YERİNİ BİLMEYEN HİÇBİR ŞEY BİLEMEZ

Eklenme Tarihi: 10.07.2016 13:47:52 - Güncellenme Tarihi: 12.08.2020 14:29:10

İnsanın dünya hayatı düşüş ve yükseliş serüveninden ibarettir. Varoluş amacından gafil olmak, yükseliş ve düşüşe ilişkin yaklaşımlarda derin yanılgılara yol açabilir, açmıştır, açıyor. Dünyayı nihai değere dönüştüren mantık, düşüşü yükseliş gibi, yücelmeyi düşüş gibi algılayabilir, algılamıştır, algılıyor.

Hakikatle bütünleşmemiş arzuların her isteğini yerine getirmek, nihai amaç olan kulluğu gereği gibi başarmayı engelleyen en önemli açmazdır. Hiçbir denetimle kendini sınırlamaksızın yaşanan hayat, özgürce yaşanmış hayat değildir.

Kabaca özgürlüğün bu çerçevede anlaşılması ancak sorumsuzluğa örnek olabilir. İnsan sorumlu bir varlıktır ve bizi hem yüceltecek hem özgürleştirecek sorumluluk bilinci kullukla mümkündür. Kulluğu reddeden yaklaşımlar özgürlük ve yüceliş imkânını baştan kaybetmiştir. Kulluk bizim en temel varoluş hakikatimizdir.

Kulluk Allah?a mutlak itaat ve boyun eğmedir. O zaman burada bir çelişki yok mudur? Nasıl olur da itaat edip boyun eğen özgür oluyor ve yine nasıl oluyor da her şeyi istediği gibi yapan ve yaşayan özgürlüğü yitiriyor? Bu meseleye dair gözlenen zihin karışıklığı varlık, tanrı, yaradılış ve insanın doğrudan kendisi hakkında ontolojik ve elbette epistemolojik sapmasından kaynaklanır.

Yanlış, doğru ve eğrinin, hak ve batılın değiştirilen yerini normal görecek boyutta kanıksanmıştır. Hakikat çarpıtılmıştır. Bu çarpık yapı ve işleyiş içinde insan da fıtratına uygun tasavvur ve algı yeteneğini kaybetmiştir. Çarpık akıl, çarpık benlik yolunu da yolları da karıştırmaktadır.

Materyalist sapmaların koşullandırması altında kendini ve kimliğini bulduğunu sanan insan, gerçeği bilememekte, ruhunun, benliğinin derinliğine kodlanmış ilahî cevhere ilgisiz yaşamaktadır. Fanatik materyalizmin insanı kendini tanrı sanmaktadır.

Doğrusu tanrı olma istek ve eğilimi ona verilmemiş de değildir. İşi birçok idrakler nezdinde karmaşık hale getiren de bu noktadır. Evet, irade ve özgürlük alanı içinde anlam kazanması gereken insan, tanrılık taslayıcı duygularıyla yaşama isteği ile de yaratılmıştır.

Hakikatin ne muazzam bir esprisiyle karşı karşıyayız; Allah bizi kendisine isyan etme özgürlüğü ile yaratmış! Ne ki çoğu zaman bu özgürlük duygusu, kendimizi aşağılayacak, sefil bırakacak ölçüde yanlış anlaşılmış, istismar edilmiştir. Bilinç, özgürlük ve iradenin bize verilmiş olması, sınırsız sandığımız serbestliği de zorunlu kılmaktadır. Bu serbestlik ve zorunluluk sebebiyledir ki imtihanın bir anlamı vardır.

İrade sahibi yaratılıp seçimimizde sınırlı hatta mecbur olsaydık, işte o zaman özgürlüğün anlamı kalmayacaktı. Özgür bırakılıp sınanmasaydık, insan olmanın ve hayatın tılsımı bozulacaktı. İstediğim her şeyi yapma özgürlüğüm olduğu halde yapmama olgunluğunu gösteriyorum.

Dileyen şükreder, dileyen inkâr eder. İnkâr en kolay yoldur. Karanlık, bulanık benlikler çoğu zaman kaçışı, özgürlük gibi algılamıştır. Kulluk, varlık skalamızda kendi yerimizi bilmek, kendi yerimizin bilincinde olmaktır. Ben buyum, buradayım, bunun içinim. Varlık ve manevra alanım burasıdır, buradadır.

