Toplum içindeki ?erkek? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?

Eklenme Tarihi: 07.01.2019 11:16:00 - Güncellenme Tarihi: 09.08.2020 20:49:27

İlk söz: İslam?a; ?erkek-kadın? diye değil, ?insan? eğitimi olarak bakılmalı.

Yazar İ. Kılıçarslan  ?yangın var, yangın?  demiş ve devam etmiş; ?Şunu şöylece ifade ettiğim için belki de haddimi aşmış olacağım ama bugün Sünnilik, Ehli Sünnet, gerçek İslam adına söz alan, ?Allah?ın dini tehlike altındadır ve ben onu korumakla görevlendirildim? diyerek adeta ?poz kesen? hocaların hiçbiri ?yara teşhisi? konusunda uzman değiller. Bu yanıyla da kolundaki kanamalı kesiği gösteren hastaya ?o kesik önemli değil, önce bir saçlarını tarayalım? diyen beceriksiz hekimlere benziyorlar. Oysa yara kolumuzda, yara kalbimizde. Seküler dayatmalar çağında her gün yaralanıyoruz ve yaramızı gösterdiğimiz hemen herkes bize ?saçını tara? diyor.?(20 Kasım 2018/Yenişafak)

Yazar H.Karaman?da, durumu şöyle özetlemiş; ?Az da olsa vaiz dinliyor ve her Cuma günü bir hatibe mecburen kulak veriyorum. Giyim kuşam, dil, genel kültür, tavır, ses? bakımlarından pek çok eksik bulunduğuna üzülerek şahit oluyorum. Başta Kur?ân ve Hadisler olmak üzere din bilgisi kaynaklarımızın aktarımında, eğitim muhatabımız olan insanların dünyası ile ilişki kurulamıyor. Herkes ?gençler ah gençler? diyor da içlerinde bu kesimin içine girmiş, dertlerini dinlemiş, ilgi alanlarını tespit etmiş ve en mühimi onları anlamaya çalışmış olanlarımız pek az.?(24.12.2018/Yenişafak)

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üy. Prof.Dr.Mustafa Öztürk; ?Dinî alandaki her görüş en nihayet tarihî tecrübe içinde ortaya çıkıp kendine az veya çok taraftar bulmuş bir yorumdan ibarettir. Belli bir görüş ve yorumun tek hakikat gibi savunulması ve bu görüşe katılmayanların sapkın sayılması herhalde bir kişinin kendine mahsus dinî kanaatine Allah?ın da iştirak ettiği vehminden kaynaklanıyor olsa gerektir. Belli ki din alanında kendini konuşmaya yetkili gören pek çok kimse kendi inandığına Allah?ın da inandığını zannetmekte, bu yüzden de Allah?ın sözcüsü gibi konuşmaya kendini ehil görmektedir. Hâlbuki gerçekte herkes ya kendi kanaatini ya da gelenekten tevarüs ettiği belli bir mezhebî görüşü dillendirmekte ve fakat ne yazık ki bunu mutlak dinî hakikatle özdeş addetmektedir.? diyor.

DİB ve İlahiyat Fakülteleri bu görüşlere ne der acaba? Merak ediyoruz!

?Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir./ Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın, fakat eğer sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak ki daha hayırlıdır./ Sen sabret; sabır göstermen de Allah?ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma./ Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır? (Nahl: 125-128)

Gelelim çalışmamızın sonuçlarına;

1/ ?Muhafazakar geçinen bir çok erkek,  namaz kılmıyor.?

1.a/ ?Muhafazakar geçinen bir çok erkek, yetiştiği vakitte namaz kılıyor.?

1.b/ ?Muhafazakar geçinen bir çok erkek, sabah namazını kılmıyor.?

1.c/ ?Muhafazakar geçinen bir çok erkek; Kur-an?ı Kerim??i okuyamıyor.?

Evet, her ne kadar 5 vakit namaz emredilmiş ise de, erkekler de kafasına göre namaz kılıyor. Muhafazakar, İslam dinine önem veren AK Parti ile MHP-SP din anlayışı arasında uçurum var? Özellikle erkekler arasında ?Cuma Müslümanlığı? yaygın ve bu namazı kılınca görevlerinin yapıldığına inanılıyor. Ancak, vaazda ve hutbede söylenenleri, başları ile tasdik edenlerin; camiden çıktıktan sonra tasdik ettikleri söylemleri, neden hayatlarında uygulamadıkları da ayrı bir sorun!.. Yine, Cuma namazında en önde namaz kılmak için çaba gösterenlerin, günlük hayatlarında çevresine/akrabalarına yaptıkları kötülükleri neden yaptıkları da anlaşılamıyor!..

