Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu

Eklenme Tarihi: 22.12.2019 12:41:50 - Güncellenme Tarihi: 13.07.2020 17:08:39

 

Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu

1956 yılında Belçika’da kurulan “Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ)”kuruluşunun 63. yılında bulunuyor. Dünya Tarım Gazetecileri yapılan ilk yıllık kongreden tam 60 yıl sonra geçtiğimiz ay tarım ve turizmin merkezi Antalya’da buluştu. Söz konusu toplantı Antalya ve Türk tarımının eksik olduğunu bildiğimiz tanıtımı bakımından son derece önemliydi. Esasen bu toplantıyla birlikte uluslararası katılımcılar; tarım sektörü temsilcileri, başarılı girişimciler, üniversite, kamu, ve sivil toplum kuruluşları yanında Antalya yerel basını ve ulusal basınla da bir araya gelmiş oldular. IFAJ yönetimi ve üyeleri üzerinde oluştuğunu gözlemlediğimiz pozitif etkinin, Antalya’nın tarımsal potansiyelini dünya tarım kamuoyuna duyurmak bakımından da önemli fırsat sunduğu açıktır. Tabii yakalanan bu fırsattan elde edilen olumlu etkinin sürekliliğini sağlamak için katılımcılarla süreklilik arz eden ilişkiler geliştirmek yönünde çalışmak gerekiyor. Bu amaçla mümkünse her yıl (değilse iki yılda bir kez) IFAJ’ın Antalya’da toplanmasını ve/veya Antalya Tarımı üzerinde güçlü etkileşim ortamı sağlamak gerekiyor.

 

IFAJ Küresel Sorunlarla Dertleniyor!

Tarım gazetecileri ve iletişimciler arasında mesleki gelişimi sağlamak ve uluslararası ağ oluşturmak üzere kurulan Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu(IFAJ 50 ülkede 5 binden fazla iletişimciyi temsil etmektedir ve üye gazeteciler  tarafsızdır ve basın özgürlüğü kurallarına bağlıdırlar. IFAJ kar amacı gütmeyen bir meslek birliği olarak 50 ülkede faaliyetlerine devam etmektedir. Söz konusu ağda yer alan gazeteciler tarım endüstrisi ile ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri paylaşmaya odaklanmışlardır. IFAJ üyeleri günlük olarak gazeteler, dergiler, radyo yayınları ve internet portallarında, tarım pazarlarından ve kırsal kalkınma politikalarından, biyo yakıtlara ve sürdürülebilir üretim konularına, beslenmeye ve beslenme zorluklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan raporlar hazırlamaktadırlar ve dünya kamuoyuna sunmaktadırlar.

Dolayısıyla IFAJ sadece dünyadaki çiftçilere faydalı bilgiler sunan bir kuruluş değil aynı zamanda tüketicilere yönelik bilgilendirme yapmak ve dünyanın geleceği için kritik önem taşıyan konularda da önemli roller üstlenmiş durumdadır. Bu çerçevede  Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO )ile IFAJ 2014 yılında tarımsal bilgilerin daha geniş küresel paylaşımını artırmak üzere bir ortaklık anlaşmasını imzalamıştır. Söz konusu ortaklık, küresel açlık ve gıda güvenliği, beslenme, sürdürülebilir kalkınma ve balıkçılık ve orman kaynaklarının sorumlu yönetimiyle ilgili bilgi alışverişini ve içerik paylaşımını  ve yayın yapmayı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla IFAJ sadece tarım medya dünyasının küresel ölçekte bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde; küresel sorumluluklar üstlenen  uzman tarım gazetecilerle kitleleri  kronik açlık, yetersiz beslenme ve  gıda güvensizliği bakımından sorun yaşayan toplumların hayatlarına dokunmayı ve onların yaşam şartlarını dönüştürmek gibi değerli iddialara sahip mesleki ve insani hedefleri birleştirmiş güçlü bir organizasyon kabiliyetindedir.

 

Neden Antalya ve Türkiye?

