Gençlerin Tarım İlgisi!

Eklenme Tarihi: 09.03.2020 05:03:42 - Güncellenme Tarihi: 12.08.2020 21:50:07

Son yıllarda tarım sektörüyle ilişkili olarak en fazla konuşulan konular içerisinde gençlerin tarıma olan ilgilerinin yetersizliği ve çiftçi olmak yönündeki kararsızlıkları yer alıyor. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasında şüphesiz gençlerin tarımda üretici olarak kalması “olmazsa olmaz” bir gerekliliktir. Özellikle doğru bilgi ve becerilerle donatılan gençlerin sektörde yer almasının sağlanması sahip olunan kaynakları etkin ve sürdürülebilir kullanmak bakımından son derece önemlidir.

Bu kapsamda 5 Şubat 2020 tarihinde bir e-posta mesajı aldım. Eskişehir’den  yedinci sınıfa giden iki ortaokul öğrencisi “Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında çiftçiliğin sürdürülebilirliğini nasıl sağlayabiliriz?” başlıklı bir proje konusuyla ilgili olarak bir mesaj göndermişler. Ailelerinin çiftçi olduğunu ve ilçede bulunan 10 çiftçiyle görüşme yaptıklarının belirten gençler; “Ortaokul Yarışmaları için proje yazıyoruz. Danışman öğretmenimizle birlikte uzman görüşü alma kararı verdik. Bu sebeple konumuz hakkında sizden uzman görüşü talep ediyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımızla.” ifadesiyle mesajlarını tamamlamışlar.

Doğrusu gençlerin hem girişimci olmalarını, hem proje yazmak konusundaki kararlılıklarını, hem yazılarındaki üslubu ve hem de uzman bilgiye başvurmak yönündeki tutumlarını çok beğendim. Bu nedenle okumakta olduğunuz yazımda ilgili postada yer alan ufuk açıcı sorulara yönelik verdiğimiz cevapları paylaşmak istedim.

1.Çiftçi-Çiftçilik dendiği zaman aklınıza ne geliyor açıklayınız?

Tarım artan nüfusun gıda maddesi ihtiyacını sağlayan stratejik bir sektör olması nedeniyle önemlidir. Dolayısıyla çiftçi bu kadar değerli ve hayati işlevi olan bir sektörün temel aktörüdür ve bitkisel ile hayvansal ürün elde etmek amacıyla üretim kararı alan, karaları uygulayan, tarım tekniklerini kullanan, hasat yapan ve elde ettiği ürünleri piyasaya ve tüketicilere sunan kimsedir. Kısaca çiftçi üretin yapandır, üreticidir. Üretim kararı alan, alınan kararı uygulayan ve muhtemel riskleri üstlenendir, dolayısıyla girişimci(müteşebbis)dir.

3.Çiftçiliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Küresel ölçekte özellikle Dünya Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) tarafından yapılan çalışmalarda hızlı nüfus artışı ve kaynakların sınırlılığıyla ilgili olarak gıda ürünlerine olan talebin 2050 yılına kadar %40 artacağına yönelik tahminler bulunmaktadır. Bu bile artan nüfus ve küresel ısınmayla birlikte ele alındığında tarım-gıda sektörünün öneminin artacağını göstermektedir. Tabii ki bununla birlikte sürdürülebilir gıda arzı, gıda güvenliği ve gıda güvencesi konularının dünya gündeminin merkezinde daha fazla yer alacağını ve almaya devam edeceğini tahmin etmek zor değil.

Yine kırsal alanların tarım ve diğer sektörlerde çalışan ve yaşayan nüfus için yaşam yeri oluşturması da büyük öneme sahiptir. Tarım sektörünün emek piyasasına katkısı ve istihdam alanı oluşturması, milli gelire ve dış ticarete katkısı ve diğer sektörlere hammadde temini ve ayrıca sanayi mallarını talep eden, bir sektör olmak bakımından da derece önemlidir.

Buradan hareketle tarım stratejik işleve sahiptir, bu nedenle tarım her dönemde önemli olmakla birlikte gelecekte bugünden daha önemli olacaktır (İlgili bir yazımız: Astronot yada Çiftçi Olmak!   HYPERLINK "https://www.ilerigazetem.com/astronot-yada-ciftci-olmak/37768/" https://www.ilerigazetem.com/astronot-yada-ciftci-olmak/37768/).

 

4.Çiftçilerin yaşadığı sorunlar neler olabilir?

Tarım ürünleri büyük ölçüde zorunlu gıda mallarını da içermesi nedeniyle fiyat esnekliği düşük ürünlerdir. Yani fiyat değişimi karşısında taleplerinde büyük dalgalanmalar görülmez. Bu nedenle iktisadi kurallar hakim kılınmadığında yüksek fiyat ve gelir elde etmek zordur. Bu nedenle çiftçiler genel olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devlet tarafından desteklenmektedir. Destekler çiftçinin üretim maliyetlerini düşürmeye veya verimlilik artırmaya yöneliktir ya da yönelik olmalıdır. Genel olarak tarımsal desteklemelerde bu denge gözetilmediğinde üreticilerin gelirleri düşmekte ve oluşan piyasadan olumsuz etkilenmektedirler. Buna göre genel olarak sorunları sıralamak gerekirse;

Piyasa fiyatlarının düşük olması

Ürün maliyetlerinin yüksek olması

Verimlilik ilkelerinin benimsenmemesi ve uygulanamaması

Pazarlara ulaşamama, piyasa bilgisine sahip olamama

Üretici örgütlenmesinin yetersiz olması

Uzman bilgi kaynaklarından yararlanmadaki yetersizlikler

Tarım okulu mezunu olmamak gibi sorunlar vardır.

