Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)

Eklenme Tarihi: 11.04.2019 06:32:00 - Güncellenme Tarihi: 05.08.2020 07:32:28

İlk söz: Yönetmeliklerle, sabahtan akşama düzelebilecek sorunlar var!...

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2935/sncumhurbaskanim-yokte-her-unvan-temsil-edilmelidir.html

YÖK?ün yeniden yapılanmasında gerekli gördüğümüz önemli noktalara değinmeye devam ediyoruz.

3/ Ülkemizde, 206 üniversite kurulmuştur.

3.a/ Her üniversitenin yönetim kurulları, senatosu var. Rektörlerin yetkisi olmalı, alacağı kararlarda gözleri/kulakları YÖK?te olmamalıdır. Kararları yönetmeliklere göre olmalıdır. YÖK, artık üniversitelere söz söyleyen, onlara karışan, müdahale eden değil; kaliteyi, etikliği, üretimi, mobbingi, yönetmelik uygulamalarını  v.b. takip etmelidir.

YÖK?ün, boşa kaybedecek zamanı yoktur. Dekan atamasından da, rektörlerde olduğu gibi hızla vazgeçmelidir.

3.b/ YÖK Doç.lerinin, en geç 3 ay içinde Doç. kadrosuna atanmasını sağlamak çok mu zor? YÖK Doç.leri, Doç. kadrosuna geçinceye kadar eski unvanı mı, aldıkları Doç. unvanını mı kullanmalıdır? (Günümüzde YÖK Doç.leri, birimlerinde Doç. olarak kabul ediliyor, ama 2-3 yıl kadro bekleyenler var)

3.c/ Bir Prof.un, Y.L. danışmanı olduğu öğrencinin Y.L.tezi  %100 intihal çıkınca, öğrencinin Y.L. derecesi iptal edilmektedir...Devam ediyorsa, kazandığı Dr. programından da çıkarılmaktadır...Doğru bir karar da; danışman  Prof. un hiç bir suçu yok mudur? Olan yine alttakine mi olmaktadır? Maalesef, çok örnek var...

3.d/ Bir akademisyene şikayet üzerine "intihalden" soruşturma açılıyor ve "suç olduğunu  bilmiyordum, özür dilerim" diyen akademisyen bir süre sonra  Doç. oluyor. 5 sene sonra Prof., alın size "etiklik" örneği!. O nedenle, yazıyor ve istiyorum; "Kişisel karakter analizi,  Arş.Gör.?ler için şarttır!" http://goktanay.blogspot.com/2018/09/kisisel-karakter-analizi-arsgorler-icin.html

3.e/ Üniversite birimlerinde; ?beğenmediği akademisyene (lisans/Y.L./Dr./SY.)  az ders verme/ders vermeme, ders saatleriyle mobbing uygulama, akademisyen hakkında dedikodu yapma v.b.? şikayetler yoğun?Üniversite avukatları soruşturmalardan başlarını kaldıramıyor. Üniversite ve  YÖK, bu konularda affedici olmamalı. Olayı kapatan idareciyi görevden alabilmelidir.

3.f/ YÖK?te, şikayet üzerine soruşturması yapılan işlerin uzun sürdüğü veya sonuçlanmadığı, rektörlerin korunduğu çok dillendirilmektedir. Yanlış ilan veren/uygulama yapan rektörler ve yardımcıları hakkında bile işlem yapılmamaktadır. ?Olay basına düştüğü takdirde, karar almak? ciddiyetten uzaktır. Özellikle ?mobbing ve intihal? artık güncel hale gelmiştir.

3.g/ ÖSYM ve YÖK; yabancı dil sorunlarını çalarak yükselen ve soruşturma açılan akademisyenlerle ilgili bir sonuca ulaşılamamıştır. Sanki, gizli bir el bu akademisyenleri korumaktadır. Özellikle; sanat/spor/sosyal alanlarda, 2007-2015 arası alınan  yabancı dil belgeleri ve unvanlar hızla gözden geçirilmelidir.

Son anda eski ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Ali Demir ve bazı çalışanlar gözaltına alınmıştır. Bu, gözaltının birçok kişiyi de sürükleyeceği, Demir?in itirafçı olacağı söyleniyor. Bilindiği gibi 2011-2015 arasında görev yapan A.Demir?in adı birçok olaya karışmış, ama üst makamlar tarafından üstü kapatılmıştı. Bakalım, yeni durum; akademide  temizliğe yol açacak mı?

