Türkiye su zengini mi?

Eklenme Tarihi: 05.12.2018 07:20:00 - Güncellenme Tarihi: 09.08.2020 20:14:12

Genel olarak yazılarımızda bilim yapma ve teknoloji üretim kabiliyetinin çok önemli olduğundan bahisle kalkınmada insan faktörünü ilk sıraya koymak gerektiğini ifade eder, insan kaynaklarının doğal kaynak zenginliğinden daha önemli olduğuna vurgu yaparız. Bu doğrudur, ancak bu durum kesinlikle doğal kaynakların kullanımının bir kenara bırakılması anlamına gelmiyor. Her üretim faktörü önemlidir ve esas olan sahip olunan kaynakların sürdürülebilir ve etkin kullanımının sağlanmasıdır. 

Bu yazımızda suyun insanlık için önemi ve tarımda suyun kullanımı konusu üzerinde durmak istedim. Çünkü su ve gıda insanlığın devamı için iki hayati girdi durumundadır ve her koşulda insanın suya ve gıda maddelerine ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle yapılan çalışmalar ve tahminler önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde insanlığın gıda ihtiyacının karşılanmasının dünya gündeminde ilk sıralarda yer alacağını göstermektedir. Hatta bu çerçevede yeni bir yeşil devrime ihtiyaç olduğu tartışılmaktadır ve araştırıcılar kaynak kullanım etkinliği ve verimlilik artırıcı teknolojiler üzerine yoğunlaşmış durumdadırlar.

Yaşanan bu süreç; gıda üretimini gerçekleştiren tarım sektörünün stratejik önemini pekiştirmektedir ve tarımsal üretimde kullanılan özellikle su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımındaki zorunluluğu öne çıkarmaktadır. Her alanda olduğu gibi tarımda da kaynak kullanım etkinliğinin sağlanması araştırma ve geliştirme politikalarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle ülkeler gelişmişliklerini sürdürülebilir kılmak ve bu yarışta öne geçmek üzere bilimin ortaya koyduğu bulgulardan yararlanmaktadırlar.

Dünya?da Mevcut Durum

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3? olarak hesaplanmaktadır. Bu suyun sadece %2,5?i nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır v diğer büyük bölümü denizlerde tuzlu su olarak yer almaktadır. Dolayısıyla dünya geneli dikkate alındığında tatlı su kıttır. Bu yönüyle gıda güvenliği gibi su güvenliği konusu da güncel bir konu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Çünkü su güvenliği içme, kullanma, sulama suyu temini ile enerji üretimi gibi amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan suya erişimi sağlamak ve suyun olası zararlarından korunma yetkinliğidir. Yirminci yüzyılın son yarısından bu zamana değin hızlı nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve endüstriyel gelişmeler küresel, bölgesel ve yerel ölçekte önemli su sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küresel iklim değişikliği, su ihtiyacı ile kullanılabilir su miktarı arasındaki dengesizlik, kentsel ve endüstriyel atık su deşarjlarının neden olduğu su kirliliği, ekosistemlerin bozulması ve yanlış arazi kullanımları sonucu sel, taşkın gibi olayların artması su krizine neden olan başlıca sorunlar arasında sayılmaktadır (Anonim, 2017).

Türkiye?de  Durum

Türkiye?de yağış bölgelere ve mevsimlere göre büyük farklılık göstermektedir. Öyle ki yarı kurak iklim özellikleri görülen Türkiye?de yıllık ortalama yağış 643 mm iken, bölgelere göre yağış 2.500 mm/yıl ile 250 mm arasında değişmektedir. Bu veriler kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.519 m3 kadar olan Türkiye?nin sanıldığı gibi su zengini olmadığını göstermektedir. Hatta su azlığı yaşayan ülkeler grubunda olduğunu göstermektedir. Uluslararası sınıflandırmaya göre su varlığı bakımından ülkeler: yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 m3?ten daha az ise su fakiri;
su miktarı 2.000 m3 ile 1001 m3 arasında ise su azlığı yaşayan ve yılda kişi başına kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m3?ten fazla ise ancak su zengini olarak kabul edilmektedir. Özellikle 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak olan Türkiye?de kişi başına düşecek olan kullanılabilir su miktarının yıllık 1.120 m3/?e düşecek olması konunun ne kadar hassasiyetle ele alınması gerektiğini göstermektedir.   

Sonuç itibariyle tüm dünyanın üzerinde önemle durduğu su güvenliği konusunda Türkiye?nin de başlattığı çalışmaları geliştirerek konu üzerinde önemle durması gerekmektedir. Çünkü; Türkiye kesinlikle su zengini bir ülke durumunda değildir ve mevcut su kaynaklarını sürdürülebilir ve etkin kullanmak durumundadır.

Kaynaklar

Anonim, 2017. Toprak ve Su Kaynakları. http://tarim.kalkinma.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari/ Erişim: 11.11.2018.

DSİ, 2017. Toprak ve Su Kaynakları. http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari, Erişim: 11.11.2018.

TÜİK, 2018. Konularına Göre İstatistikler, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001, Erişim: 11.11.2018

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2690/turkiye-su-zengini-mi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1