Kadına Dair Notlarım!

Eklenme Tarihi: 03.12.2019 07:01:00 - Güncellenme Tarihi: 05.08.2020 14:05:16

Kadını korumak adına aileyi yıkmaya çalışanlar bu milleti uyuttuklarını sanıyorlar.
Bu millet günü gelince bunun hesabını soracaktır.
2 Aralık 2019

KADEM namı diğer Kadın ve Demokrasi Merkezi
Nasıl bir demokrasiyse, kadının beyanı esas, erkeğin söz hakkı yok!
2 Aralık 2018

Aileler yuvaya, kadınlar hatuna dönüşürse
Feministler kadını kirletemezler...
2 Aralık 2018

Erkek kadının göz ışığı, gönül aşığıdır.
Erkeksiz kadın, karanlık gecede ışıksız yola çıkan yolcu gibidir.
Fakat kadın demişsek, kadın gibi kadını yani hanımı , hatunu kast ediyoruz.
Sakın kadını/ hanımı/ hatunu dişi ile karıştırmayın!
Her canlının dişisi var...
Erkek demişsek, er kişiyi kast ediyoruz.
Sakın erkeği/ er kişiyi soğan erkeği ile karıştırmayın!
2 Aralık 2018

Kadınlara dünya gözüyle değil de gönül gözüyle bakarsanız:
Nice başı açık kadınların tesettürlü
Nice gözünden başka yeri görünmeyen kadınların tesettürsüz olduğunu görürsünüz.
Böylece tesettürün sadece örtünmekten ibaret olmadığını anlar ve anlatırsınız.
Bu arada şunu da asla unutmayın:
Bu millet örtünün tesettürle bire bir örtüştüğü zamanları da yaşadı...
işte o zaman dilimlerinde, örtünmek tesettür idi...
2 Aralık 2018

Kadını göklere çıkaran feministler, onun düşüşünden zevk alan sapıklardır
1 Aralık 2018

Erkek kadına kanat
Kadın erkeğe dümendir
Ne kadın kanatsız uçabilir
Ne erkek dümensiz yolunu bulabilir

Erkek yuvanın ağacı ve dalı
Kadın yuvanın kovanı ve balıdır

Toplumu Aileyi Yuvayı Kadını
Feministlerden koruma platformu kurulmalıdır
1 Aralık 2018

Rabbim kadını erkeğin göz aydınlığı olarak yaratmıştır.
Kadınsız erkeğin dünyası kapkaradır
1 Aralık 2018

Erkek ya da dişi olmak marifet değildir.
Çünkü...
Yılanların da çıyanların da...
Kedilerin de köpeklerin de...
Maymunların da domuzların da...
Kaplumbağanın da kertenkelenin de...
Erkeği dişisi vardır...
Velhasılı...
Rabbim dünyanın düzenini öyle kurmuştur...
Yani erkek veya dişi olmanın:
Ne hayvanlar için...
Ne de insanlar için...
Bir ayrıcalığı...
Bir üstünlüğü...
Bir fazileti...
Yoktur...
Önemli Olan Kitabın Kavlince İnsan Olmaktır.
Erkekse, Er, Adam, Baba...
Dişi ise, Kadın, Hanım, Anne...
1 Aralık 2018

Eğitim sistemimizin en büyük noksanlarından birisi, tarif ilminin verilmemesidir.
Bu bakımdan bizim insanlarımız, aldıkları onca diplomaya rağmen, çoğu kez bir yol tarifini bile yapamazlar.
Oysa tarif ilmin yarısıdır.
Tarifini bulan yolunu bulur.
Bu bakımdan ben akademik hayatım boyunca girdiğim her derste, verdiğim her konferansta mutlaka tarif üzerinde dururum.
Şu günlerde sosyal medyada dolaşan, aile bakanının, "kadının beyanı esastır" sözünü, bakan hanıma sorsak:
"Sayın bakan!
Siz aile bakanısınız!
Bize aileyi tarif eder misiniz?"
Edemez!
Edebilseydi, ailenin kadın ve erkek birlikteliğinden oluştuğunu bilir, bu birliktelik bir çatı altında gerçekleşirse aile olunduğunu anlardı..
Onun uzun Amerika tahsili ve uzun Amerika hayatı boyunca gördüğü aile:
Kucağında çocuğu ile çakalların ve sırtlanların arasında yaşamaya çalışan, ersiz, terk edilmiş, tek başına bir kadındır.
1 Aralık 2018

