RECEP TAYYİP ERDOĞAN-H.NİHAL ATSIZ

Eklenme Tarihi: 11.01.2017 04:09:18 - Güncellenme Tarihi: 02.06.2020 09:58:45

İnsan büyür beşikte 

Mezarda yatmak için.  

Ve...........................  

Kahramanlar can verir  

Yurdu yaşatmak için...  

Cumhurbaşkanı Urfa konuşmasında Atsız?ın bu mısralarını okudu. Bugüne kadar millî görüş câmiasının iltifat etmediği, yok saydığı (Hüseyin)Nihal Atsız?ı tanıyalım. 

ATSIZ?IN ÇANAKKALE İHTİFALİ 

Şair, yazar, târihçi Nihal Atsız, Çanakkale Müdâfaası?nın bugünki nesiller tarafından idrâk edilmesinde birinci derecede rol sâhibidir. Şöyleki; 

Çanakkale şehitlikleri Lozan Antlaşması ile İngilizlerin insâfına terk edilmiştir.  (129. Madde). İngiliz ve Fransızlar, Çanakkale?deki mezarlarını îmâr ederken bizim şehitliklerimiz ihmâl edildi. Nihal Atsız, 1932 yılında, Atsız Mecmûa?da, devletten bir heyetin Gülcemal Vapuru ile Çanakkale?ye gidip sâhillerden bakarak güyâ şehitleri ziyâret etmesini eleştirdi. Çanakkale ziyâretinin gemiyle değil, İstanbul?dan yaya olarak yapılması ve bizzat harp alanının ve şehitliklerin gezilmesi gerektiğini; hattâ, o sene bunu yapmak istedikleri hâlde yapamadıklarını da ifâde etti. Elbette Atsız?ın bu teklifi, Çanakkale şehitliklerine mesâfeli duran rejimi rahatsız etti. 

Ertesi yıl Nihal Atsız ve 8 arkadaşı Çanakkale'yi ziyâret yasağını delerek Ağustos başında şehitliğe gittiler. Günlerce şehitlerimizi andılar. Yeni Zelanda Anıtı önünde kahrolan Atsız, Lozancıları da sert bir dille eleştirdi. Yolcuların hüznü ve öfkesi, şehitliği dolaştıkça artar. İngilizlerin mezarları ne kadar bakımlıysa bizim şehitliğimiz o kadar perişan ve sâhipsizdir. İşgâlciler için anıtlar dikilmiştir. Mehmet Çavuş?un mütevâzı mezarını görünce ağlayan Atsız, Yeni Zelandalılar için dikilen âbide için şöyle isyân eder:   

?Eğer siz Lozan?ın ne demek olduğunu anlamak istiyorsanız ve gözleriniz Lozan muâhedesiyle tanıdığımız ecnebi mekteplerini görmüyorsa Çanakkale Savaşı?nın olduğu yerlere gidin...  Âbidelerini ve âbidelerimizi görün. Türk yurdunun en kutlu parçasını İngiltere hâline sokan manzaraya bakın. O mukaddes topraklarda insanın içinde riyâ kalmıyor. O riyâsız dakikada, hükmünüzü verin!? 

Bu  ziyâret, Çanakkale'ye  ilgiyi artırarak her yıl artan sayıda ziyaretçinin şehitliklere gitmesine vesile oldu.Ve nihâyet millet tarafından Çanakkale Şehitleri Âbidesi yapıldı. Bugün Çanakkale şehitlerini lâyıkıyla anabiliyorsak bunda en fazla Atsız?ın emeği vardır. 

ANDIMIZIN YAZARI ATSIZ?I FAKÜLTEDEN ATTIRDI 

Artık tarihe karışan Andımız, bilindiği gibi 1933?de dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşid Gâlib tarafından yazıldı. Reşid Gâlib, 1932?de yapılan 1. Türk Tarih Kongresi?nde büyük târihçi Zeki Velîdî?yi (Togan) cehâletle suçlayarak talebesi olmadığı için şükrettiğini söyledi. Atsız ve arkadaşları, Reşid Gâlib?e telgraf çekerek, "Zeki Velîdî'nin talebesi olmakla iftihar ederiz." dediler. Sonraki sene, Reşid Gâlib Milli Eğitim Bakanı olunca, ilk işi, Edebiyat Fakültesi Dekanı Ali Muzaffer Bey'e baskı yaparak genç Atsız'ı fakülteden attırmak oldu. Nihal Atsız bu! Adam gibi adam! Türk gibi Türk! Tokatlıyan Oteli'nde, dekanı, milletin içinde tokatladı.   