Fırat Ün. den bir akademisyen diyor ki; ?Kurslara verdiğim paralarla/kayıplarımla, çocuklarımı büyüterek, çalışarak, üreterek, ne olur ne olmaz? diyerek  ?İki yabancı dilde ÜDS?yi geçtim. (İngilizce 75-Fransızca85) Ama, bugüne kadar derslerimde bu dilleri hiç kullanmadım. Bu dillerin; üniversiteme/ akademik camiaya ne faydası oldu?  Benim, zaman ve maddi kaybımı kim karşılayacak??

3.h/ YÖK, çıkardığı yönetmeliklerin uygulanmasındaki yanlışları, şikayet üzerine düzetmektedir ki bu olmaz!.. Mesela, akademik kadroya geçmek için; ?lisans mezunu olmak, ?o? lisans alanında Y.L./Sy./Dr. yapmış olmak? şartı vardır. Mesela, ben; müzik lisansı mezunuyum, iletişimde Y.L. ve Dr. yaptım. Yönetmeliğe göre sadece; müzik alanında Dr.Öğr.Üy./Doç./Prof. olabilirim. İletişim alanında ?ücretli ders verebilirim?, o kadar!.. Ancak, bu şekilde Doç./Prof.lar olmuştur. İşletme/mühendislik mezunu olup, müzik Y.L./Dr.yapıp Konservartuarlarda Doç./Prof. olunmuştur. Yönetmelikler; delinmek/uygulanmamak için mi vardır?!..

3.i/ Fakülte/Konservatuar açılıyor, daha ilk öğrenci çıktıları alınmadan Y.L./Dr./Sy. programlarına izin veriliyor. Dr. eğitimi verme ?yeterliliği olmayan? birimlerde, Y.L./Dr./Sy. diploması veriliyor.  Dil yeterlilik sınavları incelenmiyor? Sanat/sosyal alanlarda  ?İngilizce ile  eğitim? ise bir facia. Ders vermek için yönetmelikte istenen istenen ?yabancı dil puanına? riayet edilmiyor. Bir ders dahi, ?İngilizce eğitim? yapılmazken, ?İngilizce eğitim veriyoruz? kandırmacasına neden göz yumuluyor?

3.j/ Son açıklanan ?yağmacı dergiler? ve ?parayla/çalarak Y.Dil belgesi alınması? yıllardır bilinen(15 bin USD) bir olaydır ve bu sayede Doç. ve Prof.larımız vardır. Artık, ?bu açıklamadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamalıdır.? Geriye dönük olarak; ?bu niteliksiz, sahtekar, çalmacı v.b. akademisyenler? tespit edilip, akademiden hızla  uzaklaştırılmalıdır. Kısaca; 2007-2015 aras; Y.dil soru çalmalarıyla, yağmacı dergilerle, jüri ayarlaması ile   yükselen (şimdinin Prof.ları) Doç.ler için, acil bir yönetmelikle "Y.Dil ve Eser" değerlendirmesi yapılmalıdır.

Bu uygulamayı, ençok Sn.Cumhurbaşkanı isteyecektir. 

YÖK Başkanı, ?yağmacı dergiler? açıklamasından sonra, yine suskunluğa büründü ve geriye dönük bir araştırma/çalışma yapacağı konusunda beklentilere cevap vermedi.

DİKKAT: Aramızda; ?çalan/çırpan/yağmacı dergilerde yayın göstererek, jürileri ayarlanarak, açılan soruşturmalar kapatılarak v.b.  Doç./Prof.olanlar var!..

Akademi; etiklik ve liyakat demektir. Yabancı dilin barak yapılarak, bilim/sanatın ikinci plana atılması, mesleki; etikliği  ve liyakatı ortadan kaldırmıştır.

YÖK; yönetmeliklerin doğru işlemesini sağlamalı, görevini yapmayanlara yaptırım uygulamalıdır.

Ceza ve mükafat sistemi olmadan; çalışan-çalışmayan değerlendirilmesi  yapılamaz.