Varlık skalası içinde o alan kulluk alanıdır. Varlık alanımın dışına çıktığımda sorumlu, sorumsuz, özgür değil bir şey olamam. Kendi varlık skalamın üstüne çıkmak da altına inmek de bende ontolojik bir kopma, sapma oluşturur. Bu skala hangi kademelerle anlaşılmalıdır? Kabaca üst kat tanrı, alt dereceler hayvanat ve nebatat âlemi olarak şekillendirilebilir. Tanrı olmak, mutlak sonsuzluk ve sınırsızlıktır.

Hayvan olmak sınırsız sorumsuzluk. Onlarda içgüdüye bağlanmış otomatik işleyiş vardır. Akıl, irade ve seçim yoktur. Bu ikisi arasında yani sınırlılık ve sınırsızlık arasında ruhumuz salınıp durur. Arzular, istekler, tutkular, korkular, zevkler bu salınım içinde farklı ilgiler edinir.

Elbette genel ilgi tanrı olma yönündedir. Hiçbir şeyden sorumlu olmamalıyım, her istediğimi yapmalıyım tarzındaki eğilimler tanrı olmaya öykünmedir. İnsan tanrı olmak ister. İnsanı mutlaklaştırarak belirleyiciliğin merkezine koyan hemen her siyasi, felsefi görüş ve yaklaşımların veya hayat içinde bu yöndeki yaklaşımların genelinin derin şuuraltında adı konulmamış tanrı olma eğilimi vardır.

Adı konulmamış diyoruz, çünkü bu açıkça söylenmiyor, söylenemiyor, söylenmesine de imkân yok. Doğumumuzdan ölümümüze kadar kendimizde, sonra dış evrende arzularımızın hilafına cereyan eden sayısız olgular, olaylar var.

Çoğu zaman kendimize bile hâkim olamıyor, akıl erdiremiyoruz. Tanrı olmak istiyoruz ama bu işin o kadar da kolay olmadığını dahası imkânsız olduğunu en iyi biz biliyoruz. Peki, sonuçta ne oluyor? O kata yükselmek isterken kendimizi korkunç bir düşüşle hayvanat âleminde buluyoruz.

Düşündüklerimizi karşılayacak kimi nesnel fenomenleri orada bulur gibi oluyoruz: Sorumsuzluk. İşte zihni kırılma tam da burada başlıyor. O sorumsuzlukla keyfimizce yaşamayı özgürlük yani tanrı olmak sanıyoruz. Sözüm ona hiçbir ilke ve kural tanımaksızın sorumsuzca yaşamakla kişilikli, güçlü, özgür ve insan olduğumuz, olacağımız zehabına kapılıyoruz.

Oysa bu bir düşüştür. Ruhun sefaletidir. Ve biz bu sefaleti yüceliş sanıyoruz. Düşüşü kutsayan yüceliş! Yücelişi düşüşte aramak! Ne tuhaf. Demek ki, tanrı olma yolu insana kapalı. Her tanrı olma eğilimi bizi farklı yol ve biçimlerle hayvan olmaya, ondan da aşağı bir seviyeye götürüyor.

Hayvan olmak aşağılık bir durum değildir. Hayvan kendi varlık skalasında yaradılışı üzere yaşamaktadır. Bozmadığı tabiatı ile varlığa, hayata anlam katmaktadır. İnsan ise özendiği hayvanlıkla esfelisafiline yani aşağıların aşağısına düşmektedir.

Bu düşüşle varlık alanından çıkmakta, yaradılışına aykırı hareket etmektedir. Anlam bozulmakta, kendine emanet edilen anlam ve bilinç çökmektedir. Kulluk her şeyden evvel insanın yerini bilmesidir. Yerini bilmeyen hiçbir şey bilemez. Kendini bilmek diye özetlenen ilk ve temel hakikatin önemli bir esprisi de budur.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/293/yerini-bilmeyen-hicbir-sey-bilemez