İşte Türk milliyetçilerinin bir kısmının ısrarla savunup okuduğu Andımızın yazarı Reşid Gâlib budur.  

Nihal Atsız, Türk milliyetçileri tarafından 3 Mayıs 1944?de Milli Şef iktidarına isyanıyla bilinir. Oysa Atsız 1932?de isyan etmiş ve Kemalizmle mücâdele etmeye başlamıştır.  Her nedense 3 Mayıs?ı bayram olarak kutlayanlar, Atsız?ın 33?deki  O muhteşem direniş hâlini hiç konuşmazlar..   

  

Nihal Atsız'ı, İslâm'a (itikade)aykırı kimi  fikirlerinden dolayı eleştirebilir. Ama, Kemalizm'e karşı dik durması takdire şâyândır. Daha 1956?da birilerinin görmeme israrına rağmen "Abdülhamid Han-Göksultan"  makalesini yazmak, ittihatçıları eleştirmek, her babayiğidin harcı değildi. Necip Fazıl ve Kadir Mısıroğlu çok sonraları bu konu da kalem oynatacaklardır.Ayrıca ilerleyen yıllarda İslâmî yönü de tekâmül etmiş ve önceki fikirlerinden eser kalmamıştır. Fethi Gemuhluoğlu?nun ifâdesiyle, din düşmanlarıyla dindarlardan daha çok mücâdele etmiştir. Hapis, ikbâl, sürgün umûrunda olmamıştır. Türk Tarihinin Bugün ki Meseleleri adlı kitabı tarihçiler için hala bir başvuru eseridir.

Atsız, Kemalist değildir. (Dalkavuklar Gecesi Z Vitamini kitabı)İstiklâl Harbi?nin komutanına bağlıdır. Bu, Mustafa Kemal değil de başka biri olsa gene aynısını yapardı. Nitekim şiirinde,  

Arkasında olmasaydı şanlı bir mâzi 

Bu milletten çıkar mıydı bir büyük Gâzi 

Derken Gâzi?yi ortaya çıkaran şanlı mâziden bahseder. Ne demek bu? Şanlı mâzimiz dâima kahramanlar çıkaracaktır. 

Kemalist olsa ne Lozan?ı eleştirirdi ne de Çanakkale?ye giderdi.   

Atsız, nev?i şahsına münhasır bir insandı. Türk?e âit her şeyi severdi. Osmanlıydı; Selçukluydu; Göktürktü. 2. Abdülhamit Han?a ?Göksultan? dedi. Vahdeddin Han?ın vatan hâini olmadığını söyledi.  

Nihal Atsız, Türkiye Cumhuriyeti?ni Osmanlı?nın devamı olarak görür. Osmanlı da Selçuklu?nun..  Böylece devlet Orta Asya?ya kadar gider. Adeta Cumhuriyet ne kadar bizimse Osmanlı ve Selçuklu da o kadar bizimdir. 

Osmanlı, Selçuklu ne kadar bizimse Cumhuriyette o kadar bizimdir.  

70?lerde yazdığı Ruh Adam romanında, Çanakkale savaşı hakkında müthiş fikirler ortaya koydu. ?Çanakkale, erlerin; İstiklâl Harbi, subayların savaşıdır.? dedi. Evet, Çanakkale ne Mustafa Kemal?in zaferidir ne de bu fikre karşı çıkanların dediği gibi Enver Paşa?nın. Mehmetçiğin zaferidir. Savaş olmasaydı, O Mehmetler, 20. asrı Türk asrı yapacaklardı.   

Atsız çok yönlü bir yazardır. Şâirdir, romancıdır, târihçidir.  Korkusuz bir dâvâ adamıdır. Bir yazısında, Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel?in tek taraflı bir kadrolaşma faaliyetinde bulunması nedeni ile istifâsını istemiştir. Bu kadar mert ve gözü karadır. Yufka yüreklilerle çetin yolların aşılmayacağına inanır. Bugün Hüseyin Nihal Atsız"ın fikirleri iktidardadır. 

Geç de olsa  Atsız?ı n hatırlanması bir kadirşinaslıktır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/734/recep-tayyip-erdogan-hnihal-atsiz

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Halil Bıçak
29.01.2017 13:30
Kalemine, yüreğine sağlık sevgili vekilim.