Erkeksiz kadın sadece dişi olarak kalır!
Hanım, Hatun, Anne olamaz!
Ve cenneti asla ayaklarının altında hissedemez!
Bu büyük kayıptır.
1 Aralık 2018

Hatun demek, bilge kadın demektir.
Bilge kadın erine zulmetmez.
Eri farkında olmadan, iyi güzel doğru hak yolda erini yönetir.
1 Aralık 2018

Aileyi, yuva haline getirecek olan, ailenin ve yuva olmanın farkında olan kadınlarımız, hanımlarımız, hatunlarımızdır.
Yoksa!
Bu feministler aileleri dağıtıp, Amazonlar gibi bir hayatı dayatacaklar, bu aziz millete...
30 Kasım 2018

İnsan dıştan içe üç katmandır:
Teni beyni ruhu
Feministler kadının sadece tenini görürler
30 Kasım 2018

?Kadının beyanı esastır? sözü, kadına bubi tuzağı, aileye dinamittir.
Erkeğin dışlandığı bir toplumda kadını kışlatmazlar.
Kadın bahara hasret kalır...
30 Kasım 2018

Erkek yuvanın çınarı
Kadın yuvanın pınarıdır
Erkek kadının başına taç
Kadın erkeğin yüreğine ilaçtır
30 Kasım 2018

Anadolu kadını Amazonların rolünü üslenen feministlere hadlerini bildirecektir
30 Kasım 2018

Türkçemizde bayan diye bir kelime yok!
Bay kelimesinden türetilmiş kaba bir kelime.
Bay Türk illerinde zengin erkek anlamında kullanılıyor.
Bay sözcüğüne eklenen ?an? eki bayı bayan yapmaz, bayı çoğul yani baylar yapar.
Çünkü o ?an? eki çoğul ekidir.
Arif, arifan gibi.
Hal böyle olunca, okumuş yazmış insanlarımızın, Türkçemizde hanım yani han-ım, han?ım gibi muhteşem bir kelime varken, kaba, uydurma, yanlış bir kelimeyi kullanmalarına üzülüyorum.
Bu arada unutulan muhteşem hatun kelimesine dokunmadık bile..
Yani söz ve hüküm sahibi kadın anlamına gelen hatun kelimesi...
Yani bilge kadın anlamına gelen hatun...
Ve biz bu muhteşem kelimelerimizin yerine uydurma bayan kelimesini kullanıyoruz...
Böylece modern oluyoruz...
Ne kadar kolay değil mi?
29 Kasım 2018

Bizim kitabımız
Kadın erkek demeden
İnsanı okumamızı istedi
Batı insanı parçaladı
Biz de batıya uyduk
Ve parçalanmış insanın dertlerine çare olmaya çalışıyoruz
Yapılacak ilk şey
İnsanı parçalanmışlıktan kurtarmak
Ve insana bir bütün olarak bakmak
Bu yapılabilirse
Görülecektir ki
Dertlerin yarısı kendiliğinden çözülecektir.
29 Kasım 2018

Erkeğin aşağılandığı yerde kadın yükselemez!

Kadının hatırını hoş tutmayanın
İki yakası bir araya gelmesin
Huzur zevkini dünyada tatmayanın
Dünya ahiret yüzü asla gülmesin
26 Kasım 2017

Haçlı?dan açık ara önde olduğumuz tek kurum ailedir.
Çocuğunu bakıcıya teslim edip, kadını dışarıda çalışmaya teşvik etmek; evinde bakıcı ve anne olarak çalışan, ?ev kadını? olarak tanımlanan anaların emeğini hiçe saymaktır.
Bir bakıcı, hiçbir zaman annenin şefkatine ve sıcaklığına sahip olamaz ki, olmayan şefkatini baktığı çocuğa/ çocuklara verebilsin.
Birileri aile yapımıza dinamit koyuyor da, bakalım bu dinamit kimin için patlayacak, göreceğiz

Kadın cinayeti mi?
Yoksa cinayet mi?
Bir cinayeti kadın üzerinden vermek kadını korumaz, maço erkekleri kadın cinayetine teşvik eder.
14 Kasım 2018

Âdem ve Havva?
İkisi de ayrı ayrı eksikti, yarımdı, noksandı?
Ne zaman ki birbirlerini buldular, birbirlerinin oldular; işte o zaman birbirlerinin eksiklerini tamamladılar, tam oldular, bütün oldular, birbirlerinin mütemmim, tamamlayıcı, bütünleyici cüzü oldular?
Böylece birbirleri olmadan olamayacaklarını anladılar?
Fakat bu birlikteliğin kıymetini bilmeleri için ayrı düşmeleri gerekiyordu?

