Barış Pınarı

Eklenme Tarihi: 14.10.2019 08:57:00 - Güncellenme Tarihi: 06.07.2020 16:15:37

Rojava, Kürtçede güneşin battığı yer demek. Örgüt dilinde ise batı Kürdistan anlamına geliyor.Cezire, Afrin ve Arap pınarı (Kobani) kantonları bu bölgede bulunuyor.
Öcalan, Hafız Esat'ın desteği ile uzun yıllar örgütü Suriye'den idare etti. Arap Baharı başladığında bölgede en örgütlü yapı PKK idi. Merkezi yönetimin zayıflaması ve 2012'de güçlerini bölgeden çekmesi ile birlikte Ocak 2014'de üç kanton demokratik özerklik ilan etti. Ardından kurumlaşma yönünde adımlar atıldı. Kantonların anayasası olan 94 maddeden oluşan Rojava Toplumsal Sözleşmesi ilan edildi.
Tam bu sırada AK Parti yönetimi çözüm süreci adı altında anlamsız bir romantizme kapıldığı için olanların yakın gelecekte hangi sonuçlara neden olacağını göremedi. PKK'nın Suriye'de zaman kazanmak için Çözüm sürecine yanaştığını bile anlayamadı. Kibir siyaseti gözleri karartmış, uyarılara kulak tıkanmasına neden olmuştu.
Kantonlar, bu süreçte hem kurumlaşma çalışmaları yaptılar hem de İmralı ile HDP üzerinden kolaylıkla temas kurdular. Öcalan'la görüşmeye gidenler onun talimatlarını alıp Kandil ve PYD'ye götürdüler. Öcalan hem kurumlaşmanın alt yapısına kılavuzluk etti, hem de diplomatik ilişkilerini belirledi. Söz gelimi, PYD'nin her iki güçle de (ABD ve Rusya) temas kurmasını Öcalan telkin etti. Örgüt, Kanton yapılanmasını tamamlayınca da Suriye'de kazandığı moral ile Türkiye'de Devrimci Halk Savaşını başlattı. Türkiye ancak şehirlerin ortasına kurulan hendekleri görünce gerçeği anlayabildi.
Birinci Dünya Savaşında Suriye Fransa tarafından işgal edildi. Fransızlar, emperyalizmin değişmeyen stratejisi böl, çatıştır ve yönet planını burada da uyguladılar. Halkının yüzde 73'ünü temsil eden sunni çoğunluğa karşı yüzde 12'lik Nusayri'leri desteklediler. Böylece halklar arasına husumet tohumları ektiler. Fransa çekildiğinde geride birbirine düşman gibi bakan halklar bırakmışlardı. Bu ayrışma sonraki yıllarda da devam etti, devlet çoğunluğun temsil edilmediği bir aygıta döndü ve bunun için de hep baskıcı bir siyaset izleyerek sunni çoğunluğun siyasi katılımını engellemeye çalıştı.
