Derin Devlet ve Devletin Derinliği

Eklenme Tarihi: 04.11.2019 07:45:00 - Güncellenme Tarihi: 12.08.2020 15:24:35

1.

Devlet, bir milletin ortak iradesi ile oluşmuş, bütün ayrıntıları ile ortak gücünü ve ortak varlığını simgeleyen soyut bir kavramdır.

Bu tariften de anlaşılacağı gibi, devlet gözle görülmez, elle tutulmaz.

Devlet bir milletin sevdasıdır.

Daha doğrusu, devlet kadim milletlerin yani tarih boyu var olan, varlıklarını sürdürebilen, tarihe yön verebilen, tarih yapabilen, tarih yazabilen milletlerin sevdasıdır.

Bu haliyle devlet, tarih boyu devletli olabilen, devletlerini koruyabilen milletlerin nazarında akla gelebilen en güzel özelliklere sahiptir.

Tıpkı bir sevgilinin, sevenin nazarında en güzel özelliklere sahip olması gibi...

Aşık Veysel?imiz bu sevdayı ne de güzel dile getirir:

?Güzelliğin on para etmez

Şu bendeki aşk olmasa? diyerek...

Anlaşılacağı gibi, devletlerine karşı bu sevdayı duyan milletler devletlerini gözleri gibi korumuşlar ve devletlerinin devamı için gerektiğinde canlarını, mallarını, kişisel sevdalarını vermekten asla çekinmemişlerdir.

*

2.

Devlet, devletlerine sevdalı milletlerin nazarında akla gelebilen en güzel, en iyi, en has, en ayrıcalıklı özelliklere sahiptir, demiştik...

Bu özellikler nelerdir mi diyorsunuz?

Bu özellikleri öncelik sırasına göre dikkate alacak olursak...

Devlet son derece güçlüdür...

Ve devletin kurucu iradesine sahip olan milletin hiçbir ferdi veya millet içinde oluşmuş hiçbir grup devletten güçlü olamaz.

Çünkü devlet var olan gücüyle milletini hem iç hem de dış zorbalardan koruyacaktır.

Bunun için devletin son derece güçlü olması gerekir.

Aksi halde devlet, milletini iç ve dış zorbalara, iç ve dış düşmanlara, iç ve dış çetelere karşı koruyamaz.

Devletin gücü konusunda söylenecek asıl söz ise şudur:

Devletin var oluş gerekçesi, iç ve dış güvenliği sağlamaktır.

Yani bir millet devletli olmaya özen gösterirken, devletini bir sevda olarak yüreğinde taşırken, gerektiğinde devletinin varlığını devam ettirebilmek için, canı dahil, kendi varlığından dahi vazgeçerken...

Devletinden istediği, yaşarken kendisinin, öldükten sonra sevdiklerinin ve yakınlarının can ve mal güvenliğini korumasıdır.

Anlaşılacağı gibi, devletin varlığı konusunda ilk akla gelen unsurun güvenlik olduğunu bilmek ve bu gerçeği hiç akıldan çıkarmamak zorundayız.

Milletin devletinde gördüğü ikinci özellik ve elbet güzelllik ise...

Devletin son derece adil olmasıdır...

Çünkü adalet bir ülkenin huzuru için olmazsa olmaz ikinci unsurdur.

Adaletin olmadığı yerde, adaletin olmadığı kadar, zulüm vardır.

Zulmün olduğu, zulmün hüküm sürdüğü bir ülkede, milletin huzurlu olması mümkün değildir.

Milletin huzurlu olmadığı bir ülkede, millet fertleri arasında kardeşlik, arkadaşlık, dostluk kaybolmaya başlar.

Kardeşliğin, arkadaşlığın, dostluğun kaybolduğu bir ülkede ise dayanışma olmaz.

Dayanışmanın olmadığı bir ülkede üretim olmaz.

Üretimin olmadığı bir ülkede devlet güç kaybetmeye başlar.

Devletin güç kaybetmeye başladığı bir ülkede, devlet var oluş gerekçesi olan iç ve dış güvenliği tam olarak yani istenildiği ölçüde sağlayamaz.

İşte böyle bir ülke içte ve dışta akla gelebilen her türden zorbanın, çetenin, düşmanın iştahını kabartır.

