-rektoru-handan-inci-kendini-atama-davasini-kaybetti/  İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Handan İnci’nin, Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Merkezi’ne müdür olarak atamasına ilişkin görülen davada, İnci aleyhine karar verdi. Mahkeme, İnci’nin bu makama kendisini atamasının usulsüz olduğunu belirterek, “Merkez yönetmeliğinin işaret ettiği üzere müdürlüğe Sinema – Televizyon Bölümü öğretim elemanlarından birisinin atanması gerekir” dedi ve atama işlemini iptal etti.H. İnci’nin istinaf başvurusu da reddedildi (Ocak 2021)” Kısaca, idari görevlerde akademisyenin “bir görevde bulunması” doğru bulunmuş, mevzuatta “ikinci görev alınabilir” diye bir madde olmadığı belirtilmiş, aksi halde hiyerarşik yapının bozulacağı belirtilmiştir ki çok doğrudur. Yine biliyoruz ki, Devlet idaresinde; “vekalet görevleri kısa süreli” olarak kullanılır ve boşluk doldurulur. Bunu “Genel Sekreterin” bilmemesi mümkün değildir, ama  nedense devam etmektedir. Üniversitemizin, “bu tür konularla” gündeme gelmesini arzu etmiyoruz. Bu yazımızdan sonra düzeltileceğini umuyoruz. İlk çalıştayda, binaları gezdirirken büyük bir “konser salonu” vardı,  faaliyete geçti galiba! “Müzik Müzesi” için bir yer ayrılmıştı? Hatta rahmetli Etem Ruhi Üngör’ün “çalgı koleksiyonunu” alınacağı açıklanmıştı. O konuda bir gelişme olmadığını biliyoruz. ENPOLİTİK: Üniversite etkinliklerinde; Çok Sesli Müzik ve Güzel Sanatlar alanları daha ağırlıklı görülüyor” diyorsunuz. Örnek mümkün mü? AY: Kuruluşta “Türk Müziği” ağırlıklı “butik” bir üniversite düşünülmüştü. Prof.Parlak 18.10.2017’de A.A. verdiği demeçte tezimizi doğruluyor; “Bu projelerden birinin “tematik bir müzik üniversitesi kurulması.” Tematik üniversiteler özellikle Batı'da yaygın, Türkiye'de yeni gelişiyor, müzik alanında ise hiç yok! Türkiye'deki üniversitelerde müzik çoğunlukla teknik üniversitelerin içinde yapılanmış, kendini ifade edebilecek mecraları çokça bulamamıştır. Türkiye güçlü kültür-sanat potansiyeli olmasına rağmen bu konuda neredeyse dünyada kendini ifade edemez durumdadır. Müzik eğitimcileri ve sanatçılar olarak bunu görmekte ve ülkemiz adına üzüntü duymaktayız. Böyle bir üniversiteye ihtiyaç olduğunu, yıllardan beri de düşünmekteydim ve ödül töreni sırasında bir dilek olarak telaffuz ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok dikkatli bir şekilde takip etmişler, önerimi dikkate alarak orada bana 'Erol Hocam müzik üniversitesini kuruyor muyuz?' dediler. Ben de 'Büyük hizmet olur.' dedim. Bu şekilde süreç başladı." “Dünyada güçlü bir temsiliyetten” söz etmenin mümkün değil. Üniversitemizin temel felsefesi bu olacaktır. Ancak bu yaklaşımdan salt belli müzik müziği yanında ayrıca çeşitli müzik türleri de ayrımsız biçimde bir arada olacak. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, batı müziği yanında ayrıca çeşitli müzik türleri de ayrımsız biçimde bir arada olacak. Ruhunu Anadolu'dan alan, ancak, evrenselliği gözeterek dünyaya geniş bir medeniyet ufkuyla bakabilen, ülkemizin müzik sanatına dair sahip olduğu tüm imkanları olumlu bir potansiyel olarak değerlendiren bir kurum olmalıdır. Üretken, dinamik, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden, yaratıcı fikirlerin filizlenmesine olanak tanıyan, öncü yapısıyla değişime yön veren, uzman bilim-sanat insanları yetiştiren, güçlü ve kimlikli bir temsiliyeti olan, alanında fark yaratacak etkin bir üniversite, müzik sanatı ve bilimi üzerinden ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır” Tespitler: 1/ “Tematik bir Müzik Üniversitesi” kurulamamış, yanına G.S. eklenmesine izin verilmiştir. 2/ “Türkiye'deki üniversitelerde müzik çoğunlukla teknik üniversitelerin içinde yapılanmış, kendini ifade edebilecek mecraları çokça bulamamıştır.” Cümlesi yanlıştır. “Teknik üniversite” içinde olanlar (çok azdır) dahil, “kendini ifade eden” Konservatuvarlarımız vardır (İTÜ TMDK-Hacettepe Ün. Devlet Konservatuvarı, Afyon Kocatepe Ün. Devlet Konservatuvarı v.b. gibi” ama sayının 48 olması, “kaliteli kadro sıkıntısı” yaratmaktadır. 