Belediye başkan adaylarına

Eklenme Tarihi: 28.11.2018 07:05:00 - Güncellenme Tarihi: 03.08.2020 18:17:36

1.

Zorlu bir sürecin en zoruna doğru giderken, bazı düşüncelerimizi peşinen söyleyelim ki, ?kağnı kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur? denilenlerin durumuna düşmeyelim.

Anadolu insanı baş olmanın erdemini ?baş ol da soğan başı ol? cümlesiyle özetlemişse de, tasavvuf ehli baş olmayı hiç hoş karşılamamıştır.

Çünkü tasavvuf ehline göre baş olmak, çoğu zaman manen başı tehlikeye atmayı, başı vermeyi gerektirebilir.

O Güzel Nebi (sav) tasavvuf ehlinin tehlikeli gördüğü baş olma sevdasının sakıncalarını on dört asır öncesinden şöyle dile getirmiştir:

"Siz, emirliğe (baş olmaya) düşkünsünüz.

Halbuki emirlik, kıyamette pişmanlıktır.

Ancak, onun hakkını gözetenler bundan müstesnadır." (Buharî, Neseî)

O Güzel Nebi (sav) baş olma sevdasının tehlikesinin büyüklüğünü bir başka sözlerinde şöyle dile getirir:

?Mala ve mevkie düşkün bir adamın dînine verdiği zarar, bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür.? (Tirmizî)

O Güzel Nebi?nin (sav) bu muhteşem sözleri doğrultusunda devam eden, Onun (sav) izine basan bir güzel insan, Fudayl bin İyaz (ks) şöyle der:

"Başa geçmek isteyen kimse, yüksek vasıflarla anılabilmesi için başkalarının hep noksanları ve ayıpları ile anılmasını ister.

Kendisinin yanında birisini hayır ve iyilikle yâd etseler, hoşlanmaz.

Riyaset sevdalısı kimse, şüphesiz iyi hallerine veda etmiştir."

Nitekim Fudayl bin İyaz?ın (ks) dediği gibi, gerek her türden seçim yarışında, gerekse bir makamı elde edebilmek için yarışıldığında, insanlar kendilerini bir adım da olsa öne çıkarabilmek ve hedefleri makama ulaşabilmek amacıyla rakip gibi gördükleri kişiler hakkında en akla gelmedik şeyleri söylemekten, İslamın en büyük günahlarından olan en alçak iftiraları bile atmaktan asla çekinmezler.

Daha başlangıcı bu olan bir baş olma sevdasının kişiye hayır getirmesi elbet mümkün değildir ve yaşanmış birçok örnekleriyle hayır getirmediği görenlerce görülmüştür de...

Tasavvuf terbiyesinden geçen insanlarımızın baş olma sevdasından mutlaka kaçınılması konusundaki endişeleri hakikaten çok ciddidir.

Buna rağmen, yapılan uyarılardan anlıyoruz ki, bizim gibi sıradan insanlar için, baş olma sevdasından vazgeçmek gerçekten zorun da zorudur.

Bu zorluğu bir güzel insan, Süfyan-ı Sevrî (ks) şöyle ifade eder:

"Riyaset ve kadın sevgisini bırakmak, sabırdan daha acıdır."

Diğer taraftan Antâkî?nin (ks) baş olma sevdasıyla ilgili sözleri ise çok daha ağırdır:

"Riyaset, yani baş olma arzusu:

Riya/gösteriş sevgisinin başı

Nefsin sevgilisi

Şeytan için göz aydınlığıdır."

Eskilerin ifadesiyle hubb-i riyâsetten yani baş olma sevdasından kurtulmadan ihlas sahibi olunamayacağını şöyle dile getiriyor Ebu Bekir Verrak (ks):

"İhlas sahibi mi olmak istiyorsun, önce baş olma sevgisini kalbinden çıkar!

Sonra kendini kimseden üstün görme!"

O Güzel Nebi?nin (sav) izine basan güzel insanlardan olan  Mevlana (ks) geldikleri makamları yükseltenler için değil de, makamların yükselttiği kişiler için şunları söylüyor:

?Aslında lâyık olmadığı yüksek bir mevkiye çıkarak maddî yönden mertebesi yücelen kişi, halkın omuzuna yüklenmiş bir cenâzeye benzer.