Bu bakımdan devletin, milletin bütün bireyleri için adaleti mutlak surette sağlaması gerekir.

İşte tam da bu aşamada mutlaka bilmek zorundayız ki:

Devlet güçlü olmazsa, yargının adil olması bir şey ifade etmez.

Çünkü ülkede devlet gücünü hiçe sayanlar yargının kararını çiğnemekten asla çekinmezler.

Yakın geçmişte milletçe buna şahit olduk.

Kendilerinde devletin üzerinde güç vehmeden kimileri, yargıyı hiçe saydılar ve yargının davetine uymadılar da, yeterli güce sahip olmayan devlet o zorbalara hiçbir şey yapamadı...

Hal böyle olunca bilmeliyiz ki:

Yargının adaleti, devletin gücüne ve gücün adaletine muhtaçtır.

Bu iki esas ve öncelikli özelliğe ek olarak, devletine sevdalı bir millet, güçlü ve adil bir devletin şahsında güler yüzlü, tatlı dilli, sevecen bir devlet ister...

Millet asık suratlı, buyurgan bir devlete sevdalı olmaz.

Çünkü asık suratlı, buyurgan bir devletin kapısını çalamaz da, çalmak istemez de...

Kapısını çalamadığı bir devlete kimse sevdalanmaz...

Bu da milletin devletine olan sevdasının giderek kaybolmasına sebep olur.

Ve millet sevdalandığı devletin, gerektiğinde dertlerine deva olmasını, sıkıntılarına ortak olmasını, karşılayamadığı hayati ihtiyaçlarını karşılamasını ister.

Devlet olmanın gereği budur...

Devlet gerektiğinde zenginden alacak ve fakire verecektir.

Aksi halde, iç huzur tam manasıyla sağlanamaz ve bu da devletin güç kaybetmesine neden olur.

*

3.

Devlet mücerret/ soyut, görünmez bir varlıktır...

Ve devletine sevdalı milletlerin nazarında, devlet en has özelliklere sahiptir demiştik...

Devleti görünür hale getiren ve devletine sevdalı milletlerin devletlerinde olmasını istedikleri özellikleri ve güzellikleri gün yüzüne çıkartan, onları görünür hale getiren sistemlerdir.

Sistemler, devlet ebed müddet çizgisinde varlığını sürdüren bir devletin zamana ve coğrafyaya göre üzerine giydiği elbiseler gibidir.
Bunu insanların mevsimlere göre giydiği elbiselere de benzetebiliriz.
Bu bakımdan esas olan sistemler değil, devletlerdir.
Ve bir milletin ezelden ebede kadar varlığını sürdüren bir/ tek devleti vardır.
O bir/ tek devlet yıkılırsa, devletini koruyamayan o millet tarih sahnesinden çekilir, gider...
Türk Milleti, bütün etnik unsurlarıyla, o bir/ tek devletini yaşatmış ve millet olarak tarih boyu varlığını sürdürmesini bilmiştir.
Ve Türk Devleti, üzerine giydirilen sistemlere veya yönetenlerin verdikleri isimlere göre, kimi aynı zaman kesitinde, değişik adlarla görünmüş, tanınmış, bilinmiş ve 130?u aşkın sistem/ devlet olarak tarihe kaydını yaptırmıştır.

Şimdi isim olarak Devletimizin Cumhuri Sistem Dönemindeyiz.
Umuyoruz ve bekliyoruz ki Devletimiz Cumhuri Sistem Görünümünde tekrar Cihan Devleti hüviyetini kazanacak ve insanlığa huzur getirecektir.

*

4.

Ebede kadar var olacağına inandığımız devletimizi bir ağaca benzetecek olursak...

Ağacın gövdesi o bir/ tek devletimiz, dalları ise devletimizin değişik sistemler halinde görülmesidir.

Bir başka deyişle...

Ana dallar cihan devletleri olarak görülen sistemler...

Sonraki dallar ise değişik isimler ve sistemler halinde var olan devletlerimiz...

Nasıl ki her ağacın bir kökü varsa ve o kök ağacı her türlü doğal şartlara rağmen ayakta tutuyorsa...

Devletin de bir kökü vardır...