3/ “Türkiye güçlü kültür-sanat potansiyeli olmasına rağmen bu konuda neredeyse dünyada kendini ifade edemez durumdadır” cümlesi de yanlıştır. Dünyada Çok Sesli Müzik, Popüler Müzik  ve Türk Müziği alanında  kendini ifade eden orkestralarımız (Senfoni Orkestrası-Tekfen Flarmoni v.b. gibi), çalgı sanatçılarımız (Tahir Aydoğdu-Kudsi Erguner-Arif Sağ-Erdal Akkaya, Cihat Aşkın v.b.gibi), Ses İcracılarımız (Selva Erdener- Murat Karahan-Selda Bağcan- rahmetli Barış Manço-Ahmet Özhan v.b. gibi) çoktur. (Prof.Parlak; Arif Sağ-Erdal Erzincan ile birlikte oluşturdukları “Bağlama Üçlüsü’nü de unutmuş gözüküyor.) Bu nedenle, “Dünyada güçlü bir temsiliyetten” söz etmenin mümkün değil” cümlesine de katılmıyoruz. 4/ “Ülkemizin ‘müzik sanatına’ dair sahip olduğu tüm imkanları olumlu bir potansiyel olarak değerlendiren bir kurum olmalıdır” cümlesi de G.S.’nin eklenmesi ile çökmüştür. 5/ Elbette 4 yıl kısa bir süre, ama çok iddialar , büyük sözler yerine  daha gerçekçi hedefler seçilmeli ve planlama ona göre yapılmalıdır. Geçmişte yapılanları, icracıları yok farz etmek yerine, onların da gönlünü alan, onurlandıran cümleler üniversiteye bal-kışı değiştirecektir. Çünkü,” reformlar nitelikli kadrolar” ile yapılabilir. ENPOLİTİK: Etkinlikleri takip edebiliyor musunuz? AY: Maalesef, mümkün olmadı..Ama, web sayfasına baktım. “Güzel Sanatlar” ve “Çok Sesli Müzik” etkinlikleri baskın gözüküyor. WEB sayfasından etkinlikler şöyle belirtilmiş (26.02.2019-14.07.2021) “İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ YILSONU KONSERİ MÜZİKÇE SÖYLEŞİLER ULUSLARARASI YARIŞMALAR, KAZANDIĞI ÖDÜLLER, YARIŞMA KOÇLUĞU, BESTELEDİĞİ ÖDÜLLÜ ESERLER İLE DOÇ. HAKAN HALİT TURGAY FLÜT-PİYANO RESİTALİ 'VİRTÜÖZ FLÜT ESERLERİ' 'KIRMIZI' ULUSLARARASI JÜRİLİ ÇEVRİMİÇİ KARMA SERGİ KATALOĞU YAYINLANDI ODA MÜZİĞİ KONSERİ - DMİTRİ SHOSTAKOVİCH PİYANOLU TRİO’LAR İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ YILSONU KONSERİ MGÜ’DE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN ESERLERİ KONSERİ NİHAVEND TAKIM (MUALLİM İSMAİL HAKKI BEY) KONSERİ MÜZİKÇE SÖYLEŞİLER MGÜ'DEN İSTANBUL’UN FETHİNİN 568. YILINA ÖZEL SERGİ R. GÖRKEM AYTİMUR VE BAHADIR NOYAN COŞGUN’LA ŞAN SÖYLEŞİLERİ 'TÜRKİYE’DE SES EĞİTİMİ' R. GÖRKEM AYTİMUR VE BAHADIR NOYAN COŞGUN’LA ŞAN SÖYLEŞİLERİ 'SES EĞİTİMİNDE BİR UZMANLIK ALANI OLARAK OPERA' 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI, GENÇ MÜZİSYENLERİN USTALARLA BULUŞMASI SÖYLEŞİ VE DİNLETİ 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SÖYLEŞİ VE KONSERİ; ORTAK DİLİMİZ 'MÜZİK' BAŞKA SANAT SEMİNERLERİ-III “OTANTİK BEDEN, ORİJİNAL KİMLİK” R. GÖRKEM AYTİMUR VE BAHADIR NOYAN COŞGUN’LA ŞAN SÖYLEŞİLERİ 'ULUSAL OPERA DÜŞÜNCESİNDE KİMLİK SORUNSALI: TÜRK OPERASI' MÜZİKÇE SÖYLEŞİLER R. GÖRKEM AYTİMUR VE BAHADIR NOYAN COŞGUN’LA ŞAN SÖYLEŞİLERİ 'HAYDİ YENİ BİR ŞEYLERDEN SÖZ EDELİM: ODA OPERASI' VİYOLONSEL – GİTAR DUO KONSERİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ VE MÜZİK DİNLETİSİ 'ÇOCUK VE MÜZİK' BAŞKA SANAT SEMİNERLERİ –II 'GÖREN PARMAKLAR' BAŞKA SANAT SEMİNERLERİ -1 'PERDESİZ ZEMİN: SANAT EĞİTİMİ VE MÜMKÜN OLANA DÖNÜŞ' 2. ULUSLARARASI NORDNORSK GİTAR FESTİVALİ AÇILIŞ KONSERİ KARİYER GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYAL MEDYA SOHBETLERİ 'CEM ESEN'İN FLÜT ESERLERİ VE SON ÇIKARDIĞI 'FLUTOPIA' ALBÜMÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ' 2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA 'MÜZİK VE OTİZM' ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ VE MÜZİK DİNLETİSİ PINAR TURAN - ASLI CEREN YILDIRIM VİYOLONSEL PİYANO RESİTALİ KONSER PROGRAMI ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, VEFATININ 48. YILINDA ÂLEMİ YÜREĞİ İLE GÖREN BÜYÜK OZAN ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU’NU ANLAMLI BİR ÇALIŞMAYLA YÂD ETTİ ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ KONSER VE SÖYLEŞİSİ KARİYER GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYAL MEDYA SOHBETLERİ MGÜ'DEN 18 MART İÇİN ANLAMLI ESER MGÜ’DEN TIP BAYRAMI’NA ÖZEL ŞARKI ‘GÖNÜLLERİN KAHRAMANI SAĞLIKÇILAR’ ELİNE DİLİNE SAĞLIK MÜZİK DİNLETİSİ 14 MART TIP BAYRAMI SÖYLEŞİ VE KONSERİ MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA KONSERİ ‘MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRLERİNDEN BESTELENMİŞ ESERLER’ GÖNÜLLERİN KAHRAMANI 'SAĞLIKÇILAR' KARMA RESİM SERGİSİ 'İSTİKLALDEN İSTİKBALE MİLLİ MARŞIMIZ VE MEHMET AKİF ERSOY' ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ EĞİTİMDE VE SANATTA KADIN OLMAK 1. ULUSAL VİYOLA GÜNLERİ "PERSPEKTİF'21” ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ KARMA SERGİ KATALOĞU YAYINLANDI "MESAFE” ULUSAL ÇEVRİMİÇİ KARMA SERGİ KATALOĞU YAYINLANDI TRABZON ÖĞRETMEN AKADEMİSİ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN MÜZİK TEKNOLOJİLERİ BAŞLIKLI SEMİNER ÜNİVERSİTEMİZİN BULUNDUĞU CADDEYE ANADOLU'NUN EN BÜYÜK HALK OZANI NEŞET ERTAŞ'IN İSMİ VERİLDİ “ENGELSİZ SANAT EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ VE MÜZİK DİNLETİSİ” "TEK MİLLET İKİ DEVLET TEK YÜREK" ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU MGÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN “RESİTAL” GERÇEKLEŞTİRİLDİ MGÜ SANAT GALERİSİ AÇILDI MGÜ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDENİYLE, ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GİTAR TOPLULUĞU, İLK ETKİNLİĞİNİ DÜZENLEDİ MGÜ İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ, DEĞERLİ SANATÇI, HOCAMIZ MEHMET ÜÇER’İN SANAT YÖNETMENLİĞİNDE, HARPUT KÜRSÜBAŞI FASLI ADLI KONSER DÜZENLEDİ. REKTÖRÜMÜZ PROF. EROL PARLAK’IN, EĞİTİM ŞEHİDİ AKADEMİSYEN CEREN DAMAR ANISINA YAZIP BESTELEDİĞİ 'CEREN ÖĞRETMEN AĞITI' ADLI ESERİNE ÇEKİLEN KLİP YAYINLANDI TÜRK DÜNYASI’NIN ÖNCÜLERİ ETKİNLİĞİ KURULUŞUNUN VE EĞİTİME BAŞLAMASININ 95. YILINDA MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ ÇALIŞTAYI NEŞET ERTAŞ'I ANMA VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ Çanakkale Şehitleri‘Bitmeyen Ağıt Çanakkale’ programıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anıldı. ENPOLİTİK: Son olarak neler söylemek istersiniz!.. AY: Bu konuları mümkün olduğu kadar tarihsel olarak cevaplamaya çalıştım. Bazı akademisyenlerle olan “özel telefon konuşmalarını” yazmadım, kurumlar içindeki hiyerarşiyi bozmamak için onlar bende kalsın. Gerekirse paylaşırım. “Kişilere” ve “kurumlarla” karşı bir duruşum yok. Aksine hepsinin yanındayım. Yıllardır; iyi çalışmaları/örnek davranışları tebrik ettik, kötü uygulamaları eleştirdik. (Elbette, olumsuz eleştirdiklerimiz bize küstü, arkamızdan konuştu.) Kimsenin kul hakkını yemedik, yalan beyanda bulunmadık, doğruluktan ayrılmadık. Yazılarımın paylaşım sayısının (6000 civarı), birçok köşe yazarından çok fazla olması sevindirici. Demek ki, ana konulara temas etmiş, akademisyenlerce paylaşılmışız. Eleştirilerimizin uygulamalara etki ettiğini görünce mutlu oluyoruz. Yanlışımız varsa, ilgili ve bilgili arkadaşlarımızın bize yazmalarını rica edeceğiz, tek harfine dokunmadan (bugüne kadar yaptığım gibi)  köşemde yayınlanacaktır. Boşuna CİMER’i v.b. meşgul etmeyiniz… Sonuçta karar verecek olan Siz okurlarımız olacaktır. Ancak, “MÜZİK VE SAHNE SANATLARI ÜNİVERSİTESİ” VE “ANKARA GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ”(MSGSÜ paralelinde, Konservatuvar hariç) olarak iki ayrı yapı mutlaka sağlanmalıdır. ENPOLİTİK: Çok teşekkürler… AY: Bu konuda “tarihe ışık tutmama” imkan verdiğiniz için, ben teşekkür ederim
Sitemiz köşe yazarı Dr.Göktan Ay ile “Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ve “Rektör Prof. Erol Parlak’ın “4 yılını” değerlendirmeye devam ediyoruz..

ENPOLİTİK: Üniversiteyi sıklıkla takip edip, ne yapıyorlar? diye merak ediyor musunuz?

AY: Asla..Sadece sosyal medyada veya basında yer alırsa okuyorum.Bir gün arkadaşların haber vermesi üzerine web sayfasını açtık ve iki danışmanın yer aldığını gördük. İkisi de İstanbul’dandı; Prof. T. Sağer, diğeri Prof. S.Murtezaoğlu idi. “Neden İstanbul’dan, zaten bu arkadaşların idari görevleri var, Ankara’da müzik insanı mı yok? v.b.” konuşmaları geçti…

Konu ile tarafımla görüşen Prof. Sağer ve Prof. Parlak’ın aramızda geçen konuşmalarını da yazmıştım (01.07.2020); “Ankara Müzik ve G.S.Üniversitesi’nde 3 yılda neler oldu?...(1)” https://www.ittifakgazetesi.com/ankara-muzik-ve-g-s-universitesi-nde-3-yilda-neler-oldu-1-m1862.html Bu yazımızdan kısa bir süre sonra web sayfasında iki isim yer almadı. Demek ki, doğruymuşuz… Ayrıca bu yazıda “Bu arada, Sn.Parlak, “sanat alanından” yeniden ÜAK Y.K.Üy. seçildi, alan akademisyenlerinin sorunlarına çözüm konusunda çalışma yapmasını dileriz” demişiz, ama (tıpkı Prof.Sağer’in ÜAK SADEK Başk. olması gibi) bir yarar sağlanamadı.

ENPOLİTİK: Size göre akademik yapılanma yanlışı hala devam ediyor mu?

AY: Maalesef, evet demek zorundayım.

Üniversitenin yapılanması üzerine görüşlerimi aktarmışım (08.07.2020); “Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapılanmasında Yanlışlar Var! (3)”

https://www.enpolitik.com/muzik-ve-guzel-sanatlar-universitesi-yapilanmasinda-yanlislar-var-3-makale,4168.html

Bu yazımı okuduktan sonra lütfen üniversitenin şemasını ve bu yapının birbirini nasıl boğduğunu, örttüğünü görelim:

https://www.mgu.edu.tr/tr/pages/organizasyon-semasi.html

15.07.2021’de Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL, Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER Rektör Yard. olarak görülüyor.