Böyle kişiler, gerçekte yüksek bir mevkide değil, bilâkis herkesin bir an önce üzerinden atmak istediği bir cenâze durumundadırlar.?

Ashâb?dan Ebû Zer (ra):

?Yâ Rasûlallâh!

Beni vâli tâyin eder misin?? der.

O Güzel Nebi?nin (sav):

?Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşrolur? diye övdüğü o müstesna sahabiye verdiği cevap şöyledir:

?Ey Ebû Zer!

Sen zayıf bir adamsın.

İstediğin vazîfe ise büyük bir emânettir.

Bu emâneti ehil olarak alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesnâ, aslında bu vazîfe kıyâmet gününde bir rezillik ve pişmanlıktır.? (Müslim)

Özellikle bizim mahallenin insanları yetkili bir makama geldiklerinde, tercihlerini kendilerine göre erdemli, faziletli olanlardan yana kullanmaktadırlar.

Çünkü kendilerine göre ehil olanlar erdemli, faziletli olanlardır.

Ve bizim mahallenin yönetime gelenleri erdemli, faziletli olanları seçerken erdemin/ faziletin içini hayatın dışında olan şeylerle doldurmaktadırlar.

Bu konuda benim klasik sözüm şudur:

Bir çoban çoğu kişiden erdemli olabilir; fakat çobanlık dışında, devlette yetişmiş bir kişi kadar ehil olamaz.

*

2.

O Güzel Nebi (sav) idarecilik konusunda Abdurrahmân bin Semür?e (ra) şöyle öğüt verir:

?Ey Abdurrahman!

İdareciliği isteme.

Şunu bil ki bunu istemen neticesinde sana verilirse bununla baş başa bırakılırsın.

Eğer istemeden sana verilirse bu konuda yardım

görürsün.? (Buhari, Müslim)

Resulullah (sav) yönetime gelenleri hizmet etmeleri konusunda şöyle teşvik ediyor:

?Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir.? (Deylemî)

Yani efendilik, beylik, ağalık bir makama gelmekle, bazı ünvanlara sahip olmakla, malın mülkün fazlalığıyla olmuyor.

Efendilik hizmet etmekle, emrin altındakileri hoşnut etmekle, onları kendinden razı etmekle oluyor.

Bir başka ifadeyle halkın razı olduğundan Hak da razı oluyor ve halka hizmet eden kişi efendilik makamına yükseliyor.

O Güzel Nebi (sav) hizmetin nasıl olması konusunda ise yönetime gelenleri şöyle uyarıyor:

?Halkının yemediğini yiyen, giymediğini giyen idârecilerden olmaktan Allâh?a sığınırım??

Ve O Güzel Nebi (sav) idarecilik konusunda son noktayı şöyle koyar:

?Dikkat ediniz, her biriniz çobandır ve her biriniz idaresi altındakilerden sorumludur...? (Buhari, Müslim)

*

3.

Ey belediye başkanlarımız!

Uzun bir süreçten geçerek aday oldunuz ve nasipse seçileceksiniz.

Şeyh Edebali?nin diliyle söyleyecek olursak, bulunduğunuz yerler hiç de rahat yerler değildir.

O güzel insan bu konuda sizleri şöyle uyarıyor:

?Unutmayın ki yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.?

Öyleyse ayağınızı yere sağlam basmalısınız.

Hz Mevlana?nın diliyle ışık saçan lambalar gibi olursanız, yukarıda oluşunuzdan herkes istifade eder ve böylece yere sağlam basmış olursunuz:

?Onlar, ışık saçan lambalar gibidirler.

Yükseğe de çukura da koysanız, aynı ışığı verirler.

Onların yükseklerde olması, başkaları için büyük faydalar sağlar?.

Şunu biliniz ki bulunduğunuz yer, sizleri yoldan çıkarmak için şeytanın arayıp da bulamadığı bir yerdir.

Bu yerden, geldiğiniz gibi temiz gitmek istiyorsanız çevrenizde sadık insanlar bulundurmalısınız.

Bu Kur?an?ın sizlere muhteşem bir öğüdüdür:

?Ey iman edenler!

Allah?a karşı gelmekten sakının ve sadıklarla/ doğrularla beraber olun.?

Aksi halde şeytan ve nefis sizi, siz olmaktan çıkarır da farkında bile olmazsınız.

Bulunduğunuz yerin tehlikesini İmam-ı Rabbani (ks) dört asır öteden şöyle dillendiriyor:
?Ey oğul!

Nefis, makam ve baş olmak sevdası üzerine yaratılmıştır.

Bütün gayreti:

Akranı üzerine üstün gelmektir.
Bütün arzusu:

Yaratılmışların hepsi kendisine muhtaç olsun, emrine ve nehyine boyun eğsin.

Kendisinin ise hiçbir şeye muhtaç olmasını istemediği gibi, hiç kimsenin hükmü altına girmesini de istemez.
Bütün bunlar ondan gelen ulûhiyet iddasıdır.

Benzeri olmayan Allah Teala ile ortaklık davasına girer. Mes?ud olmaktan yana pek uzaktır.
Hatta ortaklığa bile râzı olmaz.

Yalnız kendisinin hâkim olmasını ister, başkasını istemez. Herşeyi hükmü altında görmek ister.

Nitekim kudsî hadiste şöyle buyurulur:
"Nefsine düşman ol!

Çünkü o, Bana düşmanlığa saplandı!"
Bir başka kudsî hadiste ise şöyle buyrulur:
"Kibriyâ ridâmdır, azamet izârımdır.

Bir kimse bunlardan birisi ile benimle nizâya/ münakaşaya tutuşmak isterse, onu ateşime atarım, haline hiç bakmam!"

*

4.

Ey başkanlar!

Önce nefsiniz ve şeytan olmak üzere, en yakınlarınız sizleri yoldan çıkarmaya çalışacaklardır.

Bunu, sizleri sizde olmayan sıfatlarla överek yapacaklardır.

?Sen başkasın? diyeceklerdir.

?Bak, sen buraya kaç adayın arasından seçilerek geldin? diyeceklerdir.

?Bak arkanda koskoca şehir var? diyeceklerdir.

Sakın bunlara aldanmayın!

Aldanmaya başlarsanız, geri dönemezsiniz!

Sizi övenlere değil, sizi sövenlere kulak verin!

Gerekirse çağırın ve onlarla konuşun!

Biliniz ki, düşmanın, muarızın, muhalifin açığı gizlisinden ehvendir.

İşiniz gerçekten çok zordur.

Aslında bulunduğunuz makamlar, ahiret inancı olanlar için, hiçte özenilecek ve istenilecek yerler değildir.

Ne var ki, bu görevleri birilerinin yapması, hem de iyi yapması gerekmektedir.

Bu görevleri iyi yapanlar sizler olun!

İyi yapmazsanız ne mi olur?

Ezeli ve ebedi rehberimiz, yol göstericimiz, kurtarıcımız, önderimiz, en güzel örneğimiz olan O Güzel Nebi (sav) bu konuda şöyle diyor:

?Allah, herhangi bir kulun idaresi altına bir halk verir, o da bu halkı samimiyetle kuşatmaz ise bu kimse cennetin kokusunu bulamaz.? (Buhari, Müslim)?

Ve sizleri en çok ne yoracak biliyor musunuz?

Buna da cevabı Hz. Ömer (ra) versin:

?Benden sonra bu vazifeyi üslenecek kişi uzak ve yakın herkesin kendisini rahatsız edeceğini bilsin.?

Hz Ömer bu sözü hilafet için ya da devlet başkanlığı için söyledi demeyin!

Unutmayınız ki her biriniz başkanı olduğunuz büyükşehirin, ilin, ilçenin, beldenin devlet başkanısınız.

Sizleri en çok üzecek ve çaresiz bırakacak olan durum ise:

İş için kapınıza gelen ve hiç torpili olmayan bir garibanı boş çevirmek zorunda kalacak olmanızdır.

Allah cc hayırlı işlerde yar ve yardımcınız olsun!

Şerli, ahiretiniz zorlaştıracak işlerde önünüze engeller çıkarsın ve sizleri korusun!

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2677/belediye-baskan-adaylarina

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

18.01.2020 Akdeniz’de olmak ya da olmamak
03.12.2019 Kadına Dair Notlarım!
15.11.2019 Kaç Bakıcı Bir Anne Eder?
04.11.2019 Derin Devlet ve Devletin Derinliği
07.10.2019 Neme Lazım ya da Tasasız Olmak
22.09.2019 Akrebin Kıskacındaki Türkiye
21.09.2019 Akrebin Kıskacındaki Türkiye
11.09.2019 Böyük Türkiye'ye Büyük Oyun
05.09.2019 'Başlarım Sizin Kürdistan Davanıza!'
26.08.2019 Cinayet mi Kadın Cinayeti mi?
20.08.2019 Bu Topraklar Kılıç Hakkımızdır
05.08.2019 Tayyip Bey ve Cihan Devleti Yürüyüşü
30.07.2019 Ak Parti Nasıl Kurtulur?
22.07.2019 Türk Milletinin Ruhunda Devlet Geni Vardır
15.07.2019 Ölmesine İzin Verilmeyen Millet
09.07.2019 15 Temmuz Kıymeti Bilinmeyen Zafer!
02.07.2019 Öğrenci, Öğretmen, Okul
24.06.2019 Sayın Cumhurbaşkanı Mesajı Nihayet Aldı
18.06.2019 Firavunlar Kaybeder Mursiler Kazanır
10.06.2019 Eğitim Ayakta Durmak İçindir
03.06.2019 İnsanı Düzeltmeden Yargıyı Düzeltemezsiniz
27.05.2019 S-400 ve ABD?nin Sancısı
19.05.2019 Cumhurun İstanbul Sınavı
31.12.2018 Karşı mahallenin hindisi!
16.12.2018 Yerel Seçimlerde Cumhurun mutlak ittifakı şarttır
28.11.2018 Belediye başkan adaylarına
16.11.2018 Sayın Cumhurbaşkanım bu milleti günaha sokmayın!
01.11.2018 Diplomasız ariflere sualimdir: Odun mu seçelim yoksa ceket mi?
24.10.2018 İttifak çok ince ayar bir iştir
13.10.2018 ?Vay anasını! Gördünüz mü? Papaz Brunson bırakıldı! Ben dememiş miydim??
08.10.2018 Karşılıksız para gibi karşılıksız diplomalar
02.10.2018 İdam adalet müebbet zulümdür
23.09.2018 Yerel seçimler milat olsun
30.08.2018 Kainat imamı, mesih, mehdi, Rabinoğlu FETÖ'nün hakkını yemeyelim
13.08.2018 Haçlı Kuşatmasında bir 'diktatör' Recep Tayyip Erdoğan
03.08.2018 Bir ana, bir bebek ve Amerikan ambargosu
23.07.2018 15 Temmuz bağlamında vatan hizmeti ve bedelli askerlik
15.07.2018 Eğitim kanayan yaramız
05.07.2018 Yirmi iki yıl önce ne demişiz?
29.06.2018 24 Haziran için ne demiştik, ne oldu, ne olacak?
23.06.2018 24 Haziran dünyanın sonu değil
19.06.2018 Seçim sonrasında yeni Türkiye
08.06.2018 Sağ ve sol arasında oy geçişleri
30.05.2018 Cumhur İttifakı içinde oy değişimi
20.05.2018 Dürüst ve cesur
12.05.2018 Sayın Cumhurbaşkanım seçmenin aklını test etmeyin
02.05.2018 Sayın Cumhurbaşkanına son çağrımdır
27.04.2018 Özlenen Birliktelik 'Cumhur İttifakı'
22.04.2018 Sistem değişirken
09.04.2018 Bir kahramanlık hikayesi
02.04.2018 Şeker Fabrikaları bağlamında 'Devlet'
19.03.2018 Tarih dönerse talih de döner
