CHP Zihniyeti Nedir?

Eklenme Tarihi: 08.06.2020 08:06:26 - Güncellenme Tarihi: 02.07.2020 21:48:07

Ülke siyasetinin sağ yelpazesinde yer alan partilerin aktörleri "CHP zihniyeti" kavramını niçin geliştirmiş ve bu kavramı sık sık kullanmaktadırlar?

Bunu konuşmak lazım.

Aslında "CHP zihniyeti" dediğimiz şey devleti idare edenlerin toplumu dönüştürmek için 1. meclisin feshinden sonra oluşturduğu yeni meclisten sonra, idarenin nasıl bir yönetim uygulayacağına dair aldığı karara işaret eder.

Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı'nın ardından girdiğimiz istiklal savaşından zaferle çıkan ve bağımsız bir devlet kurmak isteyenlerin bir kısmının ortaya koyduğu ve uygulamaya soktuğu politikanın adıdır “CHP zihniyeti.”

Nedir o zihniyet?

Kabaca söylemek gerekirse “Bağımsız devlet olalım ancak yönümüzü de batıya çevirelim. 

Onlarla birlikte ‘Medeni dünyada’ yerimizi alalım.”

Tabi bu kararları almak ve uygulamak kolay olmayacaktır.

Anadolu insanının dün “Gavur” dediği milletlere benzemesini beklemek ve bu sürece kabul etmesi mümkün değildi.

Bunun için devleti yöneten irade, bazı radikal kararları peyderbey uygulamaya soktu.

Bunlara devrimler de diyebiliriz.

Toplum bir anda zoraki değişimlere uğradı.

hukukumuz birçok  alanda batıdan alındı.

Medeni hukuktan, ceza hukukuna, ticari hukuktan miras hukukuna...

İş bununla da kalmadı, devletin yönetim şekli ve kuralları da değişti.

Gündelik hayatta giydiğimiz kıyafetten tutun, dinleyeceğimiz müzik ve dini hayatımızda önemli yer tutan ibadetlerin, Kur’an öğrenimi ve kültürel geleneklerimiz yasaklandı veya değişime zorlandı.

Hasılı; bütün bunlar ülkeyi yöneten devlet aklının tercihi olarak uygulandı.

O dönemde devlet demek CHP demekti.

Bu tercihlerinin toplum tarafından kabulü elbette kolay olmayacaktı.

Bu bağlamda devlet ve millet çatışması şiddetli bir şekilde yaşanıyordu.

Bütün bunların üstüne 2. dünya savaşının patlak vermesi, zaten yoksul durumda olan ve kıt kanaat geçinen anadolu insanının üstüne ülke olarak savaşa girmesek bile, savaşa girme  riskinin varlığı sebebiyle ihtiyaten vergilerin artması gibi sonuçlar doğurmuştur.

Kısacası insanımızında yöneticilere karşı öfke birikmesi olmuştur.

Oluşan bu öfkeyi, savaş sonrasında dünya düzeninde aldığımız yeni pozisyon ve tercihe bağlı olarak kurulan Demokrat Parti “Yeter söz Milletindir” diyerek siyaset arenasında yönetmeyi partisi için elverişli zemin olarak görmüştür.

Elbette siyasetin doğası gereği, her siyasi parti aldığı pozisyona, konuşlandığı mevziye göre siyasi söylemle halka gidecektir.

Bu gayet normaldir.

CHP, milletin katlanmakta zorlandığı uygulamaların mimarı ve müsebbibi olmayı; ülkeyi modernleştirdiğini, yeni bir devlet kurduğu gerekçesiyle milletten destek isterken, rakipleri anadolu insanının devlet tarafından, yönetim (CHP) tarafından yapılanlar, ağır vergi yüklerinin varlığı, kısıtlanan sosyal hayatın özgürleşmesi üzerineden söylem üretmiştir.

Ve muhalefet birinci seçimde değilse bile, yapılan 1950 seçimiyle istediğine ulşamış CHP’nin iktidarına son verilmiştir.

