YAŞADIKLARIMIZ YENİDEN DOĞRULMANIN ZORLUKLARIDIR

Eklenme Tarihi: 12.10.2016 14:58:29 - Güncellenme Tarihi: 08.08.2020 00:27:11

Hayatın bir alanında gerilemek, belki medeniyetin çöküşüne zemin hazırlayabilir ama doğrulmak için her alanda ayağa kalkmak gerekir. Yani bir medeniyet tüm hatlarıyla çöker veya doğrulur. Kabul etmek lazım ki, bugün çökmüş bir medeniyetin enkazı altından doğrulup kalkmaya çalışmanın zorluklarını yaşıyoruz. Nereye elimizi atsak, nereye baksak tepeden tırnağa yenilenişi zorunlu kılan bir durumla karşılaşıyoruz. Bu her alanda böyle. 

Hiçbir alan diğerinden bağımsız iyi veya kötü değil. Maddi yoksulluğumuz giderek sosyal, siyasal zayıflığı da beraberinde getiriyor. Bünyedeki genel zayıflık aklımızın çalışma biçiminden, moral değerlere kadar her şeyimizi etkiliyor. Yıkılışın acılarını hicranlarla yaşadık. Kolay olmayan doğrulmanın da zorluklarını yaşıyoruz, yaşayacağız. Bu dün böyleydi. Bugün de böyle. En az yüz yıldır İslâm coğrafyası yaşadığı kuşatmanın benzer hatta neredeyse aynı sıkıntılarını, sınanmalarını yaşıyor. Bu realiteyi görmek için çok derin araştırmalara gerek yok. Mehmet Âkif?in ?Şark? başlıklı şiirine bakmak kâfidir. Bu şiiri bugünkü Afganistan?ı, Irak?ı, Suriye?yi, Mısır?ı, Filistin?i, Keşmir?i Libya?yı ve bütün bir İslâm âlemini göz önünde tutarak okuyunuz. Âkif?in oradaki tarifi ümmetin bugünkü halinin tarifinden başkası değildir. 

?Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb?ın kanlı kâbûsu, 
Asırlar var ki, İslâm?ın muattal, beyni, bâzûsu. 
?Ne gördün, Şark?ı çok gezdin?? diyorlar. Gördüğüm: Yer yer, 
Harâb iller; serilmiş hânümanlar; başsız ümmetler; 
Yıkılmış köprüler; çökmüş kanallar; yolcusuz yollar; 
Buruşmuş çehreler; tersiz alınlar; işlemez kollar; 
Bükülmüş beller; incelmiş boyunlar; kaynamaz kanlar; 
Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı vicdanlar; 
Tegallübler, esâretler; tehakkümler, mezelletler; 
Riyâlar; türlü iğrenç ibtilâlar; türlü illetler; 
Örümcek bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış ormanlar; 
Ekinsiz tarlalar; ot basmış evler; küflü harmanlar; 
Cemaatsiz imamlar; kirli yüzler; secdesiz başlar; 
?Gazâ? nâmıyle dindaş öldüren bîçâre dindaşlar; 
Ipıssız âşiyanlar; kimsesiz köyler; çökük damlar; 
Emek mahrûmu günler; fikr-i ferdâ bilmez akşamlar! ..... 

Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum; 
Duyan yok, ses veren yok, bin perîşan yurda başvurdum. 
Mezarlar, âhiretler, yükselen karşında dûrâdûr; 
Ne topraktan güler bir yüz, ne göklerden güler bir nûr! 
Derinlerden gelir feryâdı yüz binlerce âlâmın; 
Ufuklar bir kızıl çenber, bükük boynunda İslâm?ın! 
Göğüsler hırlayıp durmakta, zincirler daralmakta; 
Bunalmış kalmış üç yüz elli milyon cansa gırtlakta!?

