Seyit Ahmet Arvasi Hocamızı anarken?

Eklenme Tarihi: 31.12.2018 06:57:00 - Güncellenme Tarihi: 09.08.2020 02:22:56

1932?nin soğuk bir Şubat günü, Ağrı?nın Doğubeyazıt ilçesinde dünyaya gözlerini açan Seyit Ahmet Arvasi, ailece Van?ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas köyündendir. Babası Abdülhakim Efendi, annesi Cevahir Hanımdır. İlkokula Van?da başlamış Doğubeyazıt?ta tamamlamıştır. Ortaokulu Erzurum?da bitirmiş ve lise tahsiline Erzurum Erkek Öğretmen Okulunda başlamış, Van Erciş Öğretmen Okulunda tamamlamıştır. 1952 yılında Ağrı?nın Molla Şemdin Köyü?nde öğretmenliğe başlamış, 1958 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü?nü bitirerek çeşitli eğitim Enstitülerinde pedagoji öğretmenliği yapmıştır. 1978 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü?nde 24 arkadaşı ile birlikte siyasi amaçlar nedeni ile sürgün edilmiştir. Bu nedenle emekli olmak zorunda kalan Seyit Ahmet Arvasi, dava arkadaşlarının isteği ile siyaset girmiş, 12 Eylül Darbesi ile Mamak Hapishanesi?nde çile doldurmuştur. İlk kalp krizini hapishanede geçiren Seyit Ahmet Arvasi, 31 Aralık 1988 yılında daktilosunun başında geçirdiği ikinci kalp krizi neticesinde vefat etmiştir.

Mütefekkir ve gönül adamı olan Seyit Ahmet Arvasi?nin hayatının mahiyetini, kapitalist ve kominist ideolojilerin dişlileri arasında öğütülmeye çalışılan Türk Gençliğinin varoluş gayesini ortaya koymak, bu uğurda her türlü fedakarlığı göze alıp mücadele vermek olarak özetleyebiliriz.

Arvasi Hocamız, Batı felsefesinin ?insan efsanesini yıkmaya? yönelik olduğunu, J.J. Rousseau?nun, Müsavatsızlık Üzerine Nutuk kitabında ?insanı soysuzlaşmış bir hayvan?a benzettiğini; Montaigne?in, Denemeleri?nde insana ?hasta hayvan? sıfatını uygun gördüğünü; S.Freund?un, insanın hayvani insiyaklar üzerinde tırmanışa geçtiğini ifade ettiğini; Marksistlerin ünlü psikoloğu Pavlov?un ise şartlı refleks kompozisyonu ile insanın iradeye dayalı fonksiyonlarını reddettiğini belirterek, tüm bu bakış açılarının, insanı fıtratından uzaklaştırmaya matuf olduğunu açıklar. Türkiye?nin bu ideolojilerin etkisinde kalarak, 78?li yıllarda ?en uygar hayvan biziz? şarkısı ile Eurovision yarışmasına katılacak hale düşürüldüğünü belirten Arvasi Hocamız, bu olumsuzluktan kurtulmanın reçetesini, beşeri ideolojilerden azade ?hür insan? yetiştirmekten geçtiğini beyan eder. Yani Arvasi Hocamıza göre ancak ?Allah?tan gayrısına kul olmayan? bir insan tipinin inşa edilmesi, Allah?ın halifesi olan insanı aslına rücu ettirebilecek güce sahiptir. Yani ?hür insan? nefsin çıkmaz sokaklarının yolcusu ?aklı sakim? (dar akıl) sahibi olmaktan uzak ?kitabı ekberi? müşahade eden ?aklıselim? sahibidir. Hür insan diğer bir ifade ile ?insan? ve ?insan ötesini? sünnetullah gereği ?vahyin ve tevhidin? ışığında inceleyerek, mutlak hakikate yol alan ?eşrefi mahlukat?tır. İşte Arvasi Hocamıza göre, ancak böyle bir ?hür insan? modeli, modern zamanın, kendisini içene çekmek istediği girdaptan fıtratını bozulmadan muhafaza edebilir.

Arvasi Hocamıza göre insanın hayatına yön veren din, vicdanı ?iman?la, aklı ?tefekkür?le,  cemiyeti getirdiği ?norm?larla besleyen ve kavrayan bir ilahi nizamdır. Bu kapsamda Mutlak Varlık iradesi ile insanoğlu, kendinin ve varlığının sırrını çözmekle görevlendirilmiştir. Kendisini ve davranışlarını kritik edebilme manasına gelen şuurunu kullanarak ?düşünen insan? mertebesine ulaşan fertlerin, dünyadaki en temel sorumluluğu ?kitabullahı? öğrenmektir.