BAAS yönetimin Kürtlere karşı tutumu da farklı değildi.Kürtlerin bir kısmı vatandaş kabul edilirken daha büyük bir kısmı yabancı ve kaydı olmayan unsurlar olarak telakki ediliyordu. Vatandaş olmayanların eğitim, seyahat gibi son derece insani hakları bile yoktu.Bunun nedeni bugün sınır boylarımızda bulunan Kürtlerin çoğunun 1925 Şeyh Said ve 1927-1930 Ağrı İsyanlarından kaçarak bölgeye yerleşen sığınmacılar olmasıydı.(Suriyeli sığınmacılar problem olmaz diyenler bu örnek üzerinde iyi düşünmeli)
Özerklik ilanından sonra Kantonlar hızla kendi kurumlarını kurmaya başladılar. YPG adı altında öz savunma birlikleri kuruldu, 18-30 yaş aralığında olan herkese 9 ay askerlik mecburiyeti getirildi,Kürtçe eğitim veren okullar açıldı, öğretmenler Öcalan'ın yazdığı kitaplardan oluşan bir eğitime tabi tutuldular, diğer bütün kurumlar ve departmanlarda çalışanlar da Öcalan'ı merkez alan ideolojik eğitimden geçirildiler,dışarıya demokratik bir görüntü verilmesine rağmen Kantonlar aslında birer örgüt organı olmaktan ileri gidemediler. Demokrasi dekoruna Türkmenler, Araplar, Çeçenler de dahil edilmek istendi, ancak ikna edilemediler. Süryanilerin bir kısmı demokratik özerkliğe destek verirken mühimce bir kısmı rejimle beraber hareket etmeyi tercih etti. Kürtlerin de bazıları YPG yerine Barzani'nin etki alanında olan Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS)'yi desteklemeyi tercih etti. ENKS, YPG'yi Suriye Kürtlerinin meşru bir savunma gücü olarak değil, PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve farklı görüşte olanlara hayat hakkı tanınmadığını, siyasi tutuklamalar yaptığını, çoğulculuk iddialarına rağmen eğitimin PKK ideolojisi istikametinde verildiğini söylüyor. 2014-2019 yılları arasında Kantonlarda bulunan insanların çoğu akademiler, yan örgütler ve eğitim kurumları aracılığıyla eğitimden geçirildi. Bölgede Mezopotamya Sosyal Bilimler Akademisi ,Mezopotamya Toplumsal Adalet ve Hukuk Akademisi ile Celadet Bedirhan Tarih, Dil ve Edebiyat Akademisi gibi üniversiteler bulunuyor.Bu akademilerde genellikle Öcalan'ın Kürtçe ve Arapça'ya çevrilen makaleleri, kitapları ve Kürt tarihi okutuluyor.
YPG, bütün bu adımları ABD ve Rusya'nın desteği ile attı. Ancak etnik hareketler merkezi yönetimler güç kaybetmedikçe hiç bir amaçlarını gerçekleştiremezler.Onun için bir ülkenin bütünlüğünü korumak merkezi yönetimi tahkim etmekten geçer. AKP hükümeti ise tam tersini yaptı, bütün gücüyle Esat yönetimine yüklendi, Esat zayıfladıkça PKK bölgede güç kazandı. Türkiye'nin Esat'a yönelik çabası PKK'ya yaradı. Şimdi beka sorunu diyerek PKK güçlerini bölgeden biraz geriye itmeye çalışıyoruz. Yakınımda durma uzağımda ne yaparsan yap anlamına gelen bu hareketin gerçekte Türkiye'ye ne kazandıracağı meçhul. Çünkü örgütü biraz aşağı itmek YPG'nin devletleşme kapasitesini yok etmek anlamına gelmiyor.Ayrıca büyük güçlerin hangi sınırlara kadar hareket imkanı vereceğini de bilmiyoruz. Trump, verdiğim sınırlar dışına çıkılırsa Türkiye'yi ekonomik olarak bitiririm diyor.Belli ki ABD, YPG'nin bitirilmesine imkan vermeyecek. Sınırlı, sadece Türk kamuoyunun gazını alan bir harekatla yetinilecek. Tehdit yok edilmeyecek, yalnızca tehir edilmiş, ötelenmiş olacak.
Bu noktaya gelinmesinin nedeni iktidarın tutarsız Suriye siyasetidir. Tarihten, sosyolojiden, gerçeklerden kopuk siyaset Türkiye'yi kendi kendisiyle çelişir duruma getirmiştir.Barış Pınarı hareketinin başarıya ulaşması ancak sınırlarımız boyunca sıralanan kantonların dağıtılmasına,YPG'nin imha edilmesine bağlıdır. Bu da ancak Esat'la iş birliği yapılması ile mümkündür. Diğer yandan Suriye harekatı hiç bir gerçekçi yanı olmayan -ümmet- kavramına yüklenen siyasi anlamları da yırtıp atmıştır. İran ümmettendir ama Barış Pınarı'na karşıdır. Arap Ülkeleri ümmettendir ama Suriye Harekatına karşı çıkmışlardır. Herkes milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre pozisyon almıştır. Ümmet siyasi bir ilke veya kavram değil, aynı dine inanlar arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı ifade eden bir kavramdır. Ama aynı ümmet çerçevesi içinde olan bir ülkeye karşı haklı sebeplerle milli menfaatlerimizi korumayı engellemez.Haklı olduğumuz herhangi bir davada dinin önümüze çıkardığı herhangi bir engel yoktur. Türkiye'nin bir bölgesini de kantonlaştırıp Demokratik Konfederalizm adı altında Türkiye'den koparmak isteyenlere karşı her türlü mücadele meşrudur. Bölgede yuvalanan terör çetelerine karşı Türkiye'nin meşru müdafaa ve teröristleri sınır ötesinde takip hakkı ardır. Dileriz operasyon iç politikaya yönelik bir hamle olarak kalmaz,sınırlarımızdaki unsurların tamamını temizlemeye vesile olur. Duamız, desteğimiz askerimizledir.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3460/baris-pinari

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

