TRT?DE MEHMED ÂKİF DÜŞMANLIĞI

Eklenme Tarihi: 22.03.2017 17:11:13 - Güncellenme Tarihi: 08.08.2020 05:16:28

Mehmed Âkif?e saldırılan bir TRT programından Mustafa Özçelik?in ikazı ile haberim oldu. Program TRT?de olmasa idi, üzerinde durmak gerekmezdi. TRT, devlet kurumu. Bir devlet kurumunda devletin sembollerine saldırılırsa, ciddi bir mesele ile karşı karşıyayız demektir.

Mesela bayrağımıza saldırılırsa ki bir zamanlar böyle temayüller vardı; bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bayrağımızda hilâl var. Bu bizim bin yılık sembolümüz. Hilâl, İslâm?ın sembolü. Ayrıca ebcet hesabında Allah, hilâl ve lâle 66?ya tekabül ediyor. Bayrağımıza Allah yazmak yerine hilâli yerleştiriyoruz. Bazı camilerin kubbesinde lâle olmasının sebebi de bu.

Türkiye Cumhuriyeti ?laik? olunca, bu ?dinî? sembolden kurtulmak istenildiği de tahmin edilebilir. Neyse ki, bu düşünce fazla ileri vardırılmamış. Aynı şey İstiklâl Marşı için de söz konusu olmuştur. Hatta 1925?te Maarif Vekâleti, millî marş yarışması açmış. Daha sonra da İstiklâl Marşı?ndan kurtulmak için bir hayli çaba harcanmış. Hatta 28 Şubat döneminde bu dinî muhtevalı (irticaî) marş yerine Onuncu Yıl Marşı?nın konulması yönünde bir hava estirilmişti.

İstiklâl Marşı millî sembollerimizden, onun şairi de!

Mehmed Âkif?e geçmişteki saldırılar onun Müslümanlığı, dindarlığı üzerindendi. Tevfik Fikret?ten bugüne, bir hayli meşhur şahsiyet Mehmed Âkif?e düşmanca tutum takındı. Ne oldu?

?Yel kayadan ne aparır!? Mehmed Âkif kaldı, Tevfik Fikret bile unutuldu. Eğer hatırlanıyorsa Âkif?in onunla ilgili yazdıklarından ötürüdür.

Bu programın kaydından Âkif?le ilgili kısmı seyrettim. Hükmüm şu: Bu zat Âkif?e saldırarak şöhret olamayacak kadar ufak; ama midelere zarar!

İşte saldırı gerekçeleri:

?Âkif, modernist Müslüman!?

Bu iftaraya cevap vermektense, ?Sen nasıl Müslümansın?? veya ?Âkif?in dindarlığı yanında sen Müslüman mısın?? sorusunu yöneltmek isterim.

Tabiî Âkif?e saldıranların, son yıllarda onun Sultan Abdülhamid?le ilgili olumsuz beyanlarını öne çıkardıklarını görüyoruz. Abdülhamid, son büyük Osmanlı padişahı; bunda tereddüt yok. Fakat döneminde Abdülhamid imajının bugünkü gibi olmadığından da şüphe yok. Devrinde haklı veya haksız güçlü bir Abdülhamid aleyhdarlığı var. Neredeyse bütün okur-yazarlar bu aleyhdarlık rüzgârına kapılmış.

Abdülhamid, döneminin şartları içinde bir baskı yönetimi kurmuş; güçlü bir hafiye teşkilatına vücut vermiş. Bu yönetimin birçok kişinin haksız muamelelere maruz kalmasına yol açtığı bilinmez değil. Âkif, bunları anlattığı ?İstibdat? şiirinde o dönemin idaresi ile ilgili ağır ifadeler kullanıyor. Şiirin 1908 Meşrutiyet?inin havası için yazıldığı biliniyor. Mehmed Âkif?in, Meşrutiyet sonrası iyimserliğinin çok çabuk silindiğini; 1. Safahat?ın sonraki sayfalarında Köse İmam şiirinde görebiliriz. Eskiden ?saye-i şahanede? (padişahın sayesinde) çekip işlenen kötülükler, şimdi ?saye-i hürriyette?ye dönüşmüştür.

Kimse söyletmiyor artık bizi, bak sen derde;

?Mürteci!? damgası var şimdi bütün ellerde!

