OSMANLI?DA ?PARALEL DEVLET? YAPILANMASI ve FEYZULLAH EFENDİ / 1.

Eklenme Tarihi: 15.11.2016 13:49:23 - Güncellenme Tarihi: 12.07.2020 20:06:49

15 Temmuz?dan beri ülke gündemini Fetö?nün darbe teşebbüsü işgal ediyor. Herkesin diline pelesenk olmuş yanlış bir ifade var: ?Efendim geçmişte Fetullah yapılanmasının bir benzerine rastlamadığımız için gerekli tedbirler alınamadı?. Bu ifadenin yanlış tarafı şu: Tarihimizde Fetullahın kurduğu ?paralel devlet yapılanması? ve bu yapının devlete kurduğu ?kumpas? ilk değildir. Birincisi, Osmanlı Devletine karşı Sultan II. Mustafa döneminde Şeyhülislam Feyzullah ve oğlu Fetullah Efendi tarafından kurulmuştur... Feyzullah, Fethullah, Fetullah... İsim benzerlikleri dikkatinizi çekti değil mi?..

Başka bir benzerlik daha var: 1. kumpas?ın kahramanları Feyzullah Efendi ve oğlu Fethullah Efendi de Erzurumludur.

Mehmet Akif Ersoy  "Tarih"i tekerrür diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?? diyeli uzun yıllar olmuş... Ama tarih 15 Temmuzda yeniden tekerrür etti... Çünkü 1. Kumpas?ın kahramanı Feyzullah Efendi?yi tanıyıp ibret alma şansımız olmadı.

Üstelik 15 Haziran 2014?de Erzurum Atatürk Üniversitesi bir sempozyum düzenliyor:?Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu?. Osmanlı?nın idam edilen son Şeyhülislamı olan Feyzullah Efendi bu sempozyumda ?Seyyid?, ?Allah dostu? ?Büyük evliya? gibi sıfatlarla takdim ediliyor...  Hatta ?Feyzullah Efendi?nin babası Erzurum Müftüsü Seyyid Mehmed Efendi? olarak işaretleniyor... Babası ?Seyyid? olunca haliyle Feyzullah Efendi de bunu hak edecektir.

Devrin tarihçisi Silahtar Mehmed Ağa da Erzurum Müftüsü Mehmed Efendi?nin Şemsi Tebrizi soyundan ?Seyyid? olduğu iddiasını ?Şemsi Tebrizi seyyidlik iddiasında bulunmamıştır, kendisi Tebrizli Güney Azerbaycan Türküdür? ifadeleriyle hem Erzurum Müftüsü Mehmed Efendi?nin hem oğlu Feyzullah Efendi?nin ?Seyyidlik? sahtekarlığını ifşa etmiştir ama ?Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu?nun Fetöcüleri için bu bilginin fazla önemi yoktur. Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı da Feyzullah Efendi için "Silahdar tarihinin kaydına göre seyyitliği yani evlad-ı peygamberiden olması sahte imiş" demektedir... Uzunçarşılı?nın yazdıklarının da sempozyumcular için bir önemi yoktur. Hani kurt kuzuya demiş ya, ?Suyumu bulandırdın, ben seni yemeye azimli ve kararlıyım?... Bizim sempozyumcular da Feyzullah Efendi?yi hem ?Seyyid? hem ?Büyük evliya? yapma azmiyle toplandıkları aşikar.

Görüldüğü gibi 1. kumpasın kahramanı Feyzullah Efendi?nin aile ortamı ile 2. kumpasın kahramanı Fetullah Gülen?inki arasında ?sağlıksız ortam? benzerliği vardır.