Kur?an-ı okumak ve ezanın anlamını bilmek, sözlerini söylemekte -kadınlarımız gibi- aynı sıkıntı devam ediyor.

2/ ?Muhafazakar geçinen bir çok erkek, dışarda; kadın olmanın özelliklerinin görünmesinden vazgeçmiyor, ama kendi ailesinde izin vermiyor.?

2a/ ?Muhafazakar geçinen bir çok erkek, kadınları; sevgilisiyle el ele, sarılarak gezmelerinin doğal hakları olduğunu söylüyor ama kendi ailesinde izin vermiyor.?

Muhafazakar erkek, kadınlara göre -her bakımdan- çok rahat? Bir çoğu; kadınların makyaj yapmasına, sokağa çıkmasına karşı, ama çok azı da hayatlarını istediği gibi yaşamasından yana. Özellikle, erkeklerin; diğer kadınların yapmasını hoş görüp, aile efradının yapmamasını istemesi tezat teşkil ediyor.

Örneğin, bir Cuma?da, hoca; ?başını takke ile örtmeyen erkek, namaza gelmesin? dedi. Ama, hala başı takkeli görmek çok zor..Oysa; Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashab-ı kiram, İslam öncesinde olduğu gibi İslam?dan sonra da günlük hayatlarında örf ve iklim şartları gereği başlarını örtmüşlerdir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) günlük kıyafeti ile namazlarını kılmış, ibadet için ilave veya bazı özel giysiler giymemiştir. Takke üzerine sarık sardığı gibi, sarıksız takke ve takkesiz sarık kullandığı da olmuştur (Bkz. Tirmizî, Libâs, 12, 42; İbnü?l-Kayyım, Zâdü?l-me?âd, I, 135; Müttakî, Kenzü?l-ummâl, VII, 121). Bazı âlimler Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamalarını göz önüne alarak namazda erkeklerin başını örtmesini sünnet kabul etmişlerdir. Bu yaklaşıma göre baş açık namaz kılmak, sünneti terk etmek anlamına geleceğinden tenzîhen mekruh sayılmıştır (İbn Âbidîn, Reddü?l-muhtâr, II, 407; Şürünbülâlî, Merâkı?l-felâh, s. 130).Bazı âlimler ise, bunu örf gereği kabul ettiklerinden, başı açık namaz kılmakta bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir (Bkz. Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 489). Sonuç olarak namaz kılarken başın takke, sarık vb. bir şeyle örtülmesi evladır. Bununla birlikte baş açık bir hâlde namaz kılmak da caizdir. Kısaca; bu konuyu problem haline getirmek, zorlamak dine hizmet değildir.

3/ ?Muhafazakar geçinen bir çok erkek, kadınların sigara içmelerini hoş karşılamıyor.?

Bu kadar yasak getirilmesine, ekonomik sıkıntıya rağmen, maalesef, sigara içme oranı çok yüksek! Geçen gün TV?de bir konuk ; ?10 tl?lik sigara içen kişi fakir değildir.? demişti. Bir yerde doğru! Sadece maddi kayıp değil; sağlık, hastalık, pis kokunun vücuda yayılması iletişim açısından da zararlı? ?Yasak, yapma, günah, caiz değil? den önce; bunu anlatmak, kişileri bilinçlendirmek  daha doğru olmaz mı?

 4/ ?Muhafazakar geçinen bir çok erkek, kadınların kapalı olmalarının yaşayışlarına  engel teşkil ettiğini/sınırladığını düşünüyor.?

Muhafazakar erkeklerin, kapalı kadına dair çifte standartları ve önyargıları var. Bir çoğu, ikili ilişkilerde açık kadını tercih ediyor. Bakın, halkın bildiği ve medyaya yansıtmadığı bir çok muhafazakar siyasetçi; eşleri kapalı olduğu halde, başı açık kadınlarla kaçamak yapmak istiyor ya da, imam nikahı kıyıyor. Zaten, bir büyük MV?li; ?bizi para ve kadın bozar demişti? ki, iktidara mensup bazı MV?nin arabalarına, ?açık/kapalı güzel kadınların binmemesi konusunda uyarılar yapıldığını? biliyoruz.