Yönetim Kurulu (web sayfasında) şöyle;.

“Prof. Erol PARLAK/ Rektör,

Prof. Dr. Ebru TEMİZ, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekan V.,

Prof. Erol PARLAK (Uhdesinde)/Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı,

Prof. Dr. Toğrul GANİOĞLU/İcra Sanatları Fakültesi Dekanı,

Prof. Erol PARLAK (Uhdesinde)/Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı,

Prof. Erol PARLAK (Uhdesinde)/Müzik ve Güzel Sanatlar MYO Müdürü,

Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER/Prof. Temsilcisi”

Görüldüğü gibi Prof.Parlak “mahkeme kararlarına” ve “etik olmamasına” rağmen hala 2 Dekanlığı ve 1 Müdürlüğü üzerinde tutuyor.

ENPOLİTİK: Siyasette üst makamlarda çifte görev ve maaşlar çok konuşuluyor. Siz de “akademide çift görev devamlı olmaz, geçici (kısa süreliğine) olabilir” diyorsunuz. Neye dayanıyorsunuz?

AY: Konuyla ilgili üç bilgi verelim:

1/ YÖK Personel Kanunu’nun 14. Md.’nde maaşlarla ilgili olarak; “Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen ‘aylık katsayı’  ile ‘çarpımı sonucu’ bulunacak miktarın ‘beş katına kadar’ geliştirme ödeneği ödenebilir” deniliyor.

2/ Danıştay Sekizinci Dairesi kararı:

https://www.memurlar.net/haber/926328/bolum-baskani-ile-dekan-ayni-kisi-olabilir-mi.html

“…..dekanın ise fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden rektöre karşı birinci derecede sorumlu olması, ayrıca bölüm başkanlığı görevinin bizzat dekanlık tarafından yerine getirilebileceğine ya da dekanın uhdesine alınabileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemesi karşısında, bölüm başkanı ve dekan sıfatlarının aynı kişide birleşmesinin, bölümün işleyişini ve hiyerarşik yapısını bozacağı kuşkusuzdur.” (11/02/2014)

3/ İstanbul 2. İdare Mahkemesi

https://medyascope.tv/2021/01/25/mahkeme-fakulteden-biri-atanmaliydi-dedi-msgsu-rektoru-handan-inci-kendini-atama-davasini-kaybetti/

 İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Handan İnci’nin, Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Merkezi’ne müdür olarak atamasına ilişkin görülen davada, İnci aleyhine karar verdi. Mahkeme, İnci’nin bu makama kendisini atamasının usulsüz olduğunu belirterek, “Merkez yönetmeliğinin işaret ettiği üzere müdürlüğe Sinema – Televizyon Bölümü öğretim elemanlarından birisinin atanması gerekir” dedi ve atama işlemini iptal etti.H. İnci’nin istinaf başvurusu da reddedildi (Ocak 2021)”

Kısaca, idari görevlerde akademisyenin “bir görevde bulunması” doğru bulunmuş, mevzuatta “ikinci görev alınabilir” diye bir madde olmadığı belirtilmiş, aksi halde hiyerarşik yapının bozulacağı belirtilmiştir ki çok doğrudur. Yine biliyoruz ki, Devlet idaresinde; “vekalet görevleri kısa süreli” olarak kullanılır ve boşluk doldurulur.

Bunu “Genel Sekreterin” bilmemesi mümkün değildir, ama  nedense devam etmektedir. Üniversitemizin, “bu tür konularla” gündeme gelmesini arzu etmiyoruz. Bu yazımızdan sonra düzeltileceğini umuyoruz.

İlk çalıştayda, binaları gezdirirken büyük bir “konser salonu” vardı,  faaliyete geçti galiba! “Müzik Müzesi” için bir yer ayrılmıştı? Hatta rahmetli Etem Ruhi Üngör’ün “çalgı koleksiyonunu” alınacağı açıklanmıştı. O konuda bir gelişme olmadığını biliyoruz.

ENPOLİTİK: Üniversite etkinliklerinde; Çok Sesli Müzik ve Güzel Sanatlar alanları daha ağırlıklı görülüyor” diyorsunuz. Örnek mümkün mü?

AY: Kuruluşta “Türk Müziği” ağırlıklı “butik” bir üniversite düşünülmüştü.