Bugününe baktığımızda İslâm coğrafyası farklı değildir. Demek ki aynı kaderi yaşamaya devam ediyoruz. Bu makûs talihi yenmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan?ın söylemlerinde ifadesini bulan diriliş ve direniş çağrıları, ancak bir elin parmaklarını geçmeyecek azlıkta devlet, kurum ve kişiler tarafından karşılık bulmaktadır. Dünya ölçeğinde bir kabulden vazgeçtik. Müslüman öncüler, liderler hâlâ neden koyu bir sessizlik içindeler anlamak mümkün değil. 
Tehlike kapımıza dayanmamış, ateş evin içini sarmaya başlamışken bile hâlâ derin uykusundan uyanamayacak kadar ölümcül bir gaflet hali, benliğimizi esir almıştır. Korku, kuşku, tembellik, güvensizlik, duyarsızlık, harekete geçmemizi engelleyen bir ufunete dönüşmüş gibidir. Çareyi öğrenemeyen, çıkış yollarlı bulmada cesur olamayan toplum öğrenilmiş çaresizliğine gerekçeler üretmede mahir olabilmektedir. Ne denir, kime, nasıl denir? Genç dostlarımın dilinden duyduğum hoş bir slogan var: Çaresizseniz, çare sizsiniz. Çaresiz değilsiniz, çare sizsiniz! Sizin derdinize en köklü çare yine kendi içinizden çıkacaktır. Tam da b u noktada korkunç bir akıl tutulması yaşamaktayız. Evimize ateş düşürenlerden bizi saran yangını söndürmelerini beklemek gibi akıl almaz bir tutulma yaşanmaktadır. Yollarımızı tutanlardan, yollarımızı kesenlerden bize yol vermelerini, yol göstermelerini talep edecek bir mantıksızlık yaşamaktayız. Bizi öldürenlerden bizi yaşatmalarını istiyoruz. Bizi tutsak edenler hâlâ bizi özgürleştirmek için topraklarımızda olduklarını söylüyorlar ve hangi siyasi, ideolojik, mezhepsel veya dünyalık hesapla olursa olsun bu yalanlara itibar edenlerimiz de olmuyor değil. Zalimlerin onca zulümlerine, kan dökmelerine aldırış etmeksizin, içimizdeki bazı beyinsizler, hâlâ gavur aklıyla düşünerek hazırlanmak istenen mezhep savaşlarında, kardeş kanı dökecek olmanın zevkini hayallerinde şimdiden yaşamaya başlamış görünüyorlar. İlk bölümünü iktibas ettiğimiz yüz yıl önceki şiirinde merhum Âkif ne diyordu: ?Gazâ? nâmıyle dindaş öldüren bîçâre dindaşlar;? Allah korusun. Bu durum bir ümmetin düşeceği en dip seviye olmalıdır. 

Bir köklü toparlanma, bir içten silkiniş gerekmektedir. Öncelikle yamultulmuş kalbimizin, aklımızın, ruhumuzun düştüğü yerden doğrulması gerekmektedir. Yine de medeniyetimizle birlikte yıkılan gönlümüzü, zihin dünyamızı, benliğimizi yeniden onarmak, cesareti, dirilişi yüksek bir bilinçle kuşanmak için ümit vaat eden girişimler yok değildir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın dili ve tutumuyla ifade ettiği soylu çıkışı yürekten destekliyorum. Millet 15 Temmuz direnişi ile bu asil duruşa muazzam bir destek vermiştir. Daha da önemlisi 15 Temmuzda yoğunlaşan destansı direniş, sınırları aşan bir dalgayla bütün bir ümmete diz çöktürmeyi amaçlayan saldırılara kararlı bir karşı koyuştur. 