Yazar S.Özışık, yazısında önemli bir konuya parmak basıyor; ?İlçesinde başarılara imza atan belediye başkanını sırf "kadın olduğu için" istemeyen, onun yerine birini yalandan aday gösterip, daha sonra aday gösterdikleri kişiye "Sen aday olmayacağını ilan et" diye baskı yapan ve kendi hısım akrabalarını aday yapmak isteyenler de cabası... Bel altı hikayeleri yazan biri olmadığım için, belediye çatısı altında yaşanan gayri ahlaki ilişkilere değinmeyeceğim. Duyduğunuzda midenizi kabaran denizler gibi bulandıracak hikayeler anlayacağınız.? (İnternethaber/23.12.2018)

5/ ?Muhafazakar geçinen  bir çok erkek; ?kendilerinin Cumhuriyet?le ve Atatürk?le bir sorunu olmadığını? belirtiyor. Ve, problemi olan çok küçük bir azınlığın, çoğunluk gibi gösterilmesinden rahatsızlar.?

Atatürk sevgisi konusunda, toplumda çok az bir kesimin farklı düşündüğünü, çoğunluğun; saygı-sevgi ve minnet duyduğunu görüyoruz. Ve, bu konunun, -temcit pilavı gibi-  sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız bir gençlik var!.. Yazar M.Bayraktar şöyle yazmış: M.K.Atatürk; ülke insanının dinini en iyi şekilde öğrenmesi hatta ?dindar? kimliğe sahip olması noktasında oldukça samimiydi. Tanin Gazetesi?nin 11 Şubat 1924 tarihli sayısında ?Türk milletinin dindarlığı konusunda? şunları söyler: ?Türk milleri daha dindar olmalıdır. Yani ?bütün sadeliği ile dindar olmalıdır? demek istiyorum. Dinime; bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum. Bizim ulvi dinimiz, her Müslüman kişiye, amme taharrisini (halkı araştırmayı) farz kılıyor ve her Müslüman kadın ve erkek, ümmeti tenvir etmekle (nurlandırmakla) mükellef kılıyor.? (Atatürk?ün Söylev ve Demeçleri II, s. 148)? (Yeni Mesaj/10.02.2012)

6/ ?Muhafazakar geçinen  bir çok erkek; kendilerini ve kadınları çalıştıkları için koku kullanmalarının gerek olduğunu  ve bunun dinen yasak olmadığını düşünüyor.?

Tıpkı kadınlar gibi, erkekler de parfüm kullanıyor. İstanbul?da metrobüs?e ve toplu taşıma araçlarına binenlerin en büyük şikayeti ?kötü koku.? Demek ki, günlük yaşamda gerekli. Günümüzde parfümlerin kadın-erkek ayırımına tabi tutulduğu günler artık çok gerilerde kaldı. Birçok kozmetik firması, kadın/erkek tarafından kullanılabilen ??üniseks?? parfümler üretiyor... ?Erkeklerin sürünecekleri kokunun kokusu fark edilir, fakat rengi olmaz. Kadınların kokularının ise rengi olur, fakat kokusu başkaları (yabancı erkekler) tarafından fark edilmez olmalıdır.? (Tirmizî, Edeb, 35)

7/ ?Muhafazakar geçinen bir çok erkek,  içki içmenin dini inanışlarını etkilemediğini düşünüyor.?

Ülkemizde muhafazakar geçinen birçok kişi içki içmektedir. Ancak, son yıllarda; iktidara hoş gözükmek, iş bulmak, eşini işe yetiştirmek vb. içkiyi azaltan, ya da gizli içenler çoğalmıştır. ?Namazı, içten, samimi, duygulu, kendini vererek kılmazsan, o ibadet değildir.? ?Namaz hûşu ve hudû ile kılınmalıdır. Hûşu namazın sırrı ve ruhudur.? Kur'an-ı Kerim?de; "Allah'ın huzurunda tam hûşu ve hudû ile durun" buyurulmaktadır. (Bakara, 238)

?Türkiye?nin Gençleri araştırmasına göre:  15-30 yaş arası gençlerin alkol kullanım oranları; ?sık sık alkol kullanıyorum? yani ?alkol problemim var? diye % 4,9. ?Ara sıra kullanıyorum? % 18,8, ?hiç kimse beni anlamıyor? %6,7.? İnsan sağlığı, verimliliği, aile düzeni v.b. sebeplerle içki içilmesinin doğru olmadığı, sonra ?dinen yasak olduğu? anlatılmalıdır.