İttihat Terakki Cemiyeti?ne kendi şartları ile giren ve fakat partisine girmeyen Âkif?in İttihatçılarla arasının çok erken bir dönemde açılmaya başladığını görülebiliyor. 1912?de yayınlanan Süleymaniye Kürsüsü?nde şiirinde Abdürreşid İbrahim?in ağzından ?Hürriyetin ilanı?nı sarakaya alıyor.

Şairin Abdülhamid konusunu ele aldığı diğer şiir Âsım?ın Oflu Mandal Hoca ile ilgili bölümdür. Oflu Hoca?nın zamanında Abdülhamid?i ikaz için Cuma namazı Yıldız Camii?ne gittiği anlatılır. Abdülhamid kafes arkasında (hünkâr mahfeli) gizlenmektedir; o namaz kılacak diye altmış bin kişi namazsız kalmıştır. Burada Oflu Hoca ağzından çok abartılı tasvirler yapılmaktadır. Cuma selamlığı, Abdülhamid?e mahsus bir şey değildir. Şiirin devamında Meşrutiyet sonrasında geçmişe (yani Abdülhamid dönemine) uzun boylu sövüldüğünden söz edilmektedir:

Âh efendim, o herif yok mu, kızıl kâfirdi;

Çünkü bir şey tanımaz, her ne desen münkirdi.

Âsım?ın, ?Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem? diye başlayan ve ?İrticaın şu sizin lehçede mânası bu mu? mısraı ile biten meşhur bölümü, yine İttihatçıların siyasetine ?gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem? diyen şairin çok şiddetli bir eleştirisi mahiyetindedir.

Şiirler dikkatle okunursa Âkif?in sadece istibdad şiirinde kendi fikrini ifade ettiği; diğerlerinde Oflu Hoca ve Köse İmam ağzından konuştuğu görülebilir. (Bu arada hanım sunucunun eline kim tutuşturmuşsa Abdülhamid?le ilgili olmayan mısraları da daha müessir olsun diye her hâlde vermişler, o da güya okumak istemezmiş gibi yaparak bilip anlamadan okuyor.)

Televizyon konuşmasında Âkif?e saldırmanın şehvetiyle coşan ?doçent? Abdülhamid aleyhindeki mısraların birçok şiirinde geçtiğini iddia ediyor. Bu durumda söyleyeceğimiz şu: Sen bir kere olsun Safahat?ı baştan sona okudun mu?

Okusa böyle cahilane iddialarda bulunmaz! Böyle hadsizlik yapmaz, edepsizliğe sapmaz!

Abdülhamid mevzuu yetmemiş olmalı ki lâf, Âkif?in şairliğine geliyor. Adı sanı meçhul bir ?şair?e dayanarak onun şair olmadığı iddia ediliyor. Âkif şair değilse kim şairdir? Sosyal konuları, memleket davalarını, fikri, inancı... şiirinin esası yapan şairler arasında Âkif?in mevkii nedir?

Mehmed Âkif bu bağlamda Yahya Kemal?in de, Necip Fâzıl?ın da önündedir. Nâzım?ı sözkonusu bile etmiyorum

Bir hamakatperdazlık da İstiklâl Marşı konusunda! İstiklâl Marşı?na saldırma cesareti gösteremeyen ufak doçent, şiiri onun yazmadığını, yazdırıldığını söylüyor. Öyleyse yazdıran kim? Fâş edin ki onu tebcil edelim!

Karnından konuşmak hangi ?bilim?de var? Bilimi bırakalım, hangi edebe sığar?

Yine bir hamakatperdazlık da Âkif?in Teşkilat-ı Mahsusa ajanı olduğu iddiası... Bu ne ucuzluk, bu ne sathilik, hatta bayağılık! Âkif Teşkilat?ın elemanı değil, kendisinden bazı mühim vazifelerde istifade ediliyor. Kaldı ki, Teşkilat-ı Mahsusa başka bir devletin istihbarat teşkilatı mı ki, onunla çalışmak kötüleniyor?

Âkif?in İstiklâl Marşı? dolayısıyla mükâfat almaması mühim bir şey değilmiş, bu olsa olsa fakirliği yüceltmekmiş. Elbette bunca konfora batmışken bunu söylemekte mazursun!

Ha bir de bizi, kıyaslamaya zorluyor: Mustafa Kemal bütün mal varlığını millete bağışlamış!

Peki, sen ?tarihçi?sin değil mi? Öyleyse şu soruyu dürüstçe cevapla: Mustafa Kemal Paşa?yı zamanında ülkenin en varlıklı kişisi yapan ne idi?