04.07.2020 Büyüyen Parti ?
01.07.2020 Otokrasi ve Sonuçları
24.06.2020 Barolar ve Yargı
21.06.2020 Dün FETÖ, Yarın Kim?
18.06.2020 Hakikati Susturmak Kime Yarar?
15.06.2020 Davaya Bağlılıktan Ulufeye Bağlılığa
12.06.2020 Devleti Ele Geçirmek
09.06.2020 Ayasofya'da çan sesi var mıydı?
07.06.2020 Ayasofya
04.06.2020 Perinçekgillere Taşınmak
30.05.2020 28 Şubat ve Milliyetçiler
28.05.2020 Demokrasi ve İtibar
24.05.2020 Bir Ayrıştırma Biçimi Olarak Bayramlar
19.05.2020 Yüreğir Olayı
17.05.2020 Hoparlörlerde Dua
14.05.2020 İki Bölücülük Ortak Amaç
12.05.2020 AR EDİYORUM
11.05.2020 Biz dövüşürsek...
07.05.2020 Ahmet'in Ölümü ve Vicdan
22.04.2020 Virüsle Mücadele Yerine Muhalefetle Mücadele
18.04.2020 CB Erdoğan'ın eski arkadaşları ne diyor?
15.04.2020 Milliyetçiler Nereye?
13.04.2020 Tiyatro
10.04.2020 Vicdanını Yitirmiş Siyaset
03.04.2020 Biz değişmedikçe hiçbir şey değişmez
30.03.2020 Bilim Kurulu Kararları ve CB Sistemi
26.03.2020 İnfaz yasasını Nedim Şener yapsın
24.03.2020 Adalet Doğru İşlerse Aflara Gerek Kalmaz
22.03.2020 Korona Salgını, Tedbirler ve İnfaz Yasası
18.03.2020 Galip Erdem ve Türk Milliyetçiliği
15.03.2020 Ayrılıkçı Milliyetçilik ve Karşı Milliyetçilik
07.03.2020 Din Adına Dini Katletmek
28.02.2020 Başın Sağolsun Türkiye!
19.02.2020 İYİ Parti'den kopmalar ve ideolojik insan
11.02.2020 Suriye Politikası ve Şehitler
02.02.2020 Nereye Gidiyoruz?
28.01.2020 Kötülüğe Devam
19.01.2020 İslama Karşı İslam
05.01.2020 Yargının Saygınlığı
30.12.2019 Sözcü Davası ve Yargının Tarafsızlığı
28.12.2019 Kanal İstanbul ve BOP
17.12.2019 Suriyeliler Meselesi
15.12.2019 Gelecek Partisi
09.12.2019 Şehir Üniversitesi Bahane
02.12.2019 Din Hırsızları
22.11.2019 Alfabe Tartışmaları
16.11.2019 Yazar Kasadan Siyanüre Ekonomik Kriz
13.11.2019 FETÖ Davaları ve Tepkiler
06.11.2019 Siyaseti Müslümanlığın Ölçüsü Haline Getirmek
27.10.2019 Siyasi Tutarlılık ve Terörle Mücadele
20.10.2019 Operasyon Ağa ile Marabanın Hikayesine Dönmesin
14.10.2019 Barış Pınarı
06.10.2019 Yargı ve Keyfilik
27.09.2019 Hedefteki Parti
21.09.2019 Ülkü ve İlke
15.09.2019 İstifalar, Ömerler, Bahçeli
07.09.2019 Diyarbakır Anneleri
05.09.2019 İhraçlar Gerçekleri Örter mi?
31.08.2019 Yeni Ömer?ler
25.08.2019 ?Anne Ne Olursun Ölme?
21.08.2019 Kayyum Kararı
14.08.2019 Beka Siyaseti
09.08.2019 Siyasetçiyi Tanrılaştırmak
03.08.2019 İyi Partili Ülkücülere Dönün Çağrısı
31.07.2019 Ensar/Muhacirin Denklemi
27.07.2019 Yeni Oluşumlar ve Beklentiler
22.07.2019 Hem Muhalif, Hem de Yeni Partilere Karşı Olmak
13.07.2019 Davutoğlu, Babacan...
01.07.2019 Davutoğlu Ne Diyor, Nereye Gidiyor?
28.06.2019 Bir Seçimin Arkasından
25.06.2019 Asıl Sorunun Etrafında Dolanmak
24.06.2019 Pkk'yı İç Siyasetin Parçası Yapmak
23.06.2019 PKK'yı İç Siyasetin Parçası Yapmak
21.06.2019 Kime Oy Verirdiniz?
17.06.2019 Büyük Buluşma
16.06.2019 Yazmanın Sorumluluğu ve Yalan Fetvası
06.06.2019 Çatışmacı Kimlikler ve Siyaset
01.06.2019 Kritik Dönem
23.05.2019 Bizim Devletten Onun Devletine
17.05.2019 Demokrasi ve Devlet Bağı
08.05.2019 Hukuk Cinayeti
27.04.2019 Eleştirilerden Ders Almak
23.04.2019 Davutoğlu Ne Diyor?
18.04.2019 Ankara'da Özdağ,Babacan, İstanbul'da Davutoğlu Olsaydı?
08.04.2019 Ders alındı mı? Hiç sanmam
02.04.2019 Seçim sonuçları nasıl okunmalı?
26.03.2019 Bırakın gelsinler
21.03.2019 Yavaş, Özhaseki ve masumiyet karinesi
19.03.2019 Çekin ellerinizi dinimizden!
14.03.2019 Milletten kabileleşmeye doğru
11.03.2019 Muhalefetsiz demokrasi olmaz!
08.03.2019 Ak Parti niye geriliyor?
28.02.2019 Hainlik nerelere düştü?
24.02.2019 Doğrular er geç kazanır
19.02.2019 Ülkücü sevgisi, Ozan Arif, Ahmet Kaya
16.02.2019 Dar kafalılık
12.02.2019 Bedeviliğin dirilişi
07.02.2019 HDP üzerinden siyasi rekabet kime yarar?
02.02.2019 Bu yol, yol değil
29.01.2019 Oy karşılığı cennet ve Maduro
25.01.2019 Siyasette üslup sorunu
20.01.2019 Yeni partiyi kim kuracak?
10.01.2019 Böyle bir Türkiye istememiştik
21.12.2018 Biz neye karşıyız, PKK?ya mı devletleşmeye mi?
17.12.2018 Siyasi çözüm ne anlama geliyor?
08.12.2018 Liyakat ve siyaset
01.12.2018 Darbe davaları ve hukuk
20.11.2018 Bakan Soylu'nun haklı tepkisi
16.11.2018 Kaşıkçı cinayeti ve dinin araçsallaştırılması
09.11.2018 Örgüt liderlerinin başına ödül
30.10.2018 Üst kimlik ve milli bütünlük
24.10.2018 Andımız
19.10.2018 Kaşıkçı cinayeti ve tarihi arka plan
09.10.2018 Mckinsey, Brunson ve demokrasi kültürü...
28.09.2018 Cumhur İttifakı devam etmeli mi?
24.09.2018 MHP'nin AF teklifi
19.09.2018 Bir yarım aydın hastalığı: Ukalalık
16.09.2018 MİT operasyonu- Tek sesli medya
11.09.2018 Alkış ve övgü siyaseti
03.09.2018 Suçlamak yerine özeleştiri yapmak
29.08.2018 Tarikatlar, cemaatler ve devlet
23.08.2018 Suriye politikası kime yaradı?
20.08.2018 Helal-haram, iki kıssa
17.08.2018 Terör mücadelesinde fikri araçların önemi
12.08.2018 Aynı gemide olmak
08.08.2018 Hamaset yerine çözüm üretmek
03.08.2018 FETÖ, ABD İLE KRİZ
27.07.2018 Kıblesiz aydından, aklını ikbaline bağlayan aydına...
19.07.2018 Söz'ün anlamsızlığı ve İnce
19.06.2018 Çiller, Ağar çare değildir
15.06.2018 Üç beş oy için Milli Bütünlüğümüzle oynanıyor
03.06.2018 Sürprizlere gebe bir seçim
23.05.2018 Bir intihar girişimi olarak aday listeleri
20.05.2018 Ey ben!
18.05.2018 Farklı bir Ramazan
09.05.2018 Yeni bir siyasetçi tipine ihtiyaç var
29.04.2018 Seçim, Erdoğan ile Akşener arasında...
24.04.2018 Muhalefetin transfer hamlesi
18.04.2018 Bahçeli zamanın MHP'nin aleyhine işlediğini gördü
16.04.2018 ABD'nin Suriye operasyonu ve Yazıcıoğlu dosyası
12.04.2018 Deizm niçin yükseliyor?
07.04.2018 Suriye, Irak doğrudan, Türkiye-İran dolaylı hedeftir
16.03.2018 Demokrasi ve yeni seçim yasası
11.03.2018 Ya hakkı söyle ya sus!
02.03.2018 28 Şubat
23.02.2018 İslam dünyasında niçin bir muhalefet geleneği oluşmadı?
18.02.2018 Yargı ve Konjonktür
11.02.2018 Partilere kontenjan vermek yeter mi?
05.02.2018 İslam tarihinden iki örnek, dün ve bugün
01.02.2018 Erdoğan, Davutoğlu ve Pelikancılar...
27.01.2018 Kazanmaya mecburuz
23.01.2018 Afrin Harekâtı
20.01.2018 CHP GÖRÜNÜMLÜ HDP?Lİ
15.01.2018 AYM KARARI, YERLİ VE MİLLİ AYRIŞMASI
06.01.2018 ATİLLA KURBAN EDİLMEMELİ
03.01.2018 İRAN
30.12.2017 DAVUTOĞLU'NUN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI...
26.12.2017 OHAL ve ORTAK AKLI KATBETMEK
23.12.2017 BM GENEL KURULU'NUN KUDÜS KARARI
21.12.2017 ÜMMET, ULUS-DEVLET, ARAPLARI ANLAMAK
18.12.2017 ELEŞTİRİDEN KİM KORKAR?
15.12.2017 ZARRAB'IN FATURASI, YARIN DAHA AĞIR OLUR
08.12.2017 KUDÜS, HEPİMİZİN MESELESİ
22.11.2017 ABD YARGI SİSTEMİ ve ZARRAP DAVASI
18.11.2017 ARINÇ'IN UYARILARI
11.11.2017 İSLAM VE DEMOKRASİ
04.11.2017 YARGITAY 16.DAİRE KARARI
31.10.2017 CUMHURİYETLE NİCE YILLARA...
27.10.2017 AK PARTİNİN ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE İHTİYACI VAR
23.10.2017 AK PARTİ ERİYOR MU?
15.10.2017 BİR KİTAP: KÜRT SORUNU MU DEVLETLEŞME SORUNU MU?
12.10.2017 POPULİZM
07.10.2017 KERKÜK 82, MUSUL 83, YA 18 ADA?
01.10.2017 ÖNDE TÜRKMEN BAŞBUĞU (?)