Züleyha olmak her kadının elindedir
Sevdiğini Yusuf olarak görmek kaydıyla
8 Ekim 2015

Kadın nasıl kadın, erkek nasıl erkek olacak?
Yani kadın kadın olacak, erkek erkek olacak derken...
Asıl soru, kadının nasıl kadın, erkeğin nasıl erkek olacağıdır.
Çünkü, eğitim sistemimizin hiçbir yerinde, esas olarak, insan yoktur.
Nitekim Cumhurbakanımız eğitim ve kültürde mesafe alamadık derken de, sanırım bunu kastediyor.
Yani insan modelimizi çözersek, kadın ve erkek konusundaki beklentilerimiz kendiliğinden çözülür.

Er kişi, kadın erkek her yiğit için kullanılır

?Bir gün bir kadın giderse bir evden? demişim bir şiirimde...
Ne olacağını karısını kaybeden bir düşünür söylemiş:
?Bana hastahanede ?karın öldü? dediklerinde ne yapacağımı, nasıl tepki vereceğimi bilemedim.
İçimden evime gidip, karıma olanı anlatmak ve bana ne yapmam gerektiğini söylemesini istedim.?
22 Eylül 2019

Namus nedir?
Bu kavramı sadece kadın erkek ilişkilerindeki yanlışlığa indirgersek, kendilerine teslim edilen makamlarda Karun gibi zengin olan adi çulsuzların namussuzluklarını göremeyiz.
22 Eylül 2018

İki cins arasındaki sevmede ölçü kaçsa bile buna sapıklık denmez; şaşkınlık denir ve halk arasında bu ?kara sevda? olarak tanımlanır.
Cinsler arası sevme işine gelince:
Sevmek erkeklik ister derseniz, eksik söylemiş olursunuz.
Çünkü sevmek erkeklik değil, erlik yani er kişilik ister.
Er kişilik ise kadın erkek herkesin hedefi olmalıdır.
Günümüzde karşı cinsler arasındaki ilişkinin ipe sapa gelmez oluşu, kadın ve erkeğin er kişi olmayışlarındandır.
İki tuğladan bir blok oluşturulacaksa, iki tuğlanın da sağlam olması gerekir.
Yani!
Er kişilik her iki cinsin donanması gereken bir erdemdir ve bu erdem kaybedildiği için cinsler arası sevgi bekleneni vermiyor ve bunun için evlilikler yürümüyor.

Kur?an?ın ifadesiyle:
Havva Adem?in göz aydınlığıdır.
Elbet Adem de Havva?nın.
Fakat bu dünyada herkese Havva ve Adem düşmediği gibi; düşenlerin kimisi de göz aydınlığı değil, gözlere de gönüllere de karanlık, hatta zindan oluyor.
Rabbim onların da Havva?larının ve Adem?lerinin karşılığını ahirette verecektir.
Çünkü Rabbim mutlak adildir.
Fakat!
Havva ve Adem kişinin karşısına çıkmış da, kişi onu görmezden gelmişse, işte o da kişinin nasipsizliğidir.
Böyle durumlarda teslimiyeti olan, boynunu büker, kader, der ve geçer.
Teslimiyeti olmayan isyan eder.
İnsan işte böyle bir şey!