Arvasi Hocamız, dinimizin dört temel kaynağı olduğunu ifade ederek ?Kitap, sünnet, icma ve kıyas? (edille-i şer?iyye) diye sıralar. Bu temeller üzerine İslamı bina ederek, iki önemli kavram olan ?şeriat ve tasavvufa? dikkatimizi çeker. Şeriatı, edille-i şer?iyye ile ortaya konan, müslümanların yapması ve yapmaması gereken işleri bildiren ?ilahi nizam? diye tarif ederek, tasavvufu bu ilahi nizamın sınırlarında kalmak şartı ile yine samimi bir aşk, vecd ve heyacan ile ?dinin özüne?, esrarına ve zevkine ?kemali edep? ile ulaşma gayreti olarak ifadelendirir. Şeriat ve tasavvufu insanın dış ve iç ahengini inşa eden iki önemli kavram olarak ele alır.  İslamiyeti sadece bir dış disiplin (şeriat) zannedenleri aşksız, vecdsiz ve heyecansız ham ve kaba yobaza, şeriatı inkar ederek iç derinliği (tasavvuf) yakalamak isteyenleri ise başıboş ve sefil ?sahte sofiler? olarak niteleyerek her iki grubunda İslamı temsil ve tebliğ ehliyetine haiz olmadığını belirtir.        

Arvasi Hocamız, dinin değer ürettiğini, ahlakın bu değerleri yaşam haline getirdiğini, hukukunda bu yaşamı kurallaştırdığını belirtir. Akabinde Türk tarihinde bu ölçüler doğrultusunda iz bırakan İmamı Azam,  İmam Maturidi, Ahmet Yesevi gibi şahsiyetleri zikrederek, Türk milletinin kendine has bir Türk-İslam Medeniyeti inşa ettiğini belirtir. Bu medeniyet anlayışının yeniden ihyası için her türlü fedakarlığı ve cefayı göze alarak mücadele vermiş olan Seyit Ahmet Arvasi Hocamızı vefatının 30.seneyi devriyesinde rahmet, minnet ve şükran ile anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2740/seyit-ahmet-arvasi-hocamizi-anarken

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

22.08.2019 Toplu Sözleşme Mağduru Memura Bir de Böyle Bakalım
15.08.2019 Hükümetler, Sendikalar ve Ülkenin Geleceği?
08.08.2019 Emek, Ücret, Sosyal Adalet...
05.08.2019 Sınırlar Arasında
21.07.2019 İmam Maturidi'nin Türk-İslam Düşüncesindeki Yeri ve Önemi
11.07.2019 Sosyal Devlet mi Dediniz?
21.03.2019 Sen yoksan kimse yoktur
23.02.2019 Adalet Mülkün Temelidir
15.02.2019 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hocamız ne yapmak istiyor?
13.02.2019 Medeniyet, kültür, eğitim ve terbiye
30.01.2019 Ahi Evren ve günümüze iz düşümü
31.12.2018 Seyit Ahmet Arvasi Hocamızı anarken?
30.11.2018 Mesleki eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı
27.11.2018 Ziya Selçuk Bakanımızın köy enstitüsü açıklamasına dair?
24.11.2018 Asgari ücretlinin arzuhali
04.11.2018 Uganda Kampala Büyükelçimiz Romalı mı?
23.09.2018 Sessiz sedasız bir Ahilik Haftası daha kutlandı
18.09.2018 Eğitim sistemimiz temelinden yeniden inşa edilmelidir
26.08.2018 Anadolu'ya Türk damgasının vuruluşu
08.08.2018 Ekonomik kriz ve zihniyet değişimi
02.08.2018 Uşaklar ve efendileri kazdıkları kuyuda boğulacaktır
28.07.2018 Siyaset Kavramı ve Din İlişkisi
24.07.2018 Değişimin lokomotifi eğitimdir
04.06.2018 LGS?nin Düşündürdüğü Hakikatler
11.05.2018 Vakıf kültürü hoyratça harcanmamalıdır
07.05.2018 Değişen Türkiye
28.04.2018 Sivil toplum ve demokrasi
24.04.2018 Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir
17.04.2018 Tarih şuuru
06.04.2018 Maturidilik ve Alperenlik
23.03.2018 21.Yüzyılın alpereni Muhsin Başkan?ın anısına
15.03.2018 Türkiye?nin Ortadoğu?daki mücadelesi bir milattır
28.02.2018 Millet ve milliyetçilik üzerine
14.02.2018 Okullar düzelmeden nesiller düzelmez
30.01.2018 Emperyalist Zihniyetle Mücadele ve Okullarımız
26.01.2018 Yaban Elma Sevdalısı Aydınlar ve Ağbabalarına Duyurudur
24.01.2018 Kızıl Elma ve Yörük Teyze
18.01.2018 HER İNSAN ÖZEL VE KAYDA DEĞERDİR