FEYZULLAH EFENDİ?NİN GERÇEK ADI

Erzurum Müftüsü Mehmed Efendi?nin büyük oğlunun adı Mehmed?dir. Aile ortamında ?yükselme için her yolu mübah gören?  bir anlayış ile hırs küpü olarak yetiştirilir. Diğer taraftan Erzurum?da, Abdülmümin Efendi?den Arapça, Farsça ve fıkıh dersleri alır; yörenin seçkin alimlerinden Vanî Mehmed Efendi?nin de derslerine devam eder. Mehmed çok zeki, çok çalışkan bir o kadar da kurnazdır.

Mehmed Vanî Efendi, Fazıl Ahmet Paşa?nın Erzurum Beylerbeyliği sırasında derin ilmi ve hitabet gücü ile dikkati çeker. 4. Mehmed?e Fazıl Ahmet Paşa aracılığı ile takdim edilir ve Topkapı sarayı vaizliğine getirilir.

Vanî Efendi?nin himmeti ile 1661?de Mehmed, İstanbul?a davet edilir. İstanbul?a gelişinden bir yıl sonra Vanî Efendi?nin kızının gönlünü çalmayı başararak 1662?de evlenir. Bu evlilik onun yükselme hırsının tetiklediği bir eylemdir. Damat Mehmed?in artık önü açılmıştır. Her şey baştan düşündüğü gibi gelişir. Vanî Efendi?nin aracılığıyla IV. Mehmed?in şehzadesi Mustafa?ya 1669?da hoca olarak tayin edilir. Bir yıl sonra da padişah fermanı ile müderrislik diploması alır. Bundan sonra çevresinde etki gücünü yükseltmek için ismini Feyzullah olarak değiştirir.

Fetullah Gülen?in de ?Fethullah? ismini değiştirmesini de hatırlayalım... Fethullah diye yazılınca ?Allah?ın fethi, dinin açılması, yaşamaya başlamak, Allah?ın nusreti? gibi 'yücelik atfeden' manalara gelirken ?h? harfsiz olarak hiçbir anlam taşımaz... Resmi olmayan işlerde bile ?Benim adım Fethullah değil Fetullah? ısrarını saftirik bir bakışla anlayamadık malesef.

?Feyzullah Efendi? yeni ismiyle gayet havalı bir şekilde ilmiye mesleğinde hızla yükselir. Haydarpaşa, Üsküdar Mihrimah Sultan, Sahn-ı Semân ve Ayasofya Medreselerinde müderrislik yapar. 1674?te İstanbul Kadılığı pâyesiyle Sultan Ahmed Medresesi?ne tayin edilir; 1678?de ise Rumeli Kazaskerliği pâyesiyle Şehzâde Ahmed?in  hocalığına getirilir.?

2. kumpasın kahramanı Fetullah Gülen de örgüt mensuplarına  generallerin, yüksek bürokratların, siyasetçilerin kızları ile evlenme tavsiyesi dikkate alınırsa aslında bu yolun Feyzullah Efendi?nin gittiği yol olduğu görülecektir.

Feyzullah Efendi, bu ilmi kariyerine rağmen kendine şöhret sağlayacak popülist davranışlar da sergilemekten geri durmaz. 1686'da Üsküdar'da padişaha ait bulunan "Bayram Paşa Yalısı" çayırına at bağlamaktan çekinmez. Bu davranışı o devir Osmanlı muaşeretine göre çok ağır bir suçtur.  4. Mehmed bu duruma öfkelenerek Feyzullah Efendi?yi idam ettirmek ister ama geleneğe göre ulemanın idam edilmesi mümkün olmadığı için infaz gerçekleşmez. Ama Feyzullah Efendi'nin ismi ulema defterinden silinir. Beş gün sonra iki şehzadenin annesi Gülnuş Emetullah Sultan araya girer ve padişah tarafından Feyzullah?ın affedilmesi sağlanır. Bundan sonra şehzadelerin hocalığına bir daha dönemez.