Bilmiyorum, bir akademisyen-sanat insanı olarak, bu konuda doğru bilgiler/örnekler verebildim mi? Görüşleriniz çok önemli?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2753/toplum-icindeki-erkek-islami-nasil-yasamak-istiyor

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

07.08.2020 Itri Güzel Sanatlar Lisesi yazım için eleştiri var!
03.08.2020 YÖK, “Bilimsel Hazırlık Programı”ndan Neyi Amaçlıyor?
29.07.2020 “Müzik Dersi Öğretim Programı’nın” Bu Şekliyle Başarı Zor!..(3)
24.07.2020 YÖK ile MEB “Müzik Dersi Öğretim Programında” Birleşemiyor? (2)
17.07.2020 MEB Müzik Dersi Öğretim Programı Ne Anlatıyor? (1)
13.07.2020 MEB, Pedagojik Formasyonu neden kaldırdı?
08.07.2020 Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapılanmasında Yanlışlar Var! (3)
04.07.2020 Müzik Üniversitesi 3 Yıl Önce Heyecanla Kurulmuştu!…(2)
29.06.2020 Ankara Müzik ve G.S.Üniversitesi’nde 3 Yılda Neler Oldu?... (1)
22.06.2020 Yeni Kurulacak MEB Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni Araştırdık!
19.06.2020 Üç Tip “Yeni Üniversite” Modeli Yararlı Olur mu?
15.06.2020 Atlas Üniversitesi’nde Misyon ve Vizyon Nasıl?
09.06.2020 "Yeni Normalleşme Sureci" böyle mi olur?
30.05.2020 Türk Müziği (Musıkisi) evrensel değil mi ki?
27.05.2020 Lokman Hekim Üniversitesi misyon ve vizyonu doğru mu?
18.05.2020 İstanbul Erkek Lisesi'nde (İELEV) misyon ve değerler…
11.05.2020 İstanbul Kent Üniversitesi misyon ve vizyonu…
05.05.2020 Danışmanlık müessesesi ve rektör atamaları…
01.05.2020 Vakıf Üniversitesi  Mütevelli Heyeti ve Rektör Atamaları…
25.04.2020 Üsküdar Üniversitesi’nin Misyon ve Vizyonu
20.04.2020 Nişantaşı Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu!
15.04.2020 Akademide; denklik, özgeçmiş, yapılanma ve etiklik!
10.04.2020 AK Parti’nin Üniversiteler Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?
06.04.2020 Sanat ve Tasarım Fakültesi yapılanması doğru mu?
02.04.2020 Üniversitede, “dekan” atamaları nasıl olmalı?
29.03.2020 YÖK’ün Bölüm/Ders İsmi Sadeleştirme Taslağına Bakış!...
25.03.2020 Müzik Bölümü, Müzik Terimleri Sözlüğü’nde yanlışlar!
18.03.2020 Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ne yetiştiriyor?
14.03.2020 4. İstanbul Folkloru Sempozyumu’nun ardından…
07.03.2020 MEB,YÖK ile neden protokol imzaladı ki?
04.03.2020 İstanbul Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğru mu?
29.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi Misyon ve Vizyonu….
24.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi misyon ve vizyonu….
18.02.2020 Akademik ilanlarda, yönetmeliklere neden uyulmuyor?
14.02.2020 Müzik Projeleri eğitime ve halka yansıyor mu? (3)
09.02.2020 TÜBİTAK-Müzik Projeleri Eğitime Yansıyor mu?!...(2)
05.02.2020 TÜBİTAK ile yapılan “Müzik Projeleri”ne bakış...
02.02.2020 CHP’nin Eğitim Çalıştayı’nda Neler Konuşuldu?
27.01.2020 Konser afişlerinde terminolojik yanlışlar var…
23.01.2020 SANAD Kongresi bildirilerindeki yanlışlar... (3)
17.01.2020 7100 Sayılı Yasanın Mahzurları Acilen Giderilmelidir!
11.01.2020 SANAD Kongresi Müzik Bildirilerinden Örnekler…(2)
08.01.2020 SANAD Kongresi’nde 'etik' (1)
04.01.2020 İkinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yapıldı mı?
23.12.2019 Nasıl Doçent ve Profesör sonra Rektör olunuyor?
17.12.2019 Etik olmayan “bildiriler” ve hak edilmeden “alınan unvanlar”
09.12.2019 Akademide 'yönetmelikler' neden 'yanlış' uygulanıyor?