Karşı koyuşun siyasal, kültürel, sosyal düzeyde ve her platformda sürdürülmesi gerekir. Bölgesel ve küresel ölçekte yakınlaşmalar, birliktelikler, organizasyonlar düzenlenmeli ve bu organizasyonlar etki gücü yüksek eylemci kurum veya oluşumlara dönüşmelidir. Burada bu amaca uygun iki buluşma beni çok sevindirdi. Bunlardan biri geçenlerde İstanbul?da düzenlenen Arap dünyasından ve Türkiye?den tanınmış isimlerin katıldığı ?Şark Forumu Konferansı? idi. İki gün boyunca ?Gelecekte Ortadoğu'da Düzen Nasıl Olmalı?? sorusuna cevap aranan toplantıya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldılar. Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif Marzuki, Mısırlı muhalif Eymen Nur gibi önemli isimlerin yer aldığı tartışmada Kalın, mezhepçilik sorununu çatışma sebebi olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.15 Temmuz darbe girişiminin kendimize yönelik bir darbeymişçesine takip ettiklerini söyleyen Marzukî, Halep?teki insani krize de değinerek Esed?in yargılanması için Lahey?ye başvurulması gerektiğini ifade etti. Çok sayıda panelde ayrıntılı, verimli tartışmalar yapıldı. Forumla ilgili ayrıntılı bilgi vermeme hem gerek hem de imkân yok. Ancak Müslümanların kendi iradelerini şekillendirmeye, iradelerini idareye dönüştürme arayışları hayati ölçüde önemlidir.

İkinci önemli toplantı yine İstanbul?da Kudüs ve Filistin'i Destekleyen Sendikalar Birliği tarafından düzenlenen ?Kudüs İçin Hep Birlikte? programıydı. Bu toplantıya da yurt içinden ve gönül coğrafyamızdan çok sayıda sendikacı katıldı. Toplantıda özellikle Eğitim-Bir Sen ve Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş?un konuşmaları üzerinde ince bir dikkatle durmak gerekir diye düşünüyorum.
Sonuçta sabahsız gece olmaz.
Uzun sürmüş karanlıklardan sonra sabahın ilk ışıkları ufku aydınlatmaya başlamıştır.
Ama içlerinde aydınlık taşımayan insanlar için de sabah olmaz.
Bütün mesele içimizde bir ateş yakmak, kalbimizi, ruhumuzu iman ateşiyle alevlendirip, sorumluluğumuzun idrakine içten varmaktır. 
Zifiri bir zindan üzerimize olanca hışmıyla abanırken, aydınlık savaşçılarının da bir kutlu yürüyüşe hazırlandığını görmüyor değiliz.


 
 

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/478/yasadiklarimiz-yeniden-dogrulmanin-zorluklaridir