II. Süleyman?ın tahta çıkışından sonra 14 Şubat 1688'de Feyzullah Efendi Şeyhülislam olur. Fakat o yıl Balkan cephesinden dönen kapıkulu askerleri isyan çıkarırlar. Bu isyan kısa sürede bastırılır. Fakat bu bastırma hareketine başlamak için Saraya çağrırlan Şeyhülislam Feyzullah Efendi saraya gitmez. Bu nedenle onun zorbalarla fikir birliğinde olduğu kabul edilerek görevinden azledilir ve Erzurum?a sürgüne gönderilir.

Birinci İstanbul seferinde hayli riskli adımlar atarak kelleyi hep son anda kurtaran hırs küpü Feyzullah Efendi Erzurum?da sarığı önüne koyup etraflıca bir durum muhasebesi yapmış olmalı ki ikinci İstanbul seferinde daha tedbirli, daha sinsi, Osmanlı için daha tehlikeli tavırlar geliştirecektir.

                                                                                                                                                            (Devamı Var)

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/559/osmanlida-paralel-devlet-yapilanmasi-ve-feyzullah-efendi-1

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

21.05.2020 Başka Coğrafyaların İslamcıları ve Solcuları
13.05.2020 Önce Dilde Türkleşmeliyiz
07.05.2020 Meleklerin bacakları ve Müslüman fantezileri
29.04.2020 Yazlık Sinemada Yeşilçam Filmleri ve Ambulans Uçak Senaryosu
28.04.2020 İnsanlığın Çaresizliği
22.04.2020 Korona Üstünden Siyaset Yapmak
18.04.2020 Edirne’de İki Kahraman
06.04.2020 Emirdağlı Deli Battal'ın Hikayesi
03.04.2020 Koronadan Korkmayın
28.03.2020 Dilsiz Şeytan Olmamak için
09.03.2020 Utanıyorum
10.02.2020 İskilipli Atıf'ın Osmanlı Sicili de Bozuk
04.01.2020 Sonunda Hırsız Olacaksam...
20.12.2019 Meleklerin Bacakları
03.12.2019 Yobazlık nasıl bir şeydir?
30.11.2019 İslamcıların sahte kahramanı İskilipli Atıf
20.11.2019 Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına
13.11.2019 Yol Geçen Hanı
11.11.2019 Osmanlı'da Okuma Yazma Oranı
06.11.2019 Varoşların Ülkücüleri ve İslamcıları
31.10.2019 Nihayet Coşkulu Cumhuriyet Kutlamaları
26.10.2019 İçimizdeki PKK'lılar
22.10.2019 İslamcıların İslam Hassasiyeti
11.10.2019 Siyasal İslamın Ümmet Balonu Patladı
12.09.2019 12 Eylül'ü Dosdoğru Yazmak
27.08.2019 İslam'ı Müslümanların Zulmünden Kurtarmak
19.08.2019 Deistler ve Münafıklar
07.08.2019 Böyle Olur İmamların Düğünü
22.07.2019 Mücahit Müteahhitlerin Nükleer Tehlikesi
16.07.2019 15 Temmuz Yalanları
12.07.2019 Bilgi Çağının Cahilleri
06.07.2019 İtikatta Mursi, Amelde Sisi
27.06.2019 Bilgi Çağı Gençleri Siyaset Sahnesinde
