Seküler kültürün icadı doğmalar, izm'ler

Eklenme Tarihi: 06.06.2019 06:40:00 - Güncellenme Tarihi: 06.08.2020 01:37:37

Klasik Batı, orta çağ karanlığı ve kilisenin tahakkümünden kurtulmak için, yeniden doğuş ve aydınlanma hareketi olarak rönesansını gerçekleştirirken eski antik Yunan felsefesinden beslenmeyi tercih edince laisizmi fark etti. Antik döneme ait sanat, bilim, felsefe ve mimarlık gibi klasiklerin tekrardan okutularak deneysel ve felsefi düşünmeye fırsat tanınması Fransız ihtilalini hazırladı ve böylece Batı Fransız ihtilaliyle birlikte rönesansını tamamlamış oldu.

Ben Fransız ihtilalini Roma katolik kilisesini ciddi reformlara gitmeye zorlaması yanında, Batı dünyasında teolojik doğmalara karşı felsefi ve düşünsel akımlarının yolunu açan özgürlükler hareketi olarak'ta görürüm. Fransız devrimiyle birlikte her şey mucizevi bir şekilde düzelmedi, ama sosyal değişim talepleri demokratik bir hak olarak kabul edildi. Kilise, Burjuvazi ve Monarşik düzen ilişkisine karşı demokratik ve laik alternatifler geliştirilmesi sosyal dönüşüm olarak kabul edildi.

Yine Fransız ihtilali, kilisenin tahakkümünü ortadan kaldıran laik ve demokratik Cumhuriyet rejimlerine geçişten başka, ulusal bilincin uyanışını da sağladı. Emperyal devletleri parçalayarak, İmparatorluklardan ulus devletçiklerinin türemesine vesile oldu. Bu seferde teolojik monarşilerin yerine kapitalizm, sosyalizm, faşizm, liberalizm vb gibi seküler doğmalar "izim'ler" türeterek insanlığı huzursuz etti. Yani İnsanlar seküler kültürün kendilerine vâdettiği huzur, barış ve refah ortamını bulamayınca başka, başka arayışlara yöneldiler. Kendilerini mutlu edeceğini sandıkları aidiyetler izm'ler, icat ettiler.

Roma Kotolik kilisesinden tamamen farklı bir yapıya sahip olan hilafet devleti Osmanlı İmparatoluğu'nun parçalanarak bünyesinden kırk küsur devlet türetilmesine malesef mani olunamadı. İmparatorluk hamisi olarak, dönemin seküler kültürüne uygun düşen, Türk tipi Laisizm anlayışıyla T.C. Devleti kuruldu. M.Kemal ve Cumhuriyetin kurucu iradesi nasil ki, kamusal alana giren dünyevi sosyal ilişkilerde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik vs işler devletin sorumluluk alanına giriyorsa, sosyal hayatın inkar edilemez gerçeklerinden birisi olan uhrevi hayatın, yani dini hayatın düzen ve intizamını sağlamakta devletin sorumluluk alanına girer düşüncesiyle hareket ederek, bir başka örneği olmayan şekilde dini hayatı Diyanet İşleri Başkanlığına tevdi ederek, anayasal güvenceye almıştır. O münasebetle Türk tipi laiklik anlayışı dedim. Bu manada devletin kamusal alanına giren diğer kurumlarından yargı, adalet, eğitim, sağlık, güvenlik vs kurumlarından kurumsal hak ve anayasal güvence açısından bakıldığında Diyanet İşleri Başkanlığının diğer kurumlardan hiç bir fark ve ayrıcalığı yoktur. Zaman, zaman siyaset kurumunun, din ve diyanet polemiği üzerinden, laikliği tehlikedeymiş gibi gösterme çabalarından başka, bana göre şimdilik laisizmle uyum içerisinde hayatımıza devam ediyoruz.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3084/sekuler-kulturun-icadi-dogmalar-izmler

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

31.07.2019 Lider ve Karizma
24.07.2019 Stratejik Akıl
17.07.2019 Suriye'den Daha Elzem, Suriyeliler Politikamız Olmalı
10.07.2019 Çarçur Ekonomisi
02.07.2019 Anketlere Değil, Aynaya Baksaydınız
26.06.2019 Sosyal Medya ve Yazar Tosun
19.06.2019 Akdenizde Can Sıkan Gelişmeler
11.06.2019 Lütfi Kırdar Mutabakatı
06.06.2019 Seküler kültürün icadı doğmalar, izm'ler
29.05.2019 Devlet Aklı
21.05.2019 Avrupa'nın Kültürel Egemenlik ve Asimilasyon Problemi
15.05.2019 Nihaî Çözüm Nedir?
08.05.2019 Nelere Şahit Olduk
02.05.2019 Hıyânet-i Vatan Suçlaması
25.04.2019 Merkez Sağ ve Merkez Sol Siyaseti
17.04.2019 Nur-u âyinlere ilham olsun.
09.04.2019 Bir deneme, yitirilen düşler
27.03.2019 CHP'yi iktidarsızlıktan kim kurtaracak?
20.03.2019 Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?
14.03.2019 Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler
06.03.2019 Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor
27.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (2)
20.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (1)
14.02.2019 Toplumsal hayatımızda basın ve medyanın rolü
06.02.2019 Sahi biz kime oy vereceğiz?
30.01.2019 Baykal'ın devlet adamlığı vasfı
22.01.2019 Evrensel adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi
15.01.2019 Peki seçmenler ne istiyor?
09.01.2019 Atatürk döneminde Kemalizm fikrinin doğuşu
25.12.2018 2019 demokratik olgunluk yılı olsun
18.12.2018 Avrupa Türklerinin sosyal statüsü
11.12.2018 İnsan Hakları Gününde insani değerler ve kişi hakları
04.12.2018 Gelecek kaygısı ve Hitler Avrupası
27.11.2018 Batının kültürel tehdit algısı
20.11.2018 Medeniyetler ittifakı olmaz
12.11.2018 Pasif direniş ve sivil itaatsizlik.
06.11.2018 Eski tüfek bir Sosyalistin, Türk Solu analizi
29.10.2018 Erkler arası ilişkilerde yetki kavgası, anayasal hukuk devletini yaralar
25.10.2018 CHP ve Türk Solu Kavramı
19.10.2018 Ferdiyetçi ve toplumcu görüşe göre seküler, laik devletin tanımı
13.10.2018 İslam Hukukunda devletin tanımı
11.10.2018 Zabıta ekonomisi
03.10.2018 Etno-kültürel talepler ve bölgesel ırkçılık
27.09.2018 Emeklilikte yaş haddi mağduriyeti