Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)

Eklenme Tarihi: 12.06.2020 06:43:53 - Güncellenme Tarihi: 06.07.2020 11:12:58

FAO'nun Faaliyet Alanları ve Önemi

FAO esas itibariyle beş ana alanda faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere örneğin 2018-2019 yılında yaklaşık 2,6 milyar Amerikan dolarlık bütçesi vardır. Bu değerin yaklaşık % 40'ı üye ülkeler tarafından yüzde 60'ı ise üyeler ve diğer ortakların gönüllü katkılarıyla karşılanmaktadır. Buna göre halen FAO’nun temel faaliyetleri aşağıda verildiği gibidir(7).

Bilgiyi erişilebilir kılmak ve sürdürülebilir tarıma geçişi desteklemek: FAO’nun bilgi ağı hizmeti ile agronomistler, ormancılar, balıkçılık ve hayvancılık uzmanları, beslenme uzmanları, sosyal bilimciler, ekonomistler, istatistikçiler ve diğer uzmanların uzmanlıklarını geliştirmeye yardımcı olmak üzere verileri toplamak, analiz etmek ve yaymak.

Siyasi iradenin güçlendirilmesi ve politika uzmanlığının paylaşılması. FAO tecrübelerini tarım politikaları oluşturmak, planlamayı desteklemek, etkin mevzuat hazırlamak ve kırsal kalkınma ve açlığı azaltmak gibi hedeflere ulaşmak için ulusal stratejiler oluşturmak konusunda üye ülkelere hizmet vermek. Politika ve programların uygulanmasını, yeterli mali kaynakların sağlanmasını, doğru organizasyon yapılarının oluşturulmasını ve daha da önemlisi yeterli insani kapasitelerin sağlanmasını teşvik etmek. 

Küçük ölçekli tarım işletmeciliğini geliştirmek için kamu-özel sektör işbirliğini desteklemek. Tarafsız bir forum olarak FAO zengin ve fakir ulusların birlikte yer aldığı bir ortam sunmak, gıda sektörünün güçlendirilmesine yönelik kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için politika yapıcılar ve uzmanlar, sektör aktörleri arasında anlaşmalar yapmak.

Bilgiyi sahaya taşımak.  Dünyadaki binlerce saha projesinde test edilen bilgi birikimiyle FAO, projelerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için sanayileşmiş ülkeler, kalkınma bankaları ve diğer kaynaklar tarafından sağlanan milyonlarca doları yönetmek, kriz durumlarında kırsalda yaşayanların geçim kaynaklarını korumak ve insanların hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için Dünya Gıda Programı ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışmak.

Destek sağlayan ülkeler riskleri önler ve azaltır. FAO tarım, gıda ve beslenmeye karşı yüksek riskleri ve tehditleri izlemek ve uyarmak için mekanizmalar geliştirmek, ülkeleri tarımla ilgili tüm politikalara dahil edebilecekleri başarılı risk azaltma önlemleri konusunda bilgilendirmek, ihtiyaç olduğunda, afet müdahale planlarının tüm seviyelerde koordine edilmesini sağlamak.

Görüldüğü gibi; FAO’nun temel faaliyet alanları dikkate alındığında gıda, tarım ve doğal kaynaklar hakkında kritik bilgileri toplayıp, düzenleyerek paylaşmak, bilgiye sahip olanlarla ihtiyaç duyanlar arasındaki diyalogu kolaylaştırarak küresel bir aktör statüsüyle işbirliklerini geliştirmek üzere rol olmakta ve hükümetlerle, kalkınma ortaklarını, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getirerek tarım ve kırsal kalkınma için ortaklıkları kolaylaştırmak üzere görev yapmaktadır. Bu sistematik; bilgiyi üreten ve bilgiye ihtiyaç duyanlar bakımından son derece önemli bir işlev olmakla birlikte bir eleştiri olarak FAO’nun üretimde süreklilik arz etmeyen süreli proje yönetimi, danışmanlığı ve planlama rolünün baskın olduğu ve üretime yönelik doğrudan etkide bulunacak uzun süreli rolünün olduğunu söylemek güçtür. Dolayısıyla FAO sahada değişimi sağlamak üzere ilgili aktörleri bir araya getirmesine karşın değişimi bizzat yönetmek ve sürdürülebilirliği sağlamak gibi değişim odaklı uzun soluklu işlemlerde yer almamaktadır.

Bu yönüyle FAO’nun faaliyet alanları arasına; doğrudan üretimi artırmak, maliyeti düşürmek  ve üretilen ürünlerde kaliteyi yükseltecek çalışmalar yapmak yönünde etkili olacak bir anlayışı eklemesi yararlı ve uygun olacaktır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/4103/kovid-19-bmde-degisimin-habercisi-mi-4

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
01.08.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
30.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
31.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
18.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1