Prof.Parlak 18.10.2017’de A.A. verdiği demeçte tezimizi doğruluyor; “Bu projelerden birinin “tematik bir müzik üniversitesi kurulması.” Tematik üniversiteler özellikle Batı'da yaygın, Türkiye'de yeni gelişiyor, müzik alanında ise hiç yok! Türkiye'deki üniversitelerde müzik çoğunlukla teknik üniversitelerin içinde yapılanmış, kendini ifade edebilecek mecraları çokça bulamamıştır. Türkiye güçlü kültür-sanat potansiyeli olmasına rağmen bu konuda neredeyse dünyada kendini ifade edemez durumdadır. Müzik eğitimcileri ve sanatçılar olarak bunu görmekte ve ülkemiz adına üzüntü duymaktayız. Böyle bir üniversiteye ihtiyaç olduğunu, yıllardan beri de düşünmekteydim ve ödül töreni sırasında bir dilek olarak telaffuz ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok dikkatli bir şekilde takip etmişler, önerimi dikkate alarak orada bana 'Erol Hocam müzik üniversitesini kuruyor muyuz?' dediler. Ben de 'Büyük hizmet olur.' dedim. Bu şekilde süreç başladı."

“Dünyada güçlü bir temsiliyetten” söz etmenin mümkün değil. Üniversitemizin temel felsefesi bu olacaktır. Ancak bu yaklaşımdan salt belli müzik müziği yanında ayrıca çeşitli müzik türleri de ayrımsız biçimde bir arada olacak. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, batı müziği yanında ayrıca çeşitli müzik türleri de ayrımsız biçimde bir arada olacak. Ruhunu Anadolu'dan alan, ancak, evrenselliği gözeterek dünyaya geniş bir medeniyet ufkuyla bakabilen, ülkemizin müzik sanatına dair sahip olduğu tüm imkanları olumlu bir potansiyel olarak değerlendiren bir kurum olmalıdır. Üretken, dinamik, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden, yaratıcı fikirlerin filizlenmesine olanak tanıyan, öncü yapısıyla değişime yön veren, uzman bilim-sanat insanları yetiştiren, güçlü ve kimlikli bir temsiliyeti olan, alanında fark yaratacak etkin bir üniversite, müzik sanatı ve bilimi üzerinden ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır”

Tespitler:

1/ “Tematik bir Müzik Üniversitesi” kurulamamış, yanına G.S. eklenmesine izin verilmiştir.

2/ “Türkiye'deki üniversitelerde müzik çoğunlukla teknik üniversitelerin içinde yapılanmış, kendini ifade edebilecek mecraları çokça bulamamıştır.” Cümlesi yanlıştır. “Teknik üniversite” içinde olanlar (çok azdır) dahil, “kendini ifade eden” Konservatuvarlarımız vardır (İTÜ TMDK-Hacettepe Ün. Devlet Konservatuvarı, Afyon Kocatepe Ün. Devlet Konservatuvarı v.b. gibi” ama sayının 48 olması, “kaliteli kadro sıkıntısı” yaratmaktadır.

3/ “Türkiye güçlü kültür-sanat potansiyeli olmasına rağmen bu konuda neredeyse dünyada kendini ifade edemez durumdadır” cümlesi de yanlıştır. Dünyada Çok Sesli Müzik, Popüler Müzik  ve Türk Müziği alanında  kendini ifade eden orkestralarımız (Senfoni Orkestrası-Tekfen Flarmoni v.b. gibi), çalgı sanatçılarımız (Tahir Aydoğdu-Kudsi Erguner-Arif Sağ-Erdal Akkaya, Cihat Aşkın v.b.gibi), Ses İcracılarımız (Selva Erdener- Murat Karahan-Selda Bağcan- rahmetli Barış Manço-Ahmet Özhan v.b. gibi) çoktur. (Prof.Parlak; Arif Sağ-Erdal Erzincan ile birlikte oluşturdukları “Bağlama Üçlüsü’nü de unutmuş gözüküyor.) Bu nedenle, “Dünyada güçlü bir temsiliyetten” söz etmenin mümkün değil” cümlesine de katılmıyoruz.

4/ “Ülkemizin ‘müzik sanatına’ dair sahip olduğu tüm imkanları olumlu bir potansiyel olarak değerlendiren bir kurum olmalıdır” cümlesi de G.S.’nin eklenmesi ile çökmüştür.

5/ Elbette 4 yıl kısa bir süre, ama çok iddialar , büyük sözler yerine  daha gerçekçi hedefler seçilmeli ve planlama ona göre yapılmalıdır. Geçmişte yapılanları, icracıları yok farz etmek yerine, onların da gönlünü alan, onurlandıran cümleler üniversiteye bal-kışı değiştirecektir.

