Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0

Eklenme Tarihi: 30.12.2018 00:13:00 - Güncellenme Tarihi: 29.05.2020 09:10:15

Tarımda teknoloji kullanımı endüstriyel faaliyetlerle ilişkilendirilmeye başlandığında akıllı tarım ve Tarım 4.0 gibi kavramlar da konuşulmaya başladı. Bu gelişme yeni bir akım gibi algılansa da aslında birkaç on yıldan beri süreç işliyordu. İlk olarak yarı ve tam otomatik sistemlerle başlayan süreç, yapay zeka, big data, bulut, akıllı sistemler, otomasyon ve nesnelerin interneti (Internet of Things/IoT) kavramlarıyla teknolojik uygulamaların ileri sürümleri şeklinde hayatımıza girdi. İlk olarak asistanlık dönemlerimizde, 1989 ve 1991 yıllarında yurt dışında inceleme şansı bulduğumuz ileri tarımsal teknolojik sistemler, bugün her noktadaki üreticinin ulaşabileceği ve her sektördeki insanın anlayabileceği hale geldi. Esasen süreç uluslararası rekabette teknoloji üretenlerin teknoloji tüketicilerinin (de teknoloji üretiminde mesafe alarak) kendilerine rakip hale gelmesiyle ve teknoloji üretenlerin tüketenler karşısındaki üstünlüğünün ortadan kalkmaya başlamasıyla farklılaştı. Bu noktadan itibaren teknoloji üretimindeki avantajını korumak isteyen ülkeler Endüstri 4.0 ?ı gündeme getirdiler. Dolayısıyla bu şekilde Tarım 4.0?da gündeme geldi.

1990?larda dünya sıralamasında yer bulan Çukurova Üniversitesi?nde görev yaptığımız dönemlerde ileri tarım teknolojileri araştırmaları(uzaktan algılama, biyoteknoloji, bitki besleme vd) alanında Ziraat Fakültesinin performansı kayda değerdi ve bizzat süreci yaşadık.

Sonrasında Akdeniz Üniversitesi?ne geçişimizle birlikte özellikle 2000?li yılların başından itibaren Hanover Üniversitesinde (2004 yılına kadar) akademik çalışmalar yürütmek üzere misafir öğretim üyesi olarak görev aldığımızda (biyoteknoloji, bitki besleme, mekanizasyon, bilişim teknolojileri, siber yayım, enformatik gibi alanlarda) ileri tarım teknolojileri araştırmalarının, bir sanayi ülkesindeki düzeyini görmek ve anlamak mümkün oldu. Tabii Almanya bir sanayi ülkesi olması nedeniyle uluslararası düzeyde tarım teknolojilerinin sergilendiği önemli tarım teknolojileri fuarlarına da (Agri-Technica gibi) sahne oluyordu v fuarlarda da gelişmiş teknolojileri takip etmek mümkün oluyordu.

Aynı dönemlerde 2001 yılından itibaren yayım bilim (extension science)  alanında sürekli takip ettiğimiz ve 2013 yılında Antalya?da düzenlediğimiz Avrupa Yayım Eğitimi Kongresi (www.esee2013.org ) serileri sürekli olarak tarımda teknoloji transferini etkin kılan teknikleri ele almış ve takip etmiştik.  2015 yılında Hollanda?da düzenlenen kongre (https://www.mmulder.nl/2013/09/07/european-seminar-on-extension-education-in-antalya-turkey-successfully-completed/ ), geçtiğimiz yıl söz konusu kongrelerin 42.si olarak Girit?te düzenlenmiş ve bilim kurulu üyesi olarak davetli bir konuşma yapmış ve Avrupa ve dünyadaki teknoloji transferi  alanında çalışan meslektaşlara gelecekteki olası gelişmeler üzerine görüşlerimizi paylaşmıştık.