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

21.10.2019 Çağın Soylu Devrimcisini Kutlu Yolculuğuna Uğurladık
30.09.2019 Hem Ayrışacak Hem Bütünleşeceğiz
10.09.2019 Kimi Şeyleri Bilerek Siyaset Yapamazsınız
20.08.2019 Çöpe Dökülen Domateslerden Suriye'ye Kayyum İlişkisi
08.08.2019 Türkiye Oyunu Bozuyor, Bozacak
09.07.2019 İçeride Kaybetmek, Dışarıda Kazanmak
21.06.2019 Trajik ve Komik
19.06.2019 Mursî?nin ölümü Mısır?ı yeniden diriltecektir
02.06.2019 Oruçla Tazelenip Tahkim Olan Direniş Hattımız
17.05.2019 İstanbul Seçimi Üzerinden Büyük Kuşatmayı Görmek
06.05.2019 Ramazan ve Siyasi Telaş
22.03.2019 Zamanı eritmek, zamanla erimek
30.01.2019 ABD?nin şuursuz, ölçüsüz, ilkesiz siyaseti
09.01.2019 Fesatlığa fırsat verilmemelidir
22.12.2018 Geri dönmeyi düşünmüyoruz isterseniz çekilmeyin
10.12.2018 Çayırova?nın genç çiçekleri
06.12.2018 Saltanatları çatırdadığı zaman
22.11.2018 Yeniden canlanan, yeniden canlandıracak olan, bizim medeniyetimizdir
16.11.2018 Şah damarlarını yakaladık gerisini kendileri bilir?
08.11.2018 Ucuz manevralarla çıkış bulamayacaklardır
01.11.2018 Biz zor dönemleri atlatıyoruz, onlar kolay zamanları geride bırakıyor
23.10.2018 Kültürümüzün temellerini onaran namuslu aydın
18.10.2018 Akıllı oldukları için bütün silahları geri tepiyor
13.10.2018 Vuracağımız ölümcül darbenin gerekçelerini hazırlıyorlar
05.10.2018 ABD?nin korumasında izzet arayanlar
28.09.2018 Bir çöküşün ve bir yükselişin başlangıcı
27.09.2018 Vicdanı kanayan insanlığın sesi olmak
26.09.2018 Bizi öldürerek hayatlarını kazananlara en ölümcül hayatlar armağan edilecektir
20.09.2018 İdlib bütün Suriye'ye barış aşısı olmalıdır
14.09.2018 Suriye sıkıntısının son bulmasını umuyorum
07.09.2018 Küresel emperyalizmin hışmına karşı küresel direniş
06.09.2018 Eğitim-Bir Sen?in ?Küreselleşme, eğitim ve sendikalar sempozyumu?
30.08.2018 Sabır ve tahammülün son sınırındaki sessizlik
15.08.2018 ABD?nin ölümlerden ölüm beğeneceği günler yaklaşıyor
09.08.2018 Tarihin dönemini bitirdiği yapıyı kimse ayağa kaldıramaz
02.08.2018 Güven vermeyen CHP?nin gizli karar merkezleri
26.07.2018 Ölü bizim, Allah rahmet etsin
17.07.2018 15 Temmuz Anadolu İslâm Hareketidir
12.07.2018 Yeni Türkiye
05.07.2018 Yalandan da olsa doğru olamazlar, olamıyorlar
27.06.2018 Yüzyılın seçimi
21.06.2018 Zaferi kader yapan yürüyüşümüz
12.06.2018 Seçim sonrası hesaplaşmalar
06.06.2018 Oradan ve buradan görülenler
31.05.2018 Her şeyi düzelteceklermiş!
22.05.2018 Seçim için ters işlem stratejileri
16.05.2018 Kudüs göklerin şehridir, yeryüzü güçleri işgal edemez
10.05.2018 Ben de adayım desteğinizi bekliyorum
