Akrebin Kıskacındaki Türkiye

Eklenme Tarihi: 21.09.2019 06:11:00 - Güncellenme Tarihi: 06.08.2020 10:58:37

1.

Konuyu biraz bilenlerin açık seçik gördüğü gibi, ülkemiz ve milletimiz yüz yıl önce yarım kalan bir hesabın faturasını ödemek için kıskaca alınmış durumda...

Buraya nasıl geldik?

Bizi buraya kimler, ne için getirdi?

Bu nasıl bir diplomasiydi ki, olacakları göremedik, anlayamadık, kavrayamadık...

Ya da, biz ne kadar usta bir diplomasi uygularsak uygulayalım, millet ve ülke olarak yüz yıl önce yarım bırakılan bir hesabın faturasını ödemek durumundaydık...

Yani bu kıskacın kurgusu, 5-10 yıllık bir kurgu değil, yüzyıl önceden her şeyiyle düşünülmüş ve hayata geçirilmek için bugüne beklenmiş bir kurgu...

Elbet böyle bir zaman kesitinde, kurgunun şu zaman veya bu zaman yapılmış olmasının hiç önemi yok.

Önemli olan, millet ve ülke olarak bu kıskaçtan salimen, bütünlüğümüzü bozmadan, nasıl çıkacağımızdır.

*

2.

Yıl, 1980...

12 Eylül Çetesinin, gencecik çocukları bir sağdan, bir soldan, asmak için, CİA adına ülke yönetimine alçak elini koymalarından biraz önce...

Ülke yönetimi Süleyman Demirel?in ellerinde...

24 Ocak kararları alınmış...

O zaman MSP Erzurum milletvekili olan Korkut Özal Erzurum?a gelmiş...

Biz bir grup akademisyen arkadaş, üniversite lojmanlarındabir arkadaşın evinde toplanmışız...

Konu 24 Ocak kararları ve rahmetli Korkut Beye ağabeyisi olan Başbakan Müsteşarı Turgut Beyin bu kararları neden aldığı soruluyor.

Korkut Bey, sorumlu bir devlet adamı olarak, o güzel üslubuyla, eğer ağabeyisi o kararları almamış olsaydı, ülkenin altından kalkamayacağı bir ekonomik çıkmaza gireceğini, anlatıyor.

Ve Korkut bey, Turgut bey bu kararları alarak ekonomiyi tam olarak düze çıkaramamış olsa da, hiç olmazsa ülkeyi batmaktan kurtardığını ve komalık vaziyete getirdiğini, sözlerine ekliyor.

Fakat 24 Ocak Kararlarıyla ilgili soruyu soran ateşli akademisyenler, Korkut beyin anlattıklarıyla susacak gibi değiller ve ?Turgut bey bu kararları almamalıydı, ekonomi batarsa batsın? tarzında, devam ediyorlar.

Çünkü o ateşli akademisyenlere göre, ?bozuk düzen? batsın da ne olursa olsun...

Allah?ın takdirine bakın ki, bozuk düzen batsın da, ülke ne olursa olsun diyenler, önce yerden yere vurdukları Turgut Özal?ın yönetimindeki Türkiye?de ballı kaymaklı yerelere geldiler; sonra da AK Parti yönetimindeki Türkiye?de yıllarca milletvekilliği ve bakanlık yaptılar.

Ve sonra...

Sonrasını ben burada yazmıyorum; nasıl olsa hafaza melekleri yazmışlardır...

*

3.

Bu anıyı buraya niye mi sokuşturdum?

Bu ülke ve bu millet ne zaman dara düşmüşse...

Allah cc mutlaka bir vatan evladını göndermiş ve bu ülkeyi tereyağından kıl çeker gibi, içine düştüğü çıkmazdan kurtarmıştır.

Hem de bir araya gelmezleri geldirerek, hem de olmazları oldurarak.

Rahmetli Turgut Özal?ın fikriyatıyla Süleyman Demirel?in fikriyatı, özellikle son dönemlerinde, birbirlerinden fersahlarca uzaklardaydı.

Fakat Allah cc bu ikiliyi, 12 Eylül Çetesinin CİA darbesine kadar, uzun yıllar beraber çalıştırdı.

Ve bu beraber çalışmanın bir getirisi olarak, Allah cc 12 Eylül Çetesine Turgut Özal?ı gösterdi ve tanıttı.