12.03.2018 Sayın Cumhurbaşkanının delikanlısı olmalı
01.03.2018 28 Şubat'tan Cihan Devleti'ne
31.01.2018 Biraz Şahadet Göderin'den Kızılema'ya
22.01.2018 BEDİRDEN HENDEK?E SURİYE HAREKÂTI
11.01.2018 SAYIN CUMHURBAŞKANIM KANAMAYI DURDURUN
02.01.2018 ON MİLYON İRANLI GÖÇMENE HAZIR MISINIZ?
28.12.2017 EY RABİNOĞLU FETULLAH TEVBE ZAMANI!
19.12.2017 TEPEGÖZ YA DA KART DOMUZ TRUMP
14.12.2017 KUDÜS GÜÇLÜNÜNDÜR
05.12.2017 FARZ-I KİFAYE YA DA TOPLUMSAL FARZLAR
29.11.2017 DÜNYA AMERİKAYI YARGILAMALI
20.11.2017 MEHDİNİN ASKERLERİ YA DA RABİNOĞLU FETULLAH?IN KULLARI
09.10.2017 AMERİKA BİTMEDEN DÜNYADA SAVAŞ BİTMEZ
29.09.2017 MTV YA DA DEVLET OLMAK BEDEL İSTER
20.09.2017 KALKAN TEOG?UN AKLA GETİRDİKLERİ
07.09.2017 BEŞ DİPLOMALI İŞSİZLER
28.08.2017 GÜÇLÜ KUVVETLİ KULLAR
16.08.2017 AK PARTİ'NİN ON ALTI YILI
09.08.2017 HIRSIZI DÖRT İŞLEMLE BULMAK
28.07.2017 MERVE KAVAKÇI'DAN ?KÖROĞLU GÖZÜN KÖR OLSUN?A
17.07.2017 FETOYİSTLERLE NASIL BAŞ EDECEĞİZ?
10.07.2017 UÇ BEYLİĞİNDEN CİHAN DEVLETİNE
01.07.2017 Mahatma Gandhi?den Gandi Kemal?e HAK YÜRÜYÜŞÜ
20.06.2017 İYİ BİR İNSAN OLMAK
12.06.2017 İLİM İSTEMEK
06.06.2017 ABD'NİN TÜRKİYEYİ İŞGAL HAZIRLIĞI
02.06.2017 ŞEHİTLER KERVANI UZAYIP GİDİYOR
23.05.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM BU MİLLET İSTEDİĞİNİZ HERŞEYİ VERDİ
16.05.2017 TALANLA BÜYÜYEN, YALANLA YÜRÜYEN DEVLET: ABD
16.04.2017 TÜRKİYE KAZANDI
08.04.2017 EVET?E ODAKLANIN
01.04.2017 SÜMÜKLÜ ADİL İKİNCİ ADAM MI?
12.03.2017 ALÇAK ÜLKE/ NETHERLANDS YÖNETİCİLERİ NE YAPMAK İSTİYOR
06.03.2017 PARTİCİ Mİ? PARTİLİ Mİ?
27.02.2017 EVET Mİ, HAYIR MI SÖYLE NEDİR SENİN CEVABIN?
19.02.2017 BU MİLLETİN TAMAMI VATAN HAİNİ Mİ?
12.02.2017 YA PRANGALI DEMOKRASİ YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
05.02.2017 REFERANDUM YA DA MUHAFAZAKÂRLAR ARASI MEYDAN SAVAŞI
29.01.2017 DEVLETİ ASLİ GÖREVLERİNE DÖNDÜRMEK
24.01.2017 MİLLETİ YÖNLENDİRMEK ZORDUR
15.01.2017 CHP, NEREYE GİDİYOR?
09.01.2017 ALGI YÖNETİMİ VE MUSTAFA KUSEYRÎ
03.01.2017 ALLAH (C.C.) KUDRET ELİYLE İSLAM?IN SON ORDUSUNU SON VURUŞA HAZIRLIYOR
25.12.2016 CİA RABİN OĞLU FETULLAH?I OYUNA GETİRDİ
20.12.2016 ABD?NİN ORTADOĞU?DAN KOVULUŞU
07.12.2016 MEMURSEN YA DA AH AKİF AĞABEY
30.11.2016 'EĞİTİMDE MESAFE ALAMADIK'
20.11.2016 USÜL ESASTAN ÖNCEDİR
09.11.2016 ABD SEÇİMLERİNDE ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ
27.10.2016 BAŞKANLIK SİSTEMİ
12.10.2016 RABİN OĞLU FETHULLAH?IN SAPTIRDIKLARI
06.10.2016 ?EDERİ BİR DOLAR OLAN GERİ GELECEKSE, GÖMÜLMEYE DE HAZIR OLMALI?
23.09.2016 OHAL MUTLAKA DEVAM ETMELİDİR
17.09.2016 SABATAİZMDEN FETOİZME
08.09.2016 PKK ÜRETEN FETÖ BATAKLIKLARI