İNSAN DÜNYASI: ANLAŞILMAYI BEKLER...

Eklenme Tarihi: 19.03.2017 09:23:01 - Güncellenme Tarihi: 03.08.2020 14:33:00

İnsan, kişi varlığı olmakla manevi bir mahiyet kazanır. Şöyle de denilebilir: İnsan, manevi bir varlıktır. Onun manevi varlık olması, içinde yaşadığı çevreyi dünya haline getirmesi anlamına gelir ya da çevresini dünya yapmakla manevi varlık olma halini elde eder.

Çevre, yaşadığımız maddi ortamdır. Mekan da diyebileceğimiz ve ovalar, dağlar, yollar, sokaklar, ağaçlar, nehirler, oturduğumuz evin duvarları, pencereleri.

Maddi ortam olan çevre bütün insanlar için ortaktır. Bir köy, bütün köylülerin ortak mekanı, merası, tarlaları, ormanları, nehirleri, dağları, tepeleri ile hazır bulunulan maddi mekanlar olarak kendi başlarına ne güzel ne de çirkindirler. Güzellik, çirkinlik, kutsallık, anlam ve değer fiziki çevrenin kendisinde bulunan anlam ve değerler değildir. Köylüler bu çevreye anlam ve değer yüklemeye başladıkları andan itibaren çevrelerini dünyaya dönüştürmeye başlarlar.

Çevreyi dünya haline getiren varlık, aynı zamanda kişi varlığıdır ve kişi olmakla çevreden, kendi biyolojik yapısından gelen etkileri tersine çevirerek onları aşma imkânını elde eder. Hem kendi doğal yapısının hem de kendi dışındaki fiziki dünyanın üstüne çıkma da diyebileceğimiz bu durum bizi sanatın, ahlakın, hukukun, felsefenin, dinin, bilimin, dilin kısacası kültürün dünyasına taşır. Bu dünya, tarihselliğin dünyasıdır ve insan özgürlüğünü, böyle bir dünyaya açılmak suretiyle gerçekleştirir ve yaşar.

Tarihsel dünya tekillikler alanıdır ve tekrarın yaşanmadığı bir alan olması nedeniyle de bu dünyada yasalara rastlanmaz. Bu alan, manevi/tinsel bir alandır; insan tarafından oluşturulur ama insanı da oluşturan bir alandır. Bundan dolayı insan, manevi/tinsel olan bu alan dolayısıyla da manevi/tinsel bir varlık adını alır.

İnsanı sadece biyolojik/doğal bir varlık olarak ele alan görüşler ile onu sadece manevi/tinsel bir varlık olarak ele alan görüşler hep eksiktir. Çünkü insan, tinselliğini bir beden aracılığıyla gerçekleştirebilir ve bedenin inkârı aynı zamanda insanı yok etmek anlamına gelir. Onun tinselliğini ihmal etmek de insanı sadece bedenden meydana gelmiş bir canlı olarak görmek anlamını taşır. Oysa insan, bedeni ve tinselliğiyle birlikte dünyada bulunan ama aynı zamanda dünyalar inşa eden bir varlıktır. Bundan dolayı özgürlük ve zorunluluk insanda bir arada bulunan ve böylece de insan, hem doğal dünyaya hem de özgürlükler dünyasına ait olarak var olmaktadır.

İnsana ait tarihsel dünyayı açıkladığını iddia edenlerle çevrili bir ortamda yaşıyoruz. Oysa tarihsel dünya açıklanabilir bir dünya değildir; zira orası, anlamaya dayalı bir dünyadır. Anlamak da, bir tür yorumlamaktır. Tarih konusunda ahkâm kesenler, biliniz ki, sadece kendi öznel anlamaya dayalı yorumlama tarzlarını genel geçer hakikatlermiş gibi ifade ediyorlar. Çünkü tarihsel alan, bizim içinde bulunduğumuz ve karşımıza bir nesne olarak koyamadığımız bir dünya olduğu için özne-nesne ilişkisinden uzaktır. Orada epistemeloji, özellikle pozitivist epistemoloji hiç mi hiç iş görmez ve bu alan sadece hermeneutik için izin veren bir alandır.