Dünya genelindeki çiftçilere yararlı bilgiler sağlamanın ve tüketicileri yeni gelişmelerden haberdar etmenin yerkürenin geleceği için kritik öneme sahip olduğuna inanan IFAJ ile Türkiye ilişkileri son yıllarda somutlaşmıştır. Özellikle “Türkiye Tarım Gazetecileri Yazarları Derneği (TAGYAD)”nin IFAJ ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirerek 2015 yılında IFAJ üyesi olmasıyla birlikte işbirliği başlamış, 2016 yılında İzmir’de “Uluslararası Tarım Gazetecileri Basın Turu” ve 2018’de de İstanbul’da “Ortadoğu Tarım Gazetecileri Forumu” ile ilişkiler gelişmiştir. Dolayısıyla 5-8 Kasım 2019 tarihleri arasında IFAJ’ın Antalya buluşması kurulan önemli ve sağlam bir altyapı sayesinde hayat bulmuştur.

Antalya buluşması IFAJ’ın Kanadalı Başkanı Owen Roberts ile TAGYAD’ın Başkanı Gazeteci ve Yazar İsmail Uğural’ın ortak başarısı olarak değerlendirilebilir. Söz konusu etkinliğe Rusya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Irak, Ürdün, İsrail, Japonya, Kanada, Finlandiya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Avusturya ve Fransa gibi 20 farklı ülkeden tarım gazetecisi ve yazarı katıldılar. IFAJ Antalya Forumu kapsamında teknik toplantılar ve paneller yanında Antalya’nın tanıtımına yönelik “Expo 2016 Dünya Sergi alanı ziyareti ve Korkuteli teknik gezileri” yapılarak kapsam genişletilmiştir. “Avrupa ve Balkan Ülkeleri Tarım Gazetecileri Forumu” olarak temalandırılan buluşma Kundu Delphin Hotel ve Growtech Fuar organizasyonun desteğiyle  beklentilerin üzerinde bir etkileşimle tamamlanmıştır.

Yine etkinlik kapsamında Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ve Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Harun Öztürk de konuşmacı olarak yer aldılar. Ayrıca “Antalya ve Türkiye’de Tarım” paneli  yanında son yıllarda önemli çıkış yapan  Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) oturumunda Başkan Savaş Akcan’ın “Türkiye’de Tohumculuğun Geleceği” sunumu kayda değerdi. Özel davetli olduğumuz forumda biz de Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen oturumlara katılım sağladık. Ortak oturumda ise “Çiftçiler için Tarım ve Sosyal Medya (Agro-Social Medya for Farmers)” başlıklı bir sunum yaparak yerel ve küresel tarım medyasının tarım sektörü için öneminden ve yayım işlevinin geliştirilmesinin gerekliliğinden bahsettik. Yine tarım medyasının hedef kitlenin doğru bilgi elde etmesini sağlamak, doğru girdi kullanmak, ürün ve girdi fiyatlarına ulaşmak, üretim ve fiyat tahminlerini sunmak, çiftçileri örgütlenmesine yardımcı olmak ve işbirliğini geliştirmek, yeni teknolojileri tanıtmak ve etkin kullanımına yönelik bilgileri sunmak ve paydaşların dış dünya ile iletişimi geliştirmek bakımından önemli rollere sahip olduğuna yönelik görüşlerimizi paylaştık.

Sonuç itibariyle IFAJ gibi insanlığın geleceğine yönelik küresel kaygıları paylaşan bir sivil toplum kuruluşuyla ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa çalışarak yararlı ilişkiler tesis etmesi ve projeler üreterek hem ülkesel ve hem de küresel düzeyde etki yapacak girişimlerde bulunması son derece önemli ve değerlidir. Aynı şekilde 5 yıl önce başlayan ve Antalya Forumu ile ivmesi yükselen ilişkilerin, yapılacak ortak çalışmalarla Antalya ve Türkiye’nin tanıtımına ve tarım sektörünün gelişmesine katkı sağlaması söz konusudur. Bu süreçte yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı veren ve verecek olan herkesin gönülden tebrik  ve teşvik edilmesi gerekiyor.

 

 

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3627/dunya-tarim-gazetecileri-ve-antalya-forumu

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
01.08.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
30.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
31.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
18.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1