CİA?nın tasmalıları olarak, gencecik çocukları, bir sağdan bir soldan asmak ve bu alçaklığı yaparken vicdanı sızlamadığını belirtecek kadar insanlıktan uzak olmak dışında, hiçbir şeyden anlamayan 12 Eylül Çetesi ülke ekonomisini Turgut Özal?a teslim etmek zorunda kaldı...

Ve Sezai Karakoç?un o muhteşem ifadesiyle ?kaderin üstünde var olan kader? ağlarını örmeye başladı...

12 Eylül Çetesi önce Turgut Özal?ın parti kurmasına, sonra gecikmeli de olsa, yönetimin bir ucundan tutmasına izin verdi.

Benim ve çoğu insanımızın kanaatidir ki, bu ülkeyi ve bu milleti, 12 Eylül Çetesinin elinden ve ülkeye vereceği zararlardan, olabilecek en az hasarla kurtaracak tek kişi Turgut Özaldı...

Yeri gelmişken Turgut Özal hakkındaki değerlendirmemi kısaca belirtmek istiyorum...

Cumhuriyet tarihinde Turgut Özal kadar devleti bilen, sistemi bilen, iş dünyasını bilen, dünyayı bilen bir devlet başkanımız gelmedi.

Bu bakımdan şahsi kanaatim odur ki:

12 Eylül Çetesinin Sultasından Türkiyeyi Turgut Özal çapında bir lider kurtarabilirdi; Allah cc bu millete ve bu ülkeye kurtarıcı olarak onu gönderdi.

*

4.

ABD?nin son dönemlerinde en çok iz bırakan dışişleri bakanı sanırım Henry Kissinger?dır...

Kissinger?ın aklımda kalan ve yeri geldiğinde tekrarladığım bir sözü vardır.

Kissinger ?her siyasi olayın, siyasi oluşumun en azından beş aylık bir geçmişi vardır? der.

Yani hiçbir siyasi olay, birden bire, spontane olarak, gelişmez.

Bunu niye mi söylüyorum?

Adnan Menderes?in, o zamanki tanımıyla, Su İşleri Müdürü olan, 27 Mayıs Çetesinin ülke yönetimine el koymasıyla devletteki görevi sona eren; Adnan Menderes?in Demokrat Partisinin mirasına konmak için kurulan Adalet Partisinin içinde yer alarak siyasete atılan ve günü gelince...

Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala?nın ölmesiyle partiyi genel kurula götüren Sadettin Bilgiç?tengörevi devralan Süleyman Demirel...

Kabul etmemiz gerekir ki, daha sonra açığa çıkan her türlü defosuna rağmen, o günün şartlarında Süleyman Demirel gerçekten iyi bir isimdi...

Sorgulama kültürümüz olmadığı için, Süleyman Demirel?in ne 1965-1980 yılları arasında ülke siyasetindeki etkin rolünü...

Ne de, tıpkı Ragıp Gümüşpala?nın ani ölümünde olduğu gibi, günü gelince, Turgut Özal?ın ani ölümüyle, en olmazlar bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı olduktan sonraki etkin rolünü, tam olarak bilemiyoruz.

Çünkü olanları enine boyuna hiç irdelemedik...

Seviyorsak, akıllara şaşkınlık verecek kadar övdük...

Sevmiyorsak, akıllara şaşkınlık verecek kadar sövdük...

Kur?an?ın ifadesiyle, ?orta bir ümmet? olarak yaratılmamıza ve Allah Resulünün (sav) ifadesiyle ?işlerin hayırlısı orta olandır? olduğunu bilmemize rağmen...

Genelde, milletçe hiç ortamız olmamıştır...

Sevdiklerimizi, ya kayıtsız şartsız, putperestliğe yaklaşacak şekilde sevmiş ve büyütmüşüzdür ya da sevmediklerimizi küfür ithamına varacak şekilde yermiş, nefret etmiş ve küçültmüşüzdür.

Evet, hiç ortamız olmamıştır...

Elbet bu hastalıkson 150-200 yılın hastalığıdır.

Yoksa bütün tarihimizin hastalığı değildir.

Gerçekten de, kıvrak zekası ve halkın nabzını çok iyi tutan bir siyasetçi olarak, hiç sevmediğim ve buna rağmen hakkını teslim etmekten de geri kalmadığım Süleyman Demirel?in en zor dönemlerde ülke için yaptıklarını görmezden gelemeyiz.