Kadın için şöyle denirse:
Hz Adem dışında her erkeğin bir annesi vardır!
Erkek için şöyle denir:
Hz Havva dışında her kadının bir babası vardır!
Oysa bu iki söz ne kadının ne de erkeğin yerini tam olarak belirlemez.
İlla kadın ve erkeği ayrı ayrı görecekseniz tek sözde görün:
Hz Adem ve Hz Havva'dan başlayarak her erkeğin ve her kadının Kur'an'i ifadeyle "gözünü aydın eden" bir kadını veya bir erkeği vardır.
16 Eylül 2017

İslam insanı parçalamaz.
Küfür insanı parçalar.
Ve sonra parçalar arasında kavgayı başlatır.
Nasıl mı?
Kadın hakkı...
Çocuk hakkı...
Ya da:
Kadın istismarı...
Çocuk istismarı...
Oysa ne kadın hakkı, çocuk hakkı; ne de kadın istismarı, çocuk istismarı vardır.
Var olan:
İnsanın hakkı ve insanın istismarıdır.
16 Eylül 2017

İnsana baktığınızda:
Cinsiyetini görmeyin
Dinini görmeyin
Dilini görmeyin
Rengini görmeyin
Yaşını görmeyin
Makamını görmeyin
Irkını görmeyin
Yakınlığınızı görmeyin
İnsana baktığınızda, en güzel biçimde yaratılmış olan insanı görün.
İşte o zaman:
İnsanı insan olarak dikkate alır ve onun hakkını korumak için elinizden geleni yaparsınız.
16. Eylül 2017

Biliyor muydunuz?
Mekke müşrikleri putlarına
Amerikalılar kasırgalarına
Kadın ismi veriyor
12 Eylül 2018

Gönden gönüle inmeyen tutkunun adı aşk değil şehvettir.
Kavramların içini boşaltınca, aşkın yerini şehvet aldı.
Yani aşkı öldürdük, şehveti dirilttik ve manşetler atıldı:
Falan erken oyuncu falan kadın oyuncuyla aşk yaşıyor...
İşte böyle...

Ayrımcılığın pozifi de negatifi de adalete aykırıdır yani zulümdür.
Zulüm ise kimseyi abad etmez.
Pozitif ayrımcılık adıyla erkeğe yapılan zulüm KDV?si ile kadına döndü ve kadın cinayetleri ve özellikle aileyi yıkma yani boşanma cinayetleri ve çocukların perişan olması, boşanan aileler arasında husumetlerin artarak toplumsal huzurun bozulma cinayetleri giderek, katlanarak arttı...
Bu zulüm, Timur?un zulmünü de geçti.
AK Parti feminist dernekler tarafından akredite olabilmek için kendi ayağına kurşun sıkmaya devam ediyor.
Korkarım kan kaybından gidecek.
Aile yapısı ancak bu kadar tahrip edilebilirdi.
Kendilerini kutluyorum!
25 Ağustos 2019

Yeter artık!
Daha kaç kadın sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde öldürülecek ki idam gelsin? Deyin hele!

Analar, kutlu kadını İslamın
Gönüllerde bir seher yeli gibi eserler
Analar inceciktir yürekleri
Bir ters bakışla hemen küserler
Analar kutlu kadını İslamın
3 Aralık 2018

Yönetime sırtını dayayan Feminist dernekler sayesinde kocalarına zulmeden kadınlar da zalim konumdadırlar.
Aile bağını zayıflatan ve giderek bu bağı kopmaya kadar götüren davranışların hepsi önce aileye, sonra toplumumuza zulümdür.
Bu zulmü ister erkek, ister kadın, kim yaparsa yapsın zalimdir.
Zalimin hasmı ise bizzat Allah?tır.
Rabbim zalimin cezasını er veya geç mutlaka verir.
Eskilerin ifadesiyle Allah cc zalimi cezalandırmakda imhal eder yani mehil verir; fakat asla ihmal etmez yani vazgeçmez.
Rabbim cümlemizi, zalim olarak Zatının hasmı olmaktan muhafaza buyursun.
3 Aralık 2018

Kadınlarına fiili veya sözlü olarak zulmeden erkek bozuntuları yani soğan erkekleri tımarhanelik hastalardır.
Bunların hala insan olduklarına inanırsak şifalarına, insanlıklarını kaybedip canavarlaştıklarına inanıyorsak kahırlarına dua ederiz.
3 Aralık 2018