Avrupa ile kriz başladığı günden bu yana Avrupa hakkında ahkâm kesenler, Avrupa hakkında lehte veya aleyte hüküm verenler takvim yapraklarının arkasında yazılı bilgilerin ve kulaktan dolma duyduklarının dışında derinliğine olarak Avrupa?nın bilim, felsefe, sanat, din alanlarında ürettiklerinden habersiz bir biçimde ifadeler kullanmak suretiyle sadece duygu ve temennilerini dile getirmiş oldular. Duygularımızı ve dileklerimizi dile getirmekte son derece özgürüz. Buna denilebilecek bir şey yoktur. Ancak bir kültür ve medeniyet hakkında hüküm vermek, duygu ve dileklerin ötesinde bir bilgi ve derin bir anlama işidir. Anlama ise muhakkak surette o kültür ve medeniyetin metinlerine müracaat etmeyi gerektirir. Metinleri de kendi tarihsel ve kültürel bağlamlarında ve diğer bağlamlarla da ilişkili bir biçimde ele almak zorunluluğu vardır.

Her kültür ve medeniyetin dayandığı kavramlar ve bir dünya görüşü olduğu unutulmamalıdır. Yani kültür ve medeniye, bir ruh ve beden sahibidir. Avrupa, sadece politik olarak ifadesini bulan gerginliklerin kaynağı olan bir coğrafya değil; İngiliz, Fransız, Alman Aydınlanması, Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi, Modern bilimin doğuşu, teknolojinin gelişmesi, yetiştirdiği filozof ve bilim insanlarıyla insanlığı yaptığı katkılar gibi hususlar da dikkate alındığında dünyada merkezi bir yer işgal etmektedir. Avrupa?nın ruhu, asıl olarak ürettiklerinde aranmalıdır. Yıllardan beri ülkemizde gerçekleştirilen demokratikleşme çabalarının yöneliminin AB Standartları olduğu unutulmamalıdır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, Avrupa?nın bizim ile ilişkileri, çok yüzlüdür. Sadece Avrupa?nın mı? Elbette hayır. Arap Dünyası, Rusya, Uzak Doğu ile ilişkilerimizde durum daha iyi değildir. Devletler arası ilişkiler ile toplumlar ve kültürler arası ilişkileri karıştırmamak gerekir.

Medeniyetler Çatışması tezine en büyük itiraz bizim ülkemizden gelmiş ve bizler, tam tersine olarak Medeniyetler İttifakından bahsetmiştik. Çünkü Medeniyetler Çatışması, İslâm Dünyası ile Hıristiyan Dünyasını karşı karşıya getirmeyi hedefleyen bir proje idi. Oysa bugün, Batı Medeniyeti olarak adlandırılan medeniyet, İslâm felsefe ve biliminden mahrum kalsaydı, Orta Çağın dogmatizminden ve aralarında yaşadıkları savaşlardan kolay kolay kurtulamazlardı. Batı Medeniyetine olan katkımız ve bundan sonra da kendimizden hareketle bütün insanlığa yapacağımız katkılarla medeniyet mecrasının yeni yollar açması ve zenginleşmesini hedeflemek zorundayız. Politik çatışmalar, uzun süreli çatlakların oluşmasını gerektirmemeli ve küçülen dünyamızda, her toplumun birbirlerine olan katkıları sayesinde insanlık için daha ideal bir gelecek tasavvuru oluşturulmalıdır. Hiçbir devlet, kendi iç kamuoyu için dış ilişkilerinde husumete varan gerginlikler oluşturmak hakkına sahip değildir. Holanda?da seçim bitti, yakında kriz de bitecektir.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/979/insan-dunyasi-anlasilmayi-bekler

