Lider ve Karizma

Eklenme Tarihi: 31.07.2019 05:50:00 - Güncellenme Tarihi: 06.08.2020 01:50:40

Bir liderin karizmasını çizmenin ve onu etkisiz hale getirmenin en kolay yolu, kendisini olağanüstü hedeflere yönlendirmekle mümkün olur. Böylece liderin etrafında ki bazı kimselerin abartılı hedeflere itiraz etmesi sağlandıktan sonra, bu kişilerin liderin başarılarını kıskandıklarına lideri ikna ederek etrafı boşaltılır. Boşalan etraf, liyakat'a göre değil, sadakat'a dayalı avane takımıyla doldurulur. Bu şekilde lider yanlızlaştırılır. 

Etrafı boşalan ve yanlızlaşan lider, önüne gelen bilginin doğru ve ya gerçek bilgi olup olmadığını sorgulayacak mekanizmalardan mahrum kalır. Zaten siyasi aktörler kurgu ve istikbarat oyunu oynayarak zaman kaybetmeyi sevmezler. Kendi meşreplerine uygun stratejiler geliştirmeyi tercih ederler. Verilen bilgi ve enformasyonun mizaçlarına uygun olup olmadığına bakarak karar verirler. Yalaka ve avane takımın siz daha iyisini bilirsiniz efendim gazı ile, kendilerini üstün zekalı hisseder, egolarını beslerler. Kibir ve gururun kucağına düşer, kendi kuyularını kendileri kazarlar. Bir süre sonra neyin kurgu, neyin gerçek olduğu buharlaşınca, hakimiyeti kaybeder ve gözlerini "Saddam'ın çukurunda", kuyunun dibinde açarlar.
Karizmatik liderler etraftakilerin kendisine gösterdiği saygıdan memnun olurlar. Sadakati çok önemserler fakat sadakatle, dalkavukluğu karıştırırlar. O sebepten el-etek öpen dalkavukların kontrölüne girdiklerinin farkına bile varamazlar. Çünkü kendilerinin üstün sezi yetisine sahip olduklarına inanırlar. Bu inançla kriz dönemlerinde radikal kararlarla risk almayı severler. Siyasi hedeflerine, vizyona ulaşmak için, yüksek maliyetlere katlanmayı göze alır ve kendilerini davaları için feda ettiklerine inanırlar.
Kültür ve iklimlerin insanların karekterinin şekillenmesine tesirini dikkate alarak, liderlik karizmasını analiz etmek istedim. Bir konuya açıklık getirerek yazımı sonlandırmak isterim. Günümüzde popüler kültürün türettiği akıl sağlığı bozuk popülist liderlerle, karizmatik liderler kesinlikle aynı kefeye konmamalı. Popülist olanları türetilen türedi kimseler iken, karizmatik olanlar keşfedilen doğal liderlerdir. O münasebetle, daha çok gözlemlerime dayanarak, karizmatik liderliğin psikolojik motivasyonlarını analiz etmeyi gerekli ve değerli gördüm. Çünkü karizmayı bazı kimselerin fıtratında, doğuştan getirdiği kişiye özel üstün bir "meziyet" olarak görürüm. Aslında bu üstün meziyet siyasi önderlik anlamında, akîbet-i ikbale matuf iyi ve doğru yönde kullanılamaz ise, kişi için çok kötü bir "eziyet" olduğunu da ifade etmek isterim.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3258/lider-ve-karizma

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

31.07.2019 Lider ve Karizma
24.07.2019 Stratejik Akıl
17.07.2019 Suriye'den Daha Elzem, Suriyeliler Politikamız Olmalı
10.07.2019 Çarçur Ekonomisi
02.07.2019 Anketlere Değil, Aynaya Baksaydınız
26.06.2019 Sosyal Medya ve Yazar Tosun
19.06.2019 Akdenizde Can Sıkan Gelişmeler
11.06.2019 Lütfi Kırdar Mutabakatı
06.06.2019 Seküler kültürün icadı doğmalar, izm'ler
29.05.2019 Devlet Aklı
21.05.2019 Avrupa'nın Kültürel Egemenlik ve Asimilasyon Problemi
15.05.2019 Nihaî Çözüm Nedir?
08.05.2019 Nelere Şahit Olduk
02.05.2019 Hıyânet-i Vatan Suçlaması
25.04.2019 Merkez Sağ ve Merkez Sol Siyaseti
17.04.2019 Nur-u âyinlere ilham olsun.
09.04.2019 Bir deneme, yitirilen düşler
27.03.2019 CHP'yi iktidarsızlıktan kim kurtaracak?
20.03.2019 Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?
14.03.2019 Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler
06.03.2019 Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor
27.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (2)
20.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (1)
14.02.2019 Toplumsal hayatımızda basın ve medyanın rolü
06.02.2019 Sahi biz kime oy vereceğiz?
30.01.2019 Baykal'ın devlet adamlığı vasfı
22.01.2019 Evrensel adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi
15.01.2019 Peki seçmenler ne istiyor?
09.01.2019 Atatürk döneminde Kemalizm fikrinin doğuşu
25.12.2018 2019 demokratik olgunluk yılı olsun
18.12.2018 Avrupa Türklerinin sosyal statüsü
11.12.2018 İnsan Hakları Gününde insani değerler ve kişi hakları
04.12.2018 Gelecek kaygısı ve Hitler Avrupası
27.11.2018 Batının kültürel tehdit algısı
20.11.2018 Medeniyetler ittifakı olmaz
12.11.2018 Pasif direniş ve sivil itaatsizlik.
06.11.2018 Eski tüfek bir Sosyalistin, Türk Solu analizi
29.10.2018 Erkler arası ilişkilerde yetki kavgası, anayasal hukuk devletini yaralar
25.10.2018 CHP ve Türk Solu Kavramı
19.10.2018 Ferdiyetçi ve toplumcu görüşe göre seküler, laik devletin tanımı
13.10.2018 İslam Hukukunda devletin tanımı
11.10.2018 Zabıta ekonomisi
03.10.2018 Etno-kültürel talepler ve bölgesel ırkçılık
27.09.2018 Emeklilikte yaş haddi mağduriyeti