24.06.2019 Cumhur İttifakı Niçin Kaybetti?
19.06.2019 Mısır İslam'ı, Bizimkiler ve Mursi
18.06.2019 Bu Düzen Değişmeli
15.06.2019 İmam Hatipliler Kuşağının Ruhuna El Fatiha
04.06.2019 İnsan Odaklı Siyaset ve Davutoğlu
24.04.2019 Çıbıklı Osman Dayı Destanı
20.04.2019 "Dindar İnsan"ın Güven Kaybı
14.03.2019 Galip Erdem'in yüzdesi belirsiz ortaklığı
02.01.2019 Şehirlerimize vurulan haçlı mührüne 'dur' demek
06.11.2018 Avrupa'da trafik cezası gözlemlerim
28.10.2018 Sarıkamış Şehitleri ve yalan fırtınası
22.09.2018 Türkü dünyamızın güzelleri
18.09.2018 Maria Elif'e Müslüman işkencesi
15.09.2018 Bir ülkü hamalının dramı
09.09.2018 Kitabın ortasından tespitler
30.08.2018 Çiyiltepe'de Albay Reşat Destanı
28.08.2018 Türkiye usulü özelleştirme
25.08.2018 Gel kriz gel!..
21.05.2018 Karakoç, Mahzuni ve bir şiirin hikayesi
16.05.2018 İsrail'in kurulmasında tarihin karanlık sayfaları
14.05.2018 Partiler ve liyakat
03.03.2018 Yazarlar Birliği nasıl kuruldu?
18.02.2018 Aliya'nın ufuk çizgisinde FETÖ ve PKK gerçeği
22.01.2018 DÜŞÜNCE UFKUNDA YERLİ Mİ KALMALIYIZ, MİLLİ Mİ OLMALIYIZ?
22.11.2017 YAŞAR KEMAL ÜSTÜNE DÜŞÜNCELER
16.11.2017 MERHABA İTHAL CONİLER
04.11.2017 BİR ABDULLAH ÇATLI HATIRASI
17.10.2017 ŞEHİR EFSANELERİ, DENİZ GEZMİŞ ve ÜLKÜCÜLER
09.10.2017 ERMENİ TEHCİRİ ve KERVAN 1915 FİLMİ
02.10.2017 KUTSAL TOPRAKLARDA İSLÂM DÜNYASI
06.08.2017 SAMAN TORBASINDAKİ KİTAPLAR
07.06.2017 AL GÖTÜR KABRİME KOY BU SEVDAYI
22.05.2017 OSMANLIYI İTTİHATÇILAR MI YIKTI?
17.05.2017 BATILILAŞMA İHANETİNİN YENİ BOYUTU
10.05.2017 FETBULLARIN KÜLTÜR AYAĞI
20.04.2017 AYDININ MUKADDESİ HAKİKATTIR
06.04.2017 DAVAYI SAVUNMAK
22.03.2017 NEVRUZ KİMİN BAYRAMI?
15.03.2017 AVRUPA TÜRKLÜĞÜ GÖZLEMLERİ
07.03.2017 KIYIDAKİ KÖPEKLER
25.02.2017 BEYAZ ELBİSELİ MEHDİ
19.02.2017 BOZKURT ENVER PAŞA
08.02.2017 AKREP NALAN PSİKOLOJİSİ
30.01.2017 CEMİL MERİÇ ve TÜRK SOLUNUN ?LANET ÇEMBERİ?
24.01.2017 ŞEVROLE VAKKAS VE DELİ İSMET'İN MEHTER YÜRÜYÜŞÜ
13.01.2017 İNSANA SAYGI
05.01.2017 VATANIM SENSİN?DE GÖRDÜKLERİM
03.01.2017 2017, MİLLÎ SİNEMADA HAMLE YILI OLABİLİR
05.12.2016 'EKŞİ ELMALAR've 'DAĞ II' FİLMİ
29.11.2016 OSMANLI?DA ?PARALEL DEVLET? YAPILANMASI ve FEYZULLAH EFENDİ / 3.
23.11.2016 OSMANLI?DA ?PARALEL DEVLET? YAPILANMASI ve FEYZULLAH EFENDİ / 2.
15.11.2016 OSMANLI?DA ?PARALEL DEVLET? YAPILANMASI ve FEYZULLAH EFENDİ / 1.
04.11.2016 ULU TÜRKMEN NEŞET ERTAŞ
27.10.2016 NURİ PAŞA?NIN GÖNÜL YARASI
07.10.2016 "MHP'YE SIZMAYA ÇALIŞAN FETÖCÜ" NÜN SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN SEÇMELER