26.09.2017 HAYDİ BAYRAM YAPALIM
23.09.2017 BARZANİ REFERANDUMUNDA ÇOK GECİKİLDİ
15.09.2017 BATI BİZİ KISKANIYOR MU?
11.09.2017 KUZEY IRAK TÜRK- KÜRT-ARAP FEDERASYONU(!?)
05.09.2017 ARAKAN KAN AĞLARKEN?
03.09.2017 YORGUNLUK MU, SİYASİ BOŞLUK MU?
29.08.2017 TÜRKÇEYİ BIRAKIP YENİ BİR DİL ÖĞRENECEKMİŞİZ!
22.08.2017 MİLLİYETÇİLER NİYE İKTİDAR OLAMADI?
19.08.2017 16 YILDA DOĞRULAR, YANLIŞLAR
16.08.2017 METAL YORGUNLUĞU DEĞİL, MENTAL YORGUNLUK
12.08.2017 KUŞATMA
03.08.2017 FETÖ, CEMAAT, GİDİŞAT
27.07.2017 MHP-DAVUTOĞLU POLEMİĞİ
25.07.2017 ÖLÜM, YA OLMASAYDI?
20.07.2017 KABİLELEŞME
14.07.2017 DARBEDEN DEMOKRASİYE?
09.07.2017 SURİYELİ GÖÇMENLER ve NİÇİN HEP BİZ SUÇLUYUZ?
30.06.2017 ADALET ARAYIŞI VE DEĞİŞİM
27.06.2017 18 ADA VE BİR ZİHNİYET
23.06.2017 TERÖRLE MÜCADELE, HALKLA KUCAKLAŞMA
16.06.2017 BERBEROĞLU KARARI EN ÇOK KİMİ SEVİNDİRDİ?
14.06.2017 TEPKİSEL DİN ANLAYIŞI
10.06.2017 FETÖ DAVALARI, ALDANANLAR, ALDATANLAR AYRIMI
06.06.2017 KUŞATMA
02.06.2017 ŞEHİDİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ, VATAN MÜDAFAASININ DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİDİR
30.05.2017 BİR DAVA ve GÖNÜL ADAMI: AHMET ER
27.05.2017 İNSAN HAKLARI ve EGEMENLİK
20.05.2017 ATATÜRK MESELESİ...
17.05.2017 AYNI DELİKTEN İKİ DEFA ISIRILMAK, YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?
11.05.2017 ABD?NİN YPG?YE YARDIMI HÜKÜMETİN SORUMLULUĞU?.
06.05.2017 GÜL, DAVUTOĞLU ve ÖTEKİLEŞTİRME
30.04.2017 GÜL , AKŞENER ve YENİ PARTİ
26.04.2017 AKPM KARARI NASIL OKUNMALI?
20.04.2017 REFERANDUMUN RAKAMSAL SONUÇLARI
16.04.2017 BU GÜNLERİ BİLE ARAYABİLİRİZ?
12.04.2017 REFERANDUM,DİN,SİYASET VE 15 TEMMUZ DARBESİ
06.04.2017 BU NEFRETLE NEREYE?
01.04.2017 DAVUTOĞLU
29.03.2017 TÜRKLÜK, KÜRTLÜK
23.03.2017 BATI?YA KIZMAK ÇARE DEĞİL
18.03.2017 ABDÜLHAMİT?TEN BUGÜNE BAKMAK
12.03.2017 AVRUPA İLE KRİZ
06.03.2017 COĞRAFYA VE MİLLETLERİN KADERİ
03.03.2017 EVET Mİ,HAYIR MI?
27.02.2017 28 ŞUBAT
19.02.2017 SİYASİ İKTİDARLA AHLAKİ İKTİDAR AYNI ŞEY DEĞİL.
13.02.2017 SON KARARNAME VE ÜNİVERSİTE HOCALARI
09.02.2017 KİM MAĞDUR KİM SUÇLU
05.02.2017 İSLAM ve SİYASET
30.01.2017 TÜKETİM EKONOMİSİ YERİNE ÜRETİM EKONOMİSİ
17.01.2017 ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEYEN MADDELERİ OLUR MU?
12.01.2017 ÖLÇÜSÜZ MUHALEFET
10.01.2017 SİYASAL İSLÂM VE AHLÂKÎ ÇÜRÜME
06.01.2017 BALKON KONUŞMALARININ TAM ZAMANI
02.01.2017 YİNE TERÖR YİNE ACI? NE YAPMAK LAZIM?
25.12.2016 BAŞKANLIK TUZAK MI, BAHÇELİ?NİN İKRAMI MI?
20.12.2016 BÜYÜKELÇİ SUİKASTİNİN ARKASINDA KİM VAR?