Diyanet İşleri ve Ankara Barosu Üzerinden Yapılan Tartışmaya Dair

Eklenme Tarihi: 28.04.2020 08:27:00 - Güncellenme Tarihi: 31.05.2020 07:29:50


Dünya tarihi bir yönüyle etik ve ahlak değerleri ile bu konuda verilen uzun soluklu mücadelelerin de tarihidir. 

Her dönemin ahlak ve etik değerleri o döneme ait unsurlar barındırsa da sonuç olarak günümüze kadar gelen çoğu değer insanlığın ortak kazanımlarıdır. Bu kazanımlara her bir inanç, din, felsefi görüş ve bilimsel çalışma farklı boyutlarda değer ve katkı sağlayagelmiştir.

Söz konusu değer ölçülerinin oluşmasında din ve inanç sistemlerinin yeri oldukça fazladır. 

Günümüzde, hukuk ve evrensel ilkelerin gelişmesinde ve bu boyuta gelmesinde de elbette din ve inanç olgusunun yeri tartışılmaz.

Geçtiğimiz gün, Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın sembolik Cuma hutbesinde değindiği konuların İslam dininin belli sosyal olaylar hakkındaki görüş ve kaidelerini içeren meseleler olduğunu biliyoruz. İnsanların birbirleri olan ailevî ve sosyal ilişkilerinde uyması gereken ahlakî ve etik bazı hususların dile getirildiği bu konuşmada son günlerde yaşamakta olduğumuz virüs salgınına ait konulara da dikkat çekilmişti.

Söz konusu hutbe, İslam dini başta olmak üzere semavî dinlerin tamamında yasaklanmış eşcinsel yaşam tarzının mahzurlarından da bahsetmektedir. Neredeyse tüm dinlerde insanlığın ortak bir görüşü olarak benimsenen bu husus, yaşadığımız son virüs salgını ile tekrar gündeme gelmiştir.

Hastalık ve salgınların, dinin yasakladığı bu olaylar ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesi herhangi bir kesimi aşağılamak anlamına gelmeyeceği gibi dinî bir kaidenin inananları için dile getirilmesi de yargılamaların ve eleştirilerin dışında kalması gereken bir husustur. Konu bu manasıyla sadece inananları ilgilendirmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, imza ettiği uluslararası kaideler ve anayasasında belirtilen hususlar çerçevesinde bir hukuk devletidir. Kamu kurumu temsilcilerinin yaptığı bazı açıklamalara farklı anlamlar yüklenerek sanki yeni bir hukuk normu ihdas ediliyor algısı oluşturmak, iddia edilen birlik ve beraberlik gibi ortak yaşam değerleri ile çelişmektedir.

DİB Sn. Ali Erbaş’ın konuşmasının ardından Ankara Barosu’nun yaptığı açıklama, hukuk kaidelerinin yalnızca birtakım yazılı metinlerden ibaret olmadığı aynı zamanda bir etik ve üslup konusu da olduğu gerçeğini bir kere daha hatırlatmıştır. Sivil toplum örgütleri ve sözcüleri toplumsal olaylar ve kendi konuları hakkında görüş ve eleştirilerini açıklarken bu hususa özellikle dikkat etmelidir.
Bizleri şaşırtmayan ise, uzunca bir süredir her konu gibi bu mesele de bir kutuplaşma ve ötekileştirme aparatına dönüştürülmeye çoktan başlanılmasıdır. Aradıkları fırsatı yakalamanın verdiği coşku ile bir kesim, "İslam dinine ve inananlarına hakaret ediliyor ve bu asla kabul edilemez" diyerek olayı ajite etmenin taşlarını döşemeye başlarken bir diğer kesim de gerçekten bunu yapmanın hazzı ile kendilerinden geçmektedir. Elbette bir başka kesim de bu kavgayı ellerini ovuşturarak izlemeye ve ateşi harlamaya devam etmektedir, maalesef.

Bu millet, artık din üzerinden de din karşıtlığından da siyaset yaparak kendi muhkem kalelerini ve saraylarını sağlamlaştıran politikacı ve varlığı kendinden menkul figürlerden bıkmıştır. Ülkemiz her dinden, inançtan ve görüşten insanın yaşadığı ve çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir. Ama aynı zamanda Mevlâna ve Yunus Emre gibi Ahmet Yesevî gibi Hacı Bektaş gibi gönül erlerinin yeşerdiği bereketli topraklardır. Attıkları tohumlar ile barışın ve kardeşliğin her türlüsünü genlerimize DNA’larımıza işlemişlerdir.
Bizler bu millete ve ferasetine hep güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz. 

Uzunca bir süredir iktidar temsilcileri ile sözde muhaliflerinin sahte kayıkçı kavgasının sonuna gelindiğinin farkındayız. GELECEK’te bu günleri her anlamda kardeşliğimize, özgürlüğümüze, refah ve huzurumuza saplanmış bir paslı çivi olarak hatırlayacağız.
Toplum kesimlerini din ve inanç değerleri üzerinden yargılamak ve aşağılamak ne kadar kabul edilemez ise, farklı inanç ve yaşam tarzları konusunda da benzer bir yaklaşım asla kabul edilemez.