Dolayısıyla gelişmeler bir yandan devam ederken, aynı paralelde sürece yönelik yolculuğumuz ve çalışmalarımız da devam ediyor.  Aynı yıl ekim 2017 tarihinde ise Antalya Expo Merkezi?nde Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, KOSGEB, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve sektörün önemli sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarının da destekleriyle; ana teması ?Akıllı Tarım Ülkesi Türkiye? olarak belirlen 5. Uluslararası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (Animall Antalya) düzenlenmiş, söz konusu fuarda hayvancılık sektöründeki teknolojik  gelişmeler ve hayvancılık teknolojileri ürünleri  yer almıştı. Bu çerçevede Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı İsmail Uğural?ın yönetiminde tarımda teknoloji kullanımının tartışıldığı ?Tarım 4.0 Paneli? düzenlenmiş ve TARIM 4.0 Oturumunda ile birlikte yer almış, süreçle ilgili gelişmeleri katılımcılarla paylaşmıştık(http://www.antalyasonhaber.com/turkiye-akilli-tarimla-cagi-yakalar-16257h.htm ).  Yine gıda ürünleri ihracatımızda katma değerin arttırılması, yeni teknoloji ve üretim metotlarının üretim süreçlerine kazandırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 2012 yılında ve sonrasında Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından düzenlenen ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde yürütülen ?Gıda Ar-Ge Proje Pazarı? etkinliklerinde danışma kurulu üyesi olarak görev yapmıştık. Tabii yürüttüğümüz ve görev aldığımız ilgili diğer projeler de dikkate alındığında Değişim 4.0?ın gelişme evrelerini takip etmek mümkün olmuştu. Bu çerçevede çalışma alanımız olması yanında teknolojik gelişmeleri takip eden bir akademisyen olarak, bilişim yani bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı konularının lisans programında ders olarak  yer almasının gerekliliğini savunagelmiştik. Sonuç olarak 1990?lardan itibaren bilgisayar programlama dersleri veren bir akademisyen olmak yanında, 2011 yılında Türkiye?de ilk kez Tarımsal Bilişim dersinin lisans programına girmesini sağladığımızda Endüstri 4.0 (bugünkü düzeyde) gündemde değildi. Lakin bilişim teknolojileri artık günümüzde olmazsa olmaz bir alan olarak karşımızda duruyor ve o dönemde yaptığımız girişimin, bugün ne kadar önemli olduğunu görmek mutluluk veriyor.

Dört Sıfır Yolculuğu

Birinci sanayi devrimi süreciyle başlayan dönemden günümüze kadar geçen süreçteki gelişmeler kayda değerdir. 18 yüzyılın son çeyreğinde buhar gücü ile başlayan süreç; mekanik üretimden elektrik enerjisiyle üretime geçiş, otomasyondan dijital ve akıllı teknolojilere geçişle ilişkili gelişmeler binlerce yıllık insanlık tarihinin son iki yüzyılında gerçekleşmiş olması, değişimin hızını görmek bakımından önemlidir.  Bugün Endüstri ve Tarım 4.0 döneminin temel özellikleri, ortaya çıkan dinamikler ve Türkiye?de yapılması gerekenler üzerine uzman gruplarca çalışmalar yürütmek ve strateji oluşturmak son derece önemlidir.

Bilgi üretim, bilgiyi kullanma kapasitesinin ve teknoloji kullanım becerisinin kalkınma ile ilişkili olduğundan hareketle; söz konusu bu yeni dönemde akıllı sistemler, yapay zeka konuları çok daha fazla yer alacak ve tüm sektörleri etkileyecektir. Bu durum insan kaynağının ve bu kaynağın kapasitesinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin ve insan kaynağının yeni döneme uyumu ve üretilen bilginin insanlık yararına kullanımı konularını gündemin başına taşıyacaktır. Buna göre tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da çiftçilerin, yayımcı ve danışmanların, araştırıcıların ve tüm paydaşların; bilişim teknolojilerine bağımlılıklarını hızla artıracaktır.  Bu kapsamda sektörde yer alan aktörlerin daha önce hiç olmadığı kadar akıllı teknolojiler, network ve bilişim teknolojileri kullanımı konusunda yüksek donanıma sahip olmaları ve gerekli yetkinliği taşımalarını gerekecektir. Yani beşeri üretim faktörlerinin ölçülebilir nitelik bakımından üst düzeyde donanıma sahip kılınması iş görenlere ve sektörlere büyük avantaj sağlayacaktır.

Bu yeni dönemin gerekliliklerinin fark edilmemesi halinde kalkınma yarışında yarış dışı kalmak riski yüksektir ve öyle ki Türkiye?nin tüm sektörlerde olduğu gibi tarım alanında ki iddiasını koruması için de tüm paydaşlarla birlikte gerekli zihinsel hazırlığı ve dönüşümü hızla yapması zorunludur. 