Allah cc 1961 ve 1993?den sonraki çetrefilli dönemleri bu millete Süleyman Demirel ile an az zararla atlattırdı, kanaatindeyim...

*

5.

Ve 1994 Mahalli Seçimlerinde ?kaderin üstünde bir kaderin varlığını? bir kez daha gördük.

Cumhuriyet Tarihinin belki de en beceriksiz belediye başkanı olan Nurettin Sözen?den sonra, oyların akıl almaz bir dağılımıyla, kıl payı bir oy farkıyla İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, eğer belediye başkanı olmasaydı ve başarılı bir belediye başkanlığı yapmamış olsaydı...

Yine Cumhuriyet Tarihinin, özellikle ekonomi açısından, en beceriksiz ve elbet en başarısız başbakanı olan Ecevit?ten sonra iktidara gelebilir miydi?

Gelemezdi...

Geldi ve hem belediye başkanlığındaki hem de başbakanlıktaki seleflerinden sonra İstanbul ve ülke için çok muhteşem işler yaptı.

Bu aziz millet de Cumhuriyet Tarihindekibütün rekorları Recep Tayyip Erdoğan?a kırdırarak, onu on yedi yıldır iktidarda tutuyor...

Ve şimdi on yedi yıldır iktidarda olan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye kelimenin tam anlamıyla akrebin kıskacında...

Bir taraftan ABD, diğer taraftan Rusya kuşatmayı daraltırken,  tarihin hiçbir döneminde, ülkemiz açısından, güvenilir bir komşu olmayan İran, sıranın kendisine geleceğini bile bile, belki de fırsat kolluyor.

Çünkü gerek Esed Rejimiyle gerekse Rusya ile bir olup, Suriye halkına yaptıklarının insanlıkla ve iyi komşulukla hiç alakası yok...

*

6.

İşte böyle bir ortamda, bu ülke yine bir çıkış kapısı bulacaktır.

Siyasi yapımız ne kadar karışık ve kaosa yakın olsa da...

Allah cc bu ülkeden ve bu milletten vazgeçmeyeceği için...

Allah Resulünün (sav) Sevr Mağarasında arkadaşı Ebubekir?e (ra) dediği gibi demek geliyor içimden...

O Güzel Nebi (sav) Ebubekir?e (ra) şöyle demişti:

?Üçüncüsü Allah cc olan iki dosta kimse zarar veremez?

Ben de bu nebevi sözden mülhem olarak şöyle diyorum:

?İkincisi Allah cc olan bu millete hiçbir şer ortaklığı zarar veremez.?

Bu millet Allah?ın cc yardımını 1402?de yapılan Ankara savaşından sonraki Fetret Döneminde gördü...

Osmanlının yıkılışından sonraki Cumhuri Sistemin kuruluşunda gördü...

Tek Parti Döneminden sonra Adnan Menderes?in gelişinde gördü...

Baştan bu tarafa ifade ettiğimiz gibi...

Bu millet her dara düştüğünde Allah cc bir kurtarıcı iradeyi bu millete nasip etti...

Şu an içine düştüğümüz girdap...

Bu ülkeyi ve bu milleti sarmalayan akrebin kıskacı gerçekten çok dehşetli...

Fakat...

Allah cc var, kaygı yok...

Biz millet olarak kıyamete kadar bu topraklarda olacağız...

Ama bizi kıskaca alanların kıyamete kadar var olacaklarını hiç sanmıyorum!

Ya Rab!

Bu millet, her şeyiyle İslamın son ordusudur!

Bu millet, her şeyiyle İslam ümmetinin bayraktarıdır!

Bu millet, her şeyiyle darda kalmış ümmetin fertlerine kucağını açan bir mihmandardır!

Ya Rab!

Bu millete yardım eyle!

Bu milletin sıkıntılarını gider!

Bu milletin yüzünü güldür!

Bu milletin ordusunu zaferden zafere koştur!

Bu millete Cihan Devletini kurmayı nasip eyle!

Ya Rab!

Gidecek başka kapımız yok!

Sen bizim yar ve yardımcımızsın!

