Cezaevlerinde olmayan rehabilitasyon ve değerlendirilmeyen iş gücü

Eklenme Tarihi: 25.03.2020 05:09:07 - Güncellenme Tarihi: 07.08.2020 15:55:09

Hukukta suç fiilinin karşısındaki yaptırım; Ceza’dır.  Bu mantalite insanoğlunun toplumsal hayata girdiği günden beri vardır. Başka türlü yaptırıma akıl erdiremediğinden olacak ki; yüzyıllarca uygulamalar “adalet” diyerek sürdü gitti.

Gerek ilahi dinlerde gerekse pagan ve totem dinlerinde de suç işleyeni cezalandırma metodu olarak uzun süre hapsetmek veya suç işleyeni, cürmüne göre öldürmek adalet olarak karşımıza çıkıyordu. Özellikle orta çağ Avrupa’sında devlet; insanını önemsemediğinden, salgın hastalıklardan vatandaşlarını suçlu bularak, hasta olmayanları korumak adına tedavi etmek yerine diri diri yakmalar, ıssız adalara, dağ başlarına götürüp itlaf etmeleri veya açlıktan ölmeleri için, tecrit uygulamaları yasalar adına veya kralın emri ile dağıtılan bir adalet (!) şekliydi. Daha sonraları İsevilerin Yahudilere uyguladığı engizisyon mahkemeleri ile öldürmeleri, yakarak, tecrit ederek kendilerince adaleti yerine getiriyordu. Ha keza, Endülüs Müslümanlarına, salt başka dinden oldukları için kestikleri cezalar da bir nev’i suçun cezalandırılması idi. Kendi aralarında yüz yıl sürüp giden mezhep kavgalarında da aynı yöntem işlendi.  Gerekçesi de inanç ve din idi. Ta ki; bu tip adalet kavramı Fransa’da toplum adına krallığın kilise ile hesaplaşmasına kadar sürdü ve tüm Avrupa’ya yayıldı. Daha sonra suç ve suçlu kavramı toplumca irdelenmeye başlandı.

       Bizde; İmparatorlukların, Hakanlıkların, Beyliklerin, Şahların; yani yöneticilerin kurduğu ve yönettiği sistemde, son karar mercii olarak onların suçlulara verdikleri ceza da adaletin tesisi idi.

      Birçok ülkede suçun müeyyidesi suçlunun cezalandırılmasıdır.

    “Doktrinde cezanın amacı genellikle iki temel görüş üzerinden açıklanmaktadır. Mutlak adalet teorisine göre, cezanın belirli, özel bir amacı olmayıp esasen kendisi bir amaçtır. Cezanın anlamı failin topluma karşı gerçekleştirdiği fiil sebebiyle bir karşılık görmesi, acı ve ıstırap duyması, kötü lüğe karşı olarak uygulanması, kusurlu hareketin ödetilmesidir. Faydacı teoriler olarak ifade edilen diğer anlayış ise, cezanın suç işlemeyi önleme amacına yönelik bulunduğunu savunmaktadır.”(*)

       “Suçun karşılığı; suç işleyene ceza vermektir” kuralı ve bunun mantalitesi günümüze kadar gelmiştir. Suçlunun rehabilite edilerek, topluma kazandırılması hiçbir zaman gündeme gelmemiş ve uygulama şansı bulunmamıştır.

      Günümüzde, geçmiş devirlerdeki ceza mantalitesi değişmedi. “Suçlu mutlaka işlediği suçun bedelini cezaevinde yatarak ödemelidir.” deniyor. Zannedersem 1972 yılında Ülkü Ocağının birisinde “Ceza evlerinde rehabilitasyon ve değerlendirilmeyen iş gücü” konusunda lise ve yüksek eğitim seviyesindeki gençlere bir seminer vermiştim.

      Kader beni de 1980 darbesinde cezaevi ile yolumu kesiştirdi: zaten o dönemde düşünen, ülkü sahibi bir nesil, ilkel cezaevlerine tıkıldılar. Düşünen insanlardaki vatan-millet sevgisi, Türk milletinin kurduğu son bağımsız Türk devletinin ona kurban bir nesil olarak yetişenlere karşı o zamanki yönetimin hasmane tutumları ile yöneten cuntanın bu vasıfları suç kabul ettiği dönemdi, o dönem!