Not: Mart 2019 döneminde Doç.lik başvuru şartları değişmemiştir. Yağmacı dergiler listesi açıklanmalıdır. YÖK, üniversitelerle birlikte sanat-spor-sağlık-mimarlık-sayısal v.b. alanlarda, hakemli yayınlara başlamalıdır. Akademisyenin yayınını bastırmak için enstitülerce 8 ay sonraya gün vermek, onları avcıların eline terk etmek, sonra da haberi yokmuş gibi, kabul etmiyorum demek? etik olmasa gerekir. YÖK; Türkiye?nin eğitim sistemini ve akademisyenlerini korumakla mükelleftir. ?Yayın? ve ?unvan almak?, akademisyenler için ?beka? meselesidir.?

Bir akademisyenin mesajı; Türkiye?de, özellikle bazı sosyal bilim alanlarında yeterli kalitede dergi bulunmamakta, bulunsa da bu dergilerin hakemleri bazen çalışılan konulardan yazarın kim olduğunu çıkarıp taraflı rapor vermektedir. Benzeri bir süreci esim yaşadı, çok iyi bir üniversitenin dergisiydi ancak, gelen hakem raporları  bilimsellikten uzak öyle taraflıydı ki!..

Ben makalemi doktora sürecinde yayınladım, iletişim bilimleri alanında Dr. yaptım. Dr.yı bitirmemin sartı bir yayın yapmamdı. Bitmek üzere olan Dr.?da,ne aylarca hakem raporu bekleyecek, ne maddi, ne de manevi gücüm kalmamıştı. Bunun  yanısıra, çalışmamı bastırabileceğim üniversitelerin dergileri Dr. tezinden yayın kabul etmiyorlardı. DOİ numarasının ücretini ödediğim bu iki makalenin de bilimsel niteliği olduğunu ve Türkiye için alana  önemli katkıları olduğunu söyleyebilirim. Yağmacı  dergiler büyük sorun ancak, öncelikle bir sonuç, bunu görmek gerekli! Bence üniversite dergileri ve editörlük süreçleri daha ciddi işlemeli. Bilimsel bir çalışmaya nitelik yönünden yaklaşılmalı, Dr. tezinden olup olmaması sonucu değiştirmemeli. Hakem olarak nitelendirilen kişilerin objektif olmayı becerebilmeleri gerekli ve alana ciddi anlamda hakim olmalı. Mesela objektif bir tarih makalesine toplumsal cinsiyet eleştirisi ile yaklaşan bir hakemin, bilimsel yaklaşımı dergi tarafından eleştirilebilinmeli. Bu bizim başımıza geldiğinde bu çok iyi üniversitenin dergisinin editörü "kusura bakmayın hakem çok güvendiğim biri" cevabını verdi..Bilimsel yaklaşımın daha fazla içselleştirilmesine ihtiyaç var. Saygılarımla.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2951/akademisyenlerin-ozluk-haklarini-vermek-cok-mu-zor-2