Devletin ömrünün uzunluğu ya da devletin her türden belaya rağmen varlığını sürmesi, kimi zaman küllerinden doğması, kökünün derinlerde olmasına bağlıdır.

İşte buna ?Devletin Derinliği? diyoruz.

Ve kesinlikle ?derin devlet? demiyoruz.

Devletin derinliği nasıl ki ağacın kökü gibiyse...

Ve ağacın kökü nasıl ki ağacın gücüne, cüssesine göre toprağın çok derinliğine kadar gidebiliyorsa...

Devletin derinliği de öyledir...

Ebed müddet çizgisindeki devletimizin derinliğidir ki, bizi hep devletli kılmış, bizi hep devletli yaşatmış, bizi hep asırların ötesine taşımıştır.

Bir de ?derin devlet? vardır.

Derin devlet, kelimenin tam anlamıyla, çetedir.

Derinliği de yoktur, devleti asırların ötesine taşıma sevdası da yoktur.

Derin devlet, ağacın köklerindeki ?kanser? gibi ya da ağacın üzerindeki ?ökse otu? gibidir.

Ülkemizde bu iki tip ?derin devletin? yani ?derin çetenin? iki tipi de vardır ve varlığını sürdürmektedir.

Bunlar esas olarak Bizans artıklarıdır...

Bu milletle sadece isim benzerlikleri vardır.

Daha doğrusu, sömürülerini kolay sürdürebilmeleri için, isimlerini ve cisimlerini bizlere benzetirler.

Ne genetik kodları, ne ruh kökleri, ne töreleri, ne toyları, ne soyları, ne boyları, ne huyları bizden değildir.

Cedleri olan Bizanslılarla ve elbet Bizanslıların bugünkü uzantıları ve temsilcileriyle çalışırlar.

Bunların bu ülkenin vatan olmasında ve vatan olarak kalmasında kanları, göz yaşları ve terleri olmadığı için...

Amiyane tabirle, eskilerin, ?bekara karı boşamak kolaydır? sözü çerçevesinde, ?Kıbrıs?ı verelim? diyebilirler...

Nitekim birileri de, aynı anlayışla, on iki adayı vermişti.

*
5.

Evet...

Sakın ?Devletin Derinliği? ile...

?Derin Devleti? karıştırmayın...

Devlet millete dayanır...

Derin devlet ise çetedir ve Bizanslıların içimizdeki sömürü araçalarıdır.

Bunlar kimi zaman milletin kendilerine verdiği silahlarla, kimi zaman bankaların içini boşaltarak ülkemizi çökertmeye ve ülkemizi cedleri Bizanslıların karşısında güçsüz bırakmaya çalışırlar.

Çünkü bu aziz milletin varlığı topyekun Bizanslıların, Topyekun Haçlıların, Topyekun Batılıların korkulu rüyasıdır.

Dünyayı kan ve göz yaşına boğan, milletleri ve ülkeleri yok edercesine sömüren şer güçler, bBu milletin bir gün nasıl olsa ayağa kalkacağını ve dünyaya nizam vereceğini biliyorlar.

Ve bütün güçleriyle bu ayağa kalkışımızı geciktirmeye ve durdurmaya çalışıyorlar.

Geciktirebilirler mi?

Geciktirebilirler!

Ayağa kalkışımızı önleyebilirler mi?

Önleyemezler!

Cihan Devleti Yürüyüşümüzü durdurabilirler mi?

Durduramazlar!

Çünkü Allah cc gücü kuvveti, elden ele dolaştırır.

Bu adetullahdır...

Bu sünnetullahdır...

Şimdi sıra bu aziz milete geldi...

Öyleyse mi?

Allah?ın cc yürü dediğini kim durdurabilir?

Hiç kimse!

*

Cumhuri Devletimizin kıyamete kadar payidar olması dileğiyle...