     Biz oraya cezaevi yerine “Yusufiye” diyorduk. Yusuf Peygamberin hapislerde yattığı ve irşat görevine devam ettiği zindandan mülhem olsa gerek, bizden öncekiler bu adı takmışlardı.

      O dönemde cezaevleri adeta bir mektep gibiydi: iki türlü mahkûm vardı. Siyasi mahkumlar ve siyaset dışı eylemle suçlanan Federal mahkumlar. Cezaevlerine birçok suçtan giren insanlar vardı; hırsız, katil, soyguncu, gaspçı, dolandırıcı, zinadan gelenler/şimdi zina suç değil!/, yaralama, devlete karşı mali suç işleyenler, uyuşturucu satanlar vb… yani halk katmanında yasalarca adi suç olarak kabul edilen her fiili işleyenler ve bizim gibi siyasiler…

Cezaevine girenler; orda çeşitli suç ve suçlu ile karşılaşıyordu: bilmediği suç işleme unsurlarını birbirlerinden öğreniyorlardı. Dışarı çıkrığında; ıslah olmuş bir insan değil, bilakis başka suçların metotlarını birinci elden öğrenmiş olarak çıkıyorlardı.

O dönemde cezaevi koğuşları sağcı solcu diye devlet tarafından ayrılmıştı. Daha sonra karıştır-barıştır düşüncesini uygulamaya kalktılar ama tutmadı. Özellikle sol kesimden sempatizan olarak cezaevine tıkılan genç insan; sempatizan olarak girdiği yerden militan olarak çıkıyordu. Cezaevinin kuralları çok sıkı ve baskıcı olduğundan, adeta, insanları devlet düşmanı olarak oradan çıkmaları için her türlü eziyet ve işkence yapmaktan çekinilmiyordu.

Ülkücülerin kaldığı koğuşlarda zaman boşa geçirilmiyor, bilmeyenlere Kuran öğretiliyor, koğuşun bir köşesi mescit yapılarak ibadete ayrıldığından kaza vakit ve kaza namazları kılınıyor, bazı geceler sohbet yapılırken zamanla bu sohbetlere federal mahkûmların da katıldığını görüyordum. Birçoğunun “tövbe” ettiğini gördüm, duydum.

Devletin buradaki görevlilerinin; insanların geleceğine yönelik hiçbir faaliyeti yoktu: bildikleri tek şey vardı ki o da içeride işlenen suçlar için falakaya yatırmak, dövmek ve hücreye atmaktı.

Eğitim yok, rehabilite etmek yok, insanı topluma kazandırmak için hiçbir çaba yoktu.

O dönemdeki Tarımsal Açık Cezaevlerinde suçları hafif cezayı gerektirenler ile tahliyesine az bir zaman kalmış insanlar tarım işçisi/ ırgat olarak çalıştırılıyordu ama zinhar siyasiler buralara gönderilmiyordu.

Oysaki; suç işlemiş insanların da evrensel hukuk kuralları içinde buradaki mahkûmiyet cezasını çekerken, eğitilmek, sanat ve zanaat öğrenerek topluma kazandırılmaları gerekiyordu.

Zamanımıza gelirsek; bazı cezaevlerinde bazı işkollarında mahkûmlar çalıştırılıyor ama büyük çoğunluğu için bu eğitim ve öğretim verilmiyor.

Rehabilitasyon hiç yok! Nereden biliyorum derseniz; gazetelerin üçüncü sayfaları, televizyonların haberlerinde katillerin, gaspçıların, uyuşturucu satanların vd birçok suçlunun cezaevinden çıktıktan sonra aynı fiilleri işlediklerin her gün okuyor, izliyoruz.

Devletin acilen cezaevlerindeki bu iki sorun için eğitim, işgücünü değerlendirme çalışmalarını yapması gelecek nesiller için elzem. Ayrıca eğitimli, işgücüne katkı sağlayan hükümlülerin topluma kazandırılmaları yoluna gidilmeli. Yani birey eliyle suçu ortadan kaldırmak ve dolayısıyla uzun süre devlete yük olmak yerine, üretime kalifiye eleman sağlanması; bireyin meslek sahibi olmasını sağlayacaktır.