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3591/kadina-dair-notlarim

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

18.01.2020 Akdeniz’de olmak ya da olmamak
03.12.2019 Kadına Dair Notlarım!
15.11.2019 Kaç Bakıcı Bir Anne Eder?
04.11.2019 Derin Devlet ve Devletin Derinliği
07.10.2019 Neme Lazım ya da Tasasız Olmak
22.09.2019 Akrebin Kıskacındaki Türkiye
21.09.2019 Akrebin Kıskacındaki Türkiye
11.09.2019 Böyük Türkiye'ye Büyük Oyun
05.09.2019 'Başlarım Sizin Kürdistan Davanıza!'
26.08.2019 Cinayet mi Kadın Cinayeti mi?
20.08.2019 Bu Topraklar Kılıç Hakkımızdır
05.08.2019 Tayyip Bey ve Cihan Devleti Yürüyüşü
30.07.2019 Ak Parti Nasıl Kurtulur?
22.07.2019 Türk Milletinin Ruhunda Devlet Geni Vardır
15.07.2019 Ölmesine İzin Verilmeyen Millet
09.07.2019 15 Temmuz Kıymeti Bilinmeyen Zafer!
02.07.2019 Öğrenci, Öğretmen, Okul
24.06.2019 Sayın Cumhurbaşkanı Mesajı Nihayet Aldı
18.06.2019 Firavunlar Kaybeder Mursiler Kazanır
10.06.2019 Eğitim Ayakta Durmak İçindir
03.06.2019 İnsanı Düzeltmeden Yargıyı Düzeltemezsiniz
27.05.2019 S-400 ve ABD?nin Sancısı
19.05.2019 Cumhurun İstanbul Sınavı
31.12.2018 Karşı mahallenin hindisi!
16.12.2018 Yerel Seçimlerde Cumhurun mutlak ittifakı şarttır
28.11.2018 Belediye başkan adaylarına
16.11.2018 Sayın Cumhurbaşkanım bu milleti günaha sokmayın!
01.11.2018 Diplomasız ariflere sualimdir: Odun mu seçelim yoksa ceket mi?
24.10.2018 İttifak çok ince ayar bir iştir
13.10.2018 ?Vay anasını! Gördünüz mü? Papaz Brunson bırakıldı! Ben dememiş miydim??
08.10.2018 Karşılıksız para gibi karşılıksız diplomalar
02.10.2018 İdam adalet müebbet zulümdür
23.09.2018 Yerel seçimler milat olsun
30.08.2018 Kainat imamı, mesih, mehdi, Rabinoğlu FETÖ'nün hakkını yemeyelim
13.08.2018 Haçlı Kuşatmasında bir 'diktatör' Recep Tayyip Erdoğan
03.08.2018 Bir ana, bir bebek ve Amerikan ambargosu
23.07.2018 15 Temmuz bağlamında vatan hizmeti ve bedelli askerlik
15.07.2018 Eğitim kanayan yaramız
05.07.2018 Yirmi iki yıl önce ne demişiz?
29.06.2018 24 Haziran için ne demiştik, ne oldu, ne olacak?
23.06.2018 24 Haziran dünyanın sonu değil
19.06.2018 Seçim sonrasında yeni Türkiye
08.06.2018 Sağ ve sol arasında oy geçişleri
30.05.2018 Cumhur İttifakı içinde oy değişimi
20.05.2018 Dürüst ve cesur
12.05.2018 Sayın Cumhurbaşkanım seçmenin aklını test etmeyin
02.05.2018 Sayın Cumhurbaşkanına son çağrımdır
27.04.2018 Özlenen Birliktelik 'Cumhur İttifakı'
22.04.2018 Sistem değişirken
09.04.2018 Bir kahramanlık hikayesi
02.04.2018 Şeker Fabrikaları bağlamında 'Devlet'
19.03.2018 Tarih dönerse talih de döner