Aslında "CHP zihniyeti" dediğimiz şey, bir anlamda devletin aldığı kararlarla toplumu değiştirme ve bunu radikal tedbirlerle yapma iradesidir.

Hatta siyasi tarihimizde 1960’la başlayan darbeler süreci de bu zihniyetin devamını sağlamak için yapılmış, bazı kurumlar seçilmiş iradelerin üzerinde vesayet oluşturmuştur.

Bunun doğruluğu, yanlışlığı, eksikliği ve fazlalığı elbette tartışılır ve tartışılmalıdır.

Kısaca söylemek gerekirse; "CHP zihniyeti" vurgusu sürekli sağ siyasetçiler için kullanıma elverişli siyasi enstrüman olmuştur.

Gelelim günümüze;

"CHP zihniyeti" diye atıfta bulunulan ve çoğu zaman ve özellikle mevcut iktidar tarafından dile getirilen bu söylem, bir bakıma kolaycılık olarak görülen şark kurnazlığına dönüşmüştür.

CHP’nin seksen yıl öncesine dayanan iktidarını ki, ( devlet politikasıdır)kullanarak örtülü bir şekilde CHP’nin din düşmanlığına gönderme yapılmaktadır.

Zira "Ben devletim" edasıyla yaptıklarının daha fazlasını mevcut iktidar hemde seksen yıl sonra yapmakta tereddüt dahi etmemektedir.

Muhalif olanlar, iktidar tarafından her türlü aşağılayıcı hakaretlere, suçlamalara maruz kalmaktadır.

Bütün bu aşağılayıcı hakaretler sadece CHP’lilere değil, iktidara muhalif olan her kesim ve kişilere söylenmektedir.

İktidar tarafından kendisiyle birlikte olanların dışında kalanlar aşağılanmakta, devlet imkanları sadece yandaşlara sunulmaktadır.

Aslında bu tutumuyla iktidar tam olarak seksen yıl önce devleti yöneten CHP gibi davranmaktadır.

CHP ise demokrasi ve özgürlükleri talep etmektedir.

CHP değişmiş midir? Bunu bilemeyiz.

Hayat devinim halinde ise ve bugünkü iktidar ondokuz yıl öncesine göre değişim geçirmişse, CHP’nin değişmesi de pekala mümkündür.

Ama seçmen davranışları itibariyle CHP'ye itimad konusunda toplumda ciddi bir değişim görünmemektedir.

Yani CHP toplumdan beklediği desteği toplumdan alamamakta % 22 ila 26 bandında patinaj yapmaktadır.

Oysa yeni sistemde 50+1 zorunluluktur.

İktidar bu zaaftan faydalanmak için,

 “CHP zihniyetini” öne sürerek şark kurnazlığı yapmakta “Cambaza bak!” diyerek gündemi saptırmakta, kusurlarını örtmeye çalışmakta, toplumu kamplaştırarak iktidarını korumak istemenektedir.

Bu arzusunun önüne çıkan tek sorun kurulan yeni partilerdir.

Yeni partiler ve söylemleri iktidarın işini zorlaştırmakta, adeta ayarlarını bozmaktadır.

Zira,yeni partiler için iktidar nasıl bir politika izleyeceğini bilmemektedir.

Diyebiliriz ki, ülkenin gerçek sorunu gücü tekelleştiren, otoriteryen devlet ve yönetim anlayışı, jakoben dil ve tavırdır.

Esas 1950 öncesi CHP tutumu budur ve bunun şu anda yegane temsilcisi Erdoğan ve tek belirleyicisi olduğu Ak Parti'dir.

Bu sorundan kurtulmanın yegane reçetesi, Özgürlükçü-Demokrat siyasi anlayış ve söylemi merkeze almak ve kurumsallaştırmaktır.

Kimbilir tarih tekerrür eder ve CHP'nin 1950 öncesi tavrını bugün sürdürmek isteyen Erdoğan'ın partisi gider, demokrat ve özgürlükçü çizgiyi sürdürmek isteyenler iktidara gelirler.

Yani millet otoriterleşmeye Orda dur! der ve Türkiye yeni bir iklime kavuşur.

 

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/4092/chp-zihniyeti-nedir

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar