Medeniyet, kültür, eğitim ve terbiye

Eklenme Tarihi: 13.02.2019 10:04:00 - Güncellenme Tarihi: 15.07.2020 07:51:23

Batı, ortaya attığı ?sosyal evrim? teorisi ile en yüksek zihni tekniklerle elinde ettiği medeniyet anlayışını, dünyaya doruk nokta olarak takdim ederken, insanlıkla bağdaştırılamayan davranış ve tutumlarını gözden kaçırmaya çalışmaktadır. Gücü putlaştıran Roma?nın, tahrif edilmiş iman öğretisinin üzerine inşa edilmiş Hristiyanlığın, insan iradesini ve aklını her şeyin özü ve kaynağı sayan Hümanizmin bir karışımı olan Batı medeniyetini, dünya toplumlarının kaçınılmaz olarak tekamül edeceği bir doruk nokta olarak görmek ve insanlığa bunu bir hakikat gibi sunmak, Avrupa ideolojisinin temel hareket noktasıdır. Ancak ilahi kaynaktan beslenen şefkat ve merhamet duygusundan yoksun bu anlayışın, insanlığın geneline kuşatacak ve ulaşılması gereken bir doruk nokta olması mümkün değildir. Batının tüm bu gayretleri, kendi ekonomik menfaatlerinden kaynaklanan politik ihtiraslarını ahlaken meşrulaştırma çabalarının tezahürüdür. Diğer bir ifade ile Avrupa medeniyetinin ulaştığı safhanın, insanlık için en yüksek ve içinde erinilmesi gereken en son nokta olduğu iddiası, Batının dünyayı kan ve gözyaşı gölüne çevirirken nasıl bir hastalıklı ruh haline sahip olduğunun en somut göstergesidir. Batı medeniyeti, sömürüye dayalı dünya egemenliği idealini, Batının dünyayı medenileştirme misyonu olarak görmektedir. Bunun en son ve tipik örneğini, Avrupa medeniyetinin uzantısı olan Amerika?nın, dünya petrol ve doğalgaz rezervinin önemli bir kısmını elinde tutan Venezuela?nın seçimle gelen Devlet Başkanını, Venezuela?ya demokrasi getireceğiz iddiası ile gayri meşru sayması ve Batılı devletlerin bu kararı kabul ettiğini açıkladığı olayda rahatlıkla müşahade etmekteyiz. Aslında Avrupa ideolojinin demek istediği şudur: ?Batı kültürünün ilerlemiş hali medeniyettir ve kendilerince geri kakmış ve gelişmekte olan diye tarif ettikleri tüm toplumlar ve milletler Batının çıkarlarına göre ?demokratikleştirme? kılıfıyla dizayn edilmelidir?. Bu ise kabul edilebilir bir durum değildir.

Batının ihtiras içeren ?sosyal evrim? teorisine karşı durabilecek yegane direnç merkezi, en hakiki medeniyet kaynağı İslamiyet?tir. Medeniyetler inanç ve ona bağlı olarak bir ahlak nizamı kaynağıdır. İslam medeniyetinin kamil insan modeli, nefsin bencil istek, arzu, duygu ve düşüncelerine esir düşmeden, aklını İslam?ın nuru ile doldurup, Allah?ın emir ve yasaklarına uyarak, iyiyi güzeli ve doğruyu tercih eden insandır. Toplumların adalet üzere inşa edilerek  huzur içinde yaşanmasının sırrı, tarifi yapılan insan modeli ile dünyayı sarıp sarmalamak isteyen İslam medeniyetinde saklıdır.  Zira toplumda ahlak ve ruhi olgunluk zorla değil bireylerin istek ve gönüllülüğüyle elde edilebilen bir iman meselesidir. İslam medeniyeti kitaplı bir medeniyettir ve imanla kemalata ermiş aklıselim anlayışı çerçevesinde, pergel metaforu ile evreni dolaşır ve kuşatır. Bu hakikatten uzak bir iman tasavvurunun ürünü olan Batının temsilcisi olduğu aklı sakim zihniyet ise adeta nereye gideceği bilinmeyen rotasız bir gemi gibidir. Aslında tüm bu ifade edinilenler Batı medeniyetinin, insanlığı sürüklediği çıkmazdan kurtaracak yegane bakış açısının Milletimizin Anadolu?da ortaya koyduğu Türk-İslam medeniyet tarihinin bilgi ve ameli tecrübe birikiminde olduğunun izahıdır. Bu hakikat dikkate alındığında, Batılı devletlerin Türkiye Devleti ile neden bu kadar uğraştığı daha iyi anlaşılmaktadır.

Bugün dünyada meydana gelen adaletsizliklerin son bulmasında mazlum milletlerin umut ışığı olan Türk Milletinin en önemli meselesi, ait olduğu medeniyete sahip çıkmak ve bütünleşmektir. Yani bir çocuk başta en yakınındaki ebeveyninin halinde, tavrında, sevincinde, hüznünde, düşüncelerinde, yorumlarında İslamiyet?in yön tayin edici gücünü görmelidir. İmanın kazandırdığı nefse hükmedici iradeyi, zorluklara karşı azimle mücadele etme gücünü, alınteri ile kazanma gayretini, dürüstlüğü ve erdemli olmayı çevresinde görmelidir. İşte İslam medeniyetinin, inanç ve ahlak nizamına sahip çıkış ve bütünleşme manasına gelen bu gelişme, sosyal hayatın etkileşimlerinde toplumsal değişim olarak tezahür edecektir. Bu kutlu değişime süreklilik kazandıracak olan terbiye sistemi ise peşi sıra gelecektir. Böylece eğitim, nesillerimize medeniyetimizin değerleri ve ruhu ile beslenen bir terbiye vermiş olacak ve medeniyetimizin devamı ve kültürün ilerlemesi sağlanacaktır. Netice itibari ile Batı?nın insan fıtratına ters medeniyet anlayışının panzehiri olan İslam medeniyeti tarihte olduğu batıla galip gelerek insanlığa huzur ve güven temin etmiş olacaktır.

                        

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2824/medeniyet-kultur-egitim-ve-terbiye

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

22.08.2019 Toplu Sözleşme Mağduru Memura Bir de Böyle Bakalım
15.08.2019 Hükümetler, Sendikalar ve Ülkenin Geleceği?
08.08.2019 Emek, Ücret, Sosyal Adalet...
05.08.2019 Sınırlar Arasında
21.07.2019 İmam Maturidi'nin Türk-İslam Düşüncesindeki Yeri ve Önemi
11.07.2019 Sosyal Devlet mi Dediniz?
21.03.2019 Sen yoksan kimse yoktur
23.02.2019 Adalet Mülkün Temelidir
15.02.2019 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hocamız ne yapmak istiyor?
13.02.2019 Medeniyet, kültür, eğitim ve terbiye
30.01.2019 Ahi Evren ve günümüze iz düşümü
31.12.2018 Seyit Ahmet Arvasi Hocamızı anarken?
30.11.2018 Mesleki eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı
27.11.2018 Ziya Selçuk Bakanımızın köy enstitüsü açıklamasına dair?
24.11.2018 Asgari ücretlinin arzuhali
04.11.2018 Uganda Kampala Büyükelçimiz Romalı mı?
23.09.2018 Sessiz sedasız bir Ahilik Haftası daha kutlandı
18.09.2018 Eğitim sistemimiz temelinden yeniden inşa edilmelidir
26.08.2018 Anadolu'ya Türk damgasının vuruluşu
08.08.2018 Ekonomik kriz ve zihniyet değişimi
02.08.2018 Uşaklar ve efendileri kazdıkları kuyuda boğulacaktır
28.07.2018 Siyaset Kavramı ve Din İlişkisi
24.07.2018 Değişimin lokomotifi eğitimdir
04.06.2018 LGS?nin Düşündürdüğü Hakikatler
11.05.2018 Vakıf kültürü hoyratça harcanmamalıdır
07.05.2018 Değişen Türkiye
28.04.2018 Sivil toplum ve demokrasi
24.04.2018 Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir
17.04.2018 Tarih şuuru
06.04.2018 Maturidilik ve Alperenlik
23.03.2018 21.Yüzyılın alpereni Muhsin Başkan?ın anısına
15.03.2018 Türkiye?nin Ortadoğu?daki mücadelesi bir milattır
28.02.2018 Millet ve milliyetçilik üzerine
14.02.2018 Okullar düzelmeden nesiller düzelmez
30.01.2018 Emperyalist Zihniyetle Mücadele ve Okullarımız
26.01.2018 Yaban Elma Sevdalısı Aydınlar ve Ağbabalarına Duyurudur
24.01.2018 Kızıl Elma ve Yörük Teyze
18.01.2018 HER İNSAN ÖZEL VE KAYDA DEĞERDİR