Batının kültürel tehdit algısı

Eklenme Tarihi: 27.11.2018 06:53:00 - Güncellenme Tarihi: 10.08.2020 23:59:51

Özellikle 11 Eylül 2001?den sonra şekillendirilmek istenen yeni dünya düzeni, Müslümanların sindirilmesine yönelik, haçlı zihniyetinin değişik bir versiyonu olarak kaşımıza çıktı. Bu anlamda bugünden, yarına batılı ülkelerin Müslümanları hedef alan söylemlerine bakılırsa, önümüzdeki yıllarda batı kaynaklı politikaların daha çok radikalizme yatkın olacağı anlaşılmış olmalı.

Geleneksel kültürlerin birlikte yaşama mecburiyetinden doğan problemleri gidermekte zorlandıkları konusunu doğru bulur ve anlarım. Ben, toplumların sosyalleşmesini sağlayacak evrensel değerleri referans alarak çözüm üretileceği yerde, geleneksel kültürler üzerinden çatışmaya teşvik edilmesini anlamakta zorlanırım. Yani Hristiyan dünyasında "Kültürümüzün İslamlaşmasına karşı işbirliği" sloganıyla başlatılan ve kültürel yozlaşma korkusu üzerine inşa edilen bir propaganda metodunun karşılık bulmasını garipser ve izah etmekte zorlanırım. Aynı zamanda gereken önlem alınmaz ise, yakın gelecekte kültürel çatışmaların daha da şiddet kazanacağından endişe ederim.

Tarihi seyir içerisinde, kültürlerin çatıştığı dönemler incelenirse, çatışmanın sebebi ne olursa olsun, en azından içgüdüsel olarak daha iyi ve daha güzel yaşama arzusu yatmaktadır. Her kültürün kendi değerlerinin daha üstün olduğu iddiasıyla, diğer toplumlar üzerinde hakimiyet kurmak istemesi tarihi bir gerçekliktir. Bu manada savaş ve çatışma psikolojisini motive eden unsurlara bakıldığında istisnalar hariç, kültürlerin egemenlik alanlarını çatışarak genişletme arzusunda olduklarına dikkat çekmek isterim.

Sırası gelmişken yukarıda temas ettiğim kültürel korkulara dayanarak, batılı toplumların, tüm dünyada Hristiyan dindaşlarını koruma reflekslerine de değinmek isterim. Teolojik, Hristiyan geleneklerine bağlı siyasetçiler, Müslümanlara karşı tavır almakla, sadece dindaşlarına duygusal destek vermekle kalmıyor, kültürel yozlaşma korkusuyla, Hristiyan kültürü ve varlığına sahip çıkma refleksiyle hareket ediyorlar. Daha açık bir ifadeyle ??Kültürlerinin İslamlaşmasından?? korktukları için, Müslüman dünyasını radikalleşmeye itecek gelişmelere destek veriyorlar. İlk başlarda sadece Müslümanlar için tehdit oluşturacağını düşündükleri El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin türemesine vesile olacak iklimlerin oluşmasına sebep oluyorlar. Eğer bugün köktenci radikal örgütler ABD ve Avrupa gibi ülkelerden eleman temin edebiliyorlarsa durumu sadece iman esaslarına dayalı cihat anlayışıyla izah etmek eksik kalır, hatalı olur. Islama fobi yaratmak için El- Kaide ve 11 Eylül yeterli görülmediği için IŞİD denen köktenci terör örgütünü, İslami terörün ne kadar tehlikeli ve cani olabileceğini göstermek için icat ettiler.

Avrupa ülkeleri Müslümanları kültürel bir tehdit ve tehlike olarak algıladığı müddetçe problemler çözülemeyecek ve maalesef artarak devam edecek. Yakın gelecekte tehlike ve tehdit algısı evrilerek sadece Hıristiyan toplumları tehdit eden unsurmuş gibi taktim edilmek istenecek. Bu manada kendi iç güvenlik tehlikesini bertaraf etmek ve radikal eğilimleri engellemek adına çıkartılacak kanuni müeyyidelerle, Avrupa Türklerinin örgütlü toplum olması engellenecek.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2671/batinin-kulturel-tehdit-algisi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

31.07.2019 Lider ve Karizma
24.07.2019 Stratejik Akıl
17.07.2019 Suriye'den Daha Elzem, Suriyeliler Politikamız Olmalı
10.07.2019 Çarçur Ekonomisi
02.07.2019 Anketlere Değil, Aynaya Baksaydınız
26.06.2019 Sosyal Medya ve Yazar Tosun
19.06.2019 Akdenizde Can Sıkan Gelişmeler
11.06.2019 Lütfi Kırdar Mutabakatı
06.06.2019 Seküler kültürün icadı doğmalar, izm'ler
29.05.2019 Devlet Aklı
21.05.2019 Avrupa'nın Kültürel Egemenlik ve Asimilasyon Problemi
15.05.2019 Nihaî Çözüm Nedir?
08.05.2019 Nelere Şahit Olduk
02.05.2019 Hıyânet-i Vatan Suçlaması
25.04.2019 Merkez Sağ ve Merkez Sol Siyaseti
17.04.2019 Nur-u âyinlere ilham olsun.
09.04.2019 Bir deneme, yitirilen düşler
27.03.2019 CHP'yi iktidarsızlıktan kim kurtaracak?
20.03.2019 Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?
14.03.2019 Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler
06.03.2019 Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor
27.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (2)
20.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (1)
14.02.2019 Toplumsal hayatımızda basın ve medyanın rolü
06.02.2019 Sahi biz kime oy vereceğiz?
30.01.2019 Baykal'ın devlet adamlığı vasfı
22.01.2019 Evrensel adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi
15.01.2019 Peki seçmenler ne istiyor?
09.01.2019 Atatürk döneminde Kemalizm fikrinin doğuşu
25.12.2018 2019 demokratik olgunluk yılı olsun
18.12.2018 Avrupa Türklerinin sosyal statüsü
11.12.2018 İnsan Hakları Gününde insani değerler ve kişi hakları
04.12.2018 Gelecek kaygısı ve Hitler Avrupası
27.11.2018 Batının kültürel tehdit algısı
20.11.2018 Medeniyetler ittifakı olmaz
12.11.2018 Pasif direniş ve sivil itaatsizlik.
06.11.2018 Eski tüfek bir Sosyalistin, Türk Solu analizi
29.10.2018 Erkler arası ilişkilerde yetki kavgası, anayasal hukuk devletini yaralar
25.10.2018 CHP ve Türk Solu Kavramı
19.10.2018 Ferdiyetçi ve toplumcu görüşe göre seküler, laik devletin tanımı
13.10.2018 İslam Hukukunda devletin tanımı
11.10.2018 Zabıta ekonomisi
03.10.2018 Etno-kültürel talepler ve bölgesel ırkçılık
27.09.2018 Emeklilikte yaş haddi mağduriyeti