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

03.08.2020 YÖK, “Bilimsel Hazırlık Programı”ndan Neyi Amaçlıyor?
29.07.2020 “Müzik Dersi Öğretim Programı’nın” Bu Şekliyle Başarı Zor!..(3)
24.07.2020 YÖK ile MEB “Müzik Dersi Öğretim Programında” Birleşemiyor? (2)
17.07.2020 MEB Müzik Dersi Öğretim Programı Ne Anlatıyor? (1)
13.07.2020 MEB, Pedagojik Formasyonu neden kaldırdı?
08.07.2020 Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapılanmasında Yanlışlar Var! (3)
04.07.2020 Müzik Üniversitesi 3 Yıl Önce Heyecanla Kurulmuştu!…(2)
29.06.2020 Ankara Müzik ve G.S.Üniversitesi’nde 3 Yılda Neler Oldu?... (1)
22.06.2020 Yeni Kurulacak MEB Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni Araştırdık!
19.06.2020 Üç Tip “Yeni Üniversite” Modeli Yararlı Olur mu?
15.06.2020 Atlas Üniversitesi’nde Misyon ve Vizyon Nasıl?
09.06.2020 "Yeni Normalleşme Sureci" böyle mi olur?
30.05.2020 Türk Müziği (Musıkisi) evrensel değil mi ki?
27.05.2020 Lokman Hekim Üniversitesi misyon ve vizyonu doğru mu?
18.05.2020 İstanbul Erkek Lisesi'nde (İELEV) misyon ve değerler…
11.05.2020 İstanbul Kent Üniversitesi misyon ve vizyonu…
05.05.2020 Danışmanlık müessesesi ve rektör atamaları…
01.05.2020 Vakıf Üniversitesi  Mütevelli Heyeti ve Rektör Atamaları…
25.04.2020 Üsküdar Üniversitesi’nin Misyon ve Vizyonu
20.04.2020 Nişantaşı Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu!
15.04.2020 Akademide; denklik, özgeçmiş, yapılanma ve etiklik!
10.04.2020 AK Parti’nin Üniversiteler Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?
06.04.2020 Sanat ve Tasarım Fakültesi yapılanması doğru mu?
02.04.2020 Üniversitede, “dekan” atamaları nasıl olmalı?
29.03.2020 YÖK’ün Bölüm/Ders İsmi Sadeleştirme Taslağına Bakış!...
25.03.2020 Müzik Bölümü, Müzik Terimleri Sözlüğü’nde yanlışlar!
18.03.2020 Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ne yetiştiriyor?
14.03.2020 4. İstanbul Folkloru Sempozyumu’nun ardından…
07.03.2020 MEB,YÖK ile neden protokol imzaladı ki?
04.03.2020 İstanbul Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğru mu?
29.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi Misyon ve Vizyonu….
24.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi misyon ve vizyonu….
18.02.2020 Akademik ilanlarda, yönetmeliklere neden uyulmuyor?
14.02.2020 Müzik Projeleri eğitime ve halka yansıyor mu? (3)
09.02.2020 TÜBİTAK-Müzik Projeleri Eğitime Yansıyor mu?!...(2)
05.02.2020 TÜBİTAK ile yapılan “Müzik Projeleri”ne bakış...
02.02.2020 CHP’nin Eğitim Çalıştayı’nda Neler Konuşuldu?
27.01.2020 Konser afişlerinde terminolojik yanlışlar var…
23.01.2020 SANAD Kongresi bildirilerindeki yanlışlar... (3)
17.01.2020 7100 Sayılı Yasanın Mahzurları Acilen Giderilmelidir!
11.01.2020 SANAD Kongresi Müzik Bildirilerinden Örnekler…(2)
08.01.2020 SANAD Kongresi’nde 'etik' (1)
04.01.2020 İkinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yapıldı mı?
23.12.2019 Nasıl Doçent ve Profesör sonra Rektör olunuyor?
17.12.2019 Etik olmayan “bildiriler” ve hak edilmeden “alınan unvanlar”
09.12.2019 Akademide 'yönetmelikler' neden 'yanlış' uygulanıyor?
06.12.2019 Eğitim 2023 Vizyonu?ndan kim, hangi kurum yetkili?
02.12.2019 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' sunulan şekliyle mi çıkacak?
25.11.2019 Peki, akademik danışmanlar ve yardımcılar ne yapıyorlar?
19.11.2019 İslam?da 'münakaşa' var mı yok mu?