Babadan veya anadan kalma serveti mi? Devletten aldığı maaşı mı? Yoksa bulunduğu mevkiden ötürü kendisine tevdi edilen mal, mülk veya para mı? Meselâ, Hind Müslümanlarının Hilafet için gönderdikleri para, gerçekte Mustafa Kemal?in parası mıdır?

Atatürk?ün maaşdan başka geliri olmadığına göre, (bir ara bira fabrikası açmıştı, belki oradan biraz geliri olabilir!), bu servet millete aitti ve millete iade edilmiştir.

İlgili bakanı, genel müdürü açıkça uyarıyoruz: TRT, böyle sorumsuz yayıncılık yapamaz! Millî sembollere ulu orta saldıran kişileri ekrana çıkaramaz. En azından bu gözü kara câhilin hatalarını ortaya koyacak bilgili bir kişiyi daha davet ederek hakikatın ortaya çıkmasını sağlaması gerekir. Sanmayın ki kendimizi öne sürüyoruz. Bu konuyla ilgili son çalışma, Prof. Caner Arabacı tarafından yapıldı. Türkiye Yazarlar Birliği?nin ?80 Yıl sonra Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni?nde. ?Mehmed Âkif Abdülhamid İlişkisi?. Kitabı da TYB tarafından yayınlandı.

Tabiî okuyana ve anlayana!

Söz bitmişken asıl söylenmesi gerekeni de ihmâl etmeyelim. Sultan Abdülhamid de eleştirilir, Mehmed Âkif de. Hatasız insan olmaz. Birini yücelteyim derken diğerini batırmanın âlemi yok!

Peki Âkif, Abdülhamid dönemini sadece eleştirdi mi? Safahatı gerçekten okuyanlar, o dönemin övgüsü hakkında da bilgi sahibi olurlar. Meselâ Âsım?da, İstanbul köylerinin İttihatçılar dönemindeki durumu ile Abdülhamid dönemindeki refah kıyaslanır.

Biz aktarmayalım, zahmet edip okumak lâzım!

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/990/trtde-mehmed-akif-dusmanligi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Ah Hocam
22.03.2017 20:39
Bir şeyler söylüyorsunuz ama dinleyen kim? Bizim siyasilerden fakir olanını duydunuz mu? Hepsi cebini altınla parayla doldurmakla meşgul. Akif bu konuda istisna bir insan ve ona da ülkeyi dar etmişiz. Milli marş şairini zorunlu sürgüne gönderen başka ülke var mı? Hatta Esat Coşan Hocamız da sürgünde rahmetli olmuştu. Hala cadı avı devam ediyor. Binlerce masum hapishanede
Akif çok önemli
23.03.2017 23:45
Sayın Hocamı Akif'e sahip çıktığı için tebrik ediyorum. Aklıma şöyle bir soru geldi. Hocam buna cevap verirse sevinirim. Akif Mısır'a kaçmak zorunda kaldığında kendisine sahip çıkan oldu mu? Yoksa bugün mazlumlara yapılan zulumde olduğu gibi herkes başını kuma mı gömdü? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mı dediler?