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

19.05.2019 Medeniyet Tasavvuru
27.01.2019 HAYAT: Yeniden bir daha mı?
06.01.2019 Bedenin değeri ve öldürme
03.06.2018 Mücadele ve insan
27.05.2018 Bir garip tahlil...
25.03.2018 Bir Hareket ve Fikir Adamı Olarak Topçu Paneli
25.02.2018 Kendini Aşan Düşünce
11.02.2018 Milliyetçilik mi? Ama Nasıl Bir Milliyetçilik?
04.02.2018 Hakikate karşı suç işlemek
28.01.2018 Kötülük, İnsanın Bir Vehmi mi Gerçeği mi?
21.01.2018 SAVAŞ VE OYUN
14.01.2018 KENDİMİZİ NASIL İNŞA EDER VE ANLARIZ?
29.12.2017 NEREDE KALMIŞTIK?
27.12.2017 NEDEN GERİ KALDIK?
14.12.2017 NURETTİN TOPÇU'YA GÖRE RÖNESANS İHTİYACI
08.12.2017 NURETTİN TOPÇU'NUN ANADOLU MİLLİYETÇİLİĞİ VE SOSYALİZMİ
30.11.2017 NURETTİN TOPÇU'NUN DEMOKRASİ KARŞISINDAKİ TUTUMU
23.11.2017 BATICILIK, TÜRKÇÜLÜK ve İSLÂMCILIK KARŞISINDA NURETTİN TOPÇU-2
22.11.2017 BATICILIK, TÜRKÇÜLÜK VE İSLÂMCILIK KARŞISINDA NURETTİN TOPÇU-1
18.11.2017 Kerime Yıldız?a Nazire: SİNEMADAN FELSEFEYE...
02.11.2017 VEFA ÖDÜLÜ VE TOPÇU
13.08.2017 KİTLELEŞME, KİŞİ OLMAYI YOK EDER...
23.07.2017 AKLA DUYULAN İHTİYAÇ
16.07.2017 KALKIŞMANIN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ?
01.07.2017 HAKİKAT VE DOST
11.06.2017 AHLAK VE DİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE KISA NOTLAR?
03.06.2017 BİLİM-FELSEFE VE SANAT İÇİN?
21.05.2017 POZİTİVİZM Mİ?
13.05.2017 YÖNETİCİLİK İLE MUTLULUK BAĞDAŞIR MI?
07.05.2017 ÖLÇÜ MESELESİ
23.04.2017 ÇOCUKLAR VE OYUN
16.04.2017 ZAMAN-İNSAN İLİŞKİSİ
02.04.2017 SORUNLAR KARŞISINDA AKADEMİSYEN
19.03.2017 İNSAN DÜNYASI: ANLAŞILMAYI BEKLER...
12.03.2017 AVRUPA VE KRİZ
25.02.2017 BİLME İSTEĞİ: BİLİM VE FELSEFE
12.02.2017 İKİ DÜNYA: EVET-HAYIR
29.01.2017 Gerçekliğin Sözünden Sözün Gerçekliğine...
22.01.2017 TARİHİN SONUNDA DEĞİLİZ...
12.01.2017 NEREYE GİDİYORUZ?
29.12.2016 TARİHE BAKIŞ
25.12.2016 MİLLİLİK ESAS OLMALI
22.12.2016 BİR DEĞERLENDİRME
06.11.2016 ÜNİVERSİTELER VE REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ
30.10.2016 CUMHURİYET
27.10.2016 ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK ÜSTÜNE
16.10.2016 YOKSULLUK ve ADALET
09.10.2016 ANADOLU İRFANI
02.10.2016 EĞİTİM SORUNUMUZ
25.09.2016 KRİZ
21.08.2016 AMAN ALLAHIM!..
17.07.2016 DARBE
30.06.2016 İNSAN VE SORUMLULUK
23.06.2016 KİTLEDEN KÜTLEYE?
19.06.2016 HAYATA DAİR BİR KAÇ SÖZ
16.06.2016 YAZIYA KARŞI KONUŞMA
12.06.2016 OKUMAK
09.06.2016 İLK YAZI