06.12.2019 Eğitim 2023 Vizyonu?ndan kim, hangi kurum yetkili?
02.12.2019 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' sunulan şekliyle mi çıkacak?
25.11.2019 Peki, akademik danışmanlar ve yardımcılar ne yapıyorlar?
19.11.2019 İslam?da 'münakaşa' var mı yok mu?
14.11.2019 Öğretim üyeleri, neden 'etik dışı' davranışlara yöneliyor?
11.11.2019 Neyimiz eksik ki akademide değişim sağlanamıyor?
09.11.2019 95.Yılında Musıki Muallim Mektebi Çalıştayı Yapıldı! Sonuç?
04.11.2019 2019 THO Çalıştay Raporu karmakarışık olmuş!?(2)
31.10.2019 '2019 Halk Dansları Çalıştayı' sonuç bildirgesinde ne diyor? (1)
27.10.2019 'Fitneye Fırsat Vermemek' için, 'Siyasi Ortamı' Düzeltmek Gerekmez mi?
24.10.2019 ?Akademik Unvanda? Yabancı Dil Sorunu Çözülemez mi?
21.10.2019 Üniversite içi atamalarda, 'liyakat ve yetenek' neden önemsenmiyor?
19.10.2019 İdari görevdeki akademisyen, unvanını nerelerde kullanmamalı?
15.10.2019 Külliye?deki Neşet Ertaş etkinliğinde, 'sahne sanatı' kuralları uygulandı mı?
10.10.2019 Yazar Alev Alatlı?nın PR Çalışmasını Kim(ler) Devam Ettiriyor??
06.10.2019 Akademik Kadrolarda, Yönetmelikler Uygulanmıyor!
30.09.2019 Akademik 'Kongrelerde' senkron tutmuyor!
27.09.2019 İstinye Üniversitesi?nin misyonu-vizyonu!
21.09.2019 Üniversiteler, 'bu protokol' ile' 'sanat merkezi' olabilir mi?
18.09.2019 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, misyonu-vizyonu!
14.09.2019 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi?nde misyon-vizyon...
09.09.2019 İstanbul Kültür Üniversitesi?nde misyon-vizyon nasıl?
05.09.2019 MEF Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi Misyon-Vizyonu!...
24.08.2019 11.Kalkınma Planında; Yabancı Dil,Yükseköğretim Maddeleri!?(4)
21.08.2019 11. Kalkınma Planında, Öğretmenlik ve Yükseköğretim!...(3)
16.08.2019 MEB, Meslek Kanunu ve 11.Kalkınma Planı!... (2)
09.08.2019 'Eğitim' için 11.Kalkınma planında neler var? (1)
05.08.2019 'Plandaki maddelerle kültür/sanatta gelişme çok zor?'
01.08.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat Maddeleri?(2)
28.07.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat?(1)
25.07.2019 Kurumları; Başkanlar mı,Yönetim Kurulu mu yönetir?
23.07.2019 Yıl: 2019... Akademik Teşkilat Kanunu 2547?de Konservatuarların yeri neresi?
17.07.2019 MEB, Kültür, Çalışma, Çevre Bakanlıkları ve misyon-vizyon!
13.07.2019 İnsanları etkilemek zor mudur? Nasıl başarılır?
06.07.2019 2019?da, Konservatuarlar?ın Güncel Durumu Nasıl ?
30.06.2019 CB Kurulu, İstanbul seçimi, Yeniparti, Hükümet?te Revizyon ve MEB
28.06.2019 Üniversitelerde, liyakat, yayın ve sahte dergiler sorunu!
23.06.2019 İTÜ TMDK?nın Cazibesi ve Misyon-Vizyonda Durum!...
18.06.2019 Milli Savunma Üniversitesi ve MEB?te ?misyon-vizyon? durumu!
15.06.2019 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde; Misyon-Vizyon Doğru mu?
12.06.2019 Üniversitede; ?Misyon? ve ?Vizyon?da Bir Gelişme Yok!...
08.06.2019 Hukuk ve İlahiyat Fak. Eğitimi?nde Neler Oluyor?
03.06.2019 Kur?an; ?Eleştiri Kültürü? ve ?Benlik/Kibir? için Ne Diyor?!..
31.05.2019 ?Etik? Olmayan Siyasetçiye, ?Makam? Verilmeli mi?
29.05.2019 Üniversitede; ?etik? olmayan ?kişi?, üst makamlara atanmamalıdır!..
24.05.2019 Bakan Z.Selçuk?un, Milli Eğitimdeki, ?reform? mu?!..
22.05.2019 İslam?da; Evlilik, Doğruluk, Sevgi,Güvenilir Olmak!..
19.05.2019 Konservatuarlarda; ? İdarecilik? ve ?Etiklik? İkilemi!
16.05.2019 Alanında Tek Eser; Filateli?de Folklor?