14.11.2019 Öğretim üyeleri, neden 'etik dışı' davranışlara yöneliyor?
11.11.2019 Neyimiz eksik ki akademide değişim sağlanamıyor?
09.11.2019 95.Yılında Musıki Muallim Mektebi Çalıştayı Yapıldı! Sonuç?
04.11.2019 2019 THO Çalıştay Raporu karmakarışık olmuş!?(2)
31.10.2019 '2019 Halk Dansları Çalıştayı' sonuç bildirgesinde ne diyor? (1)
27.10.2019 'Fitneye Fırsat Vermemek' için, 'Siyasi Ortamı' Düzeltmek Gerekmez mi?
24.10.2019 ?Akademik Unvanda? Yabancı Dil Sorunu Çözülemez mi?
21.10.2019 Üniversite içi atamalarda, 'liyakat ve yetenek' neden önemsenmiyor?
19.10.2019 İdari görevdeki akademisyen, unvanını nerelerde kullanmamalı?
15.10.2019 Külliye?deki Neşet Ertaş etkinliğinde, 'sahne sanatı' kuralları uygulandı mı?
10.10.2019 Yazar Alev Alatlı?nın PR Çalışmasını Kim(ler) Devam Ettiriyor??
06.10.2019 Akademik Kadrolarda, Yönetmelikler Uygulanmıyor!
30.09.2019 Akademik 'Kongrelerde' senkron tutmuyor!
27.09.2019 İstinye Üniversitesi?nin misyonu-vizyonu!
21.09.2019 Üniversiteler, 'bu protokol' ile' 'sanat merkezi' olabilir mi?
18.09.2019 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, misyonu-vizyonu!
14.09.2019 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi?nde misyon-vizyon...
09.09.2019 İstanbul Kültür Üniversitesi?nde misyon-vizyon nasıl?
05.09.2019 MEF Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi Misyon-Vizyonu!...
24.08.2019 11.Kalkınma Planında; Yabancı Dil,Yükseköğretim Maddeleri!?(4)
21.08.2019 11. Kalkınma Planında, Öğretmenlik ve Yükseköğretim!...(3)
16.08.2019 MEB, Meslek Kanunu ve 11.Kalkınma Planı!... (2)
09.08.2019 'Eğitim' için 11.Kalkınma planında neler var? (1)
05.08.2019 'Plandaki maddelerle kültür/sanatta gelişme çok zor?'
01.08.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat Maddeleri?(2)
28.07.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat?(1)
25.07.2019 Kurumları; Başkanlar mı,Yönetim Kurulu mu yönetir?
23.07.2019 Yıl: 2019... Akademik Teşkilat Kanunu 2547?de Konservatuarların yeri neresi?
17.07.2019 MEB, Kültür, Çalışma, Çevre Bakanlıkları ve misyon-vizyon!
13.07.2019 İnsanları etkilemek zor mudur? Nasıl başarılır?
06.07.2019 2019?da, Konservatuarlar?ın Güncel Durumu Nasıl ?
30.06.2019 CB Kurulu, İstanbul seçimi, Yeniparti, Hükümet?te Revizyon ve MEB
28.06.2019 Üniversitelerde, liyakat, yayın ve sahte dergiler sorunu!
23.06.2019 İTÜ TMDK?nın Cazibesi ve Misyon-Vizyonda Durum!...
18.06.2019 Milli Savunma Üniversitesi ve MEB?te ?misyon-vizyon? durumu!
15.06.2019 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde; Misyon-Vizyon Doğru mu?
12.06.2019 Üniversitede; ?Misyon? ve ?Vizyon?da Bir Gelişme Yok!...
08.06.2019 Hukuk ve İlahiyat Fak. Eğitimi?nde Neler Oluyor?
03.06.2019 Kur?an; ?Eleştiri Kültürü? ve ?Benlik/Kibir? için Ne Diyor?!..
31.05.2019 ?Etik? Olmayan Siyasetçiye, ?Makam? Verilmeli mi?
29.05.2019 Üniversitede; ?etik? olmayan ?kişi?, üst makamlara atanmamalıdır!..
24.05.2019 Bakan Z.Selçuk?un, Milli Eğitimdeki, ?reform? mu?!..
22.05.2019 İslam?da; Evlilik, Doğruluk, Sevgi,Güvenilir Olmak!..
19.05.2019 Konservatuarlarda; ? İdarecilik? ve ?Etiklik? İkilemi!
16.05.2019 Alanında Tek Eser; Filateli?de Folklor?
13.05.2019 İslam?ı Sadece; ?Öğrenmek/Bilmek? Değil, ?Uygulamak? Gerekli!..
12.05.2019 Müzik,Sadece; ?Sanat? Değil, ?Bilim? ise, Ciddi Olunmalıdır?
09.05.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali?nde neler oldu?
