Bilgelik Çağı

Eklenme Tarihi: 15.03.2020 05:54:19 - Güncellenme Tarihi: 12.08.2020 21:07:13

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanlığın geleceğini etkileyecek değişimleri gündeme getiriyor, yakın gelecekte güncelimiz haline getirecek görünüyor. Bu değişim süreci iyimser ve kötümser senaryolar üzerinden ortaya çıkacak yapıyı değerlendirmeyi gerekli kılıyor. Esasen geçmişteki deneyimler, yaşanmakta olan değişimle ilgili yeni gelecek senaryolarını ortaya koymayı gerekli kılıyor.

İyimser bir senaryo olarak; gelişmelerin insanlığın geleceğini iyileştireceğini, bilim ve teknolojinin insanlık için faydayı öne alan bir anlayışla gelişmelere kapı açacağı şeklinde örneklenebilir. Kısaca “Bilgelik Çağı” (age of wisdom) olarak adlandırabileceğimiz bu çağda insan ve insanlık için iyi ve doğru uygulamaların hakim olduğu bir yaşam biçimi hedeflenebilir. Bu süreci ifade eden bir tanımlama olarak “İyi­le­rin Zir­ve Ça­ğı” da kullanılabilir.

Ge­liş­menin sü­rek­li­liği kadar esas önemli olanın ge­liş­me­nin ivmesini artırmak olduğu açıktır. Tabi ki bunun için başta insan kaynaklarını olmak üzere tüm kaynakları ve za­ma­nı et­kin kul­lan­ma ve değişimi yönetme becerisine sahip olmak hayatidir. Tek­no­lo­ji üret­mek esasen re­ka­be­tin, re­ka­bet kalkınmanın, ge­liş­me ise de­ğe­r artışına yol açan etkenlerin organizasyonudur. Üretilen de­ğerin, iktisadın en önemli uğraş alanları arasında yer alan top­lu­msal re­fa­hı yük­selt­mek ve refaha katkı sağlamak yönünde kul­la­nılması ise esastır. Böylece refahın artırılması ve artan refahın yaygınlaştırılması söz konusu olabilir. UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) verilerine göre dünya Ar-Ge harcamalarının yüzde 80'ini 1 ülke gerçekleştirmektedir. Özellikle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SDGs) bir parçası olarak, ülkelerin 2030 yılına kadar kamu ve özel Ar-Ge harcamaları yanında araştırmacı sayısını da artırma kararı vermiş olmaları, gelecekte farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelerin Ar-Ge harcamalarını artırarak toplumlarının daha fazla fayda sağlamalarına yol açacak küresel bir değişim hareketinin de habercisi olarak kabul edilebilir.

Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0

İlk olarak 2011 yılında Almanya’da Sanayi 4.0(Industry 4.0) olarak paylaşılan ve dördüncü sanayi devrimini döneminin başladığına dikkat çeken açıklamadan 5 yıl sonra Japonya Toplum 5.0(Society 5.0) kavramını dünya teknoloji gündemine sunmuştur. “Beşinci Bilim ve Teknoloji Temel Planı” ile açıklanan Toplum 5.0  teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplum felsefesini içermekte, siber ve fiziksel alanı yüksek düzeyde entegre eden “süper akıllı toplum(super smart society)” olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu yaklaşımda topluma odaklanan bir sistematik esas alınmaktadır(Cabinet Office, 2020; Anonim, 2020). Bu çerçevede Toplum 5.0 felsefesi  ya da Süper Akıllı Toplum anlayışı; “toplumun yaş, cinsiyet, bölge veya dil gibi çeşitli farklılıklarını dikkate almaksızın toplumdaki bireylerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak gerekli ürün ve hizmetleri ihtiyaç duyan kişilere yeterli miktarda sağlayarak ve karşılayarak, tüm insanların yüksek kaliteli hizmetler alabileceği, rahatlık ve refah içinde bir hayat yaşayabileceği bir toplum düzenini hedeflemektedir. Buna göre “teknoloji bir tehdit değil aksine topluma yardımcı olan bir araçtır ve toplum bilimsel ve teknolojik yeniliklerin yol açtığı dönüşümleri özümsemiştir. Birey ve toplumun dijital dönüşüm çağına ve dördüncü sanayi devrimine uyum sağlamak yönünde rehberlik söz konusudur(Harayama, 2020).

Teknoloji ve Toplumsal Düzen Etkileşimi

Dünden bugüne teknolojideki gelişmeler üretim biçimine ve aşamalarına dolayısıyla iktisadi yapı yanında sosyal yapı üzerine de etkide bulunmuştur.  Özellikle düşünce ve akıl oku­yan sis­tem­ler­in, insan gibi öğrenen makinelerin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla insan ve toplumsal düzen üzerine teknolojik değişmenin etkisi daha da artacaktır.

Geleceğe yönelik ortaya konulacak tasarımlar içinde mutlaka insan temelli süreç tanımlamaları olacaktır. Ancak Sanayi 4.0’ın sağlayacağı dijital teknoloji uygulamaları bireyin ve toplumun uyumunu sağlamak üzere rehberlik etmeyi hedefleyen Toplum 5.0 yaklaşımının yeterli olamayacağı açıktır. Tabi ki dördüncü sanayi devrimi teknolojileri insanın refahına zemin hazırlayabilecek bir potansiyeli de ifade etmekteyse de, bireyden ziyade insanlığın faydasını öne alan “İyilerin Zirve Çağı” ya da “Bilgelik Çağı” gibi bir dönemin hedeflenmesi gerekiyor(Özçatalbaş, 2012). Bilişime dayalı olarak üretilen “insan okuyan teknolojiler” bu çağın temel altlığını oluşturacak görünüyor. Bu çerçevede bilgelik çağı; her in­sa­nın "ni­ye­tinin saptanması ve ni­ye­ti­nin saf­lı­ğının" oku­nması varsayımına dayanmaktadır. Bu ise bir bakıma Rumi’nin sekiz yüzyıl önce yazdığı Mesnevi(1268)’sinde ortaya koyduğu felsefi yaklaşımın, yani “insanın olduğu gibi görünmesi” beklentisiyle ilişkilendirilmektedir. Böylece bu yaklaşım Rumi’nin yedi öğüdünden hareketle İnsan 7.0 olarak ifade edilebilir ve bu şekilde güçlü bir felsefi bir temelin de oluşturulması mümkündür. Dolayısıyla bu yeni dönem, Sanayi 4.0, Toplum 5.0 ve hatta İnsan 5.0’dan daha ileri bir sürüm olarak İnsan 7.0 ile ifade edilebilir.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3810/bilgelik-cagi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1