Türkiye'nin marka şehir vizyonu

Eklenme Tarihi: 15.12.2018 14:56:00 - Güncellenme Tarihi: 13.07.2020 17:12:44

Planlı kalkınma dönemine geçtiğimiz 1963 yılında Türkiye?nin turizm sektörü geliri yaklaşık 8 milyon dolardır ve milli gelire(GSMH) katkısı ise binde 1?dir. 1980?de binde 6, 1990?da yüzde 2,  2000 ve 2017 yıllarında ise yüzde 3?e yükselmiştir. Milli gelir ve turizm gelirleri birlikte ele alındığında, turizmin milli gelire katkısı mutlak ve oransal olarak artmaktadır. Özellikle 2000?li yıllarda turizm gelirleri 3 kattan fazla artış göstererek 30 milyar doların üzerine çıkmıştır. Türkiye turizmde yakaladığı gelişme ivmesini sürdürülebilir kılmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda turizmin ülke ekonomisine katkısını sürdürülebilir kılmak üzere Türkiye turizm strateji belgesi hazırlanmış ve turizmde yeni bir ufuk, yeni bir vizyon tanımlanmıştır. Söz konusu belge ile bir bakıma gidilen yoldan ziyade varılacak noktaya odaklanılmıştır. Dolayısıyla 2023 turizm vizyonu sonuç odaklıdır ve  iddialı bir metindir. Söz konusu 2023 turizm vizyonu; ?Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye'nin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır.?  şeklinde ifade edilmiştir.

Marka Şehirler ve Turizm Stratejisi Belgesi

Turizm Stratejisi Belgesi özellikle turizmde sürdürülebilir bir gelişme için ?markalaşma? konusunu öne çıkararak ?uluslararası ve ulusal pazarlarda net bir Türkiye imajının oluşturulması yönünde orta ve uzun vadeli politikalara olan ihtiyaca vurgu yapmıştır.

Bu çerçevede kentsel ölçekte bir markalaşma stratejisi geliştirilmiş ve ?zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerin markalaştırılarak, iç ve dış turistler için çekim merkezi haline getirilmesi? üzerinde durulmuştur. İlk olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya?nın ?şehir turizmi? ile buluşturulmasına yönelik çalışmalara odaklanılması gerektiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte Amasya, Bursa, Edirne, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Trabzon, Sivas, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Kars illeri ?kültür turizminin geliştirileceği marka şehirler? olarak açıklanmıştır. 2010 ısonra ise Kalkınma Ajanslarının marka şehir konusuna yönelik olarak destek vermeye başlamaları önemlidir. Turizm Stratejisi Eylem Planı ve 9.Kalkınma Planı ile aynı dönemi (2007-2013) kapsamaktadır ve uyum söz konusudur. Burada marka şehir olmak yönünde etkili faktörler üzerinde durmak doğal bir gerekliliktir. Tarih, kültür, dünya mirası, mimari, tabiat, tarım, orman, kır, tabiat, tarım, turizm, yerel ve geleneksel yaşam gibi değerlerin önemli olduğu açıktır.

İmaj ve Markalaşmada Dünya Mirası Etkisi

Turizmde marka olmak ancak güçlü bir imajın oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Burada uluslararası düzeyde kabul gören değerlere sahip olmak önemli bir avantajdır. Bilindiği gibi  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 1972 yılında ?Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme?yi kabul etmesiyle başlayan süreç bugün ?DÜNYA KÜLTÜR VE DOĞA MİRASI? listesinin oluşmasını sağlamıştır. Halen UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından belirlenen Dünya Mirası Listesi'nde Dünya Miras Alanı olarak  1092 miras ilan edilmiştir. Bunların 845?i kültürel, 209?u doğal ve 38?i karma miraslardır.   Listede en yüksek dünya mirası alanı olan ülke İtalya?dır, bunu Çin takip etmekte olup, aynı değerlerle Almanya ve Fransa ise sonrasında gelmektedir. Bugün itibariyle Türkiye?nin ise halen Dünya Mirası listesinde 16?sı kültürel, 2?si karma olmak üzere (17 ilde) 18 miras alanı bulunmaktadır. Ancak bunlar dışında Türkiye?nin 70?in üzerinde Dünya Mirası geçici listede bekleyen alanı bulunduğunu da belirtmek gerekir(UNESCO,2018).