Çünkü,” reformlar nitelikli kadrolar” ile yapılabilir.

ENPOLİTİK: Etkinlikleri takip edebiliyor musunuz?

AY: Maalesef, mümkün olmadı..Ama, web sayfasına baktım. “Güzel Sanatlar” ve “Çok Sesli Müzik” etkinlikleri baskın gözüküyor. WEB sayfasından etkinlikler

şöyle belirtilmiş (26.02.2019-14.07.2021)

“İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ YILSONU KONSERİ MÜZİKÇE SÖYLEŞİLER

ULUSLARARASI YARIŞMALAR, KAZANDIĞI ÖDÜLLER, YARIŞMA KOÇLUĞU, BESTELEDİĞİ ÖDÜLLÜ ESERLER İLE DOÇ. HAKAN HALİT TURGAY FLÜT-PİYANO RESİTALİ 'VİRTÜÖZ FLÜT ESERLERİ' 'KIRMIZI' ULUSLARARASI JÜRİLİ ÇEVRİMİÇİ KARMA SERGİ KATALOĞU YAYINLANDI ODA MÜZİĞİ KONSERİ - DMİTRİ SHOSTAKOVİCH PİYANOLU TRİO’LAR İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ YILSONU KONSERİ MGÜ’DE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN ESERLERİ KONSERİ NİHAVEND TAKIM (MUALLİM İSMAİL HAKKI BEY) KONSERİ MÜZİKÇE SÖYLEŞİLER MGÜ'DEN İSTANBUL’UN FETHİNİN 568. YILINA ÖZEL SERGİ R. GÖRKEM AYTİMUR VE BAHADIR NOYAN COŞGUN’LA ŞAN SÖYLEŞİLERİ 'TÜRKİYE’DE SES EĞİTİMİ' R. GÖRKEM AYTİMUR VE BAHADIR NOYAN COŞGUN’LA ŞAN SÖYLEŞİLERİ 'SES EĞİTİMİNDE BİR UZMANLIK ALANI OLARAK OPERA' 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI, GENÇ MÜZİSYENLERİN USTALARLA BULUŞMASI SÖYLEŞİ VE DİNLETİ 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SÖYLEŞİ VE KONSERİ;
ORTAK DİLİMİZ 'MÜZİK' BAŞKA SANAT SEMİNERLERİ-III “OTANTİK BEDEN, ORİJİNAL KİMLİK” R. GÖRKEM AYTİMUR VE BAHADIR NOYAN COŞGUN’LA ŞAN SÖYLEŞİLERİ 'ULUSAL OPERA DÜŞÜNCESİNDE KİMLİK SORUNSALI: TÜRK OPERASI' MÜZİKÇE SÖYLEŞİLER R. GÖRKEM AYTİMUR VE BAHADIR NOYAN COŞGUN’LA ŞAN SÖYLEŞİLERİ 'HAYDİ YENİ BİR ŞEYLERDEN SÖZ EDELİM: ODA OPERASI' VİYOLONSEL – GİTAR DUO KONSERİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ VE MÜZİK DİNLETİSİ 'ÇOCUK VE MÜZİK' BAŞKA SANAT SEMİNERLERİ –II 'GÖREN PARMAKLAR' BAŞKA SANAT SEMİNERLERİ -1 'PERDESİZ ZEMİN: SANAT EĞİTİMİ VE MÜMKÜN OLANA DÖNÜŞ' 2. ULUSLARARASI NORDNORSK GİTAR FESTİVALİ AÇILIŞ KONSERİ KARİYER GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYAL MEDYA SOHBETLERİ 'CEM ESEN'İN FLÜT ESERLERİ VE SON ÇIKARDIĞI 'FLUTOPIA' ALBÜMÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ' 2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA 'MÜZİK VE OTİZM' ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ VE MÜZİK DİNLETİSİ PINAR TURAN - ASLI CEREN YILDIRIM VİYOLONSEL PİYANO RESİTALİ KONSER PROGRAMI ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, VEFATININ 48. YILINDA ÂLEMİ YÜREĞİ İLE GÖREN BÜYÜK OZAN ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU’NU ANLAMLI BİR ÇALIŞMAYLA YÂD ETTİ ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ KONSER VE SÖYLEŞİSİ KARİYER GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYAL MEDYA SOHBETLERİ MGÜ'DEN 18 MART İÇİN ANLAMLI ESER MGÜ’DEN TIP BAYRAMI’NA ÖZEL ŞARKI ‘GÖNÜLLERİN KAHRAMANI SAĞLIKÇILAR’ ELİNE DİLİNE SAĞLIK MÜZİK DİNLETİSİ 14 MART TIP BAYRAMI SÖYLEŞİ VE KONSERİ MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA KONSERİ ‘MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRLERİNDEN BESTELENMİŞ ESERLER’ GÖNÜLLERİN KAHRAMANI 'SAĞLIKÇILAR' KARMA RESİM SERGİSİ 'İSTİKLALDEN İSTİKBALE MİLLİ MARŞIMIZ VE MEHMET AKİF ERSOY' ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ EĞİTİMDE VE SANATTA KADIN OLMAK 1. ULUSAL VİYOLA GÜNLERİ "PERSPEKTİF'21” ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ KARMA SERGİ KATALOĞU YAYINLANDI "MESAFE” ULUSAL ÇEVRİMİÇİ KARMA SERGİ KATALOĞU YAYINLANDI TRABZON ÖĞRETMEN AKADEMİSİ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN MÜZİK TEKNOLOJİLERİ BAŞLIKLI SEMİNER ÜNİVERSİTEMİZİN BULUNDUĞU CADDEYE ANADOLU'NUN EN BÜYÜK HALK OZANI NEŞET ERTAŞ'IN İSMİ VERİLDİ “ENGELSİZ SANAT EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ VE MÜZİK DİNLETİSİ” "TEK MİLLET İKİ DEVLET TEK YÜREK" ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU MGÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN “RESİTAL” GERÇEKLEŞTİRİLDİ MGÜ SANAT GALERİSİ AÇILDI MGÜ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDENİYLE, ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GİTAR TOPLULUĞU, İLK ETKİNLİĞİNİ DÜZENLEDİ MGÜ İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ, DEĞERLİ SANATÇI, HOCAMIZ MEHMET ÜÇER’İN SANAT YÖNETMENLİĞİNDE, HARPUT KÜRSÜBAŞI FASLI ADLI KONSER DÜZENLEDİ. REKTÖRÜMÜZ PROF. EROL PARLAK’IN, EĞİTİM ŞEHİDİ AKADEMİSYEN CEREN DAMAR ANISINA YAZIP BESTELEDİĞİ 'CEREN ÖĞRETMEN AĞITI' ADLI ESERİNE ÇEKİLEN KLİP YAYINLANDI TÜRK DÜNYASI’NIN ÖNCÜLERİ ETKİNLİĞİ KURULUŞUNUN VE EĞİTİME BAŞLAMASININ 95. YILINDA MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ ÇALIŞTAYI NEŞET ERTAŞ'I ANMA VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ Çanakkale Şehitleri‘Bitmeyen Ağıt Çanakkale’ programıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anıldı.