06.05.2019 Müzik Bildirileri ?Alana? Değil, Sadece ?Unvan Almaya? Yarıyor?
01.05.2019 Akademisyen; Okumadığı için mi, Bildiriler Yanlış Yazılıyor?
29.04.2019 Müzik alanı ?bildiri başlıklarından?, bir anlam çıkmıyor?..
25.04.2019 Müzik bildirileri başlıkları anlamsızlık rekoru kırıyor..
21.04.2019 Sn. Cumhurbaşkanımız, alt akademisyenler ilgilerinizi bekliyor?!..
18.04.2019 ?Yabancı kelimelerin?, Türk Müziği?ne yararı var mı?
16.04.2019 Unvanlara rağmen; Türk müziği terminolojisinde gelişme yok!..
14.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
11.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
08.04.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali, zengin program ile başlıyor?
04.04.2019 Sn.Cumhurbaşkanım: YÖK?te, her unvan temsil edilmelidir!
02.04.2019 Müzik, sanat, eğitim, program, YÖK, konservatuar
31.03.2019 Şanlıurfa-Adıyaman Konferansları ve ?4 Kardeş Şehir? Konseri...
28.03.2019 Adıyaman Üniversitesi Rektörü, 8 yılda neler yapmış?
25.03.2019 Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, ne yapmak istiyor?
18.03.2019 Kültür/Sanat kurumları revize edilmeyecek mi?
16.03.2019 Seçim 2019: AK Parti?nin iletişim hataları var mı?
10.03.2019 YÖK?ün, ?Yağmacı Dergiler? açıklaması, akademinin temizlenmesine yol açar mı?
07.03.2019 Seçim 2019?a giderken, CHP?nin iletişim hataları! (1)
02.03.2019 Toplumda ?edep duygusu? kalmadı mı?
24.02.2019 Günümüz kadını, ?el veya ev işi? yapmıyor mu?
21.02.2019 Müzik alanı, lisans ?Yeterlik Okuma Listesi? var mı?
12.02.2019 Aileler gençlerden neden şikayetçi?
09.02.2019 İslam ülkeleri bilimde geride mi?
06.02.2019 ?Hem değerli, hem önemli bir insan? olunur mu?
02.02.2019 Müslümanların en büyük kaybı; bilimdir ve hala da öyledir? (2)
31.01.2019 ?İlim Çin?de bile olsa, gidiniz? denmiş! Peki nereye gitmişiz? (1)
29.01.2019 Akademik teşvik, akademisyenleri memnun etmedi?
27.01.2019 Eğitim Kurumları Yöneticisinin Yetiştirilmesi nasıl olmalı?
22.01.2019 Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı müthiş!
18.01.2019 Toplum içindeki ?başı açık kadın?, İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
13.01.2019 Sn.Cumhurbaşkanımız, sanat/kültürden neden memnun olmuyor ki?
11.01.2019 Konda?nın ?toplumsal değişim raporuyla? aynı fikirde miyiz?
07.01.2019 Toplum içindeki ?erkek? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
03.01.2019 Toplum içindeki ?kapalı kadın? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
01.01.2019 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
29.12.2018 Muhafazakar örgütlenme Sn. Erdoğan?ın desteğiyle tam gaz devam ediyor?
26.12.2018 MEB eğitim sendikalarının raporlarını, dikkate alıyor mu? (2)
24.12.2018 Sn. Cumhurbaşkanımız yine ?isabetli? konuştu ama uygulamalara yansımıyor?
21.12.2018 Türk Eğitim-Sen?in, MEB raporu hayata geçiyor mu? (1)
19.12.2018 Devlet-Vakıf Üniversitesi ikilemi, Kitap yayını, Yabancı dil, Lisansın önemi?(2)
15.12.2018 Üniversitelerde aidiyet, Doçentlik sözlü sınavı, etki faktörü yüksek yayın?(1)
13.12.2018 Her tür müziği içine aldığınızda, Halk Müzikleri Festivali olur mu?
09.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' yararlı oldu mu?
05.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı?na davetimiz var...
01.12.2018 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