Toplumun buna ihtiyacı var.

(*) Suat ERDOĞAN, İslam Hukukunda Failin Amacının Cezaya etkisi 1, dergipark.org.tr

 

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3846/cezaevlerinde-olmayan-rehabilitasyon-ve-degerlendirilmeyen-is-gucu

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

20.07.2020 “Alparslan Türkeş’i Tanımak”
28.05.2020 27 Mayıs Dramı
23.04.2020 Cumhuriyet Türküsü
25.03.2020 Cezaevlerinde olmayan rehabilitasyon ve değerlendirilmeyen iş gücü
27.02.2020 Hunza Türkleri
21.02.2020 Atakan adındaki bir çocuktan alınacak dersler…
19.12.2019 Davutoğlu Hocanın Kurduğu Gelecek'in Partisi mi?
09.12.2019 Biz ve NATO
20.11.2019 Kıbrıs'ın Faturası
03.11.2019 Sınırların Çizilmesi ve Toprak Verilerek Yapılan Jest
08.10.2019 Hatıralar/Anılar
25.09.2019 Yeni Partiler Kurulurken - 3-
04.09.2019 Yeni Partiler Kurulurken -2-
19.08.2019 Yeni partiler kurulurken (1)
29.07.2019 Osmanlı Hanedanın Torunu İngiliz Başbakan
20.07.2019 Bir Necdet Sevinç Vardı
08.07.2019 ?Akın Var Akın Yunan Adaları Çok Yakın!?
09.05.2019 Siyasetin Kumaşı
30.04.2019 Soykırım mı Dediniz?...
22.04.2019 Seçimin Kazananları ve Kaybedenleri
17.04.2019 Seçimler bitti ama?.
02.04.2019 Siyasi idamlar, siyasi cellatlık?
10.03.2019 Yerel seçimlerde satış işlemi ve Mersin örneği
26.02.2019 Siyasi hayatımızın hal-i pür mel'alimiz ve seçimler
17.02.2019 Kooperatifçilik ve Tanzim Satış (2)
11.02.2019 Kooperatifçilik ve Tanzim Satış (1)
19.12.2018 Şehrin Eminleri ve Belediye Başkanları!
07.12.2018 Aday Tespitlerinde Genel Başkanlar Sıkıntı Yaşıyor
09.11.2018 Kadının siyasetteki yeri kadın valilerimiz
30.10.2018 Bin lira ile kurtarılan vatandan, bugüne, Cumhuriyet?e
27.10.2018 Yerel seçime giderken Ankara ve Manisa
18.10.2018 Mahalli seçimlerde İstanbul faktörü...
02.10.2018 Türk muhafazakarlığının yok oluşu!
05.09.2018 Yerel seçimlere ilk adım: aday tespiti!
17.07.2018 Tarihimizin kılavuzu olan hatıralar ve bir devrin hafızası
04.07.2018 Seçilmişlerin yeminleri
12.06.2018 Herkese lazım olan demokrasi
02.06.2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi (1)
06.04.2018 Tarih Türkeş'i haklı çıkardı...
26.03.2018 Dinde reform
10.03.2018 Afrin Harekatı'na savaş diyebilir miyiz?
12.02.2018 Tereddüdüm kuşkuya mı dönüşüyor?
08.01.2018 KÜRT İSYANLARININ VE BARZANİLERİN HÜSRAN YOLCULUĞU
26.12.2017 KILIÇDAROĞLU ÜLKÜCÜ MÜ?
15.12.2017 ZARRAB OLAYINI OKUMAK-2 / GELİŞMELER
06.12.2017 ZARRAB OLAYINI OKUMAK-1 / FAİL/SUÇLU
21.11.2017 NATO TUZAĞI
17.11.2017 DARBE İÇİNDE DARBE VE ONDÖRTLER OLAYI
11.11.2017 DARBECİLERİN PSİKOLOJİSİ
02.11.2017 TÜRK MUHAFAZAKÂRLIĞI NEREYE?