13.05.2019 İslam?ı Sadece; ?Öğrenmek/Bilmek? Değil, ?Uygulamak? Gerekli!..
12.05.2019 Müzik,Sadece; ?Sanat? Değil, ?Bilim? ise, Ciddi Olunmalıdır?
09.05.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali?nde neler oldu?
06.05.2019 Müzik Bildirileri ?Alana? Değil, Sadece ?Unvan Almaya? Yarıyor?
01.05.2019 Akademisyen; Okumadığı için mi, Bildiriler Yanlış Yazılıyor?
29.04.2019 Müzik alanı ?bildiri başlıklarından?, bir anlam çıkmıyor?..
25.04.2019 Müzik bildirileri başlıkları anlamsızlık rekoru kırıyor..
21.04.2019 Sn. Cumhurbaşkanımız, alt akademisyenler ilgilerinizi bekliyor?!..
18.04.2019 ?Yabancı kelimelerin?, Türk Müziği?ne yararı var mı?
16.04.2019 Unvanlara rağmen; Türk müziği terminolojisinde gelişme yok!..
14.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
11.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
08.04.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali, zengin program ile başlıyor?
04.04.2019 Sn.Cumhurbaşkanım: YÖK?te, her unvan temsil edilmelidir!
02.04.2019 Müzik, sanat, eğitim, program, YÖK, konservatuar
31.03.2019 Şanlıurfa-Adıyaman Konferansları ve ?4 Kardeş Şehir? Konseri...
28.03.2019 Adıyaman Üniversitesi Rektörü, 8 yılda neler yapmış?
25.03.2019 Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, ne yapmak istiyor?
18.03.2019 Kültür/Sanat kurumları revize edilmeyecek mi?
16.03.2019 Seçim 2019: AK Parti?nin iletişim hataları var mı?
10.03.2019 YÖK?ün, ?Yağmacı Dergiler? açıklaması, akademinin temizlenmesine yol açar mı?
07.03.2019 Seçim 2019?a giderken, CHP?nin iletişim hataları! (1)
02.03.2019 Toplumda ?edep duygusu? kalmadı mı?
24.02.2019 Günümüz kadını, ?el veya ev işi? yapmıyor mu?
21.02.2019 Müzik alanı, lisans ?Yeterlik Okuma Listesi? var mı?
12.02.2019 Aileler gençlerden neden şikayetçi?
09.02.2019 İslam ülkeleri bilimde geride mi?
06.02.2019 ?Hem değerli, hem önemli bir insan? olunur mu?
02.02.2019 Müslümanların en büyük kaybı; bilimdir ve hala da öyledir? (2)
31.01.2019 ?İlim Çin?de bile olsa, gidiniz? denmiş! Peki nereye gitmişiz? (1)
29.01.2019 Akademik teşvik, akademisyenleri memnun etmedi?
27.01.2019 Eğitim Kurumları Yöneticisinin Yetiştirilmesi nasıl olmalı?
22.01.2019 Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı müthiş!
18.01.2019 Toplum içindeki ?başı açık kadın?, İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
13.01.2019 Sn.Cumhurbaşkanımız, sanat/kültürden neden memnun olmuyor ki?
11.01.2019 Konda?nın ?toplumsal değişim raporuyla? aynı fikirde miyiz?
07.01.2019 Toplum içindeki ?erkek? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
03.01.2019 Toplum içindeki ?kapalı kadın? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
01.01.2019 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
29.12.2018 Muhafazakar örgütlenme Sn. Erdoğan?ın desteğiyle tam gaz devam ediyor?
26.12.2018 MEB eğitim sendikalarının raporlarını, dikkate alıyor mu? (2)
24.12.2018 Sn. Cumhurbaşkanımız yine ?isabetli? konuştu ama uygulamalara yansımıyor?
21.12.2018 Türk Eğitim-Sen?in, MEB raporu hayata geçiyor mu? (1)
19.12.2018 Devlet-Vakıf Üniversitesi ikilemi, Kitap yayını, Yabancı dil, Lisansın önemi?(2)
15.12.2018 Üniversitelerde aidiyet, Doçentlik sözlü sınavı, etki faktörü yüksek yayın?(1)
13.12.2018 Her tür müziği içine aldığınızda, Halk Müzikleri Festivali olur mu?
09.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' yararlı oldu mu?
05.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı?na davetimiz var...