27.11.2018 ?Güzel Sanatlar? alanı, hangi amaçla ?Mimarlık vb.? ile birleştiriliyor!
24.11.2018 Mesleki ve Teknik Eğitim?e bağlanan, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, günahı ne?
19.11.2018 Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ederim: Kültür-Turizm birlikteliği ?sinerjiyi? yakalayamadı?
15.11.2018 Üniversitelerimizde konuşulanlar, sorular ve cevapları? (2)
13.11.2018 MEB?in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar, ol(a)maz dedirtiyor!...
08.11.2018 Üniversitelerimizin genel eksikleri; sorular ve cevaplar? (1)
03.11.2018 Üniversitelerin Dr. Öğr. Üy. ve Doç. kadro ilanları neden farklı?(19)
29.10.2018 Vay arkadaş! Yurtdışı eğitiminde de ?denklik mağduriyetleri? varmış! (18)
26.10.2018 Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu? nasıl karşılandı?
23.10.2018 Bazı üniversitelerde 7100 sayılı yasa neden farklı uygulanıyor? (17)
21.10.2018 SETAV raporu: Akademisyenlerin ?uluslararasılaşması? ne demek? (16)
18.10.2018 ?Ek göstergeler? ve Dr. Öğr. Üy.?nin ?emeklilik makam tazminatları? sorunu...(15)
15.10.2018 7100 sy. yasa için, Sn. Cumhurbaşkanımıza; (Y. Doç. ve Doç.?lar adına) arz ediyoruz?(14)
12.10.2018 ?Sosyal Bilimler? alanında, yazar ve indeks sıkıntıları var mı? (13)
08.10.2018 ?Sahne Sanatı? alanı, Doçentlik başvurusundaki farklılıklar neden? (12)
05.10.2018 THO alanı akademisyenleri, Doçentlik başvurusunda mağdur ediliyor? (11)
01.10.2018 Akademisyenlere verilen ?akademik teşvik?, yararlı oldu mu? (10)
29.09.2018 ?Tokat?a gitmek gerek? dediler; gittik, gezdik, gördük ve yazdık!
27.09.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı başarılı oldu mu?
23.09.2018 Türkiye Milli Eğitimi; ?yabancı dil öğretmede? neden başarısız?..(9)
21.09.2018 Ülkemizden giden ?beyin göçü? ciddi bir konu, şakaya gelmez!... (8)
18.09.2018 Doçentliğe geçişte; ?lisans eğitimi? mutlaka önemsenmelidir?..(6)
14.09.2018 Doç. unvanı, ?hangi tarihten? itibaren geçerlidir?..(5)
09.09.2018 Jüri üyeleri, ?Doç.lik eser değerlendirmelerinde? neler yapıyor, neler?!..(4)
07.09.2018 Üniversite idarecilerinin ?mobbing? yapması; gelişmeyi engellemez mi? (3)
03.09.2018 İlk akademisyen Arş.Gör.; ?kişisel karakter analizi?ne neden tabii tutulmuyor?!..(2)
01.09.2018 Akademisyen, kaliteli yetiştirilmezse ne olur? (1)
30.08.2018 Prof. İbrahim Ortaş haykırıyor; ?Çukurova?da anız yakılması mutlaka engellenmeli??
25.08.2018 Sn.Alev Alatlı; ?sistemler binicisine göre mi kişner?? dedi, doğru mu?
17.08.2018 Bakan Sn. M. Ersoy?un ?İstanbul Eylem Planı? ancak ?eylemci kişilerle? başarılı olur!
13.08.2018 Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor?
12.08.2018 Popüler isimlerin Ağustos?ta çıkan ?yeni parçaları? pek iyi değil!...
09.08.2018 Başkan; ?kültür/sanat projeleri? ile, yeni dönemi ?ateşlemek? istiyor!...(2)
06.08.2018 Başkan?ın ?eğitim projeleri?, ?ateşleyici güç? olabilecek mi?..(1)
04.08.2018 Müzik yarışmaları seçici kurullarında kimler yer almalıdır?..
31.07.2018 Üniversiteler artıyor ama ya eğitim kalitesi?
30.07.2018 ?Liyakat? önem kazanırsa Türkiye uçarmış? Gerçekten mi?
22.07.2018 Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, eğitimi inşa edebilecek mi?
19.07.2018 Yeni sistemle birlikte, müzik kurumlarında revizyona gidilmelidir!
13.07.2018 'Müzik Eğitimi ABD programları..' yazıma, Prof.Dr. M.Şişman'ın açıklaması?(5)