Diğer Yazılar

05.05.2020 ‘Sağlık devrimi’!
13.02.2020 “Kudüs mitingi”nden, “Kudüs mitingi”ne!
23.12.2019 Caminin meyzini var, düzeni yok!
26.11.2019 ABD ile Rusya arasında
21.11.2019 Bilmek Cezası!
14.11.2019 Atatürk Kemalizm dinine inanır mıydı?
11.11.2019 Bakanlık Olmasa, Milli Eğitim Yoluna Girer mi?
07.11.2019 Cehalet saldırganlaştırır!
30.10.2019 Samsun: Kimlik arayışının amazoncası!
28.10.2019 Konya hamulesi!
30.09.2019 Çocuklar Türkçeyi anlayamıyormuş...
19.09.2019 Yunus Emre?nin izinde
03.09.2019 Amerikan tezgâhı!
29.08.2019 Malazgirt?te tarihî romanı konuşmak
23.08.2019 Malazgirt?te tarihî romanı konuşmak
16.08.2019 Ağlamaklı bayramlar!
02.08.2019 Yolunuz çimerlikten geçti mi?
11.07.2019 Cumhuriyeti halkla konuşarak kurmuş!
04.07.2019 Tarihi Seçelim mi Seçmeyelim mi?
20.06.2019 Öldüren mahkeme!
28.02.2019 100. yıl ideolojiye teslim olma yılı olmasın!
22.02.2019 Muhalefetsiz iktidar olmak
28.01.2019 Zihni teşevvüş bulaşıcı!
21.01.2019 Moskova resminde gezinmek
15.01.2019 Zamane Hülagü?sünün Mehmet Âkif seferi!
02.01.2019 Kahraman ırkıma yok izmihlâl!
23.12.2018 100 Temel?e sevinsek mi, üzülsek mi?
20.12.2018 Tayyip Bey?e bu kötülüğü kim yapıyor?
16.11.2018 Yatay talimatlar, dikey uygulamalar!
01.11.2018 Kültürde 3?üncü havalimanının karşılığı ne?
21.10.2018 ?Ata?nın miras ne olacak?
27.09.2018 Maddî onarım yetmez!
10.09.2018 Kudüs: Bu kaçıncı satış!
04.09.2018 Yaz beni beni!
28.08.2018 Hacım hoş geldin!
04.08.2018 İsa Bey: Dönemini aşan bir Aydınoğlu
25.07.2018 1920 ve 2018: İki resim arasındaki farklar!
15.07.2018 CHP Seçmeni: İttihatçılık ruhunda var!
03.07.2018 Askerliğin bedeli...
29.06.2018 Veyl galiplere!
11.06.2018 Adil bir seçim olmayacak!
30.05.2018 Fethin yıldönümü dolayısıyla: Fetih cephesi, işgal cephesi!
26.05.2018 Bizim aklımız ermez ekonomiye, faize!
23.05.2018 Şehrin derûnuna girmek...
16.05.2018 Kudüs konusunda gerçek düşman kim?
13.05.2018 Nehir türküler!
09.05.2018 Hasan Rıza Paşa kim? İşkodra neresi?
02.05.2018 Türkiye?de resmî olarak dil konusunda sorumlu kurum hangisi?
25.04.2018 Amerika Türkiye sınırını nasıl koruyacak?
14.03.2018 Mehmed Âkif iki defa ?korkma? dedi!
26.02.2018 GayriMüslim Türkiye?ye getirilmeli mi?
24.02.2018 Kemal Tahir ve Arif Nihat Asya
22.02.2018 Kemal Tahir, Nureddin Topçu ve Osman Turan?ı okudu mu?
20.02.2018 ABD boksuna karşı Osmanlı tokadı!
14.02.2018 Bunlar ?hamakat benim karakterimdir? demek istiyorlar!
09.02.2018 Anıtkabir?e neden gitmem?
04.02.2018 Kadınlık ihtirasları anneliğe ve aileye mi, kariyere mi yönelecek?
24.01.2018 MHP Atsızcı mı?
18.01.2018 SAVAŞ GERÇEKTE ABD İLE!