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3512/derin-devlet-ve-devletin-derinligi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

18.01.2020 Akdeniz’de olmak ya da olmamak
03.12.2019 Kadına Dair Notlarım!
15.11.2019 Kaç Bakıcı Bir Anne Eder?
04.11.2019 Derin Devlet ve Devletin Derinliği
07.10.2019 Neme Lazım ya da Tasasız Olmak
22.09.2019 Akrebin Kıskacındaki Türkiye
21.09.2019 Akrebin Kıskacındaki Türkiye
11.09.2019 Böyük Türkiye'ye Büyük Oyun
05.09.2019 'Başlarım Sizin Kürdistan Davanıza!'
26.08.2019 Cinayet mi Kadın Cinayeti mi?
20.08.2019 Bu Topraklar Kılıç Hakkımızdır
05.08.2019 Tayyip Bey ve Cihan Devleti Yürüyüşü
30.07.2019 Ak Parti Nasıl Kurtulur?
22.07.2019 Türk Milletinin Ruhunda Devlet Geni Vardır
15.07.2019 Ölmesine İzin Verilmeyen Millet
09.07.2019 15 Temmuz Kıymeti Bilinmeyen Zafer!
02.07.2019 Öğrenci, Öğretmen, Okul
24.06.2019 Sayın Cumhurbaşkanı Mesajı Nihayet Aldı
18.06.2019 Firavunlar Kaybeder Mursiler Kazanır
10.06.2019 Eğitim Ayakta Durmak İçindir
03.06.2019 İnsanı Düzeltmeden Yargıyı Düzeltemezsiniz
27.05.2019 S-400 ve ABD?nin Sancısı
19.05.2019 Cumhurun İstanbul Sınavı
31.12.2018 Karşı mahallenin hindisi!
16.12.2018 Yerel Seçimlerde Cumhurun mutlak ittifakı şarttır
28.11.2018 Belediye başkan adaylarına
16.11.2018 Sayın Cumhurbaşkanım bu milleti günaha sokmayın!
01.11.2018 Diplomasız ariflere sualimdir: Odun mu seçelim yoksa ceket mi?
24.10.2018 İttifak çok ince ayar bir iştir
13.10.2018 ?Vay anasını! Gördünüz mü? Papaz Brunson bırakıldı! Ben dememiş miydim??
08.10.2018 Karşılıksız para gibi karşılıksız diplomalar
02.10.2018 İdam adalet müebbet zulümdür
23.09.2018 Yerel seçimler milat olsun
30.08.2018 Kainat imamı, mesih, mehdi, Rabinoğlu FETÖ'nün hakkını yemeyelim
13.08.2018 Haçlı Kuşatmasında bir 'diktatör' Recep Tayyip Erdoğan
03.08.2018 Bir ana, bir bebek ve Amerikan ambargosu
23.07.2018 15 Temmuz bağlamında vatan hizmeti ve bedelli askerlik
15.07.2018 Eğitim kanayan yaramız
05.07.2018 Yirmi iki yıl önce ne demişiz?
29.06.2018 24 Haziran için ne demiştik, ne oldu, ne olacak?
23.06.2018 24 Haziran dünyanın sonu değil
19.06.2018 Seçim sonrasında yeni Türkiye
08.06.2018 Sağ ve sol arasında oy geçişleri
30.05.2018 Cumhur İttifakı içinde oy değişimi
20.05.2018 Dürüst ve cesur
12.05.2018 Sayın Cumhurbaşkanım seçmenin aklını test etmeyin
02.05.2018 Sayın Cumhurbaşkanına son çağrımdır
27.04.2018 Özlenen Birliktelik 'Cumhur İttifakı'
22.04.2018 Sistem değişirken
09.04.2018 Bir kahramanlık hikayesi
02.04.2018 Şeker Fabrikaları bağlamında 'Devlet'
19.03.2018 Tarih dönerse talih de döner