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

21.10.2019 Çağın Soylu Devrimcisini Kutlu Yolculuğuna Uğurladık
30.09.2019 Hem Ayrışacak Hem Bütünleşeceğiz
10.09.2019 Kimi Şeyleri Bilerek Siyaset Yapamazsınız
20.08.2019 Çöpe Dökülen Domateslerden Suriye'ye Kayyum İlişkisi
08.08.2019 Türkiye Oyunu Bozuyor, Bozacak
09.07.2019 İçeride Kaybetmek, Dışarıda Kazanmak
21.06.2019 Trajik ve Komik
19.06.2019 Mursî?nin ölümü Mısır?ı yeniden diriltecektir
02.06.2019 Oruçla Tazelenip Tahkim Olan Direniş Hattımız
17.05.2019 İstanbul Seçimi Üzerinden Büyük Kuşatmayı Görmek
06.05.2019 Ramazan ve Siyasi Telaş
22.03.2019 Zamanı eritmek, zamanla erimek
30.01.2019 ABD?nin şuursuz, ölçüsüz, ilkesiz siyaseti
09.01.2019 Fesatlığa fırsat verilmemelidir
22.12.2018 Geri dönmeyi düşünmüyoruz isterseniz çekilmeyin
10.12.2018 Çayırova?nın genç çiçekleri
06.12.2018 Saltanatları çatırdadığı zaman
22.11.2018 Yeniden canlanan, yeniden canlandıracak olan, bizim medeniyetimizdir
16.11.2018 Şah damarlarını yakaladık gerisini kendileri bilir?
08.11.2018 Ucuz manevralarla çıkış bulamayacaklardır
01.11.2018 Biz zor dönemleri atlatıyoruz, onlar kolay zamanları geride bırakıyor
23.10.2018 Kültürümüzün temellerini onaran namuslu aydın
18.10.2018 Akıllı oldukları için bütün silahları geri tepiyor
13.10.2018 Vuracağımız ölümcül darbenin gerekçelerini hazırlıyorlar
05.10.2018 ABD?nin korumasında izzet arayanlar
28.09.2018 Bir çöküşün ve bir yükselişin başlangıcı
27.09.2018 Vicdanı kanayan insanlığın sesi olmak
26.09.2018 Bizi öldürerek hayatlarını kazananlara en ölümcül hayatlar armağan edilecektir
20.09.2018 İdlib bütün Suriye'ye barış aşısı olmalıdır
14.09.2018 Suriye sıkıntısının son bulmasını umuyorum
07.09.2018 Küresel emperyalizmin hışmına karşı küresel direniş
06.09.2018 Eğitim-Bir Sen?in ?Küreselleşme, eğitim ve sendikalar sempozyumu?
30.08.2018 Sabır ve tahammülün son sınırındaki sessizlik
15.08.2018 ABD?nin ölümlerden ölüm beğeneceği günler yaklaşıyor
09.08.2018 Tarihin dönemini bitirdiği yapıyı kimse ayağa kaldıramaz
02.08.2018 Güven vermeyen CHP?nin gizli karar merkezleri
26.07.2018 Ölü bizim, Allah rahmet etsin
17.07.2018 15 Temmuz Anadolu İslâm Hareketidir
12.07.2018 Yeni Türkiye
05.07.2018 Yalandan da olsa doğru olamazlar, olamıyorlar
27.06.2018 Yüzyılın seçimi
21.06.2018 Zaferi kader yapan yürüyüşümüz
12.06.2018 Seçim sonrası hesaplaşmalar
06.06.2018 Oradan ve buradan görülenler
31.05.2018 Her şeyi düzelteceklermiş!
22.05.2018 Seçim için ters işlem stratejileri
16.05.2018 Kudüs göklerin şehridir, yeryüzü güçleri işgal edemez
10.05.2018 Ben de adayım desteğinizi bekliyorum