01.12.2018 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
27.11.2018 ?Güzel Sanatlar? alanı, hangi amaçla ?Mimarlık vb.? ile birleştiriliyor!
24.11.2018 Mesleki ve Teknik Eğitim?e bağlanan, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, günahı ne?
19.11.2018 Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ederim: Kültür-Turizm birlikteliği ?sinerjiyi? yakalayamadı?
15.11.2018 Üniversitelerimizde konuşulanlar, sorular ve cevapları? (2)
13.11.2018 MEB?in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar, ol(a)maz dedirtiyor!...
08.11.2018 Üniversitelerimizin genel eksikleri; sorular ve cevaplar? (1)
03.11.2018 Üniversitelerin Dr. Öğr. Üy. ve Doç. kadro ilanları neden farklı?(19)
29.10.2018 Vay arkadaş! Yurtdışı eğitiminde de ?denklik mağduriyetleri? varmış! (18)
26.10.2018 Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu? nasıl karşılandı?
23.10.2018 Bazı üniversitelerde 7100 sayılı yasa neden farklı uygulanıyor? (17)
21.10.2018 SETAV raporu: Akademisyenlerin ?uluslararasılaşması? ne demek? (16)
18.10.2018 ?Ek göstergeler? ve Dr. Öğr. Üy.?nin ?emeklilik makam tazminatları? sorunu...(15)
15.10.2018 7100 sy. yasa için, Sn. Cumhurbaşkanımıza; (Y. Doç. ve Doç.?lar adına) arz ediyoruz?(14)
12.10.2018 ?Sosyal Bilimler? alanında, yazar ve indeks sıkıntıları var mı? (13)
08.10.2018 ?Sahne Sanatı? alanı, Doçentlik başvurusundaki farklılıklar neden? (12)
05.10.2018 THO alanı akademisyenleri, Doçentlik başvurusunda mağdur ediliyor? (11)
01.10.2018 Akademisyenlere verilen ?akademik teşvik?, yararlı oldu mu? (10)
29.09.2018 ?Tokat?a gitmek gerek? dediler; gittik, gezdik, gördük ve yazdık!
27.09.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı başarılı oldu mu?
23.09.2018 Türkiye Milli Eğitimi; ?yabancı dil öğretmede? neden başarısız?..(9)
21.09.2018 Ülkemizden giden ?beyin göçü? ciddi bir konu, şakaya gelmez!... (8)
18.09.2018 Doçentliğe geçişte; ?lisans eğitimi? mutlaka önemsenmelidir?..(6)
14.09.2018 Doç. unvanı, ?hangi tarihten? itibaren geçerlidir?..(5)
09.09.2018 Jüri üyeleri, ?Doç.lik eser değerlendirmelerinde? neler yapıyor, neler?!..(4)
07.09.2018 Üniversite idarecilerinin ?mobbing? yapması; gelişmeyi engellemez mi? (3)
03.09.2018 İlk akademisyen Arş.Gör.; ?kişisel karakter analizi?ne neden tabii tutulmuyor?!..(2)
01.09.2018 Akademisyen, kaliteli yetiştirilmezse ne olur? (1)
30.08.2018 Prof. İbrahim Ortaş haykırıyor; ?Çukurova?da anız yakılması mutlaka engellenmeli??
25.08.2018 Sn.Alev Alatlı; ?sistemler binicisine göre mi kişner?? dedi, doğru mu?
17.08.2018 Bakan Sn. M. Ersoy?un ?İstanbul Eylem Planı? ancak ?eylemci kişilerle? başarılı olur!
13.08.2018 Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor?
12.08.2018 Popüler isimlerin Ağustos?ta çıkan ?yeni parçaları? pek iyi değil!...
09.08.2018 Başkan; ?kültür/sanat projeleri? ile, yeni dönemi ?ateşlemek? istiyor!...(2)
06.08.2018 Başkan?ın ?eğitim projeleri?, ?ateşleyici güç? olabilecek mi?..(1)
04.08.2018 Müzik yarışmaları seçici kurullarında kimler yer almalıdır?..
31.07.2018 Üniversiteler artıyor ama ya eğitim kalitesi?
30.07.2018 ?Liyakat? önem kazanırsa Türkiye uçarmış? Gerçekten mi?
22.07.2018 Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, eğitimi inşa edebilecek mi?
19.07.2018 Yeni sistemle birlikte, müzik kurumlarında revizyona gidilmelidir!
13.07.2018 'Müzik Eğitimi ABD programları..' yazıma, Prof.Dr. M.Şişman'ın açıklaması?(5)