12.03.2018 Sayın Cumhurbaşkanının delikanlısı olmalı
01.03.2018 28 Şubat'tan Cihan Devleti'ne
31.01.2018 Biraz Şahadet Göderin'den Kızılema'ya
22.01.2018 BEDİRDEN HENDEK?E SURİYE HAREKÂTI
11.01.2018 SAYIN CUMHURBAŞKANIM KANAMAYI DURDURUN
02.01.2018 ON MİLYON İRANLI GÖÇMENE HAZIR MISINIZ?
28.12.2017 EY RABİNOĞLU FETULLAH TEVBE ZAMANI!
19.12.2017 TEPEGÖZ YA DA KART DOMUZ TRUMP
14.12.2017 KUDÜS GÜÇLÜNÜNDÜR
05.12.2017 FARZ-I KİFAYE YA DA TOPLUMSAL FARZLAR
29.11.2017 DÜNYA AMERİKAYI YARGILAMALI
20.11.2017 MEHDİNİN ASKERLERİ YA DA RABİNOĞLU FETULLAH?IN KULLARI
09.10.2017 AMERİKA BİTMEDEN DÜNYADA SAVAŞ BİTMEZ
29.09.2017 MTV YA DA DEVLET OLMAK BEDEL İSTER
20.09.2017 KALKAN TEOG?UN AKLA GETİRDİKLERİ
07.09.2017 BEŞ DİPLOMALI İŞSİZLER
28.08.2017 GÜÇLÜ KUVVETLİ KULLAR
16.08.2017 AK PARTİ'NİN ON ALTI YILI
09.08.2017 HIRSIZI DÖRT İŞLEMLE BULMAK
28.07.2017 MERVE KAVAKÇI'DAN ?KÖROĞLU GÖZÜN KÖR OLSUN?A
17.07.2017 FETOYİSTLERLE NASIL BAŞ EDECEĞİZ?
10.07.2017 UÇ BEYLİĞİNDEN CİHAN DEVLETİNE
01.07.2017 Mahatma Gandhi?den Gandi Kemal?e HAK YÜRÜYÜŞÜ
20.06.2017 İYİ BİR İNSAN OLMAK
12.06.2017 İLİM İSTEMEK
06.06.2017 ABD'NİN TÜRKİYEYİ İŞGAL HAZIRLIĞI
02.06.2017 ŞEHİTLER KERVANI UZAYIP GİDİYOR
23.05.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM BU MİLLET İSTEDİĞİNİZ HERŞEYİ VERDİ
16.05.2017 TALANLA BÜYÜYEN, YALANLA YÜRÜYEN DEVLET: ABD
16.04.2017 TÜRKİYE KAZANDI
08.04.2017 EVET?E ODAKLANIN
01.04.2017 SÜMÜKLÜ ADİL İKİNCİ ADAM MI?
12.03.2017 ALÇAK ÜLKE/ NETHERLANDS YÖNETİCİLERİ NE YAPMAK İSTİYOR
06.03.2017 PARTİCİ Mİ? PARTİLİ Mİ?
27.02.2017 EVET Mİ, HAYIR MI SÖYLE NEDİR SENİN CEVABIN?
19.02.2017 BU MİLLETİN TAMAMI VATAN HAİNİ Mİ?
12.02.2017 YA PRANGALI DEMOKRASİ YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
05.02.2017 REFERANDUM YA DA MUHAFAZAKÂRLAR ARASI MEYDAN SAVAŞI
29.01.2017 DEVLETİ ASLİ GÖREVLERİNE DÖNDÜRMEK
24.01.2017 MİLLETİ YÖNLENDİRMEK ZORDUR
15.01.2017 CHP, NEREYE GİDİYOR?
09.01.2017 ALGI YÖNETİMİ VE MUSTAFA KUSEYRÎ
03.01.2017 ALLAH (C.C.) KUDRET ELİYLE İSLAM?IN SON ORDUSUNU SON VURUŞA HAZIRLIYOR
25.12.2016 CİA RABİN OĞLU FETULLAH?I OYUNA GETİRDİ
20.12.2016 ABD?NİN ORTADOĞU?DAN KOVULUŞU
07.12.2016 MEMURSEN YA DA AH AKİF AĞABEY
30.11.2016 'EĞİTİMDE MESAFE ALAMADIK'
20.11.2016 USÜL ESASTAN ÖNCEDİR
09.11.2016 ABD SEÇİMLERİNDE ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ
27.10.2016 BAŞKANLIK SİSTEMİ
12.10.2016 RABİN OĞLU FETHULLAH?IN SAPTIRDIKLARI
06.10.2016 ?EDERİ BİR DOLAR OLAN GERİ GELECEKSE, GÖMÜLMEYE DE HAZIR OLMALI?
23.09.2016 OHAL MUTLAKA DEVAM ETMELİDİR
17.09.2016 SABATAİZMDEN FETOİZME
08.09.2016 PKK ÜRETEN FETÖ BATAKLIKLARI