Bu durum Türkiye?nin bu alandaki yüksek potansiyelini göstermekte ve 2023 turizm strateji belgesinde yer alan imaj ve marka oluşturmak bakımından Türkiye?ye önemli avantajlar sunmaktadır. Özellikle Şehir Turizmi Geliştirilecek Marka Şehirler ve Kültür Turizmi Geliştirilecek Marka Şehirler" olarak belirlenen 18 ilden 10?unun UNESCO ?Dünya Mirası? alanları (2 tanesi İzmir?de olmak üzere) bulunması tesadüfi değildir.  Aynı şekilde marka şehirler olarak belirlenen ilk dört ilden Ankara dışında, İstanbul, İzmir ve Antalya?nın ?Dünya Mirası Listesinde eserleri bulunmaktadır.

Bu kapsamda Dünya Mirası alanı olan ancak Marka Şehirler arasında bulunmayan 7 ilin de Marka Şehirler kapsamına alınması Türkiye 2023 Turizm Stratejisine uygun olacak ve Marka Şehirler oluşturma stratejisine önemli yarar sağlayacaktır. Buna göre mevcut durumda Türkiye?nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan alanlar ve bu alanların bulundukları iller verilmiştir.


UNESCO Dünya Mirası Listesinde Eseri Bulunan Marka Şehir Kapsamındaki İller

1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1985), SİVAS, (Marka Şehir kapsamında)
2.İstanbul'un Tarihi Alanları (1985), İSTANBUL, (Marka Şehir kapsamında)
3 Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (1985) (Karma Miras Alanı), NEVŞEHİR, (Marka Şehir kapsamında)
4.Xanthos-Letoon (1988) , ANTALYA-MUĞLA,) (Marka Şehir kapsamında)
5.Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (2011), EDİRNE, (Marka Şehir kapsamında)
6.Çatalhöyük Neolitik Alanı (2012), KONYA, (Marka Şehir kapsamında)
7.Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (2014), BURSA, (Marka Şehir kapsamında)
8.Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (2014), İZMİR, (Marka Şehir kapsamında)
9.Efes (2015), İZMİR, (Marka Şehir kapsamında)
10.Ani Arkeolojik Alanı (2016), KARS, (Marka Şehir kapsamında)                                                                                11 Göbekli Tepe (2018), ŞANLIURFA (Marka Şehir kapsamında)

UNESCO Dünya Mirası Listesinde Eseri Bulunan Ancak Marka Şehir Kapsamında Olmayan İller:

1. Hattuşa: Hitit Başkenti (1986), ÇORUM
2. Nemrut Dağı (1987), ADIYAMAN
3. Safranbolu Şehri(1994), KARABÜK
4. Truva Arkeolojik Alanı (1998), ÇANAKKALE

5. Hieropolis-Pamukkale (1988) (Karma Miras Alanı), DENİZLİ

6.Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (2015), DİYARBAKIR

7. Aphrodisias (2017), AYDIN

Sonuç ve Öneriler

İnsanlık için doğal, kültürel ve tarihsel bakımdan hazine değerinde eserlere sahip bir coğrafyayı ifade etmekte olan Türkiye, turizm strateji belgesine uygun olarak dünya genelinde turizmde olumlu ve talep gören bir Türkiye imajı ve Türkiye markası oluşturmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Tüm değerleriyle Türkiye, kitle turizminde bir cazibe merkezi olmanın yanısıra son yıllarda uluslarası kültür turizm hareketinin merkezi olmak yönünde de kararlı adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşte Marka Şehirler vizyonu önemli bir araç olarak ortada bulunmaktadır ve bu süreçte toplam kaliteyi oluşturan tüm ögelerle birlikte özellikle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eserlerin önemli işlev görmesi beklenmektedir.

Marka şehir olmak için; uluslararası ölçütlere göre onaylanmış, tescil edilmiş değerlere sahip olmak en önemli araçların başında gelmektedir. İşte bu noktada UNESCO tarafından tescil edilmiş ?Dünya Mirası? eser ve/veya alana sahip olmak, ?Marka Şehir? oluştırmak için  çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Buradan hareketle Türkiye 2023 Turizm Stratejisine de uygun olarak  söz konusu ?Dünya Mirası? alanlarını (ve bu kapsama eklenecek olanları) ?Marka Şehir belirlemede öne çıkarmak uygun olacaktır. Sonuç itibariyle; halen dünya mirası listesinde eseri bulunan ancak marka şehirler kapsamında bulunmayan Çorum, Adıyaman, Karabük, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır ve Aydın?ın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ?Marka Şehirler? kapsamına alınması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Türkiye Mekansal Strateji Planı çerçevesinde konunun değerlendirilmesi önemli  ve yararlı olacaktır.

.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2710/turkiyenin-marka-sehir-vizyonu

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
01.08.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
30.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
31.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
18.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1