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3414/akrebin-kiskacindaki-turkiye

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

18.01.2020 Akdeniz’de olmak ya da olmamak
03.12.2019 Kadına Dair Notlarım!
15.11.2019 Kaç Bakıcı Bir Anne Eder?
04.11.2019 Derin Devlet ve Devletin Derinliği
07.10.2019 Neme Lazım ya da Tasasız Olmak
22.09.2019 Akrebin Kıskacındaki Türkiye
21.09.2019 Akrebin Kıskacındaki Türkiye
11.09.2019 Böyük Türkiye'ye Büyük Oyun
05.09.2019 'Başlarım Sizin Kürdistan Davanıza!'
26.08.2019 Cinayet mi Kadın Cinayeti mi?
20.08.2019 Bu Topraklar Kılıç Hakkımızdır
05.08.2019 Tayyip Bey ve Cihan Devleti Yürüyüşü
30.07.2019 Ak Parti Nasıl Kurtulur?
22.07.2019 Türk Milletinin Ruhunda Devlet Geni Vardır
15.07.2019 Ölmesine İzin Verilmeyen Millet
09.07.2019 15 Temmuz Kıymeti Bilinmeyen Zafer!
02.07.2019 Öğrenci, Öğretmen, Okul
24.06.2019 Sayın Cumhurbaşkanı Mesajı Nihayet Aldı
18.06.2019 Firavunlar Kaybeder Mursiler Kazanır
10.06.2019 Eğitim Ayakta Durmak İçindir
03.06.2019 İnsanı Düzeltmeden Yargıyı Düzeltemezsiniz
27.05.2019 S-400 ve ABD?nin Sancısı
19.05.2019 Cumhurun İstanbul Sınavı
31.12.2018 Karşı mahallenin hindisi!
16.12.2018 Yerel Seçimlerde Cumhurun mutlak ittifakı şarttır
28.11.2018 Belediye başkan adaylarına
16.11.2018 Sayın Cumhurbaşkanım bu milleti günaha sokmayın!
01.11.2018 Diplomasız ariflere sualimdir: Odun mu seçelim yoksa ceket mi?
24.10.2018 İttifak çok ince ayar bir iştir
13.10.2018 ?Vay anasını! Gördünüz mü? Papaz Brunson bırakıldı! Ben dememiş miydim??
08.10.2018 Karşılıksız para gibi karşılıksız diplomalar
02.10.2018 İdam adalet müebbet zulümdür
23.09.2018 Yerel seçimler milat olsun
30.08.2018 Kainat imamı, mesih, mehdi, Rabinoğlu FETÖ'nün hakkını yemeyelim
13.08.2018 Haçlı Kuşatmasında bir 'diktatör' Recep Tayyip Erdoğan
03.08.2018 Bir ana, bir bebek ve Amerikan ambargosu
23.07.2018 15 Temmuz bağlamında vatan hizmeti ve bedelli askerlik
15.07.2018 Eğitim kanayan yaramız
05.07.2018 Yirmi iki yıl önce ne demişiz?
29.06.2018 24 Haziran için ne demiştik, ne oldu, ne olacak?
23.06.2018 24 Haziran dünyanın sonu değil
19.06.2018 Seçim sonrasında yeni Türkiye
08.06.2018 Sağ ve sol arasında oy geçişleri
30.05.2018 Cumhur İttifakı içinde oy değişimi
20.05.2018 Dürüst ve cesur
12.05.2018 Sayın Cumhurbaşkanım seçmenin aklını test etmeyin
02.05.2018 Sayın Cumhurbaşkanına son çağrımdır
27.04.2018 Özlenen Birliktelik 'Cumhur İttifakı'
22.04.2018 Sistem değişirken
09.04.2018 Bir kahramanlık hikayesi
02.04.2018 Şeker Fabrikaları bağlamında 'Devlet'
19.03.2018 Tarih dönerse talih de döner
