Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?

Eklenme Tarihi: 20.03.2019 10:04:00 - Güncellenme Tarihi: 10.07.2020 03:22:26

Bilindiği gibi demokratik sistemlerde ?özgürlüklerin korunması ve siyasi otoritenin kontrolü? Montesquieu?nun "Kanunların Ruhu Üzerine" adlı kitabında açık bir şekilde tarif ettiği gibi, anayasal düzen içerisinde hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak ?kuvvetler ayrılığı? prensibine bağlılıkla mümkün olur?

Adalete güven duygusu ise, yine anayasal düzen içerisinde ?hukukun üstünlüğü ilkesiyle? temin edilir. Hiç bir erkin bir diğerinden, yargının-yürütmeden, yürütmenin de yargıdan üstünlüğü yoktur. Sosyal düzen, sosyal adalet ve sosyal ilişkiler aynı şekilde anayasal düzen içerisinde devlet ve toplum arasında ?hukuk devleti? ilkelerine dayalı yasal düzenlemeler sayesinde tesis edilir.

Demokrasisi gelişmiş ülkelerde bizim "içtihat hukukçusu" Sabih Kanadoğlu?nun cevaz verdiği gibi, kesinlikle yargının yürütmeye üstünlüğü yoktur. Yürütmenin, yani siyasi otoritenin sorumluluk alanları içerisinde sosyal hukuk düzenini sağlamanın yanında, demokrasiye sahip çıkma gibi bir sorumluluğu da vardır. Bununla birlikte J. Locke?nin tarif ettiği gibi ?siyasi iktidarın kaynağı olan egemenlik hakkı kesinlikle millete aittir.? Bu manada demokratik sistemlerde vatandaşın seçme ve seçilme hakkına sahip olması, en önemli egemenlik yetkisi olarak tarif edilir.

Diğer taraftan günümüz dünyasında, adaleti tesis etmekle yükümlü olan siyasi otoritelerin ekonomik istikrarı sağlamak adına, erkler arası ilişkilerde, Montesquieu?nun ?kuvvetler ayrılığı? prensibi yerine, totaliter tek parti iktidarlarının uyguladığı, Jean-Jacques Rousseau?n ?kuvvetler birliği? ilkesini ikame etme çabalarına rastlamak da mümkündür. Hem de demokratik ilke ve değerlerle bağdaşmadığı halde, milli iradeye atıfta bulunarak ve milli iradeyi otoriter bir vekaletmiş gibi yorumlayarak. Halbuki totaliterliğin hiç bir şekilde milli iradeye vekalet etmesi söz konusu olamaz ve milli irade devlet otoritesinin ?erk mühimmatı? gibi yorumlanamaz.
Kendi özelimize, Türk siyasi tarihine bakacak olursak: biz 1920?den beri ?egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait? olduğunu savunarak demokratik olgunluğa eriştik. Ve tabi ki çok ağır bedel ödediğimiz 1960 darbesiyle başlayan ve 12 Eylül'le devam eden kesinti ve vesayet dönemleri hariç.
Millet olarak her darbe döneminde tercihimizi darbecilerin; milletin egemenlik hakkını gasp ederek yetkileri anayasal organlara devredip, vesayet koyduğu bürokratik devleti değil, insan onuruna saygılı olan, demokratik devleti, yani ?yöneten katılımcı demokrasiyi? tercih ederek bugünlere geldik.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2900/hangisi-daha-evla-kuvvetler-ayriligi-prensibi-mi-yoksa-kuvvetler-birligi-ilkesi-mi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

31.07.2019 Lider ve Karizma
24.07.2019 Stratejik Akıl
17.07.2019 Suriye'den Daha Elzem, Suriyeliler Politikamız Olmalı
10.07.2019 Çarçur Ekonomisi
02.07.2019 Anketlere Değil, Aynaya Baksaydınız
26.06.2019 Sosyal Medya ve Yazar Tosun
19.06.2019 Akdenizde Can Sıkan Gelişmeler
11.06.2019 Lütfi Kırdar Mutabakatı
06.06.2019 Seküler kültürün icadı doğmalar, izm'ler
29.05.2019 Devlet Aklı
21.05.2019 Avrupa'nın Kültürel Egemenlik ve Asimilasyon Problemi
15.05.2019 Nihaî Çözüm Nedir?
08.05.2019 Nelere Şahit Olduk
02.05.2019 Hıyânet-i Vatan Suçlaması
25.04.2019 Merkez Sağ ve Merkez Sol Siyaseti
17.04.2019 Nur-u âyinlere ilham olsun.
09.04.2019 Bir deneme, yitirilen düşler
27.03.2019 CHP'yi iktidarsızlıktan kim kurtaracak?
20.03.2019 Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?
14.03.2019 Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler
06.03.2019 Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor
27.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (2)
20.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (1)
14.02.2019 Toplumsal hayatımızda basın ve medyanın rolü
06.02.2019 Sahi biz kime oy vereceğiz?
30.01.2019 Baykal'ın devlet adamlığı vasfı
22.01.2019 Evrensel adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi
15.01.2019 Peki seçmenler ne istiyor?
09.01.2019 Atatürk döneminde Kemalizm fikrinin doğuşu
25.12.2018 2019 demokratik olgunluk yılı olsun
18.12.2018 Avrupa Türklerinin sosyal statüsü
11.12.2018 İnsan Hakları Gününde insani değerler ve kişi hakları
04.12.2018 Gelecek kaygısı ve Hitler Avrupası
27.11.2018 Batının kültürel tehdit algısı
20.11.2018 Medeniyetler ittifakı olmaz
12.11.2018 Pasif direniş ve sivil itaatsizlik.
06.11.2018 Eski tüfek bir Sosyalistin, Türk Solu analizi
29.10.2018 Erkler arası ilişkilerde yetki kavgası, anayasal hukuk devletini yaralar
25.10.2018 CHP ve Türk Solu Kavramı
19.10.2018 Ferdiyetçi ve toplumcu görüşe göre seküler, laik devletin tanımı
13.10.2018 İslam Hukukunda devletin tanımı
12.10.2018 Zabıta ekonomisi
03.10.2018 Etno-kültürel talepler ve bölgesel ırkçılık
27.09.2018 Emeklilikte yaş haddi mağduriyeti