02.05.2018 Adaylarını seçimden sonra da açıklayabilirler
26.04.2018 Seviyeyi alçalmanın sahipleri kaybediyor
20.04.2018 Baskın seçimin dış sebepleri
10.04.2018 Zalimler niçin vicdanlı davranmıyor?!
05.04.2018 Asil korkusuzluğumuz karşısında içleri paramparça
30.03.2018 Yalancının kurtaracağı onuru kaldıysa
21.03.2018 ABD'yi Kaygılandırmaya devam edeceğiz
15.03.2018 ABD'de darbe, ABD'ye darbe
07.03.2018 Suriye'de Siyonizmin Oyununu Bozmak
01.03.2018 28 Şubat'çı zorbalar hak ettikleri cezayı almalıdır
22.02.2018 Suriye de tarihe yardım etmelidir
15.02.2018 Biz geliyoruz, geleceğiz. Canını seviyorsan çekil!
07.02.2018 Türkiye'nin gazabını azaltmak için
31.01.2018 Yerli Akıl ve Milli Heyecanla Savaşıyoruz
23.01.2018 İhaneti darmadağın eden kusursuz fırtına
19.01.2018 MERHAMET GAZAP OLUP YAĞACAK ÜSTLERİNE
10.01.2018 ZELİL YALNIZLIKLARI TRAJİK KADERLERİDİR
04.01.2018 DEĞERSİZLEŞTİKÇE ŞIMARAN AZGINLIK
28.12.2017 ASLA UZAKLAŞAMAYACAĞIM YAKINLIKLA BURADAYIM
05.07.2017 TAMAM YOLLARA DÜŞÜN AMA YAKAMIZDAN DA DÜŞÜN
20.06.2017 HEDEFİ SAPAN VE HEDEF SAPTIRAN YÜRÜYÜŞ
16.06.2017 ARTIK NE YAPARSA MİLLET HOŞ GÖRÜR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
13.06.2017 KORKTUKLARI KARDEŞLİĞİMİZDİR
09.06.2017 İMAN ve İYİLİK STRATEJİSİ
07.06.2017 KATAR KATAR SIKINTI ve ÖKÜZLÜKLER!
31.05.2017 ORTADOĞU?YU KANA BULAYANLARDAN ADALET BEKLEYEMEYİZ
20.04.2017 İŞTE ŞİMDİ 2. CUMHURİYET
18.04.2017 REFERANDUMDAN ÇIKAN KARAR
13.04.2017 YAPILAN TAM BİR TALANDI; GERİSİ YALANDI!
07.04.2017 HUKUK ve AHLÂK KURALI KALMAYINCA
30.03.2017 AMANSIZ VE İMANSIZ KARANLIK AĞARIRKEN
20.03.2017 BİR KADERİN SON TALİHSİZLERİYİZ
15.03.2017 MİLLET ORU OLUP KOMUTANIYLA BÜTÜNLEŞECEKTİR
02.03.2017 TAM KARŞILARINDA DURACAĞIZ
28.02.2017 ÜLKEMİZİ DARBECİ EMELLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ
25.02.2017 BEN ?HAYIR? DİYECEĞİM
09.02.2017 ZORLU SINANMALARDAN GEÇEREK
25.01.2017 YALANIN BÜYÜSÜ BOZULURKEN
17.01.2017 BAKMIŞSINIZ BİRDEN AMERİKAN BAHARI!
14.01.2017 İSTEMESELER DE VAR OLACAĞIZ
04.01.2017 YALANLARI, TUZAKLARI ÇÖKÜŞLERİNİ ÖNLEYEMEYECEKTİR
29.12.2016 İHANETİN GELECEĞİ OLMAYACAK
27.12.2016 İHANET KURGULADIĞINIZ YERLER MEZARINIZ OLACAK
21.12.2016 KARLOV?A SUİKASTIN BOZAMAYACAĞI ÜÇLÜ ZİRVE VE GÜÇLÜ İRADE
19.12.2016 FESADIN ASIL ODAĞI SİYONİZMDİR
17.12.2016 STRATEJİMİZİ BASİRET VE FERASETLE BELİRLEMELİYİZ
16.12.2016 YARINLARDA GELECEK OLAN
13.12.2016 DAYANMANIN ZOR ARALIK?LARI
12.12.2016 TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ
09.12.2016 DOLARLA SATILMAYAN DOLARIN SATIN ALAMAYACAĞI
05.12.2016 BUNLAR HEP GÜZEL ŞEYLER
01.12.2016 VAR OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ, HEPSİ BU!..
29.11.2016 ÇIKIŞSIZLIĞIN MECBUR BIRAKTIĞI
09.11.2016 KİM KAZANDIYSA BİZ HEP KAYBETTİK
03.11.2016 YERYÜZÜNÜN AZGIN KANDÖKÜCÜLERİ
28.10.2016 DOST APTAL, DÜŞMAN ONURSUZ OLUNCA
26.10.2016 İNSANLIK EN TEMEL STRATEJİMİZDİR
17.10.2016 MUSUL?U AMERİKA?DAN KURTARMAK
15.10.2016 SONUNDA DOSDOĞRU TUTUMLAR KAZANACAKTIR
14.10.2016 SINIRSIZ ZULÜM KARŞISINDA
12.10.2016 YAŞADIKLARIMIZ YENİDEN DOĞRULMANIN ZORLUKLARIDIR
11.10.2016 BARBARLIĞIN KORKUNÇ ÖNCÜSÜ ABD
07.10.2016 MÜSLÜMANA KARŞI GÂVURLA İŞBİRLİĞİ
06.10.2016 KORKULARINIZI BAŞINIZA TAÇ DİYE GEÇİRECEĞİZ!
03.10.2016 DAYANMANIN SON SINIRINDA İNFİLAK
26.09.2016 BİR CEHENNEM SİZİ SARMADAN
20.09.2016 İMAN VE CESARET KAZANACAKTIR
07.09.2016 DÜNYA VİCDANININ ÖZGÜR SESİ OLMAKLA GÜÇLÜYÜZ
05.09.2016 KENDİ COĞRAFYAMIZA ve TARİHİMİZE DÖNERKEN
27.08.2016 ÖLÜMÜNE VE AŞK DOLU KARARLILIĞIMIZ
26.08.2016 ONLARA HEZİMETLER, BOZGUNLAR ARMAĞAN EDECEĞİZ
25.08.2016 ASIL İHANETİ YENEREK GÜÇ KAZANDIK
24.08.2016 BİZ BÖYLE BİR MİLLETİZ VURUŞMA BİZİ İYİLEŞTİRİR
23.08.2016 KİMLER GÖĞÜSLERİNDE KOR ATEŞTEN YÜREK TAŞIYORMUŞ ANLADINIZ MI?
18.08.2016 MİLLETİN GÖNLÜNDEN SÜRÜLMEK NE KÖTÜ BİR CEZADIR
15.08.2016 KURGULAR ÇARPIŞIYOR
12.08.2016 ATEŞİN, YANMANIN TADINA ONLAR DA VARACAK
11.08.2016 ERDOĞAN BU MİLLETİN KABUL EDİLMİŞ DUASIDIR
10.08.2016 GERÇEKLERİNİ YALANLAR, DOSTLUKLARINI DÜŞMANLIKLAR ÜZERİNE KURDULAR
09.08.2016 BİZE YEPYENİ GÜNDÜZLER ARMAĞAN EDİLİYOR
08.08.2016 YENİKAPI YENİ TÜRKİYE?YE AÇILDI
06.08.2016 CESUR BİR CANLILIĞA UYANMAK
03.08.2016 YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR
02.08.2016 DÜŞMANIN ŞAH DAMARI KESİLECEKTİR
01.08.2016 KALPLERİMİZ BÜYÜYÜP BÜYÜYÜP BİR ÜLKE OLUR
30.07.2016 UFUKLARI MENZİL EDİNEN KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ
28.07.2016 DARBE VURACAKLARDI, BEYİNLERİ EZİLDİ
27.07.2016 BİZİ ÖLDÜRME HESABI YAPANLAR! SÖYLEYİN SİZE NE YAPALIM?
26.07.2016 ALANLAR, TÜRKİYE?NİN TAHKİM EDİLMİŞ DİRENİŞ HATLARIDIR
25.07.2016 HÜR GENERALLER HAREKETİ
24.07.2016 KÖTÜCÜL NİYETLERİNİZİ İYİLİK DUYGULARIMIZLA BÜYÜTTÜNÜZ
18.07.2016 ALÇAK UÇUŞLA DARBE
11.07.2016 ÇARPIKLIĞIN ANLAŞILMASI İMKÂNSIZ DÜZENİYLE ÇATIŞMAK
10.07.2016 YERİNİ BİLMEYEN HİÇBİR ŞEY BİLEMEZ
04.07.2016 ÜZÜNÇLERİMİZ SEVİNÇLERİMİZE ORTAK
02.07.2016 YANLIŞ DÜŞÜNCELERE, DOĞRU YAKLAŞIM
27.06.2016 BİZİ VAR VE VARLIKLI, NURLU VE ONURLU, MUTLU VE UMUTLU KILACAK OLAN
25.06.2016 TARİHİN HANGİ KARANLIK UÇURUMUNDA OLACAKLAR?
20.06.2016 KENDİ SIRRIMIZIN SINIRLARINDA
18.06.2016 İMKÂNSIZI ZORLAYAN KARARLILIKLA
13.06.2016 İNKÂRIN EVRENSEL İLGİSİZLİĞİYLE YAŞAMAK!
11.06.2016 TÜRKİYE ŞEYTAN İTTİFAKINA KARŞI
05.06.2016 Başlamamızın İlki