Ar-Ge ve İnovasyon Kapasitesi

Toplumların sahip oldukları gelişmişlik düzeyinin; insan kaynaklarının doğru planlanması, bilim-araştırma-geliştirme-teknoloji-yayım politikalarıyla yakından ilgilidir.  Tarımsal potansiyeli yüksek olan ülkelerin tarımda beklenen performansı gösterememesinin altında yatan en önemli nedenler arasında insan kaynağı planlaması ve kurumsal yetersizliklerin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ar-Ge ve teknoloji üretme kapasitesinin geliştirilememesi kadar; üretilen teknolojinin başta teknolojiyi etkin kullanmak durumunda olan üreticilere ve ilgili kesimlere, doğru yöntemlerle ulaştırılamaması da çok büyük öneme sahiptir. Türkiye Sanayi 4.0?ın getirdiği rüzgarı içine çekmek ve bu yeni döneme hazır olmak yönünde gayret içindedir.

Özellkle 2000?li yılların başından itibaren uyguladığı politikalarla Türkiye; insan kaynakları, bilim ve teknoloji geliştirme alanında çok önemli atılımlar yapmakta ve son yıllarda belirgin olarak bilim ve Ar-Ge politikalarında önemli hatta radikal değişimlere imza atmaktadır. Bu kapsamda Türkiye?nin 2023 hedefi olarak GSYH?sını 2 trilyon dolara ve bununla birlikte  Ar-Ge?ye ayrılan payı %3?e yani gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak hedefi; başlı başına bilim ve teknolojide çok büyük sonuçların alınmasına katkıda bulunacak niteliktedir. Son 20 yıla bakıldığında 2003 ile 2017 yılları arasında Türkiye?nin milli gelirini 240 milyar dolardan 800 milyar doların üzerine çıkardığı görülmektedir. Dolayısıyla 2000 yılına göre AR-GE ya ayrılan payın 2017 yılında yüzde 1?in üzerine çıkması, Türkiye?de ARGE?ye ayrılan değerin 6 kattan fazla arttığını göstermektedir.

Türkiye?nin 4.0 Sınavı!

Türkiye?nin tarım sektöründe üretilen değer bakımından bölgesinde ilk sırada ve dünya genelinde ise en önemli ilk 6 ülke içinde olması, Türkiye?nin Sanayi 4.0 ve  Tarım 4.0 ile ilgili olarak uygulayacağı politikalarla söz konusu gücünü korumak yanında sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlamak yününde de çalışılmasını gerektirmektedir. Burada ortaya konulacak performans, kuşkusuz tarım-gıda ihracatını 40 milyar dolar seviyesine çıkarmak yönündeki 2023 hedeflerine ulaşmak yönünde önemli avantaj sağlayacaktır.

Sonuç olarak; kendini nitelikli insan kaynağı, bilim ve teknoloji üretimi ve yenilikçi politikalar üzerine konumlandırmış bir Türkiye, tüm sektörlerde ve özelde tarım (hayvancılık ve bitkisel üretim) sektöründe çok önemli gelişmeler elde edecektir. Öyle ki akıllı tarım, üretimdeki aktörlerin işlevlerinin farklılaşması, dolayısıyla rutinin terk edilmesi nedeniyle belli ölçüde akılları karıştıracak ve yeni yeterliliklere ihtiyaç duyuracak olsa da; doğru ve zamanında yapılan müdahale ve uygulamalarla bir bakıma olası tehdit, fırsata dönüştürülebilecektir. Bu çerçevede mevcut yapının, teknoloji odaklı süreçle uyumunun sağlanmasıyla üretim ve hizmet sektörlerinde verim ve performans artışı, kaynak kullanım optimizasyonu ve maliyetlerde düşüş, ergonomi, pazarda ve enerji kullanımında etkinlik sağlanacaktır.  Tabii akıllı sistemlerin ülke genelinde uygun ve gerekli alanlarda doğru yaklaşımlarla yaygınlaştırılmaya başlamasıyla birlikte; ortaya çıkacak değer artışı refahın yaygınlaşmasına ortam hazırlayacak ve Türkiye ?Değişim 4.0? sınavında başarılı olacaktır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2739/akilli-teknolojiler-ve-tarim-40

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
01.08.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
30.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
31.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
18.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1