12.01.2018 MİLLİYETİN MAYASI NE?
09.01.2018 TAŞERONLAŞTIRDIKLARIMIZDAN MISINIZ?
04.01.2018 ?MABEDSİZ ŞEHİR"DEN ANKARA'NIN 100. KATINA MODERNLİK!
01.01.2018 "TÜRKÇENİN ŞÖLENLERİ"NİN ÇEYREK ASRI
29.12.2017 TERÖR BARONUNDAN YAZAR İCAD ETMEK
28.12.2017 AHMET YESEVÎ'Yİ GÖRMEK İSTERKEN TİMUR'LA KARŞILAŞMAK
25.12.2017 AHMED YESEVİ'YE DÖNÜŞ, AHMED YESEVİ'NİN DÖNÜŞÜ
16.12.2017 DOĞU KUDÜS / BATI MEKKE
13.12.2017 BOLU'NUN KÖROĞLUSU: KÖROĞLU MEKTEBİ
13.12.2017 BOLU'NUN KÖROĞLUSU: KÖROĞLU MEKTEBİ
11.12.2017 BİLECİK'İ BİLMEK GEREK!
08.12.2017 GAFİL MÜSLÜMANLARA SON ÇAĞRI: UMRE GEZİLERİNİZİ İPTAL EDİN!
02.12.2017 SABAH NAMAZINDA FUAD PAŞA!
30.11.2017 ŞEHRİN MEYDANLARINDAN BİR PUT EKSİLDİ
27.11.2017 DİLDE KİRLENMENİN SORUMLUSU KİM?
22.11.2017 ÖZÜR DİLERİZ AMA GERÇEK DÜŞMANIMIZ SİZSİNİZ!
20.11.2017 ARAPLAR KENDİ HÂLİNE BIRAKILSA......
17.11.2017 NEO-ATATÜRKÇÜLÜK VEYA İŞTE MEYDAN-I CEHALET!
13.11.2017 SÖZLÜKLE KELİMELERLE HÜR UFUKLARA YÜRÜYÜŞ
10.11.2017 ATATÜRKÇÜLÜK DİRİLTİLEBİLİR Mİ?
07.11.2017 KUR?AN MUCİZELERİ MÜZESİ
04.11.2017 DİL KURUMU'NU İŞE YARATMAK
02.11.2017 ANKARA'YI MELİH'İN PUTLARINDAN TEMİZLEMEK
31.10.2017 "ANKARA KÖYDÜ" MASALINI MELİH GÖKÇEK'TEN DİNLEMEK
30.10.2017 GECİKMİŞ BİR İSTİFA!
23.10.2017 BOSNA?NIN GÜNEŞLİ YÜZÜ VE ?İSLÂMIN UÇ BEYİ ALİYA?
09.10.2017 SİVASLA TANIŞIKLIĞIMIZIN KIRKINCI YILINDA
05.10.2017 HACIYATMAZ ve KASELİSLER
02.10.2017 YENİ ATATÜRKÇÜLÜK İLKESİ: BÜST ISLANMASIN; ÇOCUKLAR ISLANSIN!
29.09.2017 AVARA KASNAK BİR KURUM: TDK
27.09.2017 ANTAKYA'DA AHLÂK ŞÛRÂSI, TARSUS'DA EDEBİYAT MEKTEBİ
20.09.2017 KÂBE İMAMININ ARKASINDA NAMAZ KILMAK CÂİZ Mİ?
11.09.2017 ATATÜRK AKILLI ADAMDI; ATATÜRKÇÜLER NİYE AHMAK?
08.09.2017 ŞERİF HOCA
06.09.2017 DEVLET CAMİ YAPAR MI?
31.08.2017 ADALET TANRIÇASI ALKOL KULLANIR MI?
24.08.2017 YAVUZ SULTAN SELİM: TARİHİN ÇAĞRISI
22.08.2017 ATATÜRKÇÜLÜK BİTTİ, HEYKELCİLİK KALDI
18.08.2017 ORMAN ÇİFTLİĞİ KİMİN?
16.08.2017 SAMSUN O SAMSUN DEĞİL, SİYÂSET O SİYÂSET DEĞİL!
11.08.2017 TÜRKÇE YILINDA ?AGRESİF? OLALIM
09.08.2017 ESKİ DEVLET-YENİ DEVLET
31.07.2017 SIRITIK SIRRI?NIN ZEKÂTI
27.07.2017 OSMANLISIZ ORTADOĞU: EMPERYALİSTLER, SİYONİSTLER ve ARAP KRALLARI
26.07.2017 YÜZ YIL ÖNCE BİR OSMANLI SANCAĞI: KUDÜS
20.07.2017 YENİ BİR ANITKABİR AÇIKLAMASI BEKLEMEK
18.07.2017 15 TEMMUZ?UN YILDÖNÜMÜNDE: MANKURT DARBESİ
12.07.2017 15 TEMMUZ?UN YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA: KAHRAMAN, KAHRAMANLIĞI UMURSAMAYANDIR
24.06.2017 BEŞTEPE'DE KUR'AN, EZAN VE İFTAR
22.06.2017 BEŞTEPE?DE İFTAR
21.06.2017 TÜRK EDEBİYATININ EN İYİ 100 ROMANI İMİŞ!
20.06.2017 HANİ ŞU BİZİM ?ASKER TAYINI?!