09.07.2018 Müzik Eğitimi ABD programlarında ?terminoloji? yanlışları!..(4)
03.07.2018 ?Millet ve bir olmak? iradesi, ?akademisyenler? için de gerekli!
30.06.2018 Ey makam sahibi! Görevden alınınca ?temiz, ve günahsız" olacağını mı sanıyorsun?
27.06.2018 Üniversitelerde; ?Sahne sanatları? yapılanmasında da anlaşamıyoruz?!..
23.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle üniversiteler yönetilemez! (2)
21.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle, üniversiteler yönetilemez! (1)
18.06.2018 Müzik ve GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir...
08.06.2018 İstanbullu olmak nasıl bir şey?
01.06.2018 Her kesime müjde var da; Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanları üvey evlat mı?!..
27.05.2018 Y.Doç.liği kaldıran 7100 sayılı yasanın mahzurları KHK ile düzeltilemez mi??
23.05.2018 ?Devlette devamlılık? esastır, bazı sanatçıların "hak ihlalleri" çözülmeli?
18.05.2018 Festival konserleri kulislerinde, siyasete dersler var!..
12.05.2018 İslam dininde; ?yalan ve küfür? caiz mi?!..
10.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu? devam ediyor?
08.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu? yarın başlıyor...
03.05.2018 Seçim müjdeleri için, Sn. Cumhurbaşkanımıza açık çağrımız var?
02.05.2018 ?Cesaretle yazmak? ve ?etik/görev sorumluluğuyla? çalışmak!
27.04.2018 Eğitimci İbrahim Taşel?den velilere tavsiyeler!..
24.04.2018 İstanbul Türk Müziği Konseyi?nden (Müzdak), siyasilere çağrı var?
22.04.2018 Genç dizi/tiyatro oyuncuları, şarkı söylemede neden başarısız?
18.04.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi ilanında, terminoloji hataları var!
13.04.2018 İHL?lerde ?deizm? korkusu mu var?
07.04.2018 193 üniversitemiz var, ama; bilim/sanat kurumları anlaşamıyor!?
05.04.2018 2018?e giderken, siyasi partilerin ?halk gözündeki? analizi sorunlu!..
30.03.2018 2019?a doğru; Milletvekili listeleri gençleştirilmeli!...
25.03.2018 Ey makam sahibi; sorumlu, saygılı, birleştirici, paylaşımcı, erdemli ol!
20.03.2018 7100 Sy. yasa ile getirilen ?Dr.Öğr.Üyesi?, bir ?ana unvan? değildir!?
16.03.2018 Mevcut 36 bin Y. Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi idari görevlerden alınsa nasıl olur?
14.03.2018 Bir milletvekili, ?özlük haklarında? kaç Y. Doç.?a bedel!...
10.03.2018 ?Sanata öncelik vereceğiz? diyen Cumhurbaşkanımız, sanatçı sözleşmesine (TİP) mutlaka el atmalı!..
08.03.2018 Cumhurbaşkanımız; ?Y.Doç.lik kalksın? dedi,ama!, yerine ?Dr.Öğr.Üyesi? geldi!...
06.03.2018 Üniversitelerdeki usulsüzlükler, TBMM?de dile geldi de ne oldu?!..
03.03.2018 7 aydır tartışılan, adına yasa çıkartılmaya çalışılan Y.Doç.ler kimlerdir?
01.03.2018 Sen kimsin!; milli mi, çağdaş mı?..
26.02.2018 Cumhurbaşkanımız; 12 yıldır ?kültür/sanat ilk sıralara gelecek? diyor, ama!...
23.02.2018 TBMM; 36.000 Y.Doç. Dr.?un sorunlarını çözmeyen tasarıyı kabul etti!...
22.02.2018 Mecliste 2.gün Y.Doç.lik tasarısı görüşmelerinde, kim ne dedi?
21.02.2018 50.00 Y.Doç.Dr., Dr.Arş.Gör, ÖYP?li Arş.Gör; TBMM Genel Kurulu?nu takip ediyor?
18.02.2018 TBMM Üyelerine arz ediyoruz; bu tasarı ?mevcut Y.Doç.Dr.? lara? çözüm getirmiyor!...
14.02.2018 Mevcut Y.Doç.Dr.?lar ve kadrosuz Doç.ler; TBMM?den ?yerli ve milli bir tasarı? bekliyor!?
11.02.2018 Mevcut Y.Doç.ler; TBMM Eğitim Komisyonu Raporu?yla bir şok daha yaşadı!..
07.02.2018 Z.Berksoy, A.Erbaş, Bir Belediye Başkanı ve Trafik Çilemiz?