ENPOLİTİK: Son olarak neler söylemek istersiniz!..

AY: Bu konuları mümkün olduğu kadar tarihsel olarak cevaplamaya çalıştım. Bazı akademisyenlerle olan “özel telefon konuşmalarını” yazmadım, kurumlar içindeki hiyerarşiyi bozmamak için onlar bende kalsın. Gerekirse paylaşırım. “Kişilere” ve “kurumlarla” karşı bir duruşum yok. Aksine hepsinin yanındayım. Yıllardır; iyi çalışmaları/örnek davranışları tebrik ettik, kötü uygulamaları eleştirdik. (Elbette, olumsuz eleştirdiklerimiz bize küstü, arkamızdan konuştu.) Kimsenin kul hakkını yemedik, yalan beyanda bulunmadık, doğruluktan ayrılmadık. Yazılarımın paylaşım sayısının (6000 civarı), birçok köşe yazarından çok fazla olması sevindirici. Demek ki, ana konulara temas etmiş, akademisyenlerce paylaşılmışız. Eleştirilerimizin uygulamalara etki ettiğini görünce mutlu oluyoruz.

Yanlışımız varsa, ilgili ve bilgili arkadaşlarımızın bize yazmalarını rica edeceğiz, tek harfine dokunmadan (bugüne kadar yaptığım gibi)  köşemde yayınlanacaktır. Boşuna CİMER’i v.b. meşgul etmeyiniz… Sonuçta karar verecek olan Siz okurlarımız olacaktır.

Ancak, “MÜZİK VE SAHNE SANATLARI ÜNİVERSİTESİ” VE “ANKARA GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ”(MSGSÜ paralelinde, Konservatuvar hariç) olarak iki ayrı yapı mutlaka sağlanmalıdır.

ENPOLİTİK: Çok teşekkürler…

AY: Bu konuda “tarihe ışık tutmama” imkan verdiğiniz için, ben teşekkür ederim

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve enpolitik.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.