02.05.2018 Adaylarını seçimden sonra da açıklayabilirler
26.04.2018 Seviyeyi alçalmanın sahipleri kaybediyor
20.04.2018 Baskın seçimin dış sebepleri
10.04.2018 Zalimler niçin vicdanlı davranmıyor?!
05.04.2018 Asil korkusuzluğumuz karşısında içleri paramparça
30.03.2018 Yalancının kurtaracağı onuru kaldıysa
21.03.2018 ABD'yi Kaygılandırmaya devam edeceğiz
15.03.2018 ABD'de darbe, ABD'ye darbe
07.03.2018 Suriye'de Siyonizmin Oyununu Bozmak
01.03.2018 28 Şubat'çı zorbalar hak ettikleri cezayı almalıdır
22.02.2018 Suriye de tarihe yardım etmelidir
15.02.2018 Biz geliyoruz, geleceğiz. Canını seviyorsan çekil!
07.02.2018 Türkiye'nin gazabını azaltmak için
31.01.2018 Yerli Akıl ve Milli Heyecanla Savaşıyoruz
23.01.2018 İhaneti darmadağın eden kusursuz fırtına
19.01.2018 MERHAMET GAZAP OLUP YAĞACAK ÜSTLERİNE
10.01.2018 ZELİL YALNIZLIKLARI TRAJİK KADERLERİDİR
04.01.2018 DEĞERSİZLEŞTİKÇE ŞIMARAN AZGINLIK
28.12.2017 ASLA UZAKLAŞAMAYACAĞIM YAKINLIKLA BURADAYIM
05.07.2017 TAMAM YOLLARA DÜŞÜN AMA YAKAMIZDAN DA DÜŞÜN
20.06.2017 HEDEFİ SAPAN VE HEDEF SAPTIRAN YÜRÜYÜŞ
16.06.2017 ARTIK NE YAPARSA MİLLET HOŞ GÖRÜR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
13.06.2017 KORKTUKLARI KARDEŞLİĞİMİZDİR
09.06.2017 İMAN ve İYİLİK STRATEJİSİ
07.06.2017 KATAR KATAR SIKINTI ve ÖKÜZLÜKLER!
31.05.2017 ORTADOĞU?YU KANA BULAYANLARDAN ADALET BEKLEYEMEYİZ
20.04.2017 İŞTE ŞİMDİ 2. CUMHURİYET
18.04.2017 REFERANDUMDAN ÇIKAN KARAR
13.04.2017 YAPILAN TAM BİR TALANDI; GERİSİ YALANDI!
07.04.2017 HUKUK ve AHLÂK KURALI KALMAYINCA
30.03.2017 AMANSIZ VE İMANSIZ KARANLIK AĞARIRKEN
20.03.2017 BİR KADERİN SON TALİHSİZLERİYİZ
15.03.2017 MİLLET ORU OLUP KOMUTANIYLA BÜTÜNLEŞECEKTİR
02.03.2017 TAM KARŞILARINDA DURACAĞIZ
28.02.2017 ÜLKEMİZİ DARBECİ EMELLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ
25.02.2017 BEN ?HAYIR? DİYECEĞİM
09.02.2017 ZORLU SINANMALARDAN GEÇEREK
25.01.2017 YALANIN BÜYÜSÜ BOZULURKEN
17.01.2017 BAKMIŞSINIZ BİRDEN AMERİKAN BAHARI!
14.01.2017 İSTEMESELER DE VAR OLACAĞIZ
04.01.2017 YALANLARI, TUZAKLARI ÇÖKÜŞLERİNİ ÖNLEYEMEYECEKTİR
29.12.2016 İHANETİN GELECEĞİ OLMAYACAK
27.12.2016 İHANET KURGULADIĞINIZ YERLER MEZARINIZ OLACAK
21.12.2016 KARLOV?A SUİKASTIN BOZAMAYACAĞI ÜÇLÜ ZİRVE VE GÜÇLÜ İRADE
19.12.2016 FESADIN ASIL ODAĞI SİYONİZMDİR
17.12.2016 STRATEJİMİZİ BASİRET VE FERASETLE BELİRLEMELİYİZ
16.12.2016 YARINLARDA GELECEK OLAN
13.12.2016 DAYANMANIN ZOR ARALIK?LARI
12.12.2016 TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ
09.12.2016 DOLARLA SATILMAYAN DOLARIN SATIN ALAMAYACAĞI
05.12.2016 BUNLAR HEP GÜZEL ŞEYLER
01.12.2016 VAR OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ, HEPSİ BU!..