05.06.2017 KIRŞEHİR?İN GÜLLERİ BİTMEZ!
02.06.2017 MALAZGİRT Mİ MUŞ?TADIR; MUŞ MU MALAZGİRT?TE?
29.05.2017 DİL ARENASI
25.05.2017 YOLUMUZ MUŞ?TUR; YOLUMUZ YOKUŞTUR
22.05.2017 MÜJDELER OLSUN! ANKARA BÜYÜKŞEHİR 50 BÜYÜK, 25 KÜÇÜK SEMT KÜTÜPHANESİ KURUYOR
16.05.2017 GİRESUN?UN DERİNİNE GİRMEK
08.05.2017 MALATYA YAHUT MEMLEKET
06.05.2017 BURSA?DA TULUYHAN UĞURLU?YU DİNLEMEK
04.05.2017 ÇİFTE MEDRESENİN DİĞERİ: YAKUTİYE
02.05.2017 ERZURUM?DA ÇİFTE MEDRESE
28.04.2017 BATMAN?IN TARİH KÖPRÜSÜ: HASANKEYF
26.04.2017 AVRUPA?NIN İLM-İ SİYASETİ
24.04.2017 BU BİZİM BATMAN!
20.04.2017 HALK OYLAMASI ve ANKARA MESELESİ
18.04.2017 ZAFER YAHUT HEZİMET
13.04.2017 BİR AYAĞIMIZ ERZURUM?DA
28.03.2017 ATATÜRK NE DERDİ?
22.03.2017 TRT?DE MEHMED ÂKİF DÜŞMANLIĞI
20.03.2017 TÜRKİYE?NİN YENİ HAMLESİ
15.03.2017 HOLLANDA VAKÂSI: MÜSLÜMANLARI (TÜRKLERİ) TASFİYENİN BAŞLANGICI!
12.03.2017 İKİ ŞÛRA ARASINDAKİ 7 FARK
08.03.2017 DÜNYANIN İYİLİĞİ İÇİN TÜRKİYE
06.03.2017 NİHAYET 3. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
02.03.2017 AHMAKLARIN ABDÜLHAMİD?İ
28.02.2017 ABDÜLHAMİD MEHTER DİNLER MİYDİ YAHUT FATİH SİGARA İÇER MİYDİ?
27.02.2017 İZMİT PİŞMANİYESİ VE PİŞMANLIĞI
24.02.2017 CEHENNEMİN DİLİ
20.02.2017 DEVLET OLMAK
10.02.2017 Müfredat Yazıları 6: MÜFREDATIN RUHU YOK
08.02.2017 TÂLİMSİZ TERBİYESİZ MÜFREDAT
07.02.2017 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI: ESAS MESELE DİL!
01.02.2017 ŞEHİRCİLİK ŞÛRÂSI MÜNASEBETİYLE: MEDENİYET ?KENTSEL?LE OLMAZ
30.01.2017 ANSIZIN ŞEHİRCİLİK ŞÛRÂSI
26.01.2017 ALTI OK MÜFREDATI
25.01.2017 MÜFREDAT DEĞİŞMEZ, DEĞİŞTİRİLEMEZ!
23.01.2017 ASIL SORU: İDÂRÎ REFORM MU SİYÂSÎ REFORM MU?
18.01.2017 ERZURUM?DAN GELEN İSTANBUL BEYEFENDİSİ
14.01.2017 ŞAR?IL, ŞAR?IL, ŞAR?IL?
12.01.2017 ŞAR! ŞAR! ŞAR!
04.01.2017 KEÇİÖREN METROSU?NUN AÇILMASI MÜNASEBETİYLE: NE YÜZLE BU ADAM?
02.01.2017 ERZURUM'A GİTMEK ZOR!
30.12.2016 DİL BAHİSLERİ: TAKDİM Mİ TEVCİH Mİ?
28.12.2016 ASIRLIK MÜCÂDELE: DİNİMİZİN SON YURDUNU KORUMAK
23.12.2016 HEYKELPERESTLİKTEN MEDET UMMAK
14.12.2016 HALEB?İN İKİNCİ DÜŞÜŞÜ
12.12.2016 TERÖRE, ?NEDEN? SORUSUNU SORMAK
08.12.2016 EĞİTİM, KÜLTÜR TEPETAKLAK!
27.11.2016 AVRUPA İLE NEYİ MÜZAKERE EDİYORDUK Kİ?
15.11.2016 KAYMAKAMI ÖLDÜRMEK
04.11.2016 BUNLAR, ÜMİTLERİMİZİ KATLETMEKTEN YARGILANMALI
01.11.2016 MARAŞ MARAŞ DERLER
15.10.2016 AB?YE GİRMEME KARARINDAN ÖNCE NATO?DAN ÇIKMAK
06.10.2016 SEN-BEN KAVGASININ SON HALİ
28.09.2016 EY HALEP! SEN YIKILMAYI HAK ETTİN!
26.09.2016 ATATÜRKÇÜLÜKTE ÇOCUĞA YER YOK!
24.09.2016 TİKA; TOKA; TUKA SÖZLÜĞÜ
19.09.2016 KOMŞUMUZ ABD!
12.09.2016 YAKIN TARİH HİPERMETROPLARI!
12.09.2016 BAYRAM HAVASI ESTİRMEK