Gençlerin tarıma/çiftçi olmaya hevesli olmaması

Okul, sağlık gibi hizmetlerin kente göre yetersiz olması

Akıllı tarım teknolojilerinin yaygın olmaması ve  amaca uygun kullanılmaması ( HYPERLINK "http://www.corumhakimiyet.net/akilli-teknolojiler-ve-tarim-40-makale,415.html" http://www.corumhakimiyet.net/akilli-teknolojiler-ve-tarim-40-makale,415.html )

Tarımın mesleki  saygınlığının düşük olması

Tarımın ciddi bir iş olarak algılanmasındaki yetersizlikler ( HYPERLINK "http://www.yaylahaber.com.tr/tarim-ciddi-istir-romantizmi-kaldirmaz-makale,3162.html" http://www.yaylahaber.com.tr/tarim-ciddi-istir-romantizmi-kaldirmaz-makale,3162.html

 

5.Tarım, yani bitkisel ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için devlet tarafından hangi kararlar alınmalı ve hangi kanunlar çıkarılmalıdır?

Öncelikle “Tarım ve hayvancılık” ifadesi bir arada kullanılmıyor ve esasen hatalı olması nedeniyle kullanmıyoruz.  Çünkü tarım(agriculture) hayvancılığı ve bitkisel üretimin her ikisini de, hatta çok daha fazlasını kapsamaktadır.

Tarımda sürdürülebilirlik konusuna gelince,  konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kısa-orta-uzun vadeli kararlar alınarak stratejik planlar yapılmakta ve politikalar oluşturulmaktadır. Örneğin 2. Tarım Şurasından 15 yıl sonra geçtiğimiz yıl kasım ayında  3.Tarım Orman Şurası gerçekleştirilmiştir ve sürdürülebilirlik üzerine önemli kararlar alınmıştır. Tabii yine  Tarım Kanunu’nun  2006 yılında çıkarılmış olması önemlidir ancak geç kalan mevzuat çalışmalarından biridir. Dolayısıyla Tarım Kanunu ilgili pek çok önemli konuyu içermektedir.

Özellikle 21 Kasım 2019 tarihinde  3. Tarım Orman Şurası yapılmış olması ve şurada 60 temel kararın alınması önemlidir. Bu maddeler ve şura içeriği  ( HYPERLINK "https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4207/3-Tarim-Orman-Surasi-Sonuc-Bildirgesi" https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4207/3-Tarim-Orman-Surasi-Sonuc-Bildirgesi ;  HYPERLINK "https://www.ilerigazetem.com/yazarlar/orhan-ozcatalbas/tarim-ve-gida-milli-guvenlik-meselesi/3893/" https://www.ilerigazetem.com/yazarlar/orhan-ozcatalbas/tarim-ve-gida-milli-guvenlik-meselesi/3893/ ) ilgili linklerde bulunmaktadır. Buradaki her bir maddeyi yapılması gerekenler olarak sıralayabiliriz.

 

6. Tarımın ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için çiftçilere önerileriniz nelerdir?

Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için kuşkusuz pek çok konu bulunmaktadır. Bu çerçevede çiftçilere yönelik olarak çeşitli öneriler geliştirilebilir. Bu kapsamda bazı temel öneriler aşağıda sıralanmıştır.

Üreticilerin bir araya gelerek güç birliği yapmaları

Kooperatif gibi yapılarda görev almaları ve örgütlenmenin güçlendirilmesi

Piyasada ürün arzını düzenlemek ve ürün fiyatlarının düşmesine önlem olarak  üretim planlaması, ürün depolama, ürün işleme tesislerinin kurulması

Ürün maliyetlerini düşürmek için maliyeti düşürücü  daha etkili uygulamalar yapılması ve üyelerin verimlilik ilkelerini benimseyerek uygulamaları

Pazarlara ulaşmak ve pazar çeşitlendirmesi için çaba içinde olmaları

Uzman bilgi kaynaklarından yararlanmaları

Akıllı tarım teknolojilerinin (amaca uygun) kullanılması

Kırsal alanda sosyo-kültürel, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin dengellenmesi

Gençlerin tarıma/çiftçi olmaya heveslerinin artırılması yararlı olacaktır.

 

Sonuç ve öneri

Gelecekte önemli birer üretici veya akademisyen tarımcı olacaklarına inandığım gençlerin sorularını cevapladıktan sonra mesajımı “ Böyle bir alanı seçtiğiniz için gönülden kutluyor, başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun. Başka bir konu olursa yine sorabilirsiniz. Son bir öneri olarak tarımda sürdürülebilirlikle ilgili olarak güncel ve yakın gelecekte çok daha önemli hale gelecek olması nedeniyle sürdürülebilirlik ve akıllı tarım teknolojileri (ICT) üzerinde durmanızın yararlı olabileceğini belirtmek isterim.”

Sonuç itibariyle tarım sektörüyle ilişkili olarak en fazla konuşulan konular içerisinde gençlerin tarıma olan ilgilerinin yetersizliği ve çiftçi olmak yönündeki kararsızlıklarının; tarımda kalmak ve bir yaşam biçimi olarak tarımı seçmelerinin sağlanması gerekiyor. Bu amaçla yapılan önemli çalışmalar bulunmakla birlikte alınan kararların orta ve uzun vadede kararlılıkla uygulanmasına ve yeni stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç bulunuyor.

 

 

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3794/genclerin-tarim-ilgisi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1