Sn. DİB‘dan sosyal hayatımızı ve insanlığın ortak değerlerini ilgilendiren; yetim malını yememek, yalan dolanla iş yapmamak, ihaleye fesat karıştırmamak, haksız kazanç sağlamamak, kamu gücünü şahsi çıkarları için kullanmamak, sabi ve kadınlara tecavüz etmemek ve öldürmemek, kamu malını har vurup harman savurmamak ve hırsızlık yapmamak gibi konularda da dinî kaidelerin ve emirlerin dile getirildiği hutbe ve konuşmaları sabırsızlıkla bekliyor ve yapacağı açıklamalar konusunda da kendisinin arkasında olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3954/diyanet-isleri-ve-ankara-barosu-uzerinden-yapilan-tartismaya-dair

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

25.05.2020 Millet Ne İstiyor?
16.05.2020 Seçilen mi, Kayyım mı?
15.05.2020 Geçmiş Geleceğimizi Esir Almamalı
13.05.2020 Dilimizi Kaybediyoruz!
10.05.2020 Nereye Gidiyoruz?
01.05.2020 Ortak Akla Dönme Zamanı
28.04.2020 Diyanet İşleri ve Ankara Barosu Üzerinden Yapılan Tartışmaya Dair
25.04.2020 Felaketler Üzerinden Siyaset Olmaz
20.04.2020 Yardımları Engellemek
03.04.2020 Devlet İçinde Devlet Olanlar Kim?
24.03.2020 FETÖ ile Korkutmak
20.03.2020 Korona'dan Önce ve Sonra
03.03.2020 Şehitler Tepesi
03.02.2020 Gelin Şu Hastalıktan Vazgeçin
10.01.2020 Bir Kitap Bir Yazar
22.12.2019 Her Yeni Hareket Yeni Bir Umuttur
23.11.2019 Saraydaki CHP'li
15.11.2019 Dersim'i Doğru Okumak
07.11.2019 Türkiye Cumhuriyeti Şirket Değil, Devlettir
20.10.2019 Rasyonel Siyaset, Diplomatik Dil
05.10.2019 Suni Gündemlerle Oyalanmak
05.10.2019 Suni Gündemlerle Oyalanmak
17.09.2019 Siyasetimiz!
15.09.2019 Yeni Sosyolojiye Yeni Siyaset
09.09.2019 Konuşmak mı Susmak mı, İşte Bütün Mesele
02.09.2019 Cami ve Siyaset
17.08.2019 Vefa Kimedir?
13.08.2019 Millet Olmak ve Adalet
21.07.2019 Yazıcıoğlu Niçin Öldürüldü?
04.07.2019 Toplumun Gerisinde Kalmak
24.06.2019 Kutuplaştırıcı Siyasete Tepki İmamoğlu'nda Somutlaştı
20.06.2019 Fanilik Şuuru
12.06.2019 Dost Acı Söyler Çünkü Doğruyu Söyler
26.05.2019 Bir Dev Eser; Ortadoğunun Cahşları
23.05.2019 Dünya Değişirken, Değişime Direnmek
19.05.2019 İslam'da Yöneten Yönetilen İlişkisi
14.05.2019 Ramazan ve Nefis Muhasebesi
09.05.2019 Kaybettik?
05.05.2019 Her Eleştiri Zararlı mı?
27.04.2019 Eleştiri Düşmanlık Değildir
22.04.2019 Saldırı Demokrasiyedir
14.04.2019 İstanbul'un maliyeti
05.04.2019 Kaybedecek vakit yok
28.03.2019 Adalet istiyorsan adil ol!
22.03.2019 Siyasetin üslup sorunu
21.02.2019 Cizre'den ve Cizre Spor'dan ben özür diliyorum
13.02.2019 Asıl felaket budur!
21.01.2019 Bağımsız bir yargı için kuvvetler ayrılığı şarttır
15.01.2019 Dost acı söyler
31.05.2018 Gerçek oruç tutalım o oruç bizi değiştirsin!
24.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-4
23.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-3
22.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-2
21.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası
25.03.2018 Muhsin Yazıcıoğlu?nu rahmetle anıyoruz?
13.03.2018 HDP kime hizmet ediyor
16.02.2018 Afrin ve Alçı
27.01.2018 Önce Afrin, sonra da...
16.01.2018 SEYYİD AHMET ARVASİ
31.12.2017 TÜRKİYE GÜÇLÜ OLURSA İSLAM DÜNYASI GÜÇLÜ OLUR.
17.12.2017 DÜN DE BUGÜN DE EN BÜYÜK SORUN, TERÖR VE BÖLÜCÜLÜKTÜR -BAYDEMİR GİBİLER İYİ ANLASINLAR-