09.07.2018 Müzik Eğitimi ABD programlarında ?terminoloji? yanlışları!..(4)
03.07.2018 ?Millet ve bir olmak? iradesi, ?akademisyenler? için de gerekli!
30.06.2018 Ey makam sahibi! Görevden alınınca ?temiz, ve günahsız" olacağını mı sanıyorsun?
27.06.2018 Üniversitelerde; ?Sahne sanatları? yapılanmasında da anlaşamıyoruz?!..
23.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle üniversiteler yönetilemez! (2)
21.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle, üniversiteler yönetilemez! (1)
18.06.2018 Müzik ve GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir...
08.06.2018 İstanbullu olmak nasıl bir şey?
01.06.2018 Her kesime müjde var da; Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanları üvey evlat mı?!..
27.05.2018 Y.Doç.liği kaldıran 7100 sayılı yasanın mahzurları KHK ile düzeltilemez mi??
23.05.2018 ?Devlette devamlılık? esastır, bazı sanatçıların "hak ihlalleri" çözülmeli?
18.05.2018 Festival konserleri kulislerinde, siyasete dersler var!..
12.05.2018 İslam dininde; ?yalan ve küfür? caiz mi?!..
10.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu? devam ediyor?
08.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu? yarın başlıyor...
03.05.2018 Seçim müjdeleri için, Sn. Cumhurbaşkanımıza açık çağrımız var?
02.05.2018 ?Cesaretle yazmak? ve ?etik/görev sorumluluğuyla? çalışmak!
27.04.2018 Eğitimci İbrahim Taşel?den velilere tavsiyeler!..
24.04.2018 İstanbul Türk Müziği Konseyi?nden (Müzdak), siyasilere çağrı var?
22.04.2018 Genç dizi/tiyatro oyuncuları, şarkı söylemede neden başarısız?
18.04.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi ilanında, terminoloji hataları var!
13.04.2018 İHL?lerde ?deizm? korkusu mu var?
07.04.2018 193 üniversitemiz var, ama; bilim/sanat kurumları anlaşamıyor!?
05.04.2018 2018?e giderken, siyasi partilerin ?halk gözündeki? analizi sorunlu!..
30.03.2018 2019?a doğru; Milletvekili listeleri gençleştirilmeli!...
25.03.2018 Ey makam sahibi; sorumlu, saygılı, birleştirici, paylaşımcı, erdemli ol!
20.03.2018 7100 Sy. yasa ile getirilen ?Dr.Öğr.Üyesi?, bir ?ana unvan? değildir!?
16.03.2018 Mevcut 36 bin Y. Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi idari görevlerden alınsa nasıl olur?
14.03.2018 Bir milletvekili, ?özlük haklarında? kaç Y. Doç.?a bedel!...
10.03.2018 ?Sanata öncelik vereceğiz? diyen Cumhurbaşkanımız, sanatçı sözleşmesine (TİP) mutlaka el atmalı!..
08.03.2018 Cumhurbaşkanımız; ?Y.Doç.lik kalksın? dedi,ama!, yerine ?Dr.Öğr.Üyesi? geldi!...
06.03.2018 Üniversitelerdeki usulsüzlükler, TBMM?de dile geldi de ne oldu?!..
03.03.2018 7 aydır tartışılan, adına yasa çıkartılmaya çalışılan Y.Doç.ler kimlerdir?
01.03.2018 Sen kimsin!; milli mi, çağdaş mı?..
26.02.2018 Cumhurbaşkanımız; 12 yıldır ?kültür/sanat ilk sıralara gelecek? diyor, ama!...
23.02.2018 TBMM; 36.000 Y.Doç. Dr.?un sorunlarını çözmeyen tasarıyı kabul etti!...
22.02.2018 Mecliste 2.gün Y.Doç.lik tasarısı görüşmelerinde, kim ne dedi?
21.02.2018 50.00 Y.Doç.Dr., Dr.Arş.Gör, ÖYP?li Arş.Gör; TBMM Genel Kurulu?nu takip ediyor?
18.02.2018 TBMM Üyelerine arz ediyoruz; bu tasarı ?mevcut Y.Doç.Dr.? lara? çözüm getirmiyor!...
14.02.2018 Mevcut Y.Doç.Dr.?lar ve kadrosuz Doç.ler; TBMM?den ?yerli ve milli bir tasarı? bekliyor!?
11.02.2018 Mevcut Y.Doç.ler; TBMM Eğitim Komisyonu Raporu?yla bir şok daha yaşadı!..
07.02.2018 Z.Berksoy, A.Erbaş, Bir Belediye Başkanı ve Trafik Çilemiz?