Diğer Yazılar

25.05.2020 Millet Ne İstiyor?
16.05.2020 Seçilen mi, Kayyım mı?
15.05.2020 Geçmiş Geleceğimizi Esir Almamalı
13.05.2020 Dilimizi Kaybediyoruz!
10.05.2020 Nereye Gidiyoruz?
01.05.2020 Ortak Akla Dönme Zamanı
28.04.2020 Diyanet İşleri ve Ankara Barosu Üzerinden Yapılan Tartışmaya Dair
25.04.2020 Felaketler Üzerinden Siyaset Olmaz
20.04.2020 Yardımları Engellemek
03.04.2020 Devlet İçinde Devlet Olanlar Kim?
24.03.2020 FETÖ ile Korkutmak
20.03.2020 Korona'dan Önce ve Sonra
03.03.2020 Şehitler Tepesi
03.02.2020 Gelin Şu Hastalıktan Vazgeçin
10.01.2020 Bir Kitap Bir Yazar
22.12.2019 Her Yeni Hareket Yeni Bir Umuttur
23.11.2019 Saraydaki CHP'li
15.11.2019 Dersim'i Doğru Okumak
07.11.2019 Türkiye Cumhuriyeti Şirket Değil, Devlettir
20.10.2019 Rasyonel Siyaset, Diplomatik Dil
05.10.2019 Suni Gündemlerle Oyalanmak
05.10.2019 Suni Gündemlerle Oyalanmak
17.09.2019 Siyasetimiz!
15.09.2019 Yeni Sosyolojiye Yeni Siyaset
09.09.2019 Konuşmak mı Susmak mı, İşte Bütün Mesele
02.09.2019 Cami ve Siyaset
17.08.2019 Vefa Kimedir?
13.08.2019 Millet Olmak ve Adalet
21.07.2019 Yazıcıoğlu Niçin Öldürüldü?
04.07.2019 Toplumun Gerisinde Kalmak
24.06.2019 Kutuplaştırıcı Siyasete Tepki İmamoğlu'nda Somutlaştı
20.06.2019 Fanilik Şuuru
12.06.2019 Dost Acı Söyler Çünkü Doğruyu Söyler
26.05.2019 Bir Dev Eser; Ortadoğunun Cahşları
23.05.2019 Dünya Değişirken, Değişime Direnmek
19.05.2019 İslam'da Yöneten Yönetilen İlişkisi
14.05.2019 Ramazan ve Nefis Muhasebesi
09.05.2019 Kaybettik?
05.05.2019 Her Eleştiri Zararlı mı?
27.04.2019 Eleştiri Düşmanlık Değildir
22.04.2019 Saldırı Demokrasiyedir
14.04.2019 İstanbul'un maliyeti
05.04.2019 Kaybedecek vakit yok
28.03.2019 Adalet istiyorsan adil ol!
22.03.2019 Siyasetin üslup sorunu
21.02.2019 Cizre'den ve Cizre Spor'dan ben özür diliyorum
13.02.2019 Asıl felaket budur!
21.01.2019 Bağımsız bir yargı için kuvvetler ayrılığı şarttır
15.01.2019 Dost acı söyler
31.05.2018 Gerçek oruç tutalım o oruç bizi değiştirsin!
24.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-4
23.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-3
22.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-2
21.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası
25.03.2018 Muhsin Yazıcıoğlu?nu rahmetle anıyoruz?
13.03.2018 HDP kime hizmet ediyor
16.02.2018 Afrin ve Alçı
27.01.2018 Önce Afrin, sonra da...
16.01.2018 SEYYİD AHMET ARVASİ
31.12.2017 TÜRKİYE GÜÇLÜ OLURSA İSLAM DÜNYASI GÜÇLÜ OLUR.
17.12.2017 DÜN DE BUGÜN DE EN BÜYÜK SORUN, TERÖR VE BÖLÜCÜLÜKTÜR -BAYDEMİR GİBİLER İYİ ANLASINLAR-
03.12.2017 HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜ
26.11.2017 DERSİM'İ DOĞRU OKUMAK
19.11.2017 ATATÜRK TARTIŞMALARI
12.11.2017 BÖLGE HALKI PKK'YA KIRMIZI KART GÖSTERMELİ
06.11.2017 CUMHURİYET
22.10.2017 KÜRT SORUNUNA ÜLKÜCÜ BAKIŞI
15.10.2017 KATALONYA DERSİ
08.10.2017 İNSAN OLMAK YA DA TERBİYE DE İLK ADIM