12.03.2018 Sayın Cumhurbaşkanının delikanlısı olmalı
01.03.2018 28 Şubat'tan Cihan Devleti'ne
31.01.2018 Biraz Şahadet Göderin'den Kızılema'ya
22.01.2018 BEDİRDEN HENDEK?E SURİYE HAREKÂTI
11.01.2018 SAYIN CUMHURBAŞKANIM KANAMAYI DURDURUN
02.01.2018 ON MİLYON İRANLI GÖÇMENE HAZIR MISINIZ?
28.12.2017 EY RABİNOĞLU FETULLAH TEVBE ZAMANI!
19.12.2017 TEPEGÖZ YA DA KART DOMUZ TRUMP
14.12.2017 KUDÜS GÜÇLÜNÜNDÜR
05.12.2017 FARZ-I KİFAYE YA DA TOPLUMSAL FARZLAR
29.11.2017 DÜNYA AMERİKAYI YARGILAMALI
20.11.2017 MEHDİNİN ASKERLERİ YA DA RABİNOĞLU FETULLAH?IN KULLARI
09.10.2017 AMERİKA BİTMEDEN DÜNYADA SAVAŞ BİTMEZ
29.09.2017 MTV YA DA DEVLET OLMAK BEDEL İSTER
20.09.2017 KALKAN TEOG?UN AKLA GETİRDİKLERİ
07.09.2017 BEŞ DİPLOMALI İŞSİZLER
28.08.2017 GÜÇLÜ KUVVETLİ KULLAR
16.08.2017 AK PARTİ'NİN ON ALTI YILI
09.08.2017 HIRSIZI DÖRT İŞLEMLE BULMAK
28.07.2017 MERVE KAVAKÇI'DAN ?KÖROĞLU GÖZÜN KÖR OLSUN?A
17.07.2017 FETOYİSTLERLE NASIL BAŞ EDECEĞİZ?
10.07.2017 UÇ BEYLİĞİNDEN CİHAN DEVLETİNE
01.07.2017 Mahatma Gandhi?den Gandi Kemal?e HAK YÜRÜYÜŞÜ
20.06.2017 İYİ BİR İNSAN OLMAK
12.06.2017 İLİM İSTEMEK
06.06.2017 ABD'NİN TÜRKİYEYİ İŞGAL HAZIRLIĞI
02.06.2017 ŞEHİTLER KERVANI UZAYIP GİDİYOR
23.05.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM BU MİLLET İSTEDİĞİNİZ HERŞEYİ VERDİ
16.05.2017 TALANLA BÜYÜYEN, YALANLA YÜRÜYEN DEVLET: ABD
16.04.2017 TÜRKİYE KAZANDI
08.04.2017 EVET?E ODAKLANIN
01.04.2017 SÜMÜKLÜ ADİL İKİNCİ ADAM MI?
12.03.2017 ALÇAK ÜLKE/ NETHERLANDS YÖNETİCİLERİ NE YAPMAK İSTİYOR
06.03.2017 PARTİCİ Mİ? PARTİLİ Mİ?
27.02.2017 EVET Mİ, HAYIR MI SÖYLE NEDİR SENİN CEVABIN?
19.02.2017 BU MİLLETİN TAMAMI VATAN HAİNİ Mİ?
12.02.2017 YA PRANGALI DEMOKRASİ YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
05.02.2017 REFERANDUM YA DA MUHAFAZAKÂRLAR ARASI MEYDAN SAVAŞI
29.01.2017 DEVLETİ ASLİ GÖREVLERİNE DÖNDÜRMEK
24.01.2017 MİLLETİ YÖNLENDİRMEK ZORDUR
15.01.2017 CHP, NEREYE GİDİYOR?
09.01.2017 ALGI YÖNETİMİ VE MUSTAFA KUSEYRÎ
03.01.2017 ALLAH (C.C.) KUDRET ELİYLE İSLAM?IN SON ORDUSUNU SON VURUŞA HAZIRLIYOR
25.12.2016 CİA RABİN OĞLU FETULLAH?I OYUNA GETİRDİ
20.12.2016 ABD?NİN ORTADOĞU?DAN KOVULUŞU
07.12.2016 MEMURSEN YA DA AH AKİF AĞABEY
30.11.2016 'EĞİTİMDE MESAFE ALAMADIK'
20.11.2016 USÜL ESASTAN ÖNCEDİR
09.11.2016 ABD SEÇİMLERİNDE ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ
27.10.2016 BAŞKANLIK SİSTEMİ
12.10.2016 RABİN OĞLU FETHULLAH?IN SAPTIRDIKLARI
06.10.2016 ?EDERİ BİR DOLAR OLAN GERİ GELECEKSE, GÖMÜLMEYE DE HAZIR OLMALI?
23.09.2016 OHAL MUTLAKA DEVAM ETMELİDİR
17.09.2016 SABATAİZMDEN FETOİZME
08.09.2016 PKK ÜRETEN FETÖ BATAKLIKLARI