03.12.2017 HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜ
26.11.2017 DERSİM'İ DOĞRU OKUMAK
19.11.2017 ATATÜRK TARTIŞMALARI
12.11.2017 BÖLGE HALKI PKK'YA KIRMIZI KART GÖSTERMELİ
06.11.2017 CUMHURİYET
22.10.2017 KÜRT SORUNUNA ÜLKÜCÜ BAKIŞI
15.10.2017 KATALONYA DERSİ
08.10.2017 İNSAN OLMAK YA DA TERBİYE DE İLK ADIM
24.09.2017 ÖLÜYE SAYGISIZLIK
12.09.2017 12 EYLÜL, DARBELER NEYİ ÖĞRETİR?
03.09.2017 MALAZGİRT
20.08.2017 EREN BÜLBÜL ve PKK
13.08.2017 BATI TRAKYA MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞIN UNUTULMAZ LİDERİ
07.08.2017 PARANOYA
23.07.2017 CEMAATLEŞME Mİ, ULUSLAŞMA MI?
15.07.2017 15 TEMMUZDAN DERS ALMAK
11.07.2017 CUMHURBAŞKANI'NIN KARARLILIĞI VE TERÖR
02.07.2017 GERÇEK GÜÇ BİLGİYE SAHİP OLMAKTIR
24.06.2017 KILIÇDAROĞLU'NUN ŞOVU
16.06.2017 AYBÜKE YALÇIN ÖĞRETMEN'İM ÖLMEZLİĞE KAVUŞTU
07.06.2017 DAHA ÇOK DEMOKRASİ DAHA ÇOK BİRLİK DEMEKTİR
30.05.2017 BİR BÜYÜK ALPEREN: AHMET ER
28.05.2017 GERÇEK ORUÇ TUTALIM O ORUÇ BİZİ DEĞİŞTİRSİN!
20.05.2017 KONGREYE DOĞRU...
15.05.2017 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE GİDERKEN: BATI'NIN MÜDAHALESİ OLMASAYDI DAEŞ DE, YPG DE OLMAZDI!
03.05.2017 PKK'NIN YENİ ÜSSÜ
22.04.2017 DÜNÜN SİYASETİ NİÇİN KAYBETTİ,BUGÜN NE YAPILMALI?
19.04.2017 Yerli, Millî, Sivil ve Demokratik Bir Hükûmet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi
18.04.2017 REFERANDUM SONUÇLARI NASIL OKUNMALI?
08.04.2017 AİHS'DEN KOPMAK BİZİ NEREYE GÖTÜRÜR?
31.03.2017 SİYASETİ DİNİ ALANA TAŞIMAK
23.03.2017 YENİ BİR AHLAK SIÇRAMASI
15.03.2017 DOSTLARI ÇOĞALTMAK
07.03.2017 TERÖR MÜCADELESİNİN BİR BAŞKA YÖNÜ
28.02.2017 28 Şubat?ın Ardından...
20.02.2017 İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI
06.02.2017 ÖNCE ADALET
29.01.2017 SURİYE'DE YENİ DÖNEM
20.01.2017 MİLLETE YASLANAN KAZANIR
11.01.2017 RECEP TAYYİP ERDOĞAN-H.NİHAL ATSIZ
08.01.2017 RUSYA İLE AYNI SAFTA OLMAK
01.01.2017 Suriye İçin Politika Değişikliği Şart
21.12.2016 BİR OLMA VAKTİ
13.12.2016 DEVLETİ SAHİPLENMEK, DEVLETİN SAHİBİ OLMAK
26.07.2016 ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI
19.07.2016 AVRUPA PARLAMENTOSU VE DAVASINI ANLATAMAYAN ÜLKE
12.07.2016 MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASI
05.07.2016 SURİYE'DE YENİ POLİTİKAYA İHTİYAÇ VAR
28.06.2016 İSRAİL İLE İLİŞKİLER
21.06.2016 Mücadele Terörledir
14.06.2016 ORTAK DEĞERLERDE BULUŞMAK
07.06.2016 Suriye İçin Politika Değişikliği Şart
31.05.2016 Teröre Karşı Milletçe Mücadele edilir
30.05.2016 Bir Yazı ve Gerçekler
17.05.2016 Sarıkamış Direnişi...
10.05.2016 PKK?nın Medya Uzantıları
03.05.2016 Ülke Kaybederken Hiç Kimse Kazanamaz
28.04.2016 Vakıflarımızı Kaybediyoruz -3
27.04.2016 Vakıflarımızı Kaybediyoruz -2
26.04.2016 Vakıflarımızı Kaybediyoruz-1
19.04.2016 Eleştiri mi, Karalama mı?
12.04.2016 Sadece Teröristle Mücadele Yetmez!
05.04.2016 PKK Fani, Kardeşlik Bakidir
29.03.2016 Barışı Denedik İhanete Uğradık
22.03.2016 Alışmayacağız
15.03.2016 HDP?lilerin Dokunulmazlıkları...
08.03.2016 Çözüm Sürecini Türkiye?nin Zaafı Sandılar
01.03.2016 28 Şubat?ın Ardından...
23.02.2016 PKK/HDP?nin Gerçek Yüzü
17.02.2016 CHP Nereye Koşuyor?
09.02.2016 Barış PKK?nın Tasfiyesi ile Mümkündür
05.02.2016 Rus?u, Yunan?ı Müdahaleye Çağıranlar...