24.09.2017 ÖLÜYE SAYGISIZLIK
12.09.2017 12 EYLÜL, DARBELER NEYİ ÖĞRETİR?
03.09.2017 MALAZGİRT
20.08.2017 EREN BÜLBÜL ve PKK
13.08.2017 BATI TRAKYA MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞIN UNUTULMAZ LİDERİ
07.08.2017 PARANOYA
23.07.2017 CEMAATLEŞME Mİ, ULUSLAŞMA MI?
15.07.2017 15 TEMMUZDAN DERS ALMAK
11.07.2017 CUMHURBAŞKANI'NIN KARARLILIĞI VE TERÖR
02.07.2017 GERÇEK GÜÇ BİLGİYE SAHİP OLMAKTIR
24.06.2017 KILIÇDAROĞLU'NUN ŞOVU
16.06.2017 AYBÜKE YALÇIN ÖĞRETMEN'İM ÖLMEZLİĞE KAVUŞTU
07.06.2017 DAHA ÇOK DEMOKRASİ DAHA ÇOK BİRLİK DEMEKTİR
30.05.2017 BİR BÜYÜK ALPEREN: AHMET ER
28.05.2017 GERÇEK ORUÇ TUTALIM O ORUÇ BİZİ DEĞİŞTİRSİN!
20.05.2017 KONGREYE DOĞRU...
15.05.2017 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE GİDERKEN: BATI'NIN MÜDAHALESİ OLMASAYDI DAEŞ DE, YPG DE OLMAZDI!
03.05.2017 PKK'NIN YENİ ÜSSÜ
22.04.2017 DÜNÜN SİYASETİ NİÇİN KAYBETTİ,BUGÜN NE YAPILMALI?
19.04.2017 Yerli, Millî, Sivil ve Demokratik Bir Hükûmet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi
18.04.2017 REFERANDUM SONUÇLARI NASIL OKUNMALI?
08.04.2017 AİHS'DEN KOPMAK BİZİ NEREYE GÖTÜRÜR?
31.03.2017 SİYASETİ DİNİ ALANA TAŞIMAK
23.03.2017 YENİ BİR AHLAK SIÇRAMASI
15.03.2017 DOSTLARI ÇOĞALTMAK
07.03.2017 TERÖR MÜCADELESİNİN BİR BAŞKA YÖNÜ
28.02.2017 28 Şubat?ın Ardından...
20.02.2017 İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI
06.02.2017 ÖNCE ADALET
29.01.2017 SURİYE'DE YENİ DÖNEM
20.01.2017 MİLLETE YASLANAN KAZANIR
11.01.2017 RECEP TAYYİP ERDOĞAN-H.NİHAL ATSIZ
08.01.2017 RUSYA İLE AYNI SAFTA OLMAK
01.01.2017 Suriye İçin Politika Değişikliği Şart
21.12.2016 BİR OLMA VAKTİ
13.12.2016 DEVLETİ SAHİPLENMEK, DEVLETİN SAHİBİ OLMAK
26.07.2016 ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI
19.07.2016 AVRUPA PARLAMENTOSU VE DAVASINI ANLATAMAYAN ÜLKE
12.07.2016 MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASI
05.07.2016 SURİYE'DE YENİ POLİTİKAYA İHTİYAÇ VAR
28.06.2016 İSRAİL İLE İLİŞKİLER
21.06.2016 Mücadele Terörledir
14.06.2016 ORTAK DEĞERLERDE BULUŞMAK
07.06.2016 Suriye İçin Politika Değişikliği Şart
31.05.2016 Teröre Karşı Milletçe Mücadele edilir
30.05.2016 Bir Yazı ve Gerçekler
17.05.2016 Sarıkamış Direnişi...
10.05.2016 PKK?nın Medya Uzantıları
03.05.2016 Ülke Kaybederken Hiç Kimse Kazanamaz
28.04.2016 Vakıflarımızı Kaybediyoruz -3
27.04.2016 Vakıflarımızı Kaybediyoruz -2
26.04.2016 Vakıflarımızı Kaybediyoruz-1
19.04.2016 Eleştiri mi, Karalama mı?
12.04.2016 Sadece Teröristle Mücadele Yetmez!
05.04.2016 PKK Fani, Kardeşlik Bakidir
29.03.2016 Barışı Denedik İhanete Uğradık
22.03.2016 Alışmayacağız
15.03.2016 HDP?lilerin Dokunulmazlıkları...
08.03.2016 Çözüm Sürecini Türkiye?nin Zaafı Sandılar
01.03.2016 28 Şubat?ın Ardından...
23.02.2016 PKK/HDP?nin Gerçek Yüzü
17.02.2016 CHP Nereye Koşuyor?
09.02.2016 Barış PKK?nın Tasfiyesi ile Mümkündür
05.02.2016 Rus?u, Yunan?ı Müdahaleye Çağıranlar...