29.11.2016 ÇIKIŞSIZLIĞIN MECBUR BIRAKTIĞI
09.11.2016 KİM KAZANDIYSA BİZ HEP KAYBETTİK
03.11.2016 YERYÜZÜNÜN AZGIN KANDÖKÜCÜLERİ
28.10.2016 DOST APTAL, DÜŞMAN ONURSUZ OLUNCA
26.10.2016 İNSANLIK EN TEMEL STRATEJİMİZDİR
17.10.2016 MUSUL?U AMERİKA?DAN KURTARMAK
15.10.2016 SONUNDA DOSDOĞRU TUTUMLAR KAZANACAKTIR
14.10.2016 SINIRSIZ ZULÜM KARŞISINDA
12.10.2016 YAŞADIKLARIMIZ YENİDEN DOĞRULMANIN ZORLUKLARIDIR
11.10.2016 BARBARLIĞIN KORKUNÇ ÖNCÜSÜ ABD
07.10.2016 MÜSLÜMANA KARŞI GÂVURLA İŞBİRLİĞİ
06.10.2016 KORKULARINIZI BAŞINIZA TAÇ DİYE GEÇİRECEĞİZ!
03.10.2016 DAYANMANIN SON SINIRINDA İNFİLAK
26.09.2016 BİR CEHENNEM SİZİ SARMADAN
20.09.2016 İMAN VE CESARET KAZANACAKTIR
07.09.2016 DÜNYA VİCDANININ ÖZGÜR SESİ OLMAKLA GÜÇLÜYÜZ
05.09.2016 KENDİ COĞRAFYAMIZA ve TARİHİMİZE DÖNERKEN
27.08.2016 ÖLÜMÜNE VE AŞK DOLU KARARLILIĞIMIZ
26.08.2016 ONLARA HEZİMETLER, BOZGUNLAR ARMAĞAN EDECEĞİZ
25.08.2016 ASIL İHANETİ YENEREK GÜÇ KAZANDIK
24.08.2016 BİZ BÖYLE BİR MİLLETİZ VURUŞMA BİZİ İYİLEŞTİRİR
23.08.2016 KİMLER GÖĞÜSLERİNDE KOR ATEŞTEN YÜREK TAŞIYORMUŞ ANLADINIZ MI?
18.08.2016 MİLLETİN GÖNLÜNDEN SÜRÜLMEK NE KÖTÜ BİR CEZADIR
15.08.2016 KURGULAR ÇARPIŞIYOR
12.08.2016 ATEŞİN, YANMANIN TADINA ONLAR DA VARACAK
11.08.2016 ERDOĞAN BU MİLLETİN KABUL EDİLMİŞ DUASIDIR
10.08.2016 GERÇEKLERİNİ YALANLAR, DOSTLUKLARINI DÜŞMANLIKLAR ÜZERİNE KURDULAR
09.08.2016 BİZE YEPYENİ GÜNDÜZLER ARMAĞAN EDİLİYOR
08.08.2016 YENİKAPI YENİ TÜRKİYE?YE AÇILDI
06.08.2016 CESUR BİR CANLILIĞA UYANMAK
03.08.2016 YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR
02.08.2016 DÜŞMANIN ŞAH DAMARI KESİLECEKTİR
01.08.2016 KALPLERİMİZ BÜYÜYÜP BÜYÜYÜP BİR ÜLKE OLUR
30.07.2016 UFUKLARI MENZİL EDİNEN KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ
28.07.2016 DARBE VURACAKLARDI, BEYİNLERİ EZİLDİ
27.07.2016 BİZİ ÖLDÜRME HESABI YAPANLAR! SÖYLEYİN SİZE NE YAPALIM?
26.07.2016 ALANLAR, TÜRKİYE?NİN TAHKİM EDİLMİŞ DİRENİŞ HATLARIDIR
25.07.2016 HÜR GENERALLER HAREKETİ
24.07.2016 KÖTÜCÜL NİYETLERİNİZİ İYİLİK DUYGULARIMIZLA BÜYÜTTÜNÜZ
18.07.2016 ALÇAK UÇUŞLA DARBE
11.07.2016 ÇARPIKLIĞIN ANLAŞILMASI İMKÂNSIZ DÜZENİYLE ÇATIŞMAK
10.07.2016 YERİNİ BİLMEYEN HİÇBİR ŞEY BİLEMEZ
04.07.2016 ÜZÜNÇLERİMİZ SEVİNÇLERİMİZE ORTAK
02.07.2016 YANLIŞ DÜŞÜNCELERE, DOĞRU YAKLAŞIM
27.06.2016 BİZİ VAR VE VARLIKLI, NURLU VE ONURLU, MUTLU VE UMUTLU KILACAK OLAN
25.06.2016 TARİHİN HANGİ KARANLIK UÇURUMUNDA OLACAKLAR?
20.06.2016 KENDİ SIRRIMIZIN SINIRLARINDA
18.06.2016 İMKÂNSIZI ZORLAYAN KARARLILIKLA
13.06.2016 İNKÂRIN EVRENSEL İLGİSİZLİĞİYLE YAŞAMAK!
11.06.2016 TÜRKİYE ŞEYTAN İTTİFAKINA KARŞI
05.06.2016 Başlamamızın İlki