12.03.2018 Sayın Cumhurbaşkanının delikanlısı olmalı
01.03.2018 28 Şubat'tan Cihan Devleti'ne
31.01.2018 Biraz Şahadet Göderin'den Kızılema'ya
22.01.2018 BEDİRDEN HENDEK?E SURİYE HAREKÂTI
11.01.2018 SAYIN CUMHURBAŞKANIM KANAMAYI DURDURUN
02.01.2018 ON MİLYON İRANLI GÖÇMENE HAZIR MISINIZ?
28.12.2017 EY RABİNOĞLU FETULLAH TEVBE ZAMANI!
19.12.2017 TEPEGÖZ YA DA KART DOMUZ TRUMP
14.12.2017 KUDÜS GÜÇLÜNÜNDÜR
05.12.2017 FARZ-I KİFAYE YA DA TOPLUMSAL FARZLAR
29.11.2017 DÜNYA AMERİKAYI YARGILAMALI
20.11.2017 MEHDİNİN ASKERLERİ YA DA RABİNOĞLU FETULLAH?IN KULLARI
09.10.2017 AMERİKA BİTMEDEN DÜNYADA SAVAŞ BİTMEZ
29.09.2017 MTV YA DA DEVLET OLMAK BEDEL İSTER
20.09.2017 KALKAN TEOG?UN AKLA GETİRDİKLERİ
07.09.2017 BEŞ DİPLOMALI İŞSİZLER
28.08.2017 GÜÇLÜ KUVVETLİ KULLAR
16.08.2017 AK PARTİ'NİN ON ALTI YILI
09.08.2017 HIRSIZI DÖRT İŞLEMLE BULMAK
28.07.2017 MERVE KAVAKÇI'DAN ?KÖROĞLU GÖZÜN KÖR OLSUN?A
17.07.2017 FETOYİSTLERLE NASIL BAŞ EDECEĞİZ?
10.07.2017 UÇ BEYLİĞİNDEN CİHAN DEVLETİNE
01.07.2017 Mahatma Gandhi?den Gandi Kemal?e HAK YÜRÜYÜŞÜ
20.06.2017 İYİ BİR İNSAN OLMAK
12.06.2017 İLİM İSTEMEK
06.06.2017 ABD'NİN TÜRKİYEYİ İŞGAL HAZIRLIĞI
02.06.2017 ŞEHİTLER KERVANI UZAYIP GİDİYOR
23.05.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM BU MİLLET İSTEDİĞİNİZ HERŞEYİ VERDİ
16.05.2017 TALANLA BÜYÜYEN, YALANLA YÜRÜYEN DEVLET: ABD
16.04.2017 TÜRKİYE KAZANDI
08.04.2017 EVET?E ODAKLANIN
01.04.2017 SÜMÜKLÜ ADİL İKİNCİ ADAM MI?
12.03.2017 ALÇAK ÜLKE/ NETHERLANDS YÖNETİCİLERİ NE YAPMAK İSTİYOR
06.03.2017 PARTİCİ Mİ? PARTİLİ Mİ?
27.02.2017 EVET Mİ, HAYIR MI SÖYLE NEDİR SENİN CEVABIN?
19.02.2017 BU MİLLETİN TAMAMI VATAN HAİNİ Mİ?
12.02.2017 YA PRANGALI DEMOKRASİ YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
05.02.2017 REFERANDUM YA DA MUHAFAZAKÂRLAR ARASI MEYDAN SAVAŞI
29.01.2017 DEVLETİ ASLİ GÖREVLERİNE DÖNDÜRMEK
24.01.2017 MİLLETİ YÖNLENDİRMEK ZORDUR
15.01.2017 CHP, NEREYE GİDİYOR?
09.01.2017 ALGI YÖNETİMİ VE MUSTAFA KUSEYRÎ
03.01.2017 ALLAH (C.C.) KUDRET ELİYLE İSLAM?IN SON ORDUSUNU SON VURUŞA HAZIRLIYOR
25.12.2016 CİA RABİN OĞLU FETULLAH?I OYUNA GETİRDİ
20.12.2016 ABD?NİN ORTADOĞU?DAN KOVULUŞU
07.12.2016 MEMURSEN YA DA AH AKİF AĞABEY
30.11.2016 'EĞİTİMDE MESAFE ALAMADIK'
20.11.2016 USÜL ESASTAN ÖNCEDİR
09.11.2016 ABD SEÇİMLERİNDE ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ
27.10.2016 BAŞKANLIK SİSTEMİ
12.10.2016 RABİN OĞLU FETHULLAH?IN SAPTIRDIKLARI
06.10.2016 ?EDERİ BİR DOLAR OLAN GERİ GELECEKSE, GÖMÜLMEYE DE HAZIR OLMALI?
23.09.2016 OHAL MUTLAKA DEVAM ETMELİDİR
17.09.2016 SABATAİZMDEN FETOİZME
08.09.2016 PKK ÜRETEN FETÖ BATAKLIKLARI