Yolumuz Sultan Mehmet Han'ın Mirası Üzerinedir

Eklenme Tarihi: 29.05.2020 14:46:34 - Güncellenme Tarihi: 06.07.2020 06:01:55

“Bu devlet, kökleri asırlara doğru inen bir siyaset geleneğini, devlet geleneğinin şahikası olan Osmanlı Devleti'nin mirası üzerine kurulmuştur. Ve biz o mirasın sahipçisi olmakla sadece gurur duyarız.

İki komutanda Nebiler nebisinin, iki cihan serveri Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) müjdeleyerek övgüsüne mail olmuştur; bunlardan ilki 1381 yıl önce (iki gün önce kutladığımız 27) Mayıs 639 yılında Halife Hz. Ömer ( R.a.) Amid fethi görevini İyâz B.Ganm'e ordusuna verdi ve Halid B.Velid, Yüksek surlar ile korunan şehri ve içindeki mazlum halkı zalim Bizans kralından aldı, Bir diğeri ise 567 yıl önce 29 Mayıs 1453 yılında sultan Fatih’in yine yüksek surlar ile kaplı şehri zalim Bizans’ın elinden almasıdır.

Her ikisi de Bizans’ın zalim krallarınca yönetiliyor ve halklarına büyük züllümler ediyordu, her ikisini en önemli özelliği ise burada yaşayan halkların, fethi bir özgürlük olarak görmesiydi. Nitekim Fetih’ten hemen sonra kimsenin özel yaşamına, inancına ve özgürlüklerine dokunulmamıştır. Peygamberimizin takipçisi olan iki sultan ile onların adıyla anılmak, biz Kürt’ler ve Türk’ler için en büyük onurdur. Biz bu yüce sultanların, bu ulu hakanların, cihana hükmeden hünkarların ve onların davasının takipçisiyiz. Din-i İslam'ın en temel hedefi daima adalet olmuştur. Mazlumun yanında durmak, haksızlıklarla mücadele etmek olmuştur. Devletin dini her zaman ADELET olmuştur. Şimdi tekrar dini ADALET olan bir devleti birlikte inşa edeceğiz. O gün her inanca ve yaşama saygı duyan atalarımızdan, onları örnek aldığını iddia ederek zülüm yapan insanların iktidarına şahit olduğumuz bu günlerde, tekrar atalarımızın adaletini tahsis etmek ise bizlerin en aslı görevi olacaktır.

Gelecek partisi yeni kadrolar ile bu anlayışın takipçisi olacaktır.

Biz, bu aşkın takipçisi olacağız. Biz, bu aşkın aşığı olacağız ve aynı aşkın yolcusu olacağız. Yolumuz İstanbul’u Fetih eden Fatih Sultan Mehmet Han’ın, Diyarbekir’i Fetih eden İyâz b. Ganm'e, ve Halid b.Velid, yolu; Mirasımız da bu ecdadımızın mirası üzerinedir.” diyerek Fatih Sultan Mehmet Han’ın gayri Müslimlere özgürlükler ve haklar tanıyan “Amanname”sidir.

FARKLI İNANÇ GRUPLARINA ÖZGÜRLÜĞÜ HALİD BİN VELİD VE FATİH SULTAN MEHMET’LER VERMİŞTİR

“Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fetih ettiğinde, Diyarbekir’i Fetih eden Halid bin Velid gibi, Yahudi’lere Hristiyan’lara ve farklı inanç gruplarının mensuplarına döneminin çok ötesinde özgürlükler sağlamıştır. Adına “Amanname” denilen bu ferman, aynı zamanda bugünkü modern “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ”ne de temel teşkil etmiştir. Bu yaklaşımıyla Fatih Sultan Mehmet Han, İslam inancında olan bir devletin kendi içinde tüm dinlere hoşgörü ile yaklaşmasını sağlamıştır. Bu İslam’ın emridir Fetih edilen her yerde bu uygulanmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar eğer Havralar, Kiliseler ve başka inançlara ait yerler faaliyetlerini devam ettirmişlerse bu İslam dininin gereğinden kaynaklanmıştır.”

FATİH GİBİ MAZLUMLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Fatih Sultan Mehmet ne diyordu? “Ecdad mirası olan tek bir mescitten, tek bir köprüden, külliyeden, aş evinden, tek bir taş sökülse dünyada ve ahirette hesabını veririz. Onun için bunları sonuna kadar muhafaza edeceğiz”.

Nasıl ki ulu sultan, fermanıyla fethettiği diyarlarda yaşayan gayri Müslimlere huzur ve adalet taahhüt ettiyse işte şimdi biz de bütün dünya mazlumlarına şunu söylüyoruz; Dünyanın hangi coğrafyasında olursanız olun kudretli ve şefkatli devletimiz yanınızda olacaktır. İster Filistin'de, ister Suriye'de, ister Mısır’da, ister Somali'de. Nerede bir mazlum varsa onun yanında, onun kalbinde, onun duasında olmaktır bizim siyasetimiz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han'ın hükmü fermanı budur. Biz de ecdadın bu fermana uyacağız. Bu fermana uymanın öncelikle gereği zulme maruz kalan hemen yanı başımızdaki insanların seslerini duymaktır. Düşünce suçlusu olarak cezaevlerinde mahkum olanlar, hiçbir ifadesi dahi alınmadan memuriyetten atılarak açlığa mahkum edilenler, dayısı olmadığı için hakları gasp edilenler, işsiz kalan gençler, çocuklarına ekmek veremeyen anneler, etnik kökeninden inancından dolayı devlet temsiliyetinde hakları gasp edilenler bizleri beklemektedirler.

Fatihlerin Halid bin velid lerin yolu; Hakkı riayet etmek mazluma sahip çıkmak zulme karşı durmak ve GÖNÜLLERİ fetih etmek ile olur. Kendisi gibi düşünmeyenlere hayat hakkı vermeyenlerin Fatih mirasından bahsetmesini samimi bulmamaktayız.

Son olarak hem Fatihler Fatihi bu yüce Hakanımızı hem de hocası Ak Şemseddin Hazretlerini rahmet, sevgi ve saygıyla anıyor ve diyorum ki: Ey, Bilge Sultan, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Sen seni müjdeleyen ve öven yüce peygamberimize komşu ol. Bize de sana komşu olmayı Rabbim nasip eylesin” diyerek sözlerini noktaladı.

Aydınlık bir gelecek dileklerimle.

 

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/4068/yolumuz-sultan-mehmet-hanin-mirasi-uzerinedir

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar