Evrensel adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi

Eklenme Tarihi: 22.01.2019 07:10:00 - Güncellenme Tarihi: 11.08.2020 00:58:24

Demokratik sistemlerde Montesquieu'nun açık bir şekilde tarif ettiği gibi "özgürlüklerin korunması ve siyasi otoritenin kontrolü" anayasal düzen içerisinde, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kuvvetler ayrılığı prensibiyle mümkün olur. Bu prensip anayasada tarif edildiği şekliyle uygulanır. Bizim Sabih Kanadoğlu'nun cevaz verdiği gibi yargının kesinlikle yürütmeye üstünlüğü yoktur. 
Sosyal düzen, sosyal adalet, sosyal ilişkiler ise, yine aynı şekilde anayasal düzen içerisinde devlet ve toplum arasında hukuk devleti ilkelerine dayalı yasal düzenlemeler sayesinde sağlanır.
Diğer taraftan siyasi otoritenin sorumluluk alanları içerisinde anayasal, sosyal hukuk düzenini sağlamanın yanında, demokrasiye sahip çıkma gibi bir sorumluluğu da vardır. Bu tanımlamayla birlikte, J. Locke'nin tarif ettiği gibi, "siyasi iktidarın kaynağı olan egemenlik halka aittir" bütün mesele budur. Vatandaş olarak seçme ve seçilme hakkına sahip olmak, en önemli egemenlik yetkisidir.
Türkiye hala 12 Eylül darbesinin  anayasasıyla adaleti tesis etmeye çalışıyor. Nedense evrensel hukuk normlarına uyumlu sivil anayasa yapma konusunda uzlaşı sağlanamıyor. Adalet duygusunu siyasi çıkarlarına alet eden Sabih Kanadoğlu gibi sözde hukukçuların engelini aşamıyor. Vakti zamanında Sabih Kanadoğlu'nun sivil anayasa yapma konusunda 4 maddeden oluşan itirazını maalesef bâzı siyasiler hâlâ daha ciddiye alıyorlar. Kanadoğlu'nun 4 maddelik icazetini hatırlatarak yazımı sonlandırmak isterim.1. Bu meclis dört yıl için yasama yetkisi almıştır. 2. Meclis üyeleri mevcut anayasaya sadakat yemini etmiştir. 3. Mevcut Anayasanın 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen nedenlerle bu meclisin yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur. 4. Yeni bir anayasa yapma şartlarını oluşturmak için, a. Evvela halkın yeni bir anayasa isteyip istemediği referanduma sunulur. b. Nitelikli çoğunlukla kabul edildiği takdirde, barajsız bir seçimle kurucu bir meclis oluşturulur. c. Bu kurucu meclisin hazırlayacağı yeni anayasa taslağı yeniden referanduma sunulur.
Kanadoğlu'nun fetvalarını dikkate alacak olursak, sittin sene sivil anayasa yapmak mümkün olmaz. Belkide bizim elitler, hukukun üstünlüğü ve evrensel adalet ilkelerini yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı prensibini, Batı burjuvazisinin uydurması fantezilerden ibaret sanıyorlardır, ne dersiniz?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2779/evrensel-adalet-ve-hukukun-ustunlugu-ilkesi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

31.07.2019 Lider ve Karizma
24.07.2019 Stratejik Akıl
17.07.2019 Suriye'den Daha Elzem, Suriyeliler Politikamız Olmalı
10.07.2019 Çarçur Ekonomisi
02.07.2019 Anketlere Değil, Aynaya Baksaydınız
26.06.2019 Sosyal Medya ve Yazar Tosun
19.06.2019 Akdenizde Can Sıkan Gelişmeler
11.06.2019 Lütfi Kırdar Mutabakatı
06.06.2019 Seküler kültürün icadı doğmalar, izm'ler
29.05.2019 Devlet Aklı
21.05.2019 Avrupa'nın Kültürel Egemenlik ve Asimilasyon Problemi
15.05.2019 Nihaî Çözüm Nedir?
08.05.2019 Nelere Şahit Olduk
02.05.2019 Hıyânet-i Vatan Suçlaması
25.04.2019 Merkez Sağ ve Merkez Sol Siyaseti
17.04.2019 Nur-u âyinlere ilham olsun.
09.04.2019 Bir deneme, yitirilen düşler
27.03.2019 CHP'yi iktidarsızlıktan kim kurtaracak?
20.03.2019 Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?
14.03.2019 Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler
06.03.2019 Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor
27.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (2)
20.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (1)
14.02.2019 Toplumsal hayatımızda basın ve medyanın rolü
06.02.2019 Sahi biz kime oy vereceğiz?
30.01.2019 Baykal'ın devlet adamlığı vasfı
22.01.2019 Evrensel adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi
15.01.2019 Peki seçmenler ne istiyor?
09.01.2019 Atatürk döneminde Kemalizm fikrinin doğuşu
25.12.2018 2019 demokratik olgunluk yılı olsun
18.12.2018 Avrupa Türklerinin sosyal statüsü
11.12.2018 İnsan Hakları Gününde insani değerler ve kişi hakları
04.12.2018 Gelecek kaygısı ve Hitler Avrupası
27.11.2018 Batının kültürel tehdit algısı
20.11.2018 Medeniyetler ittifakı olmaz
12.11.2018 Pasif direniş ve sivil itaatsizlik.
06.11.2018 Eski tüfek bir Sosyalistin, Türk Solu analizi
29.10.2018 Erkler arası ilişkilerde yetki kavgası, anayasal hukuk devletini yaralar
25.10.2018 CHP ve Türk Solu Kavramı
19.10.2018 Ferdiyetçi ve toplumcu görüşe göre seküler, laik devletin tanımı
13.10.2018 İslam Hukukunda devletin tanımı
11.10.2018 Zabıta ekonomisi
03.10.2018 Etno-kültürel talepler ve bölgesel ırkçılık
27.09.2